Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása - Dél-Alföldi évszázadok 15. (Szeged, 2000)

A BECSKEREKI NÁHIJE A CSANÁDI LIVÁBAN

1579-ben: A nevezett falu közelében, a nevezett falu lakosai kezén, közös határ­vonaluk van. Jövedelmét 1567-ben és 1579-ben Bercsula falu jövedelmével összesítve jegyezték be. 1. Széphegyös azaz Széphegyes puszta összeírásaink szerint Bercsula falu szomszédságában volt, pon­tos fekvését azonban nem sikerült meghatározni. 190. VERÖSHÁZ falu Galathoz tartozik. 1 1567-ben: Verösház puszta a nevezett [Bercsula] falu és Hegyös falu közelében. A nevezett két falu lakosai művelik, a gabonatizedet szpáhijaik rájaságuk szerint szedve birtokolják. 2 1579-ben: Verösház falu. Gyuragy Rajkity nős, testvére Nikola nőtlen, Icsvetko Radul nős, testvére Jovan nőtlen, Marko Nikola nős, fia Zsivko nőtlen, Vukodrag Vuk nős, fia Filip nőtlen, Radul Petko nős, fia Besa nőtlen, Icsvetko Diminovity nős, fia Besa nőtlen, Radoszav Petrovity nős, Petar Radoszavity nős, fia Diragilo nőtlen, Jovan Szirkovity nős, testvére Milos nőtlen, Isztojan Icsvetko nős, fia Radoszav nőtlen, Jo­van Szirkovity nős, testvére Icsvetko nőtlen, Radul Szubota nős, testvére Damjan nőt­len, Miladin Szirkovity nős, Nikola Szibrik nős, Milos deák nős, Mihajlo Szibin nős. A családok száma: 16. A jövedelem: 1579-ben 2500 kapuk száma 16, ötvenével 800 sertésadó 150 búzatized 80 kile 880 menyasszonyadó 30 kevert tized 30 kile 180 hordóadó 15 kender-és káposztaadó 20 tűzifa-és szénaadó 440 méhkasadó 10 esetleges büntetéspénzek 15 1. Verösház azaz Veresház falu összeírásaink szerint Bercsula falu közelében volt, fekvését azonban nem sikerült pontosítani. 2. A jövedelem összegét nem tüntették fel. A becskereki náhije a csanádi livában 191. DŐLNE SZIGE falu Becskerekhez tartozik. 1 1567-ben: Herelja Radivoj nős van 100 juha, fia Pavun nőtlen, Jovan Ruszin nős, fia Gruja nőtlen, testvére Dragas nőtlen, fia Petar nőtlen, Ivan Ruszin nős, fia Gyurgy nőtlen, Petar Radan nős, Vaszil Jovan nős, Pop Szimon nős, Oláh János nős, Mihal Lukity nős, fia Szubota nőtlen, Icsvetko Radaszin nős, fia Szubota nőtlen, Dimitre Po­povity nős, fia Szubota nőtlen, Petar Icsvetkovity nős, testvére Gyurics nős, Gyura Herak nős, fia Ognan nőtlen, Zsivko Szubotity nős, Isztepan Jovan nős, testvére Gyu­ragy nőtlen, Radovan Lukacs nős, fia Lukacs nőtlen, Petar Lukacs nős, fia Szubota nőtlen, Petar Borkovity nős, Nikola Jaksity nős, fia Zsivko nőtlen, másik Nikola Jak­sity nős, Nikola Zority nős, fia Isztepan nőtlen, Radoszav Lukacs nős, Vuk Vlaszity

Next

/
Oldalképek
Tartalom