A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1909, július-szeptember (46. évfolyam, 146-221. szám)

1909-07-01 / 146. szám

B) Értéktőzsde. — Effe ctei i b ö rse. Az I—IV. alatt jegyzett értékpapírok árfolyama 100 koronánként értendő, lia Die Kurse der unter I—IV notirten Effecten verstehen sich für je 100 Kronen, Kamatláb Zinsfuss Kamatszámitási Keronaérték ­— Kronenwährung koronára, o. é. vagy ezüstre szól; 50 forintonként lia aranyforintra vagy pengő pénzre; 100 márkánként, ha márkára és 100 frankonként, ha frankra szól. 1. Államadósság. wenn sie auf Kronen, ö. W. oder Silber lauten; für je 50 Gulden, wenn sie auf Goldgulder, oder Conv.-Münze; für je 100 Mark, wenn sie auf Mark und für je 100 Francs, wenn sie auf Francs lauten. — Staatsschuld. határidő Zinsen­berechnungs­legala­csonyabb niedrigster leg­magasabb höchster mai utolsó árfolyam heutiger Schlusskurs az elűző déli tőzsde utolsó árfolyama — Schlusskurs der letzten Mittagsbörse % Termin árfolyam — Kurs pénz — Geld áru—Waare pénz — Geld áru—Waare a) Magyar államadósság. M. kir. állami pénztárjegy adómentes ........ ............. ... .................................. Aranyjáradék, 100, 500, 1000 aranyforint névért, drb adómentes, 50 aranyforint „ 10,000 aranyforint névért, drbokban, adómentes, 50 aranyforint — „ adómentes, 50 aranyforintonként ....................... julius közepére Koronaértékü járadék, adómentes .......................... .................. ...........­— Ungarische Staatsschuld. Königlich Ungarische Staatskassenscheine steuerfrei... ...................................... Goldrente St. ä 100, 500, 1000 Goldg. Nominal, steuerfrei für jo 50 Goldgulden „ „ „ 10,000 Goldgulden Nominal, steuerfrei, für je 50 Goldgulden Goldrente, steuerfrei, für je 50 Goldgulden .............................. pr. Medio Juli Rente in Kronenwährung, steuerfrei. .................................... ............................. 4Vs 4 4 4 3Vs 4 1909 jun. 30 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 jun. 1 1909 jun. 1 1909 jun. 1 1909 jul. 1 93 02Vs ! 93 12Va 100 60 113 80 113 80 82 75 93 — 101 10 114 30 114 30 83 25 93 40 100 60 113 80 113 80 82 75 93 10 101 10 114 30 114 30 83 25 93 50 julius közepére „ „ „ „ ... .......... ... ... ............. pr. Medio Juli 4 — —-­— — .— _ —_ —, — __ _ „ „ ........................................... ... julius végére Államkölcsönök vaskapu céljára, arany, adómentes ... ............................. ... — 1870. évi nyereménykölcsön, 100 frtos drb, 100 frt — 200 K ............................ 1870. „ , 50 „ „ 50 „ —100 „ ............................. „ „ „ ........-_________________ pr. Ultimo Juli Staatsanlehen für das eiserne Thor in Gold, steuerfrei....................................... Prämien-Anlehen v. J. 1870, 100 fl. St., 100 fl. = 200 K .................................. „ „ 1870, 50 „ „ 50 „ = 100 „ .................................. 4 8 — — _ — 93 - 78 50 201 — 201 — 93 20 79 — 206 — 206 — 93 05 78 50 201 — 201 — 93 25 79 — 206 — 206 — Horvát-szlavon regálekártalanitási kötvény, adómentes .................................— Magyar földtehermentesités! kötvény, adómentes ................ . _ _ Kroatisch-slavonische Schankregal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei .................. Ungarische Grundentlastungs-Obligationen, steuerfrei ........................................... Kroatisch-slavonische „ „ „ ................................. ......... 41/s 4 4 1909 jul. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 ápr. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 május 1 1909 febr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 márc. 1 1909 május 1 1909 május 1 — — — — 99 — 93 — 94 ­100 — 94 — 95 — 99 — 93 ­94 — 100 — 94 — 95 — Tiszai és szegedi nyereménykölcsön, adómentes, 100 frt = 200 K ... ............. Horvát-szlavon jelzálogos földváltsági kötvény ............................................ b) Osztrák államadósság. ­Konvertált adómentes koronajáradék január—julius............................................ „ „ „ május—november....................................... Egyesitett járadék papírban február—augusztus ... ............................................ ezüstben április—október ... ... ............................................ Arany járadék, adómentes, aranyforintban, 50 aranyforintonként ......................­Koronaértékü járadék ... ... ... .. ................................. ... ...............— ........ Theiss- und Szegeder Prämien-Anlehen, steuerfrei, 100 fl. = 200 K... ............. Kroatisch-slavonische hypothocirte Grundablösungs-Obligationen ......................- Oesterreichische Staatsschuld. Convertirte steuerfreie Kronenrente Jänner—Juli....... . ... .................................. „ „ „ Mai—November... .................................. ... Einheitliche Rente in Noten Feber—August ... ... ......................................... „ „ „ Silber, April—Oktober ............. ... ... .................. ... ... Goldrente, steuerfrei in Gold für je 50 Goldgulden ... ... ... ... ... ... ... ... _ Rente in Kronenwährung _ ... ... ... ... ............. ... ...................................... Staatslose v. J. 1860 zu 500 11. Ö. W. = 1000 K ....... ................................. 4 465/ioo 4 4 42/10 43/10 4 4 4 — — — — 144 — 96 — 96 — 98 75 98 75 117 50 96 — 160 — 147 — 96 50 96 50 99 25 99 25 118 — 96 50 164 — 144 — 96 — 96 - 98 75 98 75 117 50 96 — 160 — 147 — 96 50 96 50 99 25 99 25 118 — 96 50 164 — 1860 100 — 200 ............ . . 1860 „ 100 „ „ „ = 200 „ .................................. ........ 4 — —-­— 220 — 225 — 220 — 225 — 1864 100 = 200 ................ . „ 1864 „ 100 „ . „ = 200 „ ............................................ — — —-­— 291 — 296 — 291 — 296 — 1864 50 « — 100 ................ , „ 1864 „ 50 „ „ „ = 100 „ ........... ................................. — _ — —-­— 291 — 296 — 291 — 296 — II. Egyéb közkölcsönök. — Bosnyák-hercegovinai országos kölcsön 1895-ik évről ....................................­„ „ „ vasúti kölcsön 1898-ik évről.................................. 1902-ik ........ Andere öffentliche Anlehen. Landes-Anlehen für Bosnien und Herzegovina v. J. 1895 ... ............................. Bosnisch-herzegovinische Eisenbahn Landes-Anlehen v. J. 1898 ....................... „ , 1902 ........ ............. 4 41/a 4Vs 1909 febr. 1 1909 ápr. 1 1909 jul. 1 1909 márc. 1 — — 93 50 99 25 99 25 94 50 100 25 100 25 93 50 99 25 99 25 94 50 100 25 100 25 Anleihe der Haupt- und Residenzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1897 ............. 1903 Russische Staatsanleihe v. J. 1906. für 100 Kr. ...................... ... ............... „ , 1906. „ 100 „ __________ .... pr. Ultimo Juli 4 — —-­— 91 25 92 25 91 25 92 25 „ . 1903-ik „ .................................. Orosz államkölcsön 1906. évről 100 koronánként.. .................................... ....... 1906. 100 „ julius végére 4 5 6 1909 jul. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 ápr. 1 — — — 91 — 99 75 99 75 q9 _ 100 25 100 25 91 — 99 75 99 75 92 — 100 25 100 25 Temes-bégavölgyi vízszabályozási társulat kölcsöne .......................................... Anlehen der Temes-Begathal-Wasserregulirungs-Gesellschaft ............................ 4 — —-­— 96 75 97 75 96 75 97 75 III. Záloglevelek és közkölcsönkötvények. ­a) Budapesti intézetek kibocsátásai Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság.. ............ ......................................- Pfandbriefe und Schuldverschreibungen. . — Emissionen Budapester Anstalten. Innerstädtische Sparcasse Actiengesellschaft .................. .................................. 4V2 4l/4 1909 febr. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 máro. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 jun. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 febr. 1 1909 febr. 1 98 SO 94 — 99 50 95 — 98 50 94 — 99 50 95 — Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár .................................frtban v. kor. Ganz és társa vasöntőde és gépgyár-részvénytársaság kölcsön-kötvények ........ Hazai bank részvénytársaság 65 éves kamatozó kötvények ............. .................. Kisbirtokosok országos földhitelintézete 84 éves .......................frtban v. kor. 60V* „ ------------------------­-------­, , „ SOVs „ .......................frtban v. kor. „ „ , 65Vs „ kötvények ............................ 651/2 „ ........................ Vereinigte Budapester Hauptstädtische Sparcasse ...................... in Guld. o. Kr. Ganz u. Comp. Eisengiesserei Actiengesellschaft Schuldverschreibungen. ............ Vaterländische Bank Akt.-Ges. 65 jähr. verzinsliche Obligationen ....................... Landes-Bodenoredit-Institut für Kleingrundbesitzer 34jähr .......... in Guld. o. Kr. . . . 50Vsjähr ................................. „ . » » . SOVajähr. _ in Guld. o. Kr. 65Vajähr. Obligat ......... ........ „ „ „ „ „ 65V2jähr. ............................ 4V2 4 4l/a 4V2 5 5 4l/a 41/* 4 — — — 99 — 92 50 99 50 98 25 lOO 75 lOO 75 97 80 94 75 91 — 100 — 93 50 100 50 99 25 101 75 101 75 98 80 95 76 92 — 99 50 92 50 99 50 98 25 }00 75 lOO 75 97 80 94 75 91 — 100 50 93 50 100 50 99 25 101 75 101 75 98 80 95 75 92 — Magyar agrár- és járadékbank részvénytársaság szőlőkötvény ............................ „ „ „ „ vasúti járadékkötvónyek ...... ... „ „ , „ „ járadékjegy visszafizetés 102%.. záloglevél ................. ............ Magy. asphalt részvénytársaság kölcsön-kötvények 30 évre visszafizetés 105°/o... Magyar általános takarékpénztár részvénytársaság 50 évre ................................ Ungarische Agrar- und Rentenbank A.-G. Weinbau-Obligationen ....................... „ „ „ „ „ Eisenbahn-Renten Obligationen ............ , „ „ Rentenscheine 102% Rückzahlung _ „ „ „ „ Pfandbriefe „ ........... ............ ........ Ung. Asphalt Act.-ges. Schuldverschreibungen 30 jähr. 105% Rückzahlung. ... Ungarische allgemeine Sparcassa Actiengesellschaft SOjähr... ... ....................... , „ „ „ 65jähr ..............................­4 4 4Vs 4Va 5 4 4 — — — 95 — 91 75 98 50 98 25 99 — 92 25 92 25 96 — 92 75 99 50 99 25 100 — 93 25 93 25 95 — 91 75 98 50 98 25 92 25 92 25 96 — 92 75 99 50 99 25 93 25 93 25 » » » » 55 " ............................. „ * „ „ 65 „ A sorozat ............ Magyar-belga fémipargyár részvénytársaság kölosön-kötelezvénye 32 évre ............ Magyar földhitelintézet 41 évre.. ............. ............................................frtban 50 „ „ „ „ 65jähr. Serie A .................. Ung.-Belgische Metallurgische Fabr. A.-G. Schuldverschreib. 32jähr ..................... Ungarisches Bodencredit-Institut 41jähr........................... .....................in Gulden _ „ . 50jähr....................... ......................................... 4Vs 4Va 4 4 1909 febr. 1 1909 jan. 2 1909 május 1 1909 jul. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 május 1 1909 jul. 1 1909 máro. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 máro. 1 — — — — 99 — 99 — 95 50 93 65 100 — 100 — 96 50 94 65 99 — 99 — 95 50 93 65 100 — 100 — 96 50 94 65 ; „ szabályozási és talaj javítási .......................frtban v. kor. Magyar helyi érdekű vasúti kötvények 50Vs évre.......................................frtban , » » » . 50 „ .......................................frtban „ „ , „ „ 50 „ visszafizetés 105°/o .................. Magyar jelzáloghitelbank _ .... . ............................................ .............frtban . 50 évre ........................................... „ „ ................ ...................................................frtban , , 50 évre 1 sorozat ........................... 50 , ................................. . .. 68jähr................................................................ „ „ „ Regulirung und Bodenam. _ in Guld. o. Kr. Ungarisohe Lokaleisenbahn-Obligationen SOVajähr ....... ........................in Gulden „ „ „ SOjähr. .................................k „ „ „ „ SOjähr. 105% Rückzahlung .................. Ungarische Hypothenbank .. ..........................................................in Gulden 50jähr. ... ................................................................. „ „ .................. ............................................in Gulden , „ 50jähr. Serie 1 ............................ ............................. SOjähr................. ...................................................... 65j»hr. .. .................. ............................................ 3Vs 4 4Va 4 4 4Va 4V2 4 4 4 — — — — 84 90 92 — 99 — 90 — 92 — 99 25 99 25 92 75 92 75 92 75 85 90 93 — 100 — 91 — 93 — 100 25 100 25 93 75 93 75 93 75 84 90 92 — 99 — 90 — 92 — 99 25 99 25 92 75 92 75 92 75 85 90 93 — 100 — 91 — 93 — 100 25 ; 100 25 i 93 75 93 75 93 75 4 _ _ —~ —. 92 75 93 75 92 75 93 75 * községi kötvények 50 „ „ Com.-Schnldv. 50jS.hr .................................................. 4Vs _ _ — _ 99 — 100 — 99 — 100 — » » . » 50 „ ............................frtban B „ . „ 50 „ visszafizetés 110% frtban „ „ „ 50 „ ..................................in Gulden SO „ 110%------------------v „ 50 „ ....... .......................................... 4 4 4 1909 febr. 1 1909 febr. 1 1909 febr. 1 — = — 92 50 99 50 92 50 93 50 100 50 93 50 92 50 99 50 92 50 93 50 100 50 93 50 j „ , , » 60 „ 1. és 2. sorozat 100 frank „ , nyereménykötvények .............. .......................frtban , osztrák felülbélyegzés ............. .......................frtban „ , 4°/o-os nyereménykötvény nyereményjegyei .................. „ , 4°/o-os , „ osztr. felülb. „ , nyeremény-kötvények 200 korona drb ... .................. 2000 » „ „ 60 „ Serie 1 und 2 für 100 Fr ......... „ „ Prämien-Obligationen .................................. in Gulden „ „ mit österreichischer Ueberstempelung ........ „ „ Prämien-Scheine der 4%igen Ung. Hypothb. Prämien-Oblig ................................. „ „ „ 4%igen „ „ „ „ mit österr. Überstemp. Ung. Hypothekenbank Prämien-Obligat. 200 K Stücke....................................... „ „ 2000 „ „ ........ ........................ ... 3Va 4 4 3 3 1909 jul. 1 1909 jun. 1 1909 jun. 1 1909 május 1 1909 május 1 — — — — }18 - x22 50 25 — 27 - lOl - Í01 — 120 — 125 50 29 — 29 — 103 — 103 — l18 ~ *22 50 25 — .27 ­í01 ~ 101 — 120 — 125 50 29 — 29 — 103 - 103 — . . 3°/o-os nyereménykötvény nyereményjegyei .................. „ , conversionális nyereménykötvények 100 kor ............... , nyereménykötvények 100 kor. Prämien-Scheine der 3%igen Ung. Hypothekenbank Prämien-Obligationen ........ Ung. Hypothekenbank convertirte Präm.-Obl. 100 Kr ........................................... „ Prämien-Oblig. 100 Kr ............................ .................. ... — = — — 25 - 122 50 97 — 30 — 124 50 99 — 25 - x22 50 97 — 30 — 124 50 99 — Magyar leszámitoló- és pénzváltóbank 50 évre A sorozat .................................. Ungarische Escompte- und Wechslerbank SOjähr. Serie A ........................... .. , „ „ 65jähr. Serie B ........ ... . . ............. 4 4 1909 május 1 1909 febr. 1-­— — — 92 75 92 75 93 75 93 75 92 75 92 75 93 75 93 75 fiSjähr. Serie O .......... . 41/2 41/2 4‘/2 4 4 1909 márc. 1-­_ _ _ 99 — 100 — 99 — 100 — Magyar országos központi takarékpénztár 40 évre .................................frtban Ungarisohe Landes-Central-Sparcasse 40jähr ..................... ....... ... ... in Gulden 1909 márc. 1 1909 márc. 1-­— — — 98 50 98 50 99 50 99 50 98 50 98 5C 99 50 99 50 i „ „ „ , 50 „ A, B sorozat ...................... „ „ „ „ 50 , Serie A, B ............... ............. 50 „ „ C ....................................... 1909 jun. 1 1909 ápr. 1 1909 márc. 1 1909 jul. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 febr. 1 1909 febr. 1 1909 ápr. 1 1909 jun. 1 1909 ápr. 1 1909 jun. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 márc. 1 1909 márc. 1-­— — — 92 25 92 — 93 25 93 — 92 25 92 — 93 25 ! 93 — Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja 6—18. kibocsátás ............. ... Contra! Hypothekenbank ung. Sparcassen 6—18. Emission ... ............................ 41/2 4-­— — — 98 25 92 — 99 25 93 — 98 25 92 — 99 25 93 — „ „ . , közs. kötelező 60 évre ............ * » » Communal-Öbligationen 60jähr ............. 41/s 4-­— — — 99 — 91 50 100 — 92 50 99 — 91 50 100 — 92 50 * * . „ kötvény 70 évre ................. ... 9 » ... 70 m — — — — — , „ » , » 55 „ visszafiz. 103°/o Országos központi hitelszövetkezeti kötvények ................................................... , . „ Commiuwi-Sohttlilverschreibnng 70j. ... n ... » rt 70]. — „ a Com.-Obligationen 55j. 103% Rückz.... Landes Central-Creditgenossenschafts-Schuldverschroibungen ............ ................ 4V2 4 4 5 41/2 — — — _ 97 50 93 — 92 - !00 — 99 — 98 50 94 — 93 — 101 — 100 — 97 50 93 — 92 — ioo — 99 — 98 50 94 — 93 — 101 — 100 — 41/4 _ _ ___ _ 98 50 99 50 98 50 99 50 Osztrák-magyar bank 50 évre...........................................­.........osztrák értőikben „ „ „ 60 „ .........................................i........korona értékben Pesti hazai első takarékpénztár községi kötvények ... ....................................... . . . ,65 évre.. ............................. „ . . „ záloglevelek 50 évre ......................................... Oesterreichisch-Ungarische Bank SOjähr .................................in österr. Währung „ » . 50jähr.......................... . ... „ Kronenwährung Pester Vaterländische I. Sparcasse, Communal-Sohuldvarschreibungen ................. 65jähx ... in Gnlden „ . . . Pfandbriefe SOjähr ........................................ 4 4 41/2 4 4 41/2 4 — —-­— 97 85 98 30 99 — 92 75 91 50 92 75 103 — 25 — 99 25 92 75 98 85 99 30 100 — 93 75 92 50 93 75 97 85 98 25 99 — 92 75 91 50 92 75 98 85 99 25 100 — 93 75 92 50 93 75 „ „ „ „ egyesület 100 kor. n. é. nyereménykötvények _ ... » 100 „ „ „ nyer.-kötv. nyer.-jegyei- Pesti magyar kereskedelmi bank.....................................................frtban v. kor ” » » » Präiii.-Obligationen 100 Kr. Nom. ... ........ Prämien-Scheine der Pester Vaterländ. I. Sparc. Präm.-Obligat. 100 Krön. Nom. Pester Ungarische Commercialbank............................................ in Guld. o. Kr. 41/s 4 1909 febr. 1 1909 febr. 1 103 — — — 104 — 30 — 100 25 93 75 104 — 25 — 99 25 92 75-106 — 30 — 100 25 93 75 » „ , . községi kötvény SOVs évre ................................ , » v r . . visszafizetés 110°/o ........frtban ,i . » . .60 évre .................................. . , . ... visszafizetés 105°/o .................. . , » » > * 75 évre 100 fakónként............. ’ ’ „ Communal-Öbligationen 5ÖV»jähr_ ................. , , , , , Rückz. 110% in Guld. 60jähr. ... ............. , , „ » . Rückzahlung 105%.. , B „ . . 75jähr.ftlr 100 Frtnes 41/2 41/2 4 4 31/2 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 1909 ápr. 1 — — — — 103 50 92 50 93 50 100 — 104 50 93 50 94 50 103 50 92 50 93 50 100 — 104 50 93 50 94 50 b) Vidéki és kOlfSidi intésetek kibocsátásai. — Mmissíotu’.n von Provinz« und ausländischen Anstalten. Albina takarék- és hitelintézet ...............................................................frtban Albina Spar- nnd Creditanstalt ........................................................— in Gulden ... 30 évre ..................................................... ... ... . SOjähr.................................................. — ... Aradi polgári takarékpénztár 40 „ ....................... .............frtban v. kor. Arader Bürgerliche Sparcasse, 40 „ ...................................... in Guld. o. Kr. , „ „ 40 „ visszafizetés 110°/o ..................frtban „ „ , 40jähr Rückzahlung 110°/o....................in Gulden Bosnyák hercegovinál szabadalmazott országos bank 20 évre ........................... Privilegirte Landesbank für Bosnien und Herzegovina 20jähr............................. . . . . » 30 „ — — — „ ... . 30jähr. .... — ............ — . 33 . . .. . 33iähr __ ____________ 5 5 4V2 5 5 41/2 5 5 41/8 5 41/2 4-2 41/2 41/2 4 1909 jul. 1 1909 ápr. 1 1909 jul. 1 1909 jun. 1 1909 jun. 1 1909 márc. 1 1909 febr. 1 1909 febr. 1 1909 febr. 1 1909 ápr. 1 1909 május 1 1909 jun. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 febr. 1 1909 márc. 1 1909 május 1 1909 febr. 1 1909 febr. 1 1909 ápr. 1 1909 febr. 1 1909 május 1 1909 máro. 1 — — — — 100 — 100 — 98 — 97 — 103 — 97 — 102 — 102 — 99 50 101 — 101 — 99 — 98 — 104 - 98 — 103 — 103 — 100 50 100 — 100 — 98 — 97 — 103 — 97 — 102 — 102 — 99 50 101 - 101 — 99 — 98 — 104 — 98 — 103 — 103 — 100 50 Brassói általános takarékpénztár 40 évre I. kibocsátás ........................... Kronstädter allgemeine Sparcasse 40jähr. I. Emission....................................... 45iähr. TT. . ...... ................ . — — — — 101 50 100 — 101 — 101 50 100 — 101 — , „ „ 50 „ IH. , _ _ _ 99 — 100 — 99 — 100 — Debreceni első takarékpénztár ...................... ............................................. Első borvát takarékpénztár 50 évre ............. ... ... ... ....................... 50 . ______ _________ Debrecener erste Sparcasse................................................................................ Erste Kroatische Sparcassa SOjähr..................................................­.................. — — 98 — 98 75 99 — 99 75 98 — 98 75 99 — 99 75 Erdélyrészi magyar jelzáloghitelbank 40 évre... ... ................................ frtban „ . 40 ...................... ................frtban Horvát-szlavo országos jelzálogbank ... .. ... ... .. ... ... ........frtban v. kor, , . „ községi kötvények .............frtban v. kor. . . . „ 50 évre ...................... Nagyszebeni -ltalános takarékpénztár 31l/s évre visszafizetés 110% ........frtban , . 40 » „ 106% ........ frtban , „ 40 , III. kibocsátás.......frtban v. kor. 35 . IV. Siebenbtirger-nngarische Hypothekenbank 40jähr ..................................in Gulden 40jähr ....................... ... „ Kroatisch-Slavonisohe Landes-Hypothekenbank .......................... m Guld. o. Kr. , Com.-Oblig ......... „ . 50jähr. ..; ............. Hermannstadter Allgemeine Sparcassa, 31Vsjähr. Rückzahlung 110% in Gulden , , „ 40 , Rückzahlung 106% „ „ 40 » IH. Emission in Gulden o. Kr. 35 . IV. . .................... 5 4Va 4Va 41/2 4 5 5 5 4»/8 4 — — — — 99 — 98 — 99 — 98 — 93 — 109 — 105 — 100 50 99 25 100 — 99 — 100 — 99 — 94 — 110 — 107 — 101 50 100 25 99 — 98 — 99 — 98 — 93 — 109 — 105 — 100 50 99 25 100 — 99 — 100 — 99 — 94 — 110 — 107 — 101 50 100 25 50 „ V. 50 „ V. . ....................... 1909 ápr. 1 1909 jun. 1 1909 márc. 1 1909 május 1 1909 jun. 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 május 1 1909 jul. 1 1909 jul. 1 1909 május 1 1909 jul. 1 1909 jnl. 1 1909 ápr. 1 1909 május 1 1909 május 1 — — _ _ 92 — 93 — 92 — 93 — Nagyszebeni földhitelintézet ............. ... ... ... ......................................frtban » » VI. kibocsátás ............................................ „ „50 évre VH. . Hermannstadter Bodencredit-Anstalt .................. — — ....................... in Gnlden „ . » VI. Emission ................................. „ 50jähr. Vn. Emission ....... ........ ... ... _ 5 41/a 4 — — 100 50 99 25 92 50 101 50 100 25 93 50 100 50 99 25 92 50 101 50 100 25 93 50 Osztrák földhitehuiézet nyereménykötvények ........ ................................. frtban Temesvári első takarékpénztár ............................................ ... .............frtban , » „40 évre C sorozat ..................................... .. ... Österreichische Bodencredit-Anstalt, Prämienschuld ....................... ~ in Gulden Erste Temesvárer Sparcasse ................................................................ . . , . , 40jähr. Serie C ........................................................ , , 9 40jähr. Serie D........................................................ 3 41/8 4Va 4 41/2 4 4 4 41/8 4 4 4 — — — — 139 — 98 25 98 25 92 — 143 — 99 25 99 25 93 — 139 — 98 25 98 25 92 — 143 — 99 25 99 25 93 — IV. Elsőbbségi kötvények. Adria magyar királyi tengeri hajózási részvénytársaság ............................frtban Budapesti közúti vaspálya-társaság....................................... ............................. 43 évre............... ....... .................................. Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság ............................................ Budapest-pécsi vasút .... ............................................ ........ ..................frtban Déli vasút német birodalmi márkákban, 100 márkánként. ............................... * 1900, évi Idfeocaáíás J00 ftaakóofeáip _...______ ....__________ *' Prioritäts-Obligationen. Adria kön. ung. Seeschiiffahrt-Actiengasellschaft ..................................in Gulden Budapester Strassenbahn-Gesellschaft ................................................................. 43jähr ....................................................... Budapester elektrische Stadtbahn-Actiengesellschaft ...................................... — Budapest-Fünfkirchner Eisenbahn-Actiengesellschaft.............................in Gulden Südbahn-GeseHschgft in dentr,cher-Reichsmark, für 100 Mark — ........... — — Smüsui-jti 1800 fü* Í.80 Pmcas ... . ___ 99 50 94 — 90 50 91 — 97 25 93 — 111 — 100 50 95 — 91 50 92 — 98 25 94 — 113 — 99 50 94 — 90 50 91 — 97 25 93 — 111 ­100 50 95 — 91 50 92 — 98 25 94 — 113 — — — UMKEOHN UNG. 1 Gulden ö. W. = K. 2.— I 1 Gold Gulden = K 2.40 I 1 Franc' — K — 1 fl. C.-Münze == K 2.10 | 1 D. R.-Mark.. = K 1.18 | 1 Ital. Lire... = K -.98 1 Pf. Sterling = K 24.— ÁTSZÁMÍTÁS. 1 forint o. é. — K 2.— I 1 arany frt ____= K 2.40 | 1 frank . ... = K —.98 1 forint p. p. — K 2.10 | 1 n. b. márka = K 1.18 | 1 olasz lira. = K —.98 1 font sterling = K 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom