Budapesti Értesítő, 1943. december/2

1943-12-16 [1862]

UDAPESTI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: Dr. GURKA MÁRTON. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V. Rudolf-tér 4/b. Telefon: 118-181 HELLKOMMERZ A B.É. Gazdasági Hírszolgálatának Szerkesztősége és Kiadóhivatala: BUDAPEST, VI, LENDVAY-U, 28. TELEFON: 114-194. » udapest.194-3*december 16. Il.évfolyan, 291* saéru A háború hatása a nemzetközi gyapjupiacra.».......».....•».••» • • -II. Német ország Zellwolle-ipar.'.nak fejlődése és jövője*....... I.vMX. A horvát talajkincsek jelentősége.....i « IX. A török Központi Bank heti jelentése,...««..».................* XI. Romén gabona és takamánykiviteli központ..... I. A svájci repülőgépipar jövője. XIII. Emelkedő' árfolyamok a kopenhégai tőes&etti .,,.,.........».*....• XXI. Emelkedik a svéd földbirtok jövedelmezősége. XXIII. Anglia hiábavaló küzdelme a burgonyamegbetegedésekkel*.....».»» XIII. A Daily Express párhuzamé a két világháború között............• III» I.Iibe kerül az amazonasi gmi r 3 IJ?.<5«nak, VII. A'z U3á kőolajpolitikája és a világtartalékok... XV. A Fulöpazigetek gazdasági fejlődése. ..<., M * 1 XIX* A „HELLKOMMERZ" világ­gazdasági hírszolgálat egyedül jogosult magyar kiadása Szerkesztőségünk előfizetőink kívánságára lehetőség szerint részletesebb vagy külön­leges felvilágosításokat is kész beszerezni. HÁZI SOKSZOROSÍTÁS. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom