Budapesti Értesítő, 1943. november/1

1943-10-31 [1859]

3 U D A PESTI ÉRTESÍTŐ FELELŐS SZERKESZTŐ ES KIADD: Dr, BURKA MÁRTON, Szeikesztöség is kiadóhivatal: Budapest, V, Rudolf-tar 4 1 Telefon: 118-189 H E L L K O M M E R Z A B, É. Gazdasági Hírszolgálatának Szerkesztősége és Kiadóhivatala: BUDAPEST, VI, LENDVAY-U. 28. TELEFON: 114-194. Budapest, 1943*október 31* IX« évfolyam, 253* szán* A legérdekesebb) ^jelentő s ol J A vastakarékosság kát éve«.. *«.»........, •. . •.. t....».».».. XIV* Wallace ^urópa-sza'baditó tervei "berlini negvilágitásban,,, 1, Nér.etorsaág gazdasági tárgyalásai Bulgáriával és Ronániával I« Megayilt Lisszabonban a svájci ipari kiállítás* XIV* 40 /S-kal csökkent a svéd dohányfogyasztás* ••••*•« • #..#*« XV. Sikertelen kok-saghyz-kisérletek Svédországban,•«•»•••••»• XI• A spanyol állaubank nérlege• •., e «.,...,*«.*.•».....*• XII• A Badoglio korixlny pénzügyi nehézségei* • ** «* *•»*•**•»*• *** HZ* Angol fehérkönyv az indiai éhinsúgi J1« * *»«*«»«*••••t•••• XIII* Morgenthaut és Harry Whitet Londonba várj&U* • •*•.»•«»** IW '.z átlaganerikai évente 357 dollár adót fizet,............ X* A japán szénéiosztás újjászervezései.e*.*«*»»« «.• *.« IX* A „HELLKOMMERZ" világ­gazdasági hírszolgálat egyedül jogosult magyar kiadása Szerkesztőségünk előfizetőink kívánságára lehetőség szerint részletesebb vagy külön­leges felvilágosításokat is kész beszerezni. HÁZI SOKSZOROSÍTÁS. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR v K szekció

Next

/
Oldalképek
Tartalom