A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1911. július-szeptember (48. évfolyam, 146-222. szám)

1911-07-01 / 146. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA 1. „Tiszavidéki buta“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmegyei buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának’ s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 8. „Pestvidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomázi és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt bmák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. :£) 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termel r. hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 8. Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Eme tér gom, Hont, Bars, Zólyom Liptó, írva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya* alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. »Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágóntúli megyékben Imiffiji # I- Unter „Thelsswelzen“ ist solcher Weizen m verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Békés, sowie in den Teilen links der Theiss der Komitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten (Jebiete oder in dessen Nachbareebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen Kom. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Naehbargebieten geerntet wurde. 8. Unter „Pester Boden-Weisen“ ist solcher Weizen su verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vác ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich TypuB dem Durchschnitte des in den Komitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen su verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Bács-Bodrog — die Teile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. :£) 1. Unter „Theissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Teile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Komitaten rechts der Theiss und Im Komitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 8. Unter „Transdanubische berste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Dran und die Landesgrenze umgebenen Teile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Komitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Ober­ungarische Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj- Toma, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Pest-Pilis-Solt- Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Siebenbürger Kartoffeln“ sind die in den Komitaten jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zn verstehen. XLVIII. évfolyam. Budapest, 1911. julius (. (szombat.) 146. szám. Időjárás | gzé schön Witterung ) Vízállás reggel 7 órakor 1 , Wasserstancl 7 Uhr Früh / + cm­Hőmérő reggel 7 órakor l i io r Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúlymérő reggel 7 órakor 1 7fis Barometer um 7 Uhr Früh / Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve ........ — K 28.— Házhoz hordva ............., 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre ............. ........ „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WAAREN- UND EFFECTEH-BORSE Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secrei.iriat der Börse. .......................K 28.— Ins Haus gestellt .........._. „ 32.— Per Post für Ungarn und Österreich .................. „ 36.— Für das Ausland............. „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt | i APÚtÖZSClC ___ WílClVe/ttbÖVSQ D‘e PreisnotirunS umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános " * sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. |„ GabonanemŰek. — Getreide. welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben IOO kilogrammonként. K.-tól—K.-ig. a) Készáru. — Effective Waare, Preise netto Casse per IOO Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weisen 73 ?4 7S T6 77 78 79 SO SÍ 83 /Tiszavidéki ____ _______ Theiss............. ................... i Fejérmegyei _________ ... Com. Fejér ....................... K <Pestvidéki ____________ Pester Boden----------------­'Bánsági... ....... ... ... ... Banater ... ... ... ... ... ... 1 Bácskai _______________ Bácskaer --------------------­Szerb ... ... ____ _______ Serbischer.......................... Román. ................................ Rumänischer....................... Bolgár _________________ Bulgarischer .......................­----­-----­----­-----­23 80 24 — 24 10 24 30 24 40 24 20 24 30 24 10 24 40 24 70 24 50 24 60 24 50 24 70 24 50 24 40 24 40 24 40 24 50 25 — 24 80 24 80 24 80 24 90 24 80 24 60 24 70 24 70 24 80 25 10 24 90 25 — 25 — 25 10 25 — 24 90 25 30 25 20 25 20 25 — 25 40 25 30-----­-----­-----­-----­Rozs — Roggen .......... ... ... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer ........................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ....................... Prima ......... ............. Középminőségü ............. Mittel ... ....................... 18 30 18 10 18 40 18 20 Elsőrendű _______ ____ Prima................................ Középminőségü.................. Mittel................................. 19 - 18 60 19 40 19 — Árpa — Oerste ............. ... ... /Takarmány, elsőrendű _ Futter, Prima ................. 1 „ másodrendű... „ Sekunda. ................ Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theiss .................. 1 „ felsőmagyar... , Oberungar. ............ ' „ dunántúli....... , Transdanub ...........-----­-----­Tengeri — Mais.................... . Magyar, új ........................ Ungar., neu___________ Román v. bolgár ............. Rumän. o. bulgar............... Szerb ................................. Serbisch......................... Cinquantín ....................... Cinquantín....................... Fehér ........... ................ Weisser ............. ............. 14 20 14 40 Köles — Hirse ... ... ... ... ... b) H, atáridöre. Repce — Reps ....................... — Terminwaare. Káposztarepce .................. Kohlreps........................... Réparepce ........ ............. Rübsen ............................ 25 50 26 — Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 órakor Kurs 1 Uhr pénz — Geld árú — Waare Magyar buza — Ung. Weisen— ........ ... ... ... ____ Buza — Weizen ............................ ... ... ... ........ 1911 október .................. Oktober ...................... 23 24 23 20 23 38 23 16 23 16 23 72 23 18 23 74 1912 április ____ ____ tpril 23 84 23 92 23 74 II 99 ............- ....................................... Rozs — Roggen... ... ... ... ... ... .................. ___ 1911 október... ............. Oktobt jr ....................... 18 56 18 62 18 44 18 68 18 62 18 60 18 62 » » ...........— —.................................. Tengeri — Mais ........ ... ... ... ... .................. ... 1911 julius .................. J 1911 augusztus ... ... . i üli............................. ... 14 34 14 64 14 54 14 56 14 92 14 82 13 24 13 22 13 40 14 48 14 80 13 34 14 50 14 82 13 36 Uieust... ... .................. II w ...................................................... 1912 május .................. Mai 13 36 .................................. Zab — Hafer... .................... ... ........................ 1911 október .................. Oktobi jr ....................... 16 04 16 08 15 98 16 06 16 — 16 02 n » ........................................................... Káposztarepce — Kohlre T ps .................. 1911 augusztus ............. August ílmondott árukban előfordult kö ’kündigter Waare vorgefallene S 27 30 27 50 y) Határidőre. Ft erminwaare. In gt tések. chlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. LiquidationsJeurse. Magyar buza ........ Ung. Weisen ............. Rozs ........ ............. Roggen Zab _______________ Hafer ... ............... Magyar buza ........ Ung. Weisen _______-----­Rozs ........................ Roggen ... .............-----­Zab ___________ Hafer ......................-----­Buza _______ ____ Tengeri ... ............. Kaposz Kohlrep tarepce ... 11 Buza ................. eie. Tengeri .................. 14 48 Preis Káposztarepce ... Kohlrepe ... .............. netto Casse per lOO Kit ogramm. Arak készpénzben 10 O kilogramm« tnként. II. B zakorpa. — Weizenklt Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ... ... ... Promnte Lieferung ... ... 12 80 12 — 9 80 13 — 12 20 10 ­12 80 12 — 10 30 ie per IOO Kil 13 — 12 20 10 50 ogramm. 1911 julius .. ... ............ Juli . 1911 szentember—december Sente 12 10 ... ... ... ................................................ ......................... mber—Dezember . O ki Árak készpénzben 10 logrammonként. xx III. Burgonya, készárú. — Kartoffeln, effektive Waare. Preise nett0 CflSi Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ... ... Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer ............. ............ Erdélyi — Siebenbürger ....... ........... Bánsági — Banater ............................ Pesti — Pester ................. ............. Fehér — Wie/ss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Prot Dunántúli — Transdanubische ____ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer ........................... Erdélyi — Siebenbürger .................. Bánsági — Banater... ........ ... ____ Pesti — Pester ______ ._ ............. ducte. Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 4 60—4 8C 5 00—5 20 4 6C—4 80 5 00—5 50 111 6 00—6 40 6 00-7 00 6 50—7 00 F. Különféle 7 00-7 50 terménye 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20—4 30 4 20—4 30 — — Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Sdilüsse kötések — Sdilüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld ár ú—Waare pénz — Geld árú — Waare Franco?ass, nettoTara ^ kgr.-ként Disznózsír ............ Schweinefett ........ Buda Vidél pesti ...................................... n ....................... ............... Budapeste Landfett r ................................. 151 — 152 —-- -­_ __ __ _ f 100 kgr.-ként Szalonna ............. Speck .................. Magyar légenszáritott vidéki ... ... Landspeck, ung. luftgetrocknet ___ Városi légenszáritott 4 drbos ........ Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig „ 0 3 „ ... — „ „ 3 „ Füstölt....... .............................. Geräuchert___________________ ....................: ....... 134 ­138 ­135 — 139 ­-- -­-----­-- -­100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Árfolyam — Kurs K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von | K-ig — bis Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische Sz Pfi ilva. ... ... ... .. 75 da 85 100 120 130 darabSi rabos _________________ » — -- -- -- -- -- -­75stückige 85 „ 100 „ 120 „ 130 „ ohne Garar-----­-----­||-----­aumen. ............ » — -- -- ----- -- -­sámért való felelősség nélkül tie der Stückzahl ....... Hordóval együtt, tiszta súlyban inn].„ Inclusive Fass, netto Gewicht ®' Szilvaiz .. ... ... ... Pflaumenmus ........ 1910. é vi.......................................................................................­........----­----­----­----­100 kg.-ként V. Hajózási fuva Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ............. Kleesaaten ............. rdij Budapestr Lucerna, magyar 1910. évi ... Luzerner, Ungarische 1910 ........ Lóhere, aprószemű 1910. évi ... Rothklee, kleinkörnig 1910 ........ „ kőzépszemü 1910. évi ... „ mittelkörnig 1910 ........ * nagyszemü 1910. évi ... „ grobkörnig 1910....... . eaz 1911. junius 19-től 24-ig előfordult kötések alapján. — Sch A fuvardíj 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fradii GySrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb — Nach Gy< iffsf rächt nach sätze verstehen sich per 10L >r ist der Frachtsatz um 2a Budape Kilogramm Heller höher st auf Grui 'nelusive Assec id der vom 19. bis uranz. 24. Juni 1911 Frai vöt gefallenen St htsütse von He, zhlüsse : ler~bis Heller Pancsováról Újvidékről 65—68 59—62 Bezdánról (a Dunán) Kalocsáról 51—54 41—44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 79—82 Szegedről 65—68 Zentárói 63—66 Titelről Mitroviczáról 61—64 79-82 Temesvárról Nagybecskerekről 95—96 65—68 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe su unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom