Budapesti Értesítő, 1944. július/2

1944-07-20 [1875]

A Birodalon 1944 náaodik f oláhon beveti a»> &fttfig < JftyK < *­tartalékolhat* • • ,.«.*•••«..*«•*».•*•»••*«•»» A I^ina»iütíirvldék körzetvezetőinok ÜXér-u*».»-»»• • $7Z*t*+* B p,g* A nénet risavCnylndo:*:, ....«•.....•...#.••»•••»•»•••••••••» Dán-franda ácuforgalni agyeznány*.«.,.«...».»«•.«»•••»••• !• Roaániaban a Jradikárok i»3töritésare részvényt drőasági alapon szövetség létesült**..,...•.»»».,•.*.. •..•••••»••»• H» A szlovák állani birtokhivatal nógy éves núködésc. ••••»«.. III • Svájcban Vb^rohsjt.-Jók a többtemclés 7» ctapjél&t*»**•«••• III* Spanyolországban ne^cJ£.ku).t a "tumka noiizoti taoícsa 19 ** • • • III* A brit péiizücyiiinisater 1 cilliárd font p')bhit»lt kl**.V*» VI • A szövetségesek vaíutulcosf eroncié-ja* •VI^JJII. A szövefcságesek olaátár^yaldsai* •...<*••••••>.••••••»*•• •••« VI« Az USA rctztozneleso újból csökkcr.t... ..,.<•<•*.»••«•*••"• Ti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom