A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1905, április-június (42. évfolyam, 75-145. szám)

1905-04-01 / 75. szám

rr A BUDAPESTI ARD- ÉS ERTEKTOZSDE HIVATALOS ÁRJtJGYZÓ LA,.. If- 1. ,,Tiszavidéki búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagy-Kun- Szolnok várai egyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmegyei bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyében — a biai, pomázi és váczi •^sok kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4 ..Bjinsáti búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely vagy ezekkel szomszédos területeken termett. Bácskai buzaí4 alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében a dunamenti részek kivételével átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. ‘’savidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt asonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. agyarországi árpa46 alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében pák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. ili árg^a“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna. a Dráva és az országhatár által körülvett lemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. unántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik a. Nógrád, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg íya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya, tik a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Heves és Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik a igrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágóntúli íya. * + 1. Unter „Theissweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bekes, sowie in den l'heilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagy-Kun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in lessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen Com. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis- Solt-Kis-Kun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vacz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Welzen“ ist solcher Weizen du verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebiete a geerntet wurde. +) 1. Unter „Tbeissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und aie südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. ­2. Un er „Oberungarische lierste“ is: solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der rheiss und im Comitate Nógrád gefechs en Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanuüisclie Gerste4* ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, iie Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donhu geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Nyirer Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Karfoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Pest-Pilis- SoU-Kis-Kun, Heves und Jász-Nagy-Kun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál," Temes und Krassó-Sgörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Sieb&nbüroer Kartoffeln“ sind áié in den Comitaten jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu verstehen. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen ESiüza — Weisen, 73 7-4 75 76 77 78 79 80 81 82 , Tiszavidéki... ... Theiss ....... ......................... | — — ; Fejérmegyei Com. Fejér ... .............. i< Pestvidéki ... Pester Boden.. ........ I Bánsági. ... Banater ... .............. ! 'Bácskai ... Bácskaer.- ... .1. — — j Szerb . ... ... Serbischer. ... ... -----­Román.. .......... Rumänischer ........... ... -- — Bolgár ... Bulgarischer. _. ... ......... — _■__ _ ! _____ _ _ . _ _ 18 75 _ 18 90 18 75 18 70 18 70 18 55 18 90 18 90 19 — 18 85 1 18 90 18 85 18 90 18 70 I 18 65 19 10 19 05 19 10 19 05 19 05 18 90 19 30 19 10 19 - 19 - 18 85 19 20 19 10 19 15 19 05 19 20 19 10 19 05 19 15­....... r....... 19 35 | 19 25 19 30 [ -----­19 20 19 10 19 30 j -----­_ _ _ _ = = | z = 19 40 19 25-----­Származás nem és minőség Árfolyam — Kurs Származás, nem és minőség Ä rfolyam Kurs Provenienz, Gattung und Qualität k.jóI _ von 1 K-ig — bis Provenienz, Gattung und Qualität K-tól — von K-ig — bis 1*0« - Kos*«« ... Középnfinőségfi .7 . Príma .: ... ... ................ 14 70 Mittel ... __________ .. 14 60 14 80 14 65 Zah — Hafei Elsőrendű __ Középminőségí­Prima Mittel. 14 60 14 40 15 — 14 60 , neu . alt 16 - 16 30 16 10 16 40 , Takarmány, elsőrendű 1 másodrendű irpa — (icrslc .. *> Sörfőzésre tiszavidóki felsőmagyar. dunántuli Futter, Prima ........ ... ... 14 60 Sekunda . ... 14 35 Brauer, Theiss.. ... ... ... ... j — — ., Oberungar. ... .. ... | — — Transdanub.... ... — -----­Magvar Román 10 — 14 60 Tengeri Mais v. bolgár---­Rumän. o. bulgar....­—-----­Cinquantin Fehér .............. —­----­■ Kiilcs Hirse ...................... ... — Keit*­-- j -- -- '-----­j * KeDarencze ... mihtffin _ __ _ b) Határidőre.- Terminwaare. Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon ........ , előfordult kötéseit sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Hntariiio /> rnun Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittag^ zu den höchsten und Zárlat Schluss ■ 1 órakor um 1 Uhr Aj előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és legalaosonyabb ár­folyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélklll Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börsetages zu den Árfolyam — Kurs niedrigsten Kurten vorrjefallen en Schlüsse ohne Zirischen kur se pénz ­- Geld áru — Waare Zwis, chenku rse pénz-Geld árú — Waare n»Sj'sr kau — Um*. Weilen 1905 április... . April... ... ............. —j ... ........ ... ____ . Rn«» Weiz«« 1905 április... ,, ,, ... ... 1905 május . ........ . 1905 október. .. ... ... April _______ _______ j 18 42 18 38 18 48 Mai. ... .... ... - ... 18 36 18 38 18 30 ........... Oktober ... 16 76 16 74 16 86 18 38 ............. 18 42 18 30... 16 80 . ... 18 18 16 36 28 78 18 38 18 30 16 80 18 34 18 36 18 30 18 24 16 70 16 72 18 30 18 4C 18 34 ........ ... 16 68 16 80 ... 18 36 18 32 16 74 18 38 18 34 16 76 Rom — Rogsen ... ... 19' 5 április. . . ,, ... ... ... ... ........ .... 1905 október ........... April........ ........ ; 14 46 14 58 14 40 ____ Oktober ... ...... 13 52 13 54 13 48 . ... 14 42 13 46 14 44 13 48 14 36 14 46................................................... . ... 13 SO 14 46 13 50 14 48 13 52 Tengeri fíais ................., ... . 1905 május „ ­................ ... 1905 julius ... . .. ,, ...... .................. 1905 augusztus. Mai ... _____________ 14 90 14 96.............. 14 94 14 96 14 88 14 90 Juli ....... 14 78 14 80 ............ .. ... ... Auo-ust .. .............. ........ ........ ... ........ 14 80 14 82 14 72 14 80 ......................................................... 14 78 14 80 Zab Hafer ... 1905 április April ... 13 84 13 98 ............. 13 96 13 98 13 80 13 78 ____________________________ 13 82 13 84 ,. .. ........ 1905 május ... . . ........ Mai ......... ........... .. ........ _ __ 1905 október. Oktober ...... ....... ... ... ... _ _ _ _ . •> . 7 ' ' l ' . j- j Kápoxitarepczr — Kohlreps ~ 1905 augusztus. <■) Hat Auerust, ...... ....... 23 40 23 60 23 40 . __ áridőre. Felmondott árukban előfordult kötések. Terminwaare. In gekündigter Waare vorge fallene Schlüsse. Magyar búza — Un*. Weizen ................ "j ' " ■" .......... "" ....... t Tengeri — Jaais < ■■ ÁS‘] 1 na ) Bnza — Weizen Xab — Hafer.. _ _ ... _ __ Kánosztarencze — Kohlreps ... ti) Leszámoló árfolyamok. — Liquidationxkurse. Ma&'»ar bnza — Ungarischer Weizen — Közs — ltodén .. ... 14 42 Zab — 13 96 Káposztarepcze ­- Kohlreps .- ... ­. ... — -­Bnza — Weizen ... ... ... 18 3t» Tenareri — lluis .. . ... . ... .. írna . fiKrsti. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. ** II. Burgonya, készárú. ­Kartoffeln, effektive, Waare. 'Preise netto Casse per 100 Kilo gramm. Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb Fehér — Wehs Rózsa — Rosa Sárga — Gelb Emberi táplálkozásra K-tól — von K-ig — bis K-tól ­— von K-ig — bis szolgáló burgonya Dunántúli Transdanubische. . i! 00—6 40 f 7 80—8 20 7 70—8 10 j Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ (i 00—6 40 7 80—8 20 . 7 70—8 10 Für menschliche Nahrung Nyirségi — Nyirer ...‘ ... 6 00—6 40 7 80—8 20 j 7 80—8 20 dienende Kartoffeln Erdélyi — Siebenbürger .......... 5 50—5 90 7 20—7 60 7 70 -8 10 Bánsági — Banater ... ... . . ... ■ — — — — — — Pesti Pester ...................................... ... 6 00—6 30 | 7 80-8 20 7 80—8 20 burgonya Für Inndwlf th*chaft 'ichc and industrielle Zweck* di<» ende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ....................... Felsőmagyarországi — Oberungarische ........ Nyirségi — Nyirer ........ .............................. Erdélyi — Siebenbürger ................... ........ Bánsági — Banater ........ ... ... .................... Pesti — Pester ... .............. ...j................... 5 00-5 20 4 80-5 00 5 00—5 20 4 60—5 00 5 00—5 20 7 00—7 50 7 00—7 50 7 00—7 50 6 80-7 30 7 00—7 40 7 00-7 50 7 00-7 50 7 00—7 50 7 00-7 50 7 00—7 50 III. KüBönféle termények. — Diverse Produete. • Készáru — Effective Waare Arfolvam — Kurs Határidőre előfordult ­— Auf Termin vorgefallene Leszámoló irfnlvsm Származás, nem és mi n ö s é g Előfordult kötések r Árfolyamok — Kurse Liquidation*­Provenienz, Gattung und Qualitä Vorgefallene Schlüsse pénz — GM árú — Waare pénz — Geld árú — Waare Kurs ingyen hordó . , . , . Hisznőzsir .............. E franco Fass, netto Tara ” ' Schweinefett V 135 — 136 ­— ridéki. ........... ... . . Landfett. . . . _ _ _ _ Masrvar lésrenszáritott vidéki... ... Landsneck, uns-, hifte-etrocknet. _ _ ____ 113 — 116 — 114 * 1 Kg-Kent i Speck ..................... ^ _ 3 „ ____ i Füstölt ........... ... ....................... ... geräuchert . 3 117 ­............. _ _ _ _ _ _ _ _ —-----­. ............ Zsákkal esTvütt. ffönffvsúlv tiszta Boszniai. 1904 szokvánvminőséo’ hosnisctíR 1901. Tlsímce-Oualitáit 18 50 19 ­súly helyett. Minőség 500 grammonként. Szilva. .. Inclusive Sack, brutto für netto. Pflaumen S Qualität pr. 500 Gramm. 100 kg.-ént ; 100 drbos 22 50 23 50 85 85 37 — 38 ­zei'biai. 1904. s/okilvinimwiVo- serhisc.he. 1904. Usance-Qualität 15 — 15 50 ____ 100 drbos.. ÍOO 20 50 21 ­,. ., 85 ., ............ . 85 36 ­37 ­____ ingyen hordó . ... . , . Szilvaiz ... ... ... ... Szlavóniai 1904... ................... slavonisches 1904 27 — 28 ­franco Fass, netto Tara » ' Pflaumenmus. Szerbiai 1904... ................... ........ serbisches 1904 ___ ... _ ... _ _ 24 — 25 ­— —-----­Luezerna magyar 1904. évi . .. Luzerner ungarische 1904. ... 100 ko- -ként Heremag; Lóhere aprószemíí 1904. évi. . Rothklee kleinkörnig 1904. Kleesaaten ... „ középszemü 1904. évi ... ... „ mittelkömig 1904 nafirvszemlí 1904 évi o-mhU-firn i (>■ 1904 . ... 86 — 104 ­102 — 112 ­_ __ 112 — 124 ­126 — 136 ­__ _ / T*\T MjüHÁvnCl fan mm «sä ■ 5 az 1905. évi március 20-tól 25-ig Grund der vom 20. b -L V . najuzasi TUVcSr&SIJ előfordult kötések alapján. / ItVilV vorgefai:enen Schl A fuvardíj 100 kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm indus Díjtételek fillértől—fillérig: Győrbe a fuvardijtétel 16—18 fillérrel magasabb. Nach Győr ist der Frachtsatz um 16—18 Heller höh is 25. MKrz isse. ive Transport er. Steuer und Assecuranz. Frachtsätze von Heller bis Heller. Pancsova Újvidék | Bezdán 32—34 j 30—32 24—26 Kalocsa D.-Földvár Szentes 22—24 i 20—22 1 40—44 i ... Szeged 32—34 i Zenta 32—34 Titel 30—32 « T----­, Mitrovicz 44—46 Temesvár 50—54 ! i N.- Beeskerek 32—36 r A) Mptatö^sde. — Waarenbörse. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. ^ GsbonaneiííŐSk. Getl eitle. /Vei«« netto C.‘»se per 100 Kilogramm. a) Késxárú. — Effective Waare. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. WÄAREN- UND EFFECTEN BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich : Loco Secretariat der Börse ... ... K %%.— Ins Haus gestellt ___________... » 28.— Per Post t’lir Ungarn und Öster­reich ........................................ > 32.— Für das Ausland.. ..........................» 44.— Einzelne Exemplare so H. Előfizetési árak óvenkint: A tőzsde titkári hivatalától elvitetve K 24. Házhoz hordva ........................» Ä8.­Postán küldve Magyarországon és Ausztriában----------------------- » 3*2.— Külföldre _____________________1 » 41.­Efírves oóldány 20 f. XML évfolyam. Budapest, 1905. április 1. (szombat). 75. szám. időjárás 1 homlt _trüb Witterung / D0­Vízállás reggel 7 órakor V i -c\\ o Wasserstand 7 Uhr Früh ) ' /m Hőmérő reggel 7 órakor V l c n« Thermometer 7 Uhr Früh j • Légsülymérő reggel 7 órakor 1 77A Barometer um 7 Uhr Früh / ““

Next

/
Oldalképek
Tartalom