Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása - Dél-Alföldi évszázadok 15. (Szeged, 2000)

A CSANÁDI LIVA RÉSZLETES DEFTERE

búzatized 256 kile 2580 búzatized 500 kile 5500 kevert tized 72 kile 360 kevert tized 400 kile 2400 juhadó, kincstáré ... juhadó, kincstáré — kender- és káposztaadó 75 kender- és káposztaadó 100 méhkasadó 155 méhkasadó 200 sertésadó 455 sertésadó 500 menyasszonyadó 60 menyasszonyadó 75 hordóadó 120 hordóadó 150 tűzifa- és szénaadó 560 tűzifa- és szénaadó 1075 esetleges büntetéspénzek 250 esetleges büntetéspénzek 50 1. Szenlorán azaz Szentloránt falu azonos a Perjámostól DNy-ra fekvő Lovrin községgel, ld. Lipszky térképén: Lovrin (Lovránd) és a Repertóriumban „Lovrin g. Lorandinum 1. Lovránd". A falunak XVI. századi neveként említhető még „Loranthalma, Lorantffalva", ld. Borovszky, im. II. 335. 2. Az 1579. évi összeírásban: Nikola Mihity nős. 76. BOCSIK [?] puszta a nevezett falu közelében. 1 1567-ben és 1579-ben jövedelmét Szentloránt falu jövedelmével együtt jegyzetek fel. 1. A puszta nevét azonosítani és helyét pontosítani nem sikerült; az összeírások szerint Szentloránt falu környékén feküdt. 77. TORNOS puszta a [korábbi] defterből kimaradt. 1 Jövedelmét 1579-ben Szentloránt falu jövedelmével együtt vették nyilvántartásba. 1. Tornos azaz Tornyos puszta Szentloránt falu környékén felehetett. Borovszky az egykori Tornyos fa­lut kissé délebbre, Zsombolya község vidékén kereste (im. II. 598.). 78. NAGYŐS falu Csanádhoz tartozik. 1 1567-ben: Jovan Isztojity nős, fia Petar nőtlen, fia Zsivko nőtlen, fia Jovan nőt­len, testvére Mihal nőtlen, Pava Rohity nős, fia Zsivko nőtlen, Szubota Gagity nős, fia Petar nőtlen, fia Lazar nőtlen, Jákob Szelak nős van 40 juha, Pop Damjan nős, Gyurgy kovács nős, testvére Jovan nőtlen, Gyurgy Szabocsity nős, fia Petar nőtlen, fia Isztana nőtlen, Nikola Gruban nős, fia Isztepan nőtlen, testvére Marko nőtlen, Filip Oparity nős, fia Icsvetko nőtlen, fia Jovan nőtlen, fia Bisza nőtlen, Petar Szolkovity nős, test­vére Jovan nőtlen, Petar Kapudan nős, testvére Zsivko nőtlen, Petar Dikity nős, fia Lukacs nőtlen, fia Tomas nőtlen, Petar Bility nős, Mihal Podograc nős, fia Tódor nőt­len, fia Vuk nőtlen, Radics Petkovity nős, fia Tomas nőtlen, testvére Brata nőtlen, Ni­kola Deszity nős van 60 juha, testvére Jovan nőtlen, testvére Nedelko nőtlen, Vid Vi­narovity nős, Gyurgy Mikity nős, testvére Vuja nőtlen, Petar Szubotity nős van 50 juha, fia Nikola nőtlen, fia Vuk nőtlen, Kozma Popovity nős van 80 juha, fia Dimitre nőtlen, Dimitre Hrankovity nős, fia Vuk nőtlen, Raja Csernovity nős, fia Szubota nőt­len, Dimitre Krajovity nős, fia Szubota nőtlen, Radoszav Ruhoncsity nős, testvére Vu­ja nőtlen, Jovan Dimitre nős, Zsivko Hranity nős, Mihal Vojnovity nős van 50 juha, fia Petar nőtlen, fia Pava nőtlen, Nikola Dakity nős, Jovan Batity nős, Petar Vinkity*

Next

/
Oldalképek
Tartalom