Budapesti Értesítő, 1942. október-november

1942-10-02 [1837]

K szekció 1. /^Brazília ajakra cseréli. át_forgalonban^lej/p_b ank jegyeit. Buenos A i r e s, X. 1. /hc/ Souza Costa, Brazilia pénz­ügyminisztere az elrendelt 8 napos banknoratóriumot azzal indo­kolja, hogy Brazilia bankjegyf orgalna rendkívüli néretekben duz­zadt meg. Brazilia bankjegyforgalma ugyanis 194-1 szeptember J>0­tól szánitva az .akkori 5-8 millió contos de reisről nem. kevesebb nint 8.5 nillió contos de reisra enelkedett ez év szeptemberének végéig. Azonkívül egyesek hatalmas bankjegytömegeket halnoz­tak fel, viszont a frankok letétéi nen emelkedtek olyan iranban, nint anilyen mérte -' an a bankjegyforgalom megnőtt. Souza Costa pénzügyminiszter ebue.ii a jelenségben a brazíliai gazdasági élet veszélyeztetését látja és nyilatkozata szerint el van rá szánva, hogy ninden olyan rendszabályt alkalnazni fog, anelyet alkalmas­nak tart az infláció letörésére. Kifejezésre juttatta azt az elképzelését, hogy bevonja a forgalomból és ujakkal helyette­síti a cirkuláló bankjegyeket, hogy így a fölhalmozott bank-' jegytömegeket előcsalja rejtekhelyükről és a brazíliai pénz vásárló erejét ismét helyreállítsa, /B.É./ 2. / Az USA had itermelés e l^sgbb a reménybeli nél . S t o c k h o 1 m, X. 1. /hc/ A brit hírszolgálat washingtoni jelentése szerint az USA haditermelési hivatalának harmadik je­lentése Donald Nelson következő nyilatkozatát tartalmazza: Való tény, hogy az USA augusztusi haditermelése 14- %-al kevesebb a hó elején eszközölt számitások szerint remélt termelésnél. Ezzel a teljesítménnyel az USA valóban non dicsekedhetik. Nel­son a továbbiakban rámutatott arra a körülményre, hogy az USA most lép "az év kritikus negyedik negyedébe". Végül mindenkit "Hallatlan teljesitményékre 51 hívott fel, hogy a termelés gör­béjét a lehető legmagasabbra emelhessék. /B.E./

Next

/
Oldalképek
Tartalom