Budapesti Értesítő, 1944. július/1

1944-07-01 [1874]

mm mm P* 1 - a Heti helyzet j elentó s - a világ áir^pd^oairól. ^. * 1 V* tbV R.0% Hörrnaan Schiaitz 25 éves szolgálati jubileum, # *. •»• X* Az SWt/^-í?* évi nénet gabonaárak nen vált óznak. *......».....» IX. A nécwt-Birodalni Vasút vándorkiállítása. «...»...*..*.»»•,.• • VI. • kölcsönösségen alapuló szlovák nezágaElasági pénztárak szö­vetkezetének 20, évi közgyülőro.>...............»• » II* Svájc 194-3. évi nyersgyapju inportja..,».«......,...»,...•.». III# Jóhnston szenzációs nyilatkozata a szovjet-angol keres-:edelen tárgyában..,, ...•.,»,., •;.................. .. VII • Angol Fehérkönyv a töneges nunkanélküliség leküzdésének tár­gyában. • « t ...... 0 ......................................... ... VIII. Csökkent a tej heti fej adagja Angliában...................... DU Az USA fejet hajt a szovjet iráni Órdekei előtt* IV* Faf ogyasztási korlátozások az UF»A-ban. .•.....«....«».«»*...». IV. Fenntartják-o Moszkvával a háború után a kölcsön és bérleti rendszert?.»# •« a.... a ««•«.»«. <. 0 . MM«•••»•»#»»»••*•«•»..»• VII3

Next

/
Oldalképek
Tartalom