Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása - Dél-Alföldi évszázadok 15. (Szeged, 2000)

A BECSEJI NÁHIJE A CSANÁDI LIVÁBAN

1. Szajhán falu azonos a Padé mellett K-re fekvő Száján pusztával (Borovszky, Csanád vármegye II. 533-535.), ld. Lipszky térképén és a 75.000-es térképen. 2. Az 1579. évi összeírásban: Manajlo Mikity nős. 3. A „kevert tized" elnevezés a török összeírásokban valójában az egyenként kis tételű árpa-, köles-, rozs- és zab-tized gyűjtőneve volt (ld. a bevezetőben). Itt az árpa és a köles alá ezért írták utólag azt, hogy „téves" és föléje „megismételt", mert a bejegyzett kevert tized már ezeket magába foglalta. 187. GALAT város a nevezetthez tartozik. 1 1567-ben: Kir* Isztan nős, fia Novak nőtlen, Nikola Bujity nős, fia Milovan nőt­len, Paval Milicsity nős, fia Radoszav nőtlen, Pop Icsvetko nős, fia Pétre nőtlen, Mi­hal Vladkovity nős, fia Radovan nős. A családok száma: 5. 1579-ben: Szulejmán bég ziámet-birtoka. Jovan Radics nős, fia Vuk nőtlen, uno­katestvére Ilija nőtlen, Vit Tódor nős, unokatestvére Dávid nőtlen, Anak* Vuk nős, fia Ilija nőtlen, fia Icsvetko nőtlen, Mihajlo Gruja nős, testvére Milovac nős, Nikola Ra­jak nős, testvére Vejics* nőtlen, Diragisa Markovity nős, testvére Nikola nőtlen, Doj­csin Radovan nős, Mitar Hrakovity nős, fia Nedelko nőtlen, Pétre Ivan nős, fia Ilija nőtlen, Kriszta Kovacsity nős, testvére Petar nőtlen, Isztepan Szubota nős, Vejity Vuk­mirovity nős, testvére Zarko nőtlen, Pop Petar nős, fia Lazar nőtlen, testvére Jaka nőt­len, fia Bisza nőtlen, Vuk Mirac nős, Bozsa Radics nős, Petar Borkovity nős, fia Vuk nőtlen, fia Mikin nőtlen, Pétre Egredj... nős, fia Szubota nőtlen, fia Vuk nőtlen, Vuk Petkovity* nős, fia Hasa* nőtlen, testvére Nikola nőtlen, fia Szava nőtlen, fia Jákob nőtlen, Tomas Markovity nős, fia Gyuraka nőtlen, fia Kriszta nőtlen, Subota Ibrali­nar* nős, Szubota Zirincsity [Zrncsics] nős, fia Petrika nőtlen. A családok száma: 21. A jövedelem: 1567-ben 1215 1579-ben 6500 kapuk száma 5, ötvenével 250 kapuk száma 21, ötvenével 1050 búzatized 67 kile 670 búzatized 300 kile 3300 kevert tized 20 kile 100 kevert tized 100 kile 600 kender- és káposztaadó 8 kender- és káposztaadó 80 méhkasadó 12 méhkasadó 250 sertésadó 20 sertésadó 350 menyasszonyadó 15 menyasszonyadó 30 hordóadó 15 hordóadó 15 tűzifa- és szénaadó 100 tűzifa- és szénaadó 525 esetleges büntetéspénzek 25 esetleges büntetéspénzek 300 1. Galat azaz Galad város Korabinszky 1800-ban kiadott térképe (XLIX. old.) szerint Basahídtól (Kis­kikindától) É-ra, Tamásfalva ÉNy-i szomszédságában feküdt. Lipszky térképén ugyanezen a helyen Ga­laczka Bara névírás olvasható. Erre utalt Milleker is amikor Galad és Révgalad fekvését írta le: „Ma a Gá­lád dűlő és Gáládszky bara Basahídtól északra emlékeztetnek rá" (im. 9.). 188. BERCSULA falu Galathoz tartozik. 1 1567-ben: Pop Radics nős van 110 juha, fia Mihajlo nőtlen, fia Bozsa nőtlen, Szubota Lutovity nős van 500 juha, fia Isztepan nőtlen, fia Icsvetko nőtlen, Miha Brankovity nős van 155 juha, unokatestvére Dimitre nőtlen, unokatestvére Vuk nőtlen, Gyurka Nikolity nős, fia Bozsa nőtlen, fia Isztepan nőtlen, Radivoj Gyurity nős, fia Nikola nőtlen, Jaka Rakity nős van 147 juha, fia Petko nőtlen, Nikola Miladin nős,

Next

/
Oldalképek
Tartalom