Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása - Dél-Alföldi évszázadok 15. (Szeged, 2000)

A CSANÁDI LIVA RÉSZLETES DEFTERE

nőtlen, testvére Csomás [!] nőtlen, fia Anbrus nőtlen, fia Sebestyán nőtlen. A családok száma: 16. A jövedelem: 1567-ben 6769 1579-ben 8000 kapuk száma 18, ötvenével 900 kapuk száma 16, ötvenével 800 búzatized 137 kile 1370 búzatized 170 kile 1870 kevert tized 65 kile 325 kevert tized 70 kile 420 kender- és káposztaadó 25 kender- és káposztaadó 50 méhkasadó 44 méhkasadó 50 sertésadó 150 sertésadó 500 menyasszonyadó 30 menyasszonyadó 30 hordóadó 15 hordóadó 30 Leleitó más néven Kékest halászóhelye 3500 Leleitó más néven Kékes[!] halászó­tűzifa- és szénaadó 360 helye 3600 esetleges büntetéspénzek 50 tűzifa- és szénaadó 400 esetleges büntetéspénzek 250 1. Lele falu Makó Ny-i határán feküdt, ld. Lipszky térképén és Repertóriumában: Nagy Lele és Kis Lele (ma Maroslele község). 2. Az 1576. évi dzsizje-adóösszeírásban: Nagyházi Dimitre. 3. Elírás, az 1567. évi összeírásban: Gálfi Mihál. 4. Az 1567. évi összeírásban: Gubacsi Fábián. 5. Az 1567. évi összeírásban: Nádházi Dimitre, de ld. fentebb a 2. sz. jegyzetet. 123. KÉKEZS puszta a nevezett falu közelében. 1 1579-ben: Kékezs puszta a nevezett falu közelében a nevezett falu lakosai kezén. Jövedelmét 1567-ben és 1579-ben a nevezett [Lele] falu jövedelmével összesítve jegyezték be. 1. Kékezs puszta valószínű szintén a Leleitó közelében felehetett, ezért kerülhetett ennek neve is a tó, illetve halászóhely megjelölésekor a fent említett módon „Leleitó más néven Kékest halászóhelye" bejegy­zésre. A Leleitó (melynek területe ma szántó) a Lipszky térképén is feltüntetett Kis- és Nagy Lele között terült el, ld. Inczefi G., Földrajzi nevek, 14. és 195, és a Lele határát bemutató T. 3. jelzetű térkép. Mind­ezek mellett Kékesd [?] puszta fekvését pontosítani nem sikerült. 124. FELDEÁK falu Csanádhoz tartozik. 1 1567-ben: Bogaros László nős, fia András nőtlen, Bagas [Bagos?] Antal nős, fia Miklós nőtlen, fia Imre nőtlen, fia Ferenc nőtlen, fia András nőtlen, fia Márton nőt­len, fia Matiás nőtlen, Gazdák Bálind nős, fia István nőtlen, Dóka Pétre nős, Élös György nős, fia Matiás nőtlen, fia Mihál nőtlen, Ábrám Máté nős, fia Miklós nőtlen, fia Pál nőtlen, Siket István nős, fia Tomás nőtlen, Hatos Bálás nős, Matiás a nevezett­hez tartozik, Kozma Bertus nős, Nemes Sebestyén nős, fia Tomás nőtlen, fia Márton nőtlen, fia Pétre nőtlen, Lábas István nős, fia Tomás nőtlen, Kis Anbrus nős, testvére Gáspár nőtlen, Orbán Jákob nős, fia János nőtlen, fia Mihál nőtlen, fia István nőtlen, Szabó Mihál nős, fia János nőtlen, Szabó Sebestyén nős, fia Matiás nőtlen, Bíró Alberd nős, fia Pál nőtlen, fia Matiás nőtlen, Szína Alberd nős van 80 juha, fia Mihál nőtlen, fia Gergör nőtlen, fia János nőtlen, Nemes András nős, fia Antal nőtlen, fia

Next

/
Oldalképek
Tartalom