Budapesti Értesítő, 1943. június/2

1943-06-17 [1850]

JUDAPESTI ÉRTESÍTŐ ELÖS SZERKESZTŐES KIADD: Dr.GURKA MARTON. Szerkasztostg is kiadóeiialal: Budapest, V.Rudolf-tir 4% Telefon: 118-189 HELLKOMMERZ A B, É. Gazdasági Hírszolgálatának Szerkesztőseié és Kiadóhivatala; BUDAPEST, VI, LENDVAY-U, 28. TELEFON ii4-i34. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ' < s/ekció ­Budapest ,1^3, június 17. Il.évfolyan, 136,szén. A nagycinletü bankjegyek bevonását várják Angliában, II* Felülvizsgálják az öntödék munka helyzet ét a F okom ányz ós ágban. I, Fokozzák Spanyolországban- a résternelést. ...... XV. A svéd gazdaaági fejlődés statisztikai adatai., XI • 130.OOö Id-logranri tea terén az idén Törökországban 3u A török Központi Bank jelentése ......*...».*.• XI. Iagáz generátor gyár alakult Barcelonában. »...,»*•• • • • • x » Kedvezőtlen'a gazdásági helyzet Argentínában... » TCt Uj^ólonelőforíuíások a Thaiföldön • IVt Brazilia aranyat vásárol az-USA-ban XT1, Feloldották Japánban a munkaidőkor látozásokat.. XIV. i „HELLKOMMERZ" világ- Szerkesztőségünk előfizetőink kívánságára azdasági hírszolgálat egyedül lehetőság szerint részletesebb vagy külőn­ogosult magyar kiadása leges felvilágosításokat is kász beszerezni. HÁZI SOKSZOROSÍTÁS.

Next

/
Oldalképek
Tartalom