Budapesti Értesítő, 1944. június/2

1944-06-16 [1873]

- " g.Ü-&t • A t h c n r-VI. 15» /he/ Ottó Braun igazgató a Német Görög Áru­csere-forgalmi Társaság-/Degriges/ igazgató tanácsának az elnöke A. Hanenberg ügyvezetővel Athénbe utazott, hogy a hely színén ta­nulmányozza az athéni és szalonild. német kirendeltségek helyzetit é3 hi>gy megbeszéléseket folytasson a görögországi különleges kér­désekről. Ezzel kapcsolatban megállapították, hogy a Degriges az elmu.lt hónapokban is sikeres tevékenységre tekinthet vissza, a nehéz szállítási helyzet ellenére a Degriges a jövőben is abban a helyzetben lesz, hogy megbirkózzék a német-görög kereskedelem feladataival./BE/ £i^JL£-~-£-£-i-S l^SJ-LS ^Sol-aner^kaiak_f_r_a_n_k^ P á r i s, VI. 15* /ho/ Az amerikaiaknak az a pénzügyi manő­vere, amit az inváziós frankkal inditottak meg «eorges Surreze arra indították, hogy áz "Aujourd , hui"-ben "Hem változtak mog" cimü cikkében foglalkozzék ezzel a problémával* Roosevelt az inváziós pénzzel egy csapásra két legyét szeretne agyonütni: el­sősorban a törvényes pénzt akarja hitelétől megfosztani, másod­sorban pedig elő akarja mozditeni az inváziót* így egyszerre tönkreteszi Franciaország pénzügyeit és gazdasági életét. így akarja a háború költségeit duplán megfizettetnii /BE/ M i 1 a no, VT» 15» /hc/ Megbizható* jelentéeek szerint Rómában a június lcí,-e és 19*-e közötti héten naponta és fejenkint 20 gramm kenyeret adnak* /BE/ __2_£-L-£ Í-i_5-.2..Í-.?-.§..2_S_é_5-S_^ ; £2 2_i_S-2-.~2-l255i Milánó, VI. 15* /ho/ Az Uniteű-Press jelentése szerint Badogllo az' angolok és étierikaiak által szervezett "Bánkok é3 Iparvállalatok Ellenőrző Bizottságának" az elnökévé nevezték ki. Ezért kb» évi 50 millió lira javadalmazásban részesül. /BÉ/ £l/_Y«£_1-ÍL2-L.£-1LL.§-.2 Rouániában__a J2_£_n_a á_r_a f _ Bukarest. VI. 15. /ho/ Mint az árkormánybiztosság közli a búza'árát 10 tönhág waggononkint 260.000 leiben, változatlanul állapították meg. /BE/

Next

/
Oldalképek
Tartalom