Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása - Dél-Alföldi évszázadok 15. (Szeged, 2000)

A BECSKEREKI NÁHIJE A CSANÁDI LIVÁBAN

hoz felterjesztetett, a régi eljárásnak megfelelően elrendeltetett a szoros út jogszokásai­nak (adet-i derbendi) itteni bejegyzése: a dzsizje-adó, a juhadó, a családonkénti 25 ak­cse iszpendzse-adó, a gabona-tized, a must-tized, a malomadó, a menyasszonyadó és a hordóadó megfizetése után a tűzifa- és szénaadó, a sertésadó, a méhkasadó, a kender-, káposzta- és más kisebb adók, valamint a várépítés, a bármerre indított hadjáratkor szekerek és emberek szolgáltatása, a sáncmunkára hajtás, a rendkívüli adó, az eminek szolgálása és az összes nem kánoni [a nem mohamedán vallási törvényű] adók alóli fel­mentésük az új szultáni defterbe feljegyeztetett. — Isztepan Varga nős, fia Petar nőt­len, Rajka Dajcsity nős, fia Dabrino nőtlen, fia Milos nőtlen, Ilija Bority nős van 25 juha, fia Nikola nőtlen, Jovan Pejity* nős, fia Zsivko nőtlen, fia Radoszav nőtlen, Ni­kola Szabó nős, fia Gyurgy nőtlen, Ilija Varga nős, fia Toma nőtlen, unokatestvére Matej nőtlen, unokatestvére Nikola nőtlen, testvére Tripon nőtlen, Belavac Radoszav nős, fia Pava nőtlen, Vuja Varga nős, testvére Toma nőtlen, Zsivko Kozsuhar nős, fia Jovan nőtlen, Nikola Pavel nős, testvére Gyuragy nőtlen, testvére Jovan nőtlen, Vaszil Marity nős van 700 juha, fia Jovan nőtlen, testvére Pava nőtlen, Toma Varga nős, fia Bozsa nőtlen, Dimitre Bralics* nős, fia Gyuragy nőtlen, Isztana Demjan nős, Dimitre Kovács nős van 100 juha, fia Icsvetko nőtlen, fia Zsivko nőtlen, Petar Hinad* nős van 300 juha, fia Vaszil nőtlen, Gyura deák nős van 250 juha, fia Dimitre nőtlen, Pava Bratonity nős, fia Petar nőtlen, Pava Nikola nős van 300 juha, fia Dimitre nőtlen, fia Nikola nőtlen, testvére Bozsa nőtlen, Lazar Dimitre nős van 30 juha, fia Gyuragy nőt­len, fia Nikola nőtlen, Petar Nikolity nos van 200 juha, fia Jovan nőtlen, fia Tódor nőtlen, Petar Kovács nős van 100 juha, fia Damjan nőtlen, Marity Ilin nős, fia Iszte­pan nőtlen, Lackó Krisztity nős, fia Gyuragy nőtlen, Marko Masicsity nős, Gyuragy Bority nős, testvére Szubota nőtlen, Pava Hódos nős, fia Nikola nőtlen, fia Bozsinko nőtlen, Petar Szibinity nős, testvére Baja* nőtlen, Isztana Kolar nős, Pava Kolar nős, fia Nikola nőtlen, Jaksa Berity nős van 36 juha, testvére Lazar nőtlen, testvére Gyu­ragy nőtlen, Raka Popovity nős, Vaszil Varga nős, fia Gyura nőtlen, fia Icsvetko nőt­len, fia Marko nőtlen, Miladin Nikolity nős, fia Isztepan nőtlen, Mircsa Lukacs nős, fia Nikola nőtlen, fia Petar nőtlen, Zsivko Miladin nős van 74 juha, fia Tripon nőtlen, fia Ilija nőtlen, Vuk Pejity* nős, fia Isztaka nőtlen, Ivko Mitity* nős van 250 juha, testvére Gyura nőtlen, testvére Bozsa nőtlen, Mihal Mihity nős, testvére Petar nőtlen, Gyura Marko nős van 280 juha, testvére Lazar nőtlen, Nikola Bority nős van 40 juha, fia Petar nőtlen, Petka Monar nős, testvére Dimitre nőtlen, Nikola Varga nős, testvére Jovan nőtlen, Bozsa Varga nős, fia Petko nőtlen, testvére Isztana nőtlen, Petar Bority nős van 20 juha, fia Dimitre nőtlen, fia Ivko nőtlen, Gyura Bohity nős, fia Bohina nőt­len, fia Pava nőtlen, fia Ilija nőtlen, fia Bila nőtlen, Nikola Bohity nős, fia Vaszil nőtlen, fia Zsivko nőtlen, Dimitár Bohity nős van 60 juha, fia Zsivko nőtlen, testvére Petar nőtlen, testvére Bozsa nőtlen, testvére Gyurgy nőtlen, Mihal Lujity nős van 24 juha, fia Zsivko nőtlen, fia Gyura nőtlen, fia Tódor nőtlen, Ilija Bratity nős, fia Koz­ma nőtlen, Gyura Rajity nős, fia Petar nőtlen, testvére Isztepan nőtlen, Dimitre Marity nős, fia Gyuragy nőtlen, fia Nedelko nőtlen, testvére Petar nőtlen, Marko Dojity nős, fia Dimitre nőtlen, Bucsa Bohity nős, fia Petar nőtlen, testvére Gyurgy nőtlen, Aladin Gyurity nős, Luka Rasity nős, fia Gyurgy nőtlen, fia Jovan nőtlen, Gyurgy Vidovity nős, fia Petko nőtlen, Lazar Rasity nős, Petar Radics nős, fia Nikola nőtlen, Nikola

Next

/
Oldalképek
Tartalom