Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása - Dél-Alföldi évszázadok 15. (Szeged, 2000)

A BECSEJI NÁHIJE A CSANÁDI LIVÁBAN

A jövedelem: 1567-ben 3319 1579-ben 5275 kapuk száma 17, ötvenével 850 kapuk száma 14, ötvenével 700 búzatized 121 kile 1210 búzatized 250 kile 2750 kevert tized 78 kile 390 kevert tized 150 kile 900 juhadó, kincstáré ... — — kender- és káposztaadó 34 kender- és káposztaadó 100 méhkasadó 191 méhkasadó 600 sertésadó 99 sertésadó 700 menyasszonyadó 60 menyasszonyadó 15 hordóadó 45 hordóadó 15 tűzifa- és szénaadó 340 tűzifa- és szénaadó 250 esetleges büntetéspénzek 100 esetleges büntetéspénzek 145 1. Ivánosofcsa falu azonos lehetett Ivánosi faluval, mely Törökbecsétől DK-re Kumán falu déli felén, a Vány határrész területén feküdt (Milleker, im. 11.), ld. a 75.000-es térképen: Vány. 147. ANDREJA puszta Becsejhez tartozik. 1 1567-ben és 1579-ben: Kívülről művelik. A jövedelem: 1567-ben 400 1579-ben 600 búzatized 30 kile 300 búzatized 45 kile 495 széna tized 100 széna tized 105 1. Andreja puszta azonos volt Endréd faluval, mely Ivánosi és Borgyas határában lehetett (Csánki, im. II. 127.). Milleker szerint „Részben Becséhez tartozott. Törökbecse környékén fekhetett" (im. 8.). Össze­írásaink szerint is Törökbecsétől DK-re, Ivánosi falu környékén volt. 148. KUMANICS falu Becsejhez tartozik. 1 1567-ben: Mihal Dobrity nős, unokatestvére Gyuragy nőtlen, Damjan Vidity nős van 115 juha, fia Isztepan nőtlen, unokatestvére Icsvetko nőtlen, unokatestvére Gyu­ragy nőtlen, testvére Isztepan nőtlen, Nikola Bility nős, fia Marko nőtlen, testvére Pe­tar nőtlen, testvére Isztepan nőtlen, testvére Jovan nőtlen, Nikola Lukity nős, fia Mihal nőtlen, Isztana Lukity nős, Mihal Lacsity nős, fia Szaka nőtlen, Jaka Pop nős, fia Szimon nőtlen, testvére Radoszav nőtlen, Vaszil Bozsa nős van 300 juha, fia Andreja nőtlen, testvére Gyuragy nőtlen, testvére Isztojan nőtlen, testvére Jaka nőtlen, Novak Gyurgy nős, fia Grubacs* nőtlen, Pop Nikola nős, fia Szaka nőtlen, Jovan Gyuricsity nős, testvére Tódor nőtlen, testvére Jaka nőtlen, Nikola Rajity* nős, testvére Ilija nőt­len, testvére Gyuragy nőtlen, Milos Veras nős van 55 juha, fia Vukman nőtlen, testvé­re Lukacs nőtlen, Isztana Mitrovity nős, fia Vuk nőtlen, Damjan Kurdity nős, fia Jo­van nőtlen, fia Petar nőtlen, Petar Lukacs nős, testvére Mihal nőtlen, Isztojan Hegyös nős, fia Gavra nőtlen, Ilija Sility nős, fia Tódor nőtlen, fia Marko nőtlen, Lukacs Vla­diszav nős van 400 juha, fia Bogdán nőtlen, fia Szaka nőtlen, Jovan Jeliszav nős, La­zar Gyurity nős, fia Milak nőtlen, Radvan Pejak nős, fia Isztojan nőtlen, Jovan Petro nős, Damjan Sakotity nős, Lazar Miladin nős, fia Mihal nőtlen, fia Icsvetko nőtlen, fia Petar nőtlen, Gyura Rahity nős, fia Vuk nőtlen, fia Jovan nőtlen, Gyura Grubacs nős, unokatestvére Marton nőtlen, Dimitre Baján nős, fia Pétre nőtlen, Tódor Varga nős, fia Petar nőtlen, Nikola Dokity nős van 130 juha, fia Jaka nőtlen, unokatestvére Jovan

Next

/
Oldalképek
Tartalom