Budapesti Értesítő, 1944. február/2

1944-02-16 [1865]

s_u_t_i k_i_n_o_s_t_á_r_i_u_t_a_l_v_á_n_^_o_k k_o_n_v_e_r_­Berlin,. II, 15* / hc / Miután a Né:'.* t Birodalmi Vasutak is felléptek az általános tőkepiacon, a társaság előzetes évi áttekin­tése megemlékezik az 1936. evi kibocsátású. 1944 február 2. napján esedékes. 4,5 ^-os, 500 millió birodalmi márkás birodalmi vasútig kincstári utal"ányek konvenciójáról. Ennek a kibocsátásnak ellenér­tékeként befolyj összegből annak idején 400 millió birodalmi márkát fordították: a birodalmi vasutak autóbusz vonalai kiépítésére* A köt­vénytulajdonosok b ^osorélherik kötvényeiket az 1944. évi kibooc ; u:ur.i 3*5 %-os, 196? július elsején esedékes kötvényekre. Az uj kincr tári utalványokat 99 %-os árfolyamon 0 : 25 % illeték levonásával bánatl^ik kijelölt intézet kicseréli a régi kötvényei: ellenében, 3 kicserélés­re be nem nyújtott kötvényeket harmadik kéz veszi ét. A birodalmi vasutak összes adósságainak állomáayát továbbra is kedvezőnek kell tekinteni, / B.E* / 2 L /_A S_v_á_^_2 s_z_á_m­á_r_a QJí^^9.^^é.JhJL-9.-^^^^^^-^i.~^-­t_é_r 1 Zürich, II, 15, / he / Svájci lapok támadást intéztek a szövet­ségi tanáos ellen azon a cimen. hogy tul drágán vásárolt hajóteret, Erre a támadásokra a szövetségi tanáos részéről a következőket köz­lik : A szövetség által nemrégen vásárolt 4 hajót tonnánként 502 frankkal fizették, azonban az 1942. év tavaszán,a luganoi Nautilus S«A. vállalattól megvásárolt hajó tonnájáért 1.120 frankot kellett fizetni, ezt a hajót azonban a társaság saját számlájára vette át. A háború kitörésekor a szövetséges hatalmak osak egy. bizonyos meny­nyiségü hajóteret engedélyeztek Svájc számára, illetve biztosították az engedélyezett hajótér immunitását. Ezen az engedélyezett.hajóte­ren tulmenőleg Svájo nem vásárolhatott hajókat, mert tal nagy lett volna a rizikó, A Liegegyezés szerinti tonnage azonban azzal, hogy már 1939-ben 15 görög hajót vettek bérbe, kimerült, Azóta ez a szám megfogyatkozott, mert egyes hajókról a külföld számára lemondtak s igypállott elő annak lehetősége, hogy a hiányzó hajótér pótlására hajókat vásároljanak. Időközben Svájc megalkotta tengerjogát is.s a tengeri szállítást szövetségi monopóliumnak nyilvánította ki. A szövetsági tanáos 80 millió frankot takaritott meg hadirizikóprérrdu­riokban azzal, hogy 124.000 tonnás saját tengeri flottával róná, Ilit­zik. amelyre a szövetségesek kimondo-uták az immunitást* Svá^cn­1 következő kikötők állanak rendelkezésére : Lisszabon, Marseiil . Barcelona^ korlátozottan Bilbao, Philadelphia és néhány iberco r..­kai .kikötő. Jelenleg tárgyalások folynak spanyol hajók használót tárgyában, Noha Svájo a tengerentúli kereskedelmi hajóhadának klévi­tésóben előhaladáat ért el, a szövetségi tanáos a háború végével fel akarja adni a flotta fenntartását s a hajókat méltányos áron magán vállalatoknak eladni szándékozik, B.E* / 2iZ_§_E_a_S_^„2_l_o_r_5_z_á_g 2 j:ji_k_e_t_t és i .2_a_r_i_k_o_ksz__ í_Q_.^_5_§_l_l_§_Qi M a d r i d, II, 15. / hc V A spanyolországi ipari koksz termelése 1943 novemberében 66,000 tonnára csökkent az októberi 72*000 tonnás / m /

Next

/
Oldalképek
Tartalom