A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1907, július-szeptember (44. évfolyam, 145-220. szám)

1907-07-01 / 145. szám

B) Értéktőzsde* — Effectenbörse. A* I—IV. alatt jogryzett értékpapírok knEolyaiaa iOO koronájaként értendő, ha Die Kurse der unier I—IV notirten Effecten verstehen sich für Je 100 Kronen, wenn sie auf Kronen, ö. W. oder Silier lauten; für je SO Gulden, rvenn sie auf Goldgulden oder Conv.-Mttme;­Koronaérték — Kronsnwähnwg Koronám, o. 6. vagjy «ssüstra ssól 60 forintonként, ha aranyforintra, vagy pengő Kamatláb S?4nj;ro; *00 nsárk&nként, ha márlí&ra 6* JOO frankonként ina frankra eaól. für ie 100 Mark wenn sie auf Mark und für ie 100 Francs, wenn sie auf Francs lauten■ riatanao legala­leg­az eiözö déli tőzsde utoísé Zinsfuss XiviRP.n* csonyabb magasabb mai uiuiuu ariuiyuiii árfolyama — Schlusshuri L államadósság. — Staatsschuld. berechnungs­niedrigster höchster heutiger Schlusshurs der letzten Mittagsbörse % Ter min árfolyam — Kurs pénz — Geld Árú—Waare pénz — Geld árú — Waun a) Magyar áilainadámiy. — Vnymrische 8iaxtgwtmlfL Aranyjáradék, 100, 500,1000 aranyforint névért, drb adómentes, ŐO aranyforint Goldrente St. á 100, 500, 1000 Goldg. Nominal, steuerfrei für je 50 Goldgulden 4 1907 jul. 1 — — — _ 111 20 111 70 111 20 111 70 Aranyjáradék, 10,000 aranyforint névért, drbokban, adómentes, 50 aranyforint Goldrente St. á 10,000 Goldgulden Nominal, steuerfrei, für je 50 Goldgulden _ 4 1907 jul. 1 — — — — 111 20 111 70 111 20 111 70 Aranyjáradék, adómentes, 50 aranyforintonkét ....................... julius közepére Goldrente, steuerfrei, für je 50 Goldgulden ......................... pr. Medio Juli Rente in Kronenwährung, steuerfrei ................................................................. 4 1907 jul. 1 — — — _ 111 20 111 70 111 20 111 70 Koronaértékü járadék, adómentes ............................................—.............*„ ... 3»/* 1907 jul. 1 — — — — 82 30 82 80 82 30 82 80 f) It ff Jt mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm m* mmm mmm mmm m» m 4 1907 jun. 1 — — — — 92 85 93 25 93 05 93 45 „ „ „ ............................................ julius közepére n 7t n n ....................................... pr. Medio Juli 4 1907 jun. 1 — — — — — —-----­-----­-----­„ „ „ ...........-.................................. julius végére n ft n V ....................................... pr. Ultimo Juli 4 1907 jun. 1 92 75 92 85 92 85 93 05 93 05 93 25 Allamkölcsönök vaskapu czéljára, arany, adómentes ...................................... Staatsanlehen für das eiserne Thor in Gold, steuerfrei...................................... 3 1907 jul. 1 — — — _ 75 50 76 50 75 50 76 50 1870. évi nyereménykölcsön, 100 frtos drb, 100 frt = 200 K ....................... Prämien-Anlehen v. J. 1870, 100 fl. St., 100 fl. == 200 K ................................. — _ — — _ _ 189 — 192 — 189 ­192 ­1870. B „ 50 B „ 50 „ == 100 „ ....................... n n 71 rt 1870, 50 n „ 50 „ = 100 „ — —--— — — — _ — — — _ 189 ­192 ­189 ­192 — Horvát-szlavon regálekártalanitási kötvény, adómentes .................................. Kroatisch-slavonische Schankregal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei ............. 4*/a 1907 jul. 1 — — — _ 99 50 100 50 99 50 100 50 Magyar földtehermentesítési kötvény, adómentes ..........................................­Ungarische Grundentlastungs-Obligationen, steuerfrei .................. .................. 4 1907 máj. 1 — — — — 93 ­94 — 93 ­94 ­Horvát-szlavon „ * * — -..................................... . Kroatisch-slavonische „ „ „ ....................................... 4 1907 máj. 1 — — — 95 50 96 50 95 50 96 50 Tiszai és szegedi nyereménykölcsön, adómentes, 100 frt = 200 K .................. Theiss- und Szegeder Prämien-Anlehen, steuerfrei, 100 fl. = 200 K ............. 4 1907 ápr. 1 — — « 144 — 146 ­144 — 146 — Horvát-saiavon jelzálogos földváltsági kötvény ................................................. Kroatisch-slavonische hypothecirte Grundablösungs-Obligationen... ... ............ 4,6/ioo 1907 jul. 1 — — — — 101 ­102 ­101 ­102 — t>) Osztrák államadósság. — Oesterreichische Staatsschuld. Konvertált adómentes koronajáradék január—julius ......................................... Convertirte steuerfreie Kronenrente Jänner—Juli ............................................ 4 1907 jul. 1 — — _ _ 97 25 97 75 97 25 97 75 „ „ „ május—november ................................. „ , „ Mai—November ...................................... 4 1907 mái. 1 — — _ _ 97 25 97 75 97 25 97 75 Egyesített járadék papírban február—augusztus ................. ........................... Einheitliche Rente in Noten Feber—August ...................................1........... ... 4a/io 1907 febr. 1 — — _ 99 — 99 60 99 ­99 50 „ „ ezüstben április—október ................................................. „ „ „ Silber, April—Oktober ................................................. 42/10 1907 ápr. 1 — — _ _ 99 — 99 50 99 ­99 50 Aranyjáradék, adómentes, aranyforintban, 50 aranyforintonként ....................... Goldrente, steuerfrei in Gold für je 50 Goldgulden .......................................... 4 1907 ápr. 1 _ _ _ _ 116 ­116 50 116 — 116 50 Koronaértékü járadék. ....................................................................................... Rente in Kronenwährung ...................................................... 4 1907 márc. 1 _ __ _ 97 25 97 75 97 25 97 75 • Államsorsjegyek 1860. évből, 500 frt o. é. = 1000 K............... ...................... Staatslose v. J. 1860 zu 500 fl. ö. W. = 1000 K .................. 4 1907 máj. 1 _ _ _ 150 — 153 ­150 ­153 — 1860. „ 100 „ „ „ = 200 ....................................... 71 71 1860 T, 100 TI ft „ = 200 „ ............................................ 4 1907 máj. 1 _ _ _ _ 208 ­211 — 208 ­211 — 1864. „ 100 „ „ „ = 200 ....................................... . „ 1864 „ 100 „ B , = 200 „ ............................................ — _-­_ — _ 252 — 256 ­252 — 256 ­* 1864. n 50 „ „ „ —-1 100 — — .— —. .— „. .— , . 1864 „ 50 , „ , = 100 „ .................. ....................... — —-­— — — 252 ­256 — 252 ­256 — H, Egyéb IsSsKlseSiegíostfík« — Andere öffentliche Anlehen, Bolgár államvasút zálogkölcsön, aranyban, 50 aranyforintonként ................. Bulgarische Staatseisenbahn-Hypothekar-Anlehen, inGold für je 5 0 Goldgulden ö 1907 ápr. 1-­— — — 119 ­120 — 119 — 120 — Bosnyák-hercegovinai országos kölcsön 1895-ik évről ..................... Landes-A nlehen für Bosnien und Herzegovina v. J. 1895.................................. 4 1907 febr. 1-­— — — 93 50 94. — 93 50 94 ­Bosnyák-hercegovinai országos vasúti kölcsön 1898-ik évröl .......................... Bosnisch-herzegovinische Eisenbahn Landes-Anlehen v. J. 1898 ................. ... 4Va 1907 ápr. 1-­— — — 99 35 100 35 99 35 100 35 n » n A jt 1902-ik „ .... — — —1... — „ „ 1902........................ 4Va 1907 jul. 1 — — — — 99 35 100 35 99 35 100 35 Budapest székes főváros kölcsöne, adómentes, 1897-ik évrőL ........................... Anleihe der Haupt- und Residenzstadt Budapest, steuerfrei, v. J. 1897 ............ 4 1907 márc. 1-­— — — 92 40 93 40 92 40 93 40 n » Uj** * » 1903-ik „ — — — ... — — 190'-? ft T) ft ft ff ff ft ft ft iwuü-M .mm —. 4 1907 jul. 1-­— — — 92 40 93 40 92 40 93 40 Orosz államkölcsön 1906. évről 100 koronánként .................................. Russische Staatsanleihe v. J. 1906. für 100 Kr ....................................-........... 5 1907. máj. 1-­— — — 83 25 83 75 83 25 83 75 b ii 1906. „ 100 „ ........................ julius végére „ v ft v 1906. „ 100 „ ................... pr. Ultimo Juli 5 1907. máj. 1-­— — — 83 25 83 75 83 26 83 75 Temes-bégavölgyi vizszabályozási társulat kölcsöne ................................._ Anlehen er Temes-Begathal-Wasserregulirungs-Gesellschaft... ........................ 4 1907 ápr. 1 — — — 91 75 92 75 91 75 92 75 III. UláBoj^levelek és kUzkolcsonkoftvéesyek. — Pfandbriefe und Schuldverschreibungen. . — Emissionen Budapester Anstalten. 99 75 Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság — ................................................. Innerstädter Sparcasse Actiengesellschaft.. ............................. ..........— .„ 41/a 1907 febr. 1 — — — — 98 75 98 7ö 99 75 » n v _______—........................... 41/« 1907 máj. 1-­— — — 97 — 98 — 97 ~ 98 — Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár ............................frtban v. kor. Vereinigte Budapester Hauptstädtische Sparcasse .................. in Guld. o. Kr. 4Va 1907 máj. 1-­— — — 99 25 100 25 99 2ö 100 25 ff Ti TI ff MMM MMM MMM MMM MMM MMM MM* „ „ ft TI _ _ _ _ _—____ 4 1907 máj. 1-­— — — 94 25 95 25 94 26 95 25 sianz és társa vasöntöde és gépgyár-részvénytársaság kölcsön-kötvények ........ Ganz u. Comp. Eisengiesserei Actiengesellschaft Schuldverschreibungen ........ 4Va 1907 máj. 1-­— — — 99 ­100 _ 99 — 100 — Hazai bank részv.-társ. 65 éves kamatozó kötvények....................................... Vaterländische Bank Akt.-Ges. 65 jähr. verzinsliche Obligationen ................... 4Va . 1907 márc. 1-­— — — 99 — 100 _ 99 — 100 — Kisbirtokosok országos földhitelintézete 34 éves ..................frtban v. kor. Landes-Bodencredit-lnstitut tiir Kleingrundbesitzer 34jähr........ in Guld. o. Kr. 5 1907 máj. 1-­— — — 100 25 101 25 100 25 101 25 » n * 50Va „ ........................................... 4 TT nn it 50V2jähr. ............................. 5 1907 máj. 1-­— — — 100 25 101 25 100 25 101 25 n n n 50Va „ ..................frtban v. kor. „ , „ „ „ öOVajähr— in Guld. o. Kr. 4Va 1907 máj. 1-­— — — 99 40 100 40 99 40 100 40 * a ,» SöVa „ kötvények ......................... . » „ „ „ 65V2 „ Obligat ................. 41/4 1907 máj. 1-­— — — 99 25 100 25 99 25 100 25 65Va „ ............................................ n ti it n » 65 Vaj ähr. — —_ —_ ... ... ... Ungarische Agrar- uud Rentenbank A.-G. Weinbau-Obligationen.­................ ... 4 1907 máj. 1 — — — — 94 75 95 75 94 75 95 75 Magyar agrár- és járadékbank r.-t. szölőköívény .............................................. 4 1907 jun. í-­— — — 95 — 96 — 95 — 96 — n „ „ „ vasúti járadékkötvények ............................ . ., „ „ „ „ Eisenbahn-Renten-Obligationen... _ 4 1907 máj. 1-­— — — 93 50 94 Ö0 93 50 94 50 ti n i. » járadékjegy visszafizetés 102% ... -- ... ... „ 3t tt n tt ii Rentenscheine 102% Rückzahlung— 4i/a 1907 máj. 1-­— — — 99 ­100 _ 99 — 100 — . » » n záloglevél .......................................................... „ „ „ „ „ Pfandbriefe ...............-..................... 41/s 1907 máj. 1-­— — — 99 — 100 _ 99 ­100 — Magyar általános takarékpénztár r.-t. 50 évre ... ................ Ungarische allgemeine Sparcassa Actiengesellschaft öOjähr .............. ............. 4 1907 febr. 1-­— — — 96 75 97 75 96 75 97 75 n n n a 65 „ — — — — — — — — — — „ „ „ „ 65jähr ............................... 4 1907 febr. 1-­— — 96 75 97 75 96 75 97 75 ii i, • „ 65 „ A sor ....................................... „ „ „ „ 65jähr. Serie A ................. 4i/a 1907 febr. 1-­— — — 100 50 101 öO 100 50 101 50 Magyar-belga-fémipargyár r.-t. kölcsön-kötelezv. 32 évre .................... ... ... Ung.-Belgische Metallurgische Fabr. A.-G. Schuldverschreib. 32jähr ................. 41/2 1907 jan. 2-­— — — 99 — 100 _ 99 — 100 — Magyar földhitelintézet 41 évre .................................................. __ _frtban Ungarisches Bodencredit-Institut 41jähr. ...........................................in Gulden 4 1907 máj. 1-­— — — 97 60 98 eo 97 60 98 60 * .1 50 „ ____... ____ .... ... ... ... ... _ ..._____ „ . « ÖOjähr........................ ..................................... 4 1907 jul. 1-­— — — 94 ­95 — 94 — 95 — „ ^ 63 „ .. ... ... ... ... ... ... ... ... _ _____ ___ _____ 3Va 1907 ápr. 1-­— — — 84 75 85 75 84 75 85 75 * „ szabályőzási és talajjavítás .................írtban v. kor. Magyar helyi érdekű vasúti kötvények 50Va évre ... ... ... ..................frtban „ „ „ Regulirting und Bodenam. _ in Guld. o. Kr. 4 1907 ápr. 1-­— — — 93 7ő 94 75 93 75 94 75 Ungarische Lokaleisenbahn-Obligationen öOVajähr. ............................in Gulden 4i/a 1907 jul. 1-­— — — 100 ­101 — 100 ­101 — fl 9 ft fl fl öO „ ------------------ .... ,, „ ÖOjähr ................................. „ „ 4 1907 jul. 1-­— — — — — — — — — — — .un „ „ 50 „ visszafizetés 105% ............. „ „ „ ÖOjähr. 105% Rückzahlung ............ 4 1907 jul. 1-­— — — 94 2ö 95 25 94 25 95 25 Magyar jelzáloghitelbank ... .................................. ... .......................frtban Ungarische Hypothekenbank ...................... ... ........................... in Gulden 41/a 1907 máj. 1-­— — — 99 50 100 50 99 50 100 50 » * 50 évre... .. ......................................... n ^ 50jähr. _ 41/s 1907 jul. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 10C 50 * „ .... ... ................ __w ... __ _ _ ___frtban „ „ ... — ................................................in Gulden 4 1907 márc. 1-­— — — 94 25 95 25 94 25 95 25 » , 50 évre 1. sorozat ............................... „ „ ÖOjähr. Serie 1 ............. ............. .................. 4 1907 jul. 1-­— — — 94 25 95 25 94 25 95 25 50 „ .......... .................................. öOjähr................................................................... 4 1907 jul. 1-­— — — 94 25 95 25 94 25 95 25 w r. 65 ff ... — — ...--... — .... .... — 4 1907 jul. 1-­— — — 94 25 95 25 94 25 95 25 i, * . v községi kötvények 50 „ ................................................ „ „ Ooin.-Schuldv. ÖOjähr ................ ... .... ............. 41/s 1907 márc. i-­— — — 100 — 101 _ 100 — 101 — » . » v 50 „ ......................................frtban ti ti n 50 „ .......................in Gulden 4 1907 febr. 1-­— — — 94 50 95 50 94 50 95 50 s „ » „ 50 , visszafizetés 110% ...... „ 50 „ 110% ............. „ „ 4 1907 febr. 1-­— — — 101 25 102 25 101 25 102 25 k n * n 50 „ — — — — — —---— — Tt fl Tt 30 7, --------- -- --------—. 4 1907 febr. 1-­— — — 94 50 95 50 94 50 95 50 , , „ „ 60 „ 1. és 2. sorozat 100 frank ........ „ „ „ 60 „ Serie 1 und 2 für 100 Fr. 3l£ 1907 jul. 1-­— — — — — — — — — — — ,, * nyeremény-kötvények ... .... ............ ... ... ... ..frtban „ „ Prämien-Obligationen .......................in Gulden 4 1907 jun. 1-­— — — 118 — 120 ~ 118 ­120 ­* * osztrák felülbélyegzés ............................. ............... ,, n „ 4%-os nyeremény kötv. nyereményjegyei.. ....................... „ „ mit österreichischer Ueberstempelung.. * „ 4 1907 jun. 1-­— — — 119 ­lü4 — 119 ­124 — Prämien-Scheine der 4%igen Ung. Hypothb. Prämien-Oblig. ... ............................. — —-­— — — 27 ­30 — 27 — 30 ­„ „ 4%-os „ „ osztr. felülbélyegzéssel v „ „ 4%igen „ „ ti n mit österr. Überstemp, — 1907 —-­— — 30 ~ 34 — 30 — 34 — „ mf nyeremény-kötvények 200 korona drb.............. ................. Ung. Hypothekenbank Prämien-Obligat. 200 K Stücke ...................... ... 3 máj. 1 _ _ — _ 105 — 107 — 105 — 107 — *1 T> J J r nun 2000 „ „ — — ... — — — . 2000 „ „ ............................ ...... 3 1907 máj. 1-­— — 105 — 107 — 105 — 107 — „ „ 3%-os nyereménykötvény nyereményjegyei ...................... Prämien-Scheine der 3%igen Ung. Hypothekenbank Prämien-Obligation ........ — —-­— — — 25 — 30 — 19 50 24 50 Magyar jelzáloghitelbank conversionális nyer. kötv. 100 kor ........................... Ung. Hypothekenbank convertirte Präm.-Obl. 100 Kr .................................... — — 143 — — — 143 ­145 — 143 — 1*5 — „ „ nyeremény kötvények 100 kor................................. „ „ Prämien-Oblig. 100 Kr. ................................i_____ — 190 — — — — — 114 50 115 50 114 50 115 50 Magyar leszámitoló- és pénzváltóbank 50 évre A sorozat.. ............................... Ungarische Escompte- und Wechslerbank öOjähi. Serie A ....................... _ 4 máj. 1 — — — — 95 — 96 — 95 — 96 — „ „ „ , 65 évre B sorozat.. ............................. . n n 65jähr. Serie B ............................... 4 190 febr. 1 — — — — 95 — 96 — 95 — 96 — Magyar országos központi takarékpénztár 40 évre... ...............................frtban Ungarische Landes-Central-Sparcasse 40jähr............. ............... ........in Gulden 4Vs 190 márc. 1 — — — — 98 75 99 75 98 75 99 75 » n fi n 50 „ — — — — ......— — — — „ „ 50 „ ___ _ _ _ _... __ 41/2 190 márc. 1 — — — — 98 75 99 75 98 75 99 75 „ s * „ 50 „ A, B sorozat.... ... ............ „ „ 50 . Serie A, B ................................. 4 190 jun. 1 — — — — 95 — 96 ­95 — 96 — » n n n 50 „ C n — ... — —1 ... 50 „ „ C ... .................................. 4 190 ápr. 1 — —­— 94 75 95 75 94 75 95 75 Magyar takarékpénztárak közp. jelzálogbankja 6— 16. kibocsátás... ................. Central-Hypothekenbank ung. Sparcassen 6—16. Emission.. ............. .... ___ 4Va 190 márc. 1 — — — 99 — 100 — 99 — 100 — „ „ „ „ ............................................... n n n _________—____ 4 190 jul. 1 — — — — 95 — 96 — 95 — 96 — , « „ „ közs. kötelező 60 évre _ ... „ „ „ Communal-Obligationen 60jähr ......... 41/s 190 máj. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 ­r* * n ti r) n — -**- — — „ r „ „ _______ 4 190 máj. 1 — — — — — — — —-- -­— — w v n ft kötvény 70 évre .....................­„ „ „ Communal-Schnldverschreibung 70j __ 4Va 190 febr. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 — 70 „ „ n ft „ ív 1, — — — — — » n fl TT n 70j.-­1 190 febr. 1 — — — — 95 50 96 50 95 50 96 50 ti * * * * 55 „ viasza tíz. 103% „ n v Com.-Obligationen 5öj. 103% Rückz... 4 190 ápr. 1 — — — — 96 — 97 — 96 — 97 — Országos központi hitelszövetkezeti kötvények _ ... .....................................— Landes Ceciral-Creditgenossenschafts-Schuldverschreibungen ............................. 5 190 jun. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 — „ v , „ __ ... ..._ ..._.... ... __ 41/a 190 ápr. 1 — — — — 99 50 100 50 100 — 101 — „ „ r B ................................................. ft ft ft ft —------ ---------­4V« 190 jun. 1 — — — — 99 25 100 25 99 2ó 100 25 Osztrák-magyar bank 50 évre ................................................ osztr. értékben Oesterreichisch-Ungarische Bank öOjähr ........ ..................in österr. Währung 4 190 ápr. 1 — — — — 98 45 99 45 98 45 99 45 „ v 50 „ ................................................ koronaértékben „ „ n 50 „ ... ... .... .............„ Kronenwährung 4 190 ápr. 1 — — — — 99 35 100 35 99 36 100 35 Pesti hazai első takarékpénztár községi kötvények.................... .................... Pester Vaterländische I. Sparcasse, Communal-SohuldVerschreibungen _____ 4i/a 190 ápr. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 100 50 » » « '>5 évre... ­..................... n n n ft n n 65jähr. — — 4 190 ápr. 1 — — — — 94 25 95 25 94 25 95 25 fi n n rí n rt — ■— — — — — frtban „ st fi n it „ — in Gulden 4 190 ápr. 1 — — — — 94 — 95 — 94 — 95 — „ „ t, . áloglevelek 50 évre ...................................... „ „ „ „ Pfandbriefe ÖOjähr ....................:..__ _ .... 4Va 190 márc. 1 — — — — — — — — — — — — r „ n n 71 ... ........................................... „ n r, ft n .......'............................... 4 190 márc. 1 — — — — 95 — 96 — 95 — 96 — Tt Tt ft * egyesület 100 kor. n. é. nyeremény kötvények „ „ „ „ Präm. Obligationen 100 Kr. Nom................ — — 109 — — — 109 — 110 — 109 50 110 60 Pesti magyar kereskedelmi bank ...........................................frtban v. kor. Pester Ungarische Commercialbank ... .... ... .................. ... in Guld. o. Kr. 4Va 190 febr. 1 — — — — 99 75 100 75 99 75 100 7ö „ ’ , „ ................................ ....................... ......... ft ft r> ___ ___ _ _ _____ 4 190 febr. 1 — — — — 94 50 95 50 94 50 95 50 Tt ti it községi kötvény ÖO1/« évre ............ ............. „ „ „ Communal-Obligationen ÖOVajähr. .................. 41/s 190 ápr. 1 — — — — 99 50 100 50 99 75 100 75 , ,, t, ft ti visszafizetés 110% _frtban * „ ti ti n Rückz. 110°/o in Gulden 4Vs 190 ápr. 1 — — — — 10Ő ­106 — 105 25 106 25 60 ávre .i., ... ... ■_ ............ n rt ti w tt 60jähr. — — — — — 4 190 ápr. 1 — — — — 94 50 95 50 94 50 95 50 „ visszafizetés 105% _v.. ... tt ti n , Rückzahlung 105% ... 4 190 ápr. 1 — — — — 95 50 96 50 95 50 96 50 „ „ „ „ *75 évra 100 fr konként .......­„ „ „ « » 75jähr für 100 Franoa.. 3V« 190 ápr. 1 — — — — — — — — — — — — 'u VSdéki és iniimtsk kibuositiui. — 0<mi»«ionen von Provinz- und ausländischen Anstalten. Albina takarék- ós hitelintézet ...............................................................frtban Albina Spar- und Creditanstalt ......... — ... ^................. ... ... in Guldön 5 190 jul. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 — „ „ a 30 évre ........................... ... ....................... n f, v n 30jähr ................................................................ 5 190 ápr. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 — 40 „ ......................................................... . . . 40 „ ............................................................... 41/s 190 jul. 1 :— — — — 99 ­100 — 99 — 100 — Aradi polgári takarékpénztár 40 „ .................................frtban v. kor. Arader Bürgerliche Sparcasse, 40 „ .......... .........................in Guld. o. Kr. 5 190 jun. 1 — — — — 98 — 99 — 98 — 99 — „ „ „ 40 ávre visszafizetés 110% ............. ... frtban „ rt rt lOjähr. Rückzahlung 110% ........ iu Gulden 5 190 jun. 1 — — — — 106 — 107 — 106 — 107 — Aradmegyoi takarékpénztár .............................................................................. Arader Comitats-Sparcasse ......................... ........................... .................. 41/a 190 márc 1 — — — — 98 — 99 — 98 — 99 — Bosnyák-herczegovinai szabadalmazott országos bank 20 évre ...................... Privilegirte Landesbank für Bosnien uud Herzegovina 20jähr .......................... 5 190 febr. 1 — — — — 104 25 105 25 104 25 105 25 n 80 „ .....................­n T, * „ „ • SOjähr.................. ......... 5 190 febr. 1 — — — — 104 25 105 25 104 25 105 25 ti v n n fi 33 „ — — — — — ft ft 11 n 71,1 71 33jähr.. — — — — — 41/2 190 febr. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 ICO 50 Brassói általános takarékpénztár 40 évre 1. kibocsátás .................. —_— Kronstädter allgemeine Sparcasse 40jähr. I. Emission _ ...... ........ ............. 5 190 ápr. 1 — — — — 102 — — — 102 — — — „ „ „ 45 „ II. .......J....................... „ „ „ 45jähr. II. » ........ 41/s 190 máj. 1 — — — — 100 50 101 50 100 50 101 50 60 , III. „ ................................. öOjähr. III. „ ... ------ -----------­4-2 190 jun. 1 — — — — 99 2ö 100 25 99 25 100 25 Debreczeni első takarékpénztár ......................................................................... Debreczener erste Sparcasse....... .......... ... _ —. ........................................ 4V2 190 máj. 1 — — — — 99 — 100 — 99 — 100 — Első horvát takarékpénztár 50 évre —........... ............................................... Erste Kroatische Sparoassa SOjähr.... ............. 1..............................................1. 41/a 190 máj. 1 — — — — 100 50 101 50 100 50 101 50 Tt fl TI 50 „ ................... .. ....................................... n ^ ft 50 ft ............-................MM______ 4 190 máj. 1 — — — —-----­— — — — — — Erdélyrészi magyar jelzáloghitelbank 40 évre ......................................frtban Siebenblirger-uugarisclae Hypothekenbank 40jähr ...............................in Gulden ö 190 febr. 1 — — — — 100 — 101 ­100 ­101 — TI TI TI TI --— —---------- — -- TT 40jähr......................... .......... „ 4Vs 190 márc. 1 — — — — 99 — 100 — 99 — 100 — Horvát-szlavon országos jelzálogbank ................................... frtban v. kor. Kroatisch-Slavonische Landes-Hypothekenbank ....................... in Guld. o. Kr. ' 41/a 190 máj. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 — „ „ „ „ községi kötvényeké ........... „ „ Com.-Oblig----- „ 41/s 190 febr. 1 — — — — 100 — 101 — 100 — 101 ­„ » ti *50 évre ................. ... Tt rt 71 T ft TI ÖOjähr.--...---... 4 190 febr. 1 — — — — 97 85 98 85 97 85 98 85 Nagyszebeni általános takarékpénztár 31 Va évre visszafizetés 110% .......frtban Hermannstädter Allgemeine Sparcassa, SlVsjähr. Rückzahlung 110% in Gulden 5 190 ápr. 1 — — — — 109 — 110 — 109 — 110 — 40 . „ 106% ............ ti n 40 „ Rückzahlung 106°/o „ „ 5 190 febr. 1 — — — — 107 — 108 — 107 — 108 ­, . 40 „ HL kibocsátás frtban v. kor. » <i 40 „ IH. Emission in Guld. o. Kr. 5 190 máj. 1 — — — — 102 50 103 50 102 50 103 50 35 „ IV. „ ....................... 35 „ IV. „ ............. ........ 41/s 190 márc. 1 — — — — 100 - | 101 — 100 — 101 ­„ » • 40 „ V. „ ; ................­50 „ V. „ ....................... 4 190 ápr. 1 — — — — 95 — 96 — 95 — 96 — Sagyszobeni földhitelintézet... ............................. ....................*...........frtbas Hermannstädter Bodencredit-Anstalt .................................................in Gulden 5 190 jun. 1 — — — — 102 50 103 50 102 50 103 50 ‘ „ „ VI. kibocsátás ........ ........................... „ „ „ VI. Emission ........... ................. 4Vs 190 márc. 1 — — — — 100 25 101 ­100 25 101 ­50 évre VII. „ ................................ ... .. . öOjähr. VH. „ ............................ 4 190 máj. 1 — — — — 94 50 95 50 94 50 95 60 Osztrák földhitelintézet nyereménykötvények. ......................................frtban Österreichische Bodencredit-Anstalt, PrVnienschuld ........... ... ........in Gulden 3 190 jun. 1 — — — — 132 ­136 — 132 — 136 ­Temesvári első takarékpénztár... ........................—.............................. „ Erste Temesvárer Sparcasse .......................................................... ... B 9 4Vs 190 máj. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 100 50 „ * „40 évre G. sorozat ............................................ n „ , 40jähr. Serie C ...................................................... 4V* 190 máj. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 100 50 40 * I). « ............................. ....... „ , 40jähr. Serie D. _...........................___..... ...__ 4 190 máj. 1 — — — 94 25 95 25 94 25 95 25 IV. Osfeiteséfp kSIvésiyekc — Prioritäts-Obligationen. 41/s Adria magyar kir. tengeri hajózási részvénytársaság ............................frtbaD Adria kön. ung. Seeschifffahrt-Actiengesellschaft ..................... .. in Gulden 190 jul. 1 — — — — 100 75 101 75 100 76 101 75 Budapesti közúti vaspálya-társaság ...................................-........... .................. Budapester Strassenbahn-Gesellschaft.............................................................. . 4 190 jul. 1 — — — — 95 50 96 50 95 50 96 50 I, » II n 43 évre..................................... . .... ........ n „ * 43 jähr..................................................... .. 4 190 máj. 1 — — — — 95 50 96 ÖO 95 50 96 50 Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság .... ..................................... Budapester elektrische Stadtbahn-Actiengesellschaft ............. ........................ 4 190 jul. 1 — — — — 94 — 95 — 94 — 95 — Budapest-pécsi vasút ..................................... ......................................frtban Budapest-Fünfkirchner Eisenbahn-Actiengesellschaft ................— — in Gulden 4 190 ápr. 1 — — — — 95 25 96 25 95 25 96 25 Déli vasút német birodalmi márkában, 100 márkánként ........................... ... Südbahn-Gesellsohaft in deutscher Reichsmark, flu 100 Mark.. ....................... 4 190 máj. 1 — — — — 111 — 113 — 111 — 113 — » n 1900. évi kibocsátás 100 frankonként ..... .. .................. ........ ... „ „ Emission 1900 für 100 Francs ............ ... .................. 4 190 máj. 1 — — — — — —-----­— — — — Kassa-oderbergi vasút 1889 ............. ...... .................................... .„frtban Kaschau-Oderberger Bahn 1889... ... ............. .................. ... — ... in Gulden 4 190 jul. 1 — — — — 99 — 100 — 99 — 100 — , „ , 1889, aranyban, 100 márkánként .._ ._ .... .............. „ „ „ 1889 in Gold für 100 Mark... .................................... 190 jul. 1 — — — — 116 — 117 — 116 — 117 — t. „ „ 1891— „— — .... ....... ....................... ............. fr i>xn , , 1891... ___________ — ...______in Gttidim ISm márc t — — — 99 — 100 ­99 — 100 — UMAtKVHNUN«’ 1 Guidenö.W. = K 2.— I 1 Gold Gulden = K 2.40 I 1 Franc ......— K —.'M. 1 fl. C.-Münze = IC 2.10 | 1 D. R.-Mark. = K 1.18 | 1 Ital. Liie... = K —.96 1 Pf. Sterling = K 24.— A T S» & A M K T A Ö 1 íorint o. é. — K. 2.— I 1 arany frt _. = K 2.40 I 1 frank ........= K —.8ö 1 forint p. p. = K 2.10 I 1 n. b. márka = K 1.18 | 1 olasz lira.. = K —.96 1 font sterling = K 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom