Szabó Ferenc: Két és fél évszázad az Alföld történetéből - Dél-Alföldi évszázadok 25. (Szeged, 2008)

V. SZABÓ FERENC TÖRTÉNETI ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA

A nemzetiségi érdekvédelem és a közigazgatás Békés és Csanád megyében = Honismeret, 19. (1991) 3. sz. 10-13. p. „Nemzetünk tüneményes és daliás hőse". Békés megye urai és a Rákóczi-kultusz = Új Aurora, (1977) 1. sz. 81-86. p. A népesség és a társadalom a dualizmus időszakában = Tótkomlós története. A település alapí­tásának 250. évfordulója tiszteletére. [Szerk. Szincsok György]. [Tótkomlós], Tótkomlós Város Önkormányzata, 1996. 139-151. p. (Tótkomlós története és néprajza ; 1.) Népesség, népmozgalom, társadalom = Makó története 1920-tól 1944-ig. Szerk. Tóth Ferenc. Makó, [Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete], 2004. 123-172. p. (Makói mono­gráfia ; 6.) Az Orosházi Ipartestület történetéből, 1885-1949 — „Isten áldja a tisztes ipart!" 120 éves az Orosházi Ipartestület, 1885-2005. [Szerk. —]. Orosháza, Orosháza és Vidéke Ipartestület, 2005. 32-53. p. Öcsöd története dokumentumokban, 1715-1960. Gyűjt., bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel ell. ~. Szolnok, [Szolnok Megyei Levéltár], 1987. 166, [8] t. (Szolnok megyei levéltári füzetek ; 10.) Parasztkutak a Körös-Maros közén. Néhány kérdés egy kutatás lezárása előtt = Szántó Kovács Múzeum évkönyve, 6. [Szerk. Erostyák Zoltán András]. Orosháza, Szántó Kovács Múze­um, 2003. 71-76. p. Polgári értékrend és paraszti hagyomány. A viharsarki mezővárosok műveltsége = História, 18. (1996) 5-6. sz. 38-40. p. A „Rózsa Sándor" forrásvidékén = Új Aurora, (1979) 2. sz. 49-59. p. A Móricz Zsigmond-regény dokumentum háttere. Sáros megyei szlovákok letelepedése a Körös-Maros vidékére 1853-1857 között = = V sluzbách etnografie. Zborník na pocest' sedemdesiatin Ondreja Krupu = A néprajztudo­mány szolgálatában. Köszöntő könyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére. Összeáll. Gyivicsán Anna, Eva Krekovicová, Uhrin Erzsébet. [Békéscsaba], [Magyarországi Szlová­kok Kutatóintézete - Ústav etnológie SAV v Bratislave], 2004. 500-520. p. Szabadkígyós. A Wenckheim-kastély és a park. [Szerk. Priszter Szaniszló]. S. 1., Tájak Korok Múzeumok Egyesület, 1999. 16 p. (Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára ; 613.) (Komá­romi Sándorral) Szabó Mihály orosházi közvitéz korabeli verses históriája az 1866-os königgrátzi csatáról. Közli ~ = A Szántó Kovács Múzeum [sic!] évkönyve. Szerk. Nagy Gyula. Orosháza, [Szántó Kovács Múzeum - Szántó Kovács Múzeum Baráti Köre], 1959. 95-98. p. A szeghalmi kutak néprajzából = Sárréti írások. Néprajzi és helytörténeti antológia. Szerk. Miklya Jenő. Szeghalom, [Szeghalom Község Tanácsa], 1965. 81-100. p. Szeghalom a két forradalomban, 1918-1919 = Szeghalom. Történelmi, néprajzi és földrajzi tanulmányok. [Szerk. Miklya Jenő, —]. Szeghalom, [Szeghalom Nagyközség Tanácsa], 1979. 267-327. p. A tanácsok iratkezelése és irattárainak helyzete Békés megyében = Levéltári Szemle, 18. (1968) 3. sz. 732-748. p. (Bálint Ferenccel)

Next

/
Oldalképek
Tartalom