Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai (Hódmezővásárhely, 2004)

Adattár

Mária (Gt. 740.) A) népf. őrv. Bevonult 1914. júl. végén. 46. gyal.ezd —» 30. honv. gyal.ezd, Bp. 1915. dec.-ben a XVIII/2. menetszd.-dal az orosz harctérre ment. 1916. jún. 4-én eltűnt a dobronoutzi ütkö­zetben. Basics János földm. (alkalmazott); H., 1878. jún. 24.; Basics Márton (György u. 15.) - Ambrus Erzsébet A) népf. Bevonult 1914. júl. végén. 5. honv. gyal.ezd. Az északi hadszíntéren fogságba esett, és 1915. febr. 18-án hasihagymázban elhalá­lozott a novonyikolajevszki (Tomszk kormság) hadifogolytáborban. Bata Péter Magyarkanizsa (Bács vm.), 1893. ápr. 11.; Bata Miklós földbirt. (Magyarkanizsa) Az orosz harctéren hősi halált halt. (Gimn. emléktábla. 1909-ben itt érettségizett, az előző osztályt még Szege­den végezte.) Baté János kér.segéd; H., 1893. febr. 19.; Baté András iparos - Rostás Emília (Dáni u. 69.); nőtlen Közi. Bevonult 1914. szept.-ben. 46. gyal.ezd. Az év őszén Uzsoknál orosz fogságba esett, ahonnan egy levelet írt. Holt. nyilv.: 1917. dec. 31. Bauer Richárd Walter hivatalnok; Bp. V., Váci út 69.; illetőségi helye H.; Bukarest (Románia), 1885. febr. 13.; Bauer Albert mérnök (Wlassics u. 6.) - Büchler Rózsa Hdgy. 6. honv. gyal.ezd, Szabadka. 1915. júl. 12-én hősi halált halt Lembergben (Galícia). (Gimn. emléktábla. Itt érettségizett.) Bazsali Mihály Orosháza, 1885. k.; Bazsali Sándor - Dovics Zsuzsanna; Szabó Róza Közi. 4. honv. gyal.ezd, Nagyvárad. 1917-ben hősi halált halt az orosz harcté­ren. (Kardoskúti emlékmű.) Bazsali Sándor Orosháza, 1887. k.; Bazsali Sándor - Dovics Zsuzsanna; nőtlen Közi. 101. gyal.ezd, Békéscsaba. 1917-ben hősi halált halt az orosz harctéren. (Kardoskúti emlékmű.) B. Balog Imre —> (B.) Balog Imre Becsei Imre földm. napsz.; Pál u. 38.; H., 1876. jún. 26.; Becsei István - Nagy Julianna; Varga Rozália Népf. 62. gyal.ezd, Marosvásárhely. 1916. júl. 20-án (Zapale, Oroszország) hősi halált halt. Becsei (Béni) Imre napsz.; gr. Serényi Béla u. 11.; H„ 1896. ápr. 19.; Becsei La­jos (örökbefogadó apa) - Béni Sára; nőt­len Népf. Bevonult 1915. júl. 15-én. 46. gyal.ezd 11. szd. A felső-isonzói olasz harctéren 1916. jan. 1-jén elesett a Mrzli vrh-en. Eltemetve: a hegy Tóiméin felé eső lejtőjén, 46-os temető, külön sír. Becsei János napsz. (béres); Tompa u. 31.; H., 1894. ápr. 4.; Becsei János - Sza­bó Zsuzsanna; nőtlen Népf. Bevonult 1914. okt. 26-án. Felülvizsgálat után még az év dec. 20-ával elbocsátották a hadsereg kötelékéből. 1917. jún. 23-án tüdővészben elhunyt a h.-i közkórházban. Becsei Károly földm.; 1883.; Becsei Sándor; Lovász Mária Gyal. 46. gyal.ezd. Az olasz harctéren 1916. szept. 7-én hősi halált halt Pri Stantinál. (Hal. anyakönyvi bejegyzés.) Becsei (Béni) Mihály napsz.; gr. Se­rényi Béla u. 11. (Munkásház); H., 1894.; Becsei Lajos (örökbefogadó apa) - Béni Sára; nőtlen Népf. Bevonult 1914. okt. 26- án. 37. gyal.ezd, Nagyvárad. Egy 1915. szept. 1-jei újsághír szerint 1915. márc. 20- án Szálnok (Zemplén vm.) mellett elesett a 450-es magaslaton. 1917. máj.-ban orosz fogságból, Orenburgból írt kilenchónapi hallgatás után, fényképet is küldött magá­ról. A fogságból hazatértek névjegyzékén nem szerepel. (A trencséni 15. honv. pótzlj. 1917-ben B. M. fogolylapját meg­küldte a kát. ügyoszt.-nak.) Becsei Sándor kőműves; Becsei Sán­dor (1863.; Hattyas u. 7.) Közi. Hadban eltűnt. (Orosz hadifogságban hősi halált halt.) (? Gt. 271.; 1888. k. Őrv. Bevonult 1914. júl. 29-én. 7. vonatoszt., Temesvár. 1917. dec.-ben hadifogságba esett.) Bécsi Imre csendőr őrv.; H., 1887. jan. 11.; Bécsi Pál földm. - Simon Julian­na Utoljára a román határon, Magyarbo­dzán (Háromszék vm.) szolgált. Az 1916. 90

Next

/
Oldalképek
Tartalom