A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1907, április-június (44. évfolyam, 74-144. szám)

1907-04-01 / 74. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- És ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA ^ 1. „TIs3!»yÍcI£Uí bnaa“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun­Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „JFejérmejMryei buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki bnza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomázi és váczi járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „fSúusági busa“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „BiicsltaS buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. *) t. „Tiszavidéki árpa« alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szol-..'/ ' területeken termett. 3. „Dunántúli íirna“ alatt értendő oly árpa, melynek jellegi- 1 i * ^Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termei. | Nagjt Burgonya* „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjét 'T^nizetjív nva- „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros», /»JiIqSZ-I na* Gömör ®s Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya, „ftyirségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, „7 .Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Festi burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyéid :ertL t burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágóntúli rae ír fékben termelt burgonya. 1. Unter „Theissweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. ^ 2. Unter „Welzen Ooin. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate iejer gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis* Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. ........................... . . 4. Unter „Bauaier Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Brtcskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde.-Á-) 1. Unter „Theissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. _ _ . ,. , 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. irk. Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln sind die inden Comita-on Szatmár Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln sind die in den Comitaten Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Slebenbürger Kartoffeln“ sind die in den Comitaten jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu verstehen XLIV. évfolyam. Budapest, 1907. április 2. (kedd). 74. szám. Időjárás \ széD_schöll Witterung / szep í’cűou Vízállás reggel 7 órakor 1 , a7. „ Wasserstand 7 Uhr Früh / c Hőmérő reggel 7 órakor 1 , - r Thermometer 7 ühr Früh / + 0 u Légsúlymérű reggel 7 órakor \ 7RQ ** Barometer nm 7 Uhr Früh J ** iíőiizetési árak évenklnt s tőzsde titkári hivatalától elvitetve K 24.— iázhoz hordva __________________ * 28»— Postán küldve Magyarországon és Ausztriában ________________> Külföldre / _____________________» 4ít.— Egyes példány 30 t. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER ' Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. IAAREN- UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich i Loco Secretariat der Börse __— K 24.­Ins Haus gestellt.. _____— — » 28.— Per Post für Ungarn und Öster­reich ------...____________» 32.— Für das Ausland ______________> 44.— Einzelne Exemplare 20 H. r A) árutőzsde. — Waarenbörse. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alatt tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. Die Preisnotirung umfasst edle Schlüsse, welche während der Börsenzeit thatsächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse, welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. I. fäabonanemüek. — Getreide. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. , Preise netto Casse per 100 Kilogramm. a) Készáru. — Effectlve Waare. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — QuaUtiitsgewieht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | Fejérmegyei _ ... Com. Fejér........ ............. * ; Pestvidéki .................. Pester Bodou ........ ....... Bánsági ............. ........ Banater ........— - — ' Bácskai. ............ ........ Bácskaer— — — ............. Szerb .....................— — Serbischer ... .............. Román ........ ............. Rumänischer... — — — — Bolgár. ......-___ . ____ Bulgarischer— — — —. ....-----­-----­-----­-----­15 35 15 45 15 55 15 70 15 SO 15 50 15 50 15 65 15 60 15 75 15 80 15 90 15 65 15 45 15 60 15 70 15 80 15 95 15 85 15 90 16 05 16 15 15 80 15 55 15 65 15 90 15 95 16 IC 15 90 15 95 16 10 16 20 16 10 15 85 16 10 16 40 16 20 16 35 16 30 16 05 16 15 16 55 16 30 16 45 16 40 16 65----­-----­KtOSS — BL9{Ef£<SSS.. ... ........-........ Származás, ne es ás Minőség ft*osisnlonz, G&ttung und Qualii&t Arfelyaüs — Kurs Zab — Mafeir.. ____— .............. Származás, nem és mfnfiség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von | K-ig — bis K-tól — von K-ig - bis Elsőrendű .... ... .......... .... Prima............- ... — — — Középminőségű ................. Mittel — — — — — — — ­13 15 13 ­13 35 13 10 Elsőrendű ....................... Prima................— ... ........ Középminőségű..... ........... Mittel_______________ 16 ­15 70 16 20 15 95 ákuss® — «©mi® .... .................. *> Takarmány, elsőrendű ....... Futter, Prima........................ „ másodrendű... „ Sekunda ............ — Sörfőzésre tiszavidéki ........ Brauer, Theiss...................... * felsőmagyar. .. „ Oberungar ......... — „ dunántuli ... ... „ Transdanufe------- — 13 50 13 20 13 80 13 45 Teageri — iSais........................... Magyar, új ....................... Ungar., neu...................... Román v. bolgár, ó ........ Rumän. o. bulgar., alt....... Cinquantin ....................... Cinquantin ....................... 10 70 11 ­K$Ie» — Mir«'® .................. ........ — — 10 — o) Haiá 10 50 pidöre. ­Repcse — Repg ..........................- Terminwaare. Káposztarepcze .................. Kohlreps... .....................— Réparepcze ... . . Rttbsen — ____—----­----­Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor gef etilénén Schlüsse ohne Zivischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Ukr Az elízü tőzsdei nap délutánján a legmagasabb is legalaosonyabb ár­folyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börsetages zu den höchster1' wiwi niedrigsten Kursen vorgefallein Schlüsse ohne ZwischenTcurüe Arffllyaa — Kurt pénz — Oeld árú — Waare pénz — Geld árú — Waart Magyar Inns — Ung. Welze» ............. 1907 április .. ............ April .......................... ...........-..................................................— — —-----­— — — _ _ —...................-..............— — — —----­----­Sasa —■ W®t*©3öí ...... ... .....................­»* sw ­......- — ....... — — M V* --■*—........ 1907 április .... ............. April....! ... .... _ 1907 május _. ........ .. Mai ............ ... _ — 1907 október . _ Október ..... .. ... .. . — 15 94 15 92 16 26 ............... .................. 15 88 15 90 15 86 16 16 ..........­16 52 16 50 16 76' .................. ... ......... 16 22 16 12 16 76 16 24 16 14 16 78 16 02 15 £8 ..................................................... 15 88 15 90 15 86 ............ ......-----­16 62 16 64 16 56 ...................................... 15 98 15 90 16 58 16 ­15 92 16 60 RtU — Rwgfeii ..................................... » » — ­....... — —’ -----­9) V> -- ----------—--- -- — 1907 április... ... ... April... .. 1907 május ........... ... Mai _ 1907 nktóhfir Oktnhfir- - ........ 13 14 13 12 13 28 i13 76 13 9fi 13 88­........- — — — . :E 13 26 13 90 13 28 13 92 13 26 13 20 13 22 ... _______________­13 18 13 20 ... ..... ... - — ... ­................ ........- -------------­Veageri — Mai« ...................— -.........•— <tr ...........— —■ .— —• — ■— 1907 május ........ ........ Mai ............. .... .... 1907 julius ..................Juli .. ... — .... — 10 80 10 82 10 76 10 92 10 86 ................. 11 02 11 04 11 00 11 14 ... ....................... 10 86 11 10 10 88 11 12 10 82 10 78 10 82 10 74 -------- ---------­11 06 11 08 .................— ............................. 10 74 11 06 10 76 11 08 &at> — Hafen*-. — ......- ........ •• ............. n « — — — —* — — — — 1907 április ... .... ........ April.................. ........ 1907 május ... ........ ... Mai ............................ 1907 október .... ... _Oktober............ ........ ... 1Í 1Í 1« el( ) 40 15 42 15 38 15 56 ............................ > 62 15 74. .. .. . ... ....................... 1 56 13 64... .. .. ................. 15 54 15 74 13 64 15 56 15 76 13 66 15 32 15 34 15 30 _ — ._ ... ____.... _ 15 56 15 54 ...................................................... 13 58 13 60 13 56 .. _ ....... _ ... 15 32 15 52 13 58 15 34 15 54 13 60 KáposKtarepe«? — JKeMrejps---------­1907 augusztus ............. August____—_____ ó) Határidőre. Felmondott árukban fordult kötések. — TermA/nwaare. In 28 40 gekündigter 28 60 Waare vorg efallene Schlüsse. Magyar — Ung. 'W«f*ea.....- ....... ...........;•.........- — — —' — -­üti« — nwnnm-. __________________ — ............. — — — ■—..... — Sa» — HaX«r~. ....--------­— — ------------- —------ — MmMM — W«S*®Jg ------------­-—L. ........ * ~ Mai® _ ... ........ d) Leszámoló árfolyamok. — Idquidationskurse. Káp«Mtarev«s« — JK#hlp*ysi --------­-- — «tr —w — ­»80« %8ijm — ’Catgarlgefcer W®ii —-----­E.©» -- — ..... .... .„ ... ______ 13 26 **& -- ...................... — .... — —---------------~ — — 15 54 SintKR wwtosam .......- — — -.......— -..................................­Arak készpénzben 100 kilogrammonként. 16 22 Teasreirl — Mais _ _ ._ .......... .... ............................. ............. ** II. Bsiirgonya, készárú. — Kartoffeln, effek tive Waare — Keklrefi — Preist per lOO Kilogr amm. netto Casse sápJáMs.o*á«ra asolleálé íMí»jrr®«ya Für menschl che Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Trsnsdanubisohe ...................... Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ Nyírségi •— Nyirer ... ........ ... ........ .... ... Erdélyi — Siebenbürger .... ... .................. Bánsági — Banater ............. — ... -- — — Pesti Pecfaa .... — ■ — _ — Fehér ~ IFeis* | Rózsr — Rma | Sárga — ífelb Mexőgasd&sáffl és Ipari «Kilufers ssolsrálé Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln ek. — Diverse Proc Dunántúli — Transdanubische ................... Felsőmagyarországi — Oberungarische — — Nyírségi — Nyirer ....................................... Erdélyi — Siebenbürger .......................... Bánsági — Bunater ...................................... Pesti — Pest©?------— ......................— — lucte. Fehér — Weise | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb K-tól — von K-ig — bit, K-tól — non K-ig — bis 3 60-4 20 3 60- 4 20 3 80 -4 40 3 60-4 20 3 80 -4 40 3 60-4 20 III. 4 00 4 40 4 00 .4 40 4 20 - 4 60 4 00 4 40 4 20-4 60 4 00-4 40 Különféle 4 60- 5 00 4 CO - 5 00 4 80 - 5 20 4 60 5 00 4 80-5 20 4 60 - 5 00 termény 3 00 3 40 3 00 -3 40 3 20-3 60 3 00 -3 40 3 20-3 60 3 00—3 40 3 20 3 60 3 20-3 60 3 40-3 80 3 20-3 60 3 40-3 80 3 20-3 60 3 20 3 60 3 20-3 60 3 40 3 80 3 20-3 60 3 40-3 80 3 20-3 60 Készáru — Effectíve Waare ÄrfaSy« — Kun Határidőre előfordult — Auf Termin vorqefalUne. Leszámoló árfolyam lAquidations­Kurs 8 2 á f i i 2 á s, a e m é tt «s 1 s s a ä % Prwerilenz, ßeltunt ’Wd QueNMt F.ißfordiali kStések Vorgefallen« SchlüMf KüiiSSk — Schmu» e Árfolyamok — Kurs» pénz — Geld | Ärö —Waare pénz — Geld árú — Waare ingyen hordó m kg..ként franco Fass, netto Tar» 6 Disinézsir ............. S«hw©lB«*e1t ........ Budapesti ......................................... Budapester ............................... .... Vidéfii. ...................... ............. ...... Lasdfott....... ...... .. — .......—-• -T — ­.........­152 ­153 ­_ .... _ ■-----­— — ..........— — 100 kg.-ként S*aJ«n»a.- ......- .... _ ............­Magyar légenseiáritott vidéki... .......... Landspeck, ung. luftgetrocknet.... ... Városi légenszáritott 4 drbos., _..... Stadtwaase, luftgetrocknet 4 stückig. m K S * Ä n B q Füstölt ...... — ....... .................. geräuchert ................................ — .......- — —--— 126 — 134 ­127 - 135 — ...------... — _-----­-----­................. Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indusive Sack, brutto für netto. Qualität pr. 500 ßtWH. 100 kg.-é&{ gdlvs ...................... Pfltensam ............ . Boszniai, 1906. szokványminőség. .... bosnische, 1 n » 100 drbos... ............. . „ . , - 85 , ........ ... ... Bzerbisi, 1906. szokványminőség ___ssífcisnhe, 1 a » 100 drbcp . , . 3S , ... ............. 906. Usance-Qualität. „ 100 Stück „ 26 50 28 ÓC 32 — 26 — 28 50 31 50 27 50 29 — 32 50 27 - 29 50 32 50 .................... .. _ — — — ... .... ----­. 85 . ...... 906. Usanoe-Qualität. » 100 Stück ... . m , ... _ ... — ..... _ ... _------— — ­ingen hordó m k Unt franco Fass, netto Tara * SlllTSiS ............. ..... Plsnemnns-.. .. Szlavóniai 1906— ______________ .glavonisches 1906 ... ........... — — Szerbiai... 1906... .... ... ........ ...... serbisches... 1906 ............................ — ..................— 45 50 26 — 46 - 27 —-----­— —------— --­100 kg.-ké»S Díjtételek fillértől—fillérig: 8f®reiiM£ ... ... ... ■ MSeesaatea— ... ÍV. A fuvardíj 1.00 kiiogra Luczerna magyar 1906. évi... .... ... Luzemer ungarische 1906 ......... ... Lóhere aprószemű 1906. évi .......... Rofchfcl.ee kleinkörnig 1906................ a középssemfí 1906. évi ............ * mittelkörnig 1906................ , nagyszemű 1906, évi ______ ? grobkörnig 1906............... fuvardíj Budapestre “£SÍXÍ0" — Se mmonként a szállítási adóval és s biztosítási dijjal értetik. — IHe Frachtsätze ve Győrbe a fuvardijtétel 20 fillérrel magasabb. — Nach Qyőr ist hiffsfracht nt rstehen sich per 100 Ki, der Frachtsatz um 20 l K-tól — von K-ig — bis Grund der vom 26. Ml 80. vorgef&llenen Schlüsse. Steuer und Astecuranz. Mir* Frachtsä tze von Hellet — bis Heller. 90 — 90 — 106 — 116 — ich Bud ogramm inelu» Heller höher. 116 — 98 — 112 — 124 ­apest au he Transport Fsncsováról Oj vidékről Beadásról 62- 64 52 -56 42-44 Kalocsáról 34 36 Dunaföldvárról 30-32 Szentesről 70-76 Szegedről Zen iáról 62-64 60 62 Titelröl 56 58 Mitroviczáról 78-80 Temesvárról Nagybecskerekről 86-88 62-64 helszolamlasok e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé térj esztendők. Reklamationen sind binnen U8 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenrathe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom