Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben - Dél-Alföldi évszázadok 24. (Szeged, 2008)

A SZEGEDINI NÁHIJE A NEVEZETT LIVABAN

méhkastized lencsetized bosztán-kertadó sertésadó sarlópénz a nevezett falu lakosai kezén a nevezett falu határában levő Porgán halastó 2 jö­vedelme 26 14 44 22 50 káposzta- és kendertized szigeti tized juhadó esetleges büntetéspénzek, menyasszony­adó és hordóadó a nevezett tímár-birtokon sátorozok isz­pendzse-adója 88 13 75 82 150 200 1. Farka azaz Fark Szeged mellett K-re feküdt, ld. Lipszky térképén. 2. Piscina Porgány, azaz „porgányi halastó" (1717. évi adat), Porgányér v. Porgány, ld. Inczefy, Szeged, 72. (ld. még Lipszky térképén Fark mellett). Fark falu Musztafa bin Hajdar 6000 akcsét jövedelmező tímár-birtokához tartozott. 24. SERKE falu, a nevezetthez tartozik. 1 Kozma István, Szécsi Bertalan, fia Lőrinc, Táncos Pál, fia Ábrahás [?], Tolvaj Gergel, Kozma Andriás, fia Andriás, Jankus János, Kis János, fia Antal, Hirvát Ma­tiás, fia Tomás, Dobos* Balázs, fia Márton, Petör bíró, fia Gergel, fia Benedik, Tót Andriás, fia György, Tót Anburus, Dóci János, Kozma Balázs, Sződi Gáspár, testvére Demetör, Cse Ozsvát, fia Bálind, Szél Bálás, Petör Tomás, fia István, Baló Antol, Tóth Andriás, fia Petör, Sződi Lőrinc, Árk* Éliás. A családok száma: 22. A jövedelem a Körtvéltó pusztai résszel együtt: 5921 kapuk száma 21 1050 búzatized 152 kile 2128 kevert tized 60 kile 480 tűzifa- és szénaadó 1050 méhkastized 26 káposzta- és kendertized 84 lencsetized 25 vörös- és fokhagymatized 35 bosztán-kertadó 42 juhadó 480 sertésadó 124 nádadó 130 esetleges büntetéspénzek, menyasszony­a nevezett tímár-birtokon sátorozok isz­adó és hordóadó 267 pendzse-adója 250 Sas ... rét 2 a nevezett falu közelében, a nevezett falu lakosai kezén, átalányadó­ként, a dzsizje-adóval együtt 75 1. Serke azaz Serked falu Vásárhely mellett Ny-ra Dóc szomszédságában feküdt (ld. Lipszky térképén, de ld. még Inczefy, Sövényháza, 135.). A rét nevének második tagja bizonytalanul olvasható, de azonos lehetett a Serked közelében „a Tisza régi éles hajlatában levő hosszan elnyúló Sulymos tó meg legelő" ld. Inczefy, Sövényháza, 134. és térkép­mellékletén: Sasér. Serke falu a szegedi szandzsák egyik szpáhi katonájának, Mehmednek 10000 akcsét jövedelmező tí­már-birtokához tartozott. 25. SZER falu, a nevezetthez tartozik. 1 Móric Ágoston, fia Mihál, Nemes Balázs, fia Gergel, testvére Ferenc, Bata* Ba­lázs, fia István, Verös Pál, Hende Matiás, fia Andriás, testvére Mihál, Jovan Tomás, fia Mihál, fia István, Szenté Miklós, Barát István, fia István, fia Imre, Pap Tomás, fia István, Hirvát Marton, Nemes György, fia János, Pap András, fia Mihál, fia Balázs, Don* Petör, fia Mihál, testvére György, Gelér Orbán, fia János, Borsod Ferenc, fia

Next

/
Oldalképek
Tartalom