A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1904. október-december (41. évfolyam, 221-296. szám)

1904-10-01 / 221. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Elöfizstdsi árak évenként i A ttod« titkári bivft- t&lifcU elvitetT. . . K 30 - Héohoz bordv*. . , , , 34.— Postán kőidre ..... 38 — Kgjm példány 30 f. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse...........................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Poet . , 28.— Einzelne Exemplare 20 H. A) Árutőzsde. — Waarenbörse. I. Gabonanesnűek. — Getreide. Arak készpénzben 60 kilogrammonként. a) KészáPÚ. — Effective Waare. Preise netto Casse per SO Kilogramm. 1. „Tiszavidéki bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmegyei bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyé­ben — a biai, pomázi és váczi járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a duna­menti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Dél­keleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ■fr* Burgonya. „Dunántúli burgonya“ alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya" alatt értetik a Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Pesti burgonya“ alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Heves és Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya“ alatt értetik 21 Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes és Krassó-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya11 alatt értetik a Királyhágóntúli megyékben termelt burgonya. If. 1. Unter „Theissweizen“ ist solcher Weizen zil verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagy-Kun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen €om. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vacz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. •¥■) 1. Unter „Theissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durch­schnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Comitaten jenseits der Donau geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Oberungarische Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Toma, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Myirer Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Pester Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Heves und Jász-Nagy-Kun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Comitaten Bács-Bodrög, Békés, Csongrád, Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Siebenbürger Kartoffeln“ sind die in den Comitaten jenseits des Királyhágó geernteten Kartoffeln zu verstehen. HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Megjelen ünnep- él vasárnap kivételével mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. XLX. évfolyam. Budapest, 1904. október 1. (szombat). 221. szám. Időjárás 1 é hö Witterung / özep 8011011 Vízállás reggel 7 órakor \ Wasserstand 7 Uhr Früh / ** Hőmérő reggel 7 órakor \ , r 0 Thermometer 7 Uhr Früh / + 11 u Légsálymérö reggel 7 órakor \ 7?. Barometer um 7 Uhr Früh / A minőségi sály hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Busa — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | /Tiszavidéki .........Theiss ................... Fejérmegyei ___Com. Fejér .......... ’ Pestvidéki ........ Pester Boden.. .. Bánsági ... ... _Banater__... _ ' Bácskai _ ___Bácskaer__... .. Szerb......................._ Serbischer .......... Somán. ... ... ... ... Rumänischer.. .. Bolgár ......................Bulgarischer......... ...-----­-----­-----­-----­-----­-----­10 10 10 2C 10 15 10 10 10 10 10 05 10 20 10 25 10 20 10 20 10 15 10 30 10 25 10 15 10 15 10 20 10 25 10 35 10 25 10 25 10 25 10 40 10 30 10 20 10 20 10 25 iO 40 10 30 10 30 10 35 10 35 10 25 10 25 10 35 10 45 10 40 10 35 10 45 10 45 10 30 10 60 10 40-----­-----­Rozs — Kóseren ............. ._ Származás, n 8 m és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam—Kurs Zab — Hafer ....................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tol - von K-ig - bis K-tOI - von K-ig - bis Elsőrendű ................... Prima............................... Középminőségü .............. Mittel.............................. 7 35 7 25 7 45 7 35 Elsőrendű, új ........ Prima, neu Középminőségü, új... Mittel, neu 7 — 6 85 7 20 6 95 —. .. _ Tengeri — Mais......... .......... 7 25 7 35 Magyar .................... Ungar ........................ Árpa — Gerste ................... *) i Takarmány, elsőrendű _ Futter, Prima ......... „ másodrendű _ „ Sekunda........ Sörfőzésre, tiszavidéki _Brauer, Theiss ...__ „ felsömagyar. _ „ Oberungar__ ‘ „ dunántuli.. .. . Transdanub.. 7 30 7 20 7 60 7 30 Román v. bolgár ... Rumän. o. bulg ........ Szerb......................... Serbisch.................... Cinquantin ............. Cinquantin ............. Fehér— ................... Weisser — .............. Repcze — Reps .................. Terminwaare. j Káposztarepcze ........ Kohlreps... .............. 1 Réparepcze ............. Rübsen .................... 11 50 11 70 Köles — Hirse.. ............. ... b) Ha táridö re. — Határidő — Termin Délutáni 1 őriig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe­eső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen rorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Zárlat 1 árakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg- alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nólkUI Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börse­tages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor­gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurt pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare Magyar !»n*a — Cag. Welzen 1905 október.. .. Oktober .............. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...-----­-----­-----­Haza — Weizen M 11 nn nn 10 23 10 61 10 24 10 62 10 21 1019 ~ IO 22 " " - ..! — ~ “ 10 60 10 61 10 59 10 62 ... ............. 10 20 10 60 10 21 10 61 10 20 10 19 10 28 10 24 10 60 10 59 10 66 10 62 1905 április ........ April........ ... ... __ __ _ Rozs — ttosrsren ........................ M M -----------------­1904 október.. ... Oktober .............. 1905 április ........ April .. .............. 7 44 7 43 7 46 7 42 .................... 7 87 7 85 7 91 7 87 .................... 7 41 7 87 7 42 7 88 7 39 7 41 .............................................. 7 87 7 88 ............................................... 7 40 7 88 7 41 7 89 Tengeri — Mais 91 H ** n in 7 36 | 7 38 1 7 36 7 37 1904 nktóher Oktoher — ­.........- ................... .........— ­.......................................... ...........—........ 1905 május ........ Mai .................... 7 34 7 37 ... ................................... 7 37 7 36 7 37 ................... .............. Zab — fii a í er ............................ 1904 október.. ... Oktober _ _ ... 1905 április ... _ April.................... 6 77 6 73 6 73 ............................... 7 20 7 21 .......................................... 6 72 7 18 6 73 7 20 6 75 6 74 6 76 ........ ......................... 7 18 7 17 7 20 .................................... 6 76 7 18 6 77 7 19 Káposztarepcze — Kotilreps I 1905 augusztus _ Augus c) Határidőre. Felmondc t ............ előfordult kö 11 50 11 60 , ____________ _________ _________ _ _ tt árukban tések. — Terminwaare. In gekündigter Waare vorgefallene Schlüsse. Magyar bnza — Ung. Weizen Tengeri — Mais ......................... Árpa — Gerste ......................... Bu»a — Weizen _______ ____ Káp.-repcze — Kohlreps ....... e. Rozs — Kogrgren — Zab — Hafer Leszámoló m — -Li(, d árfolyamok fuidations/eurs Magyar bnza — Ungarischer Weizen-----­Roxs — Roggen ........................ .............. 7 41 Zab — Hafer .............................................. 6 72 Siiza — Weizen 10 23 ** II. Árak készpe Tengeri — ffliais ____—........................... Burgonya, készárú. — Kartofa nzben ÍOO kilogrammonként. — Preise netto 7 20 ?eln, effective T Casse per ÍOO Ki Arpa — Gerste ... ... ... ... ............-----­ftáfi.-Repcze — ttohtreps........................ 7aare. logramm. Dunántúli — Transdan Fehér-Weiss|Rózsa - Rosa Sárga - Gelb Kifli - Kipfel Nyírségi — Nyirer ........ Fehér-Weis Rózsa - Rosa Sárga - Gelb jKifli -Kipfe I | Bánsági — Banater Fehér-Weiss Rózsa - ßosaj Sárga - Gelb Kifli - Kipfel ubische ... 6.-----6.40 7.-----7.50 7.50-8.—-------­6.-----6.2( 7.-----7.40 7.50—8.—|----­Felsőmagyarországi — Oberung... ]5.8ü—G.— 1.-----7.40 7.50-8.­III . Xülo 11 Ei ll ■ délyi — Siebenbürger :éíe termény« 6.----6 4( sk. — 7.-----7.40 Diver 7.50—8.—| — — |i Pesti — Pester ........ se Producte. 6.-----6.20 7.-----7.40 7.50-8.— — SS é ss x a > w — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult Auf Termin vorqefdllene Leszam dp árfolyan Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse Kötések Schlüsse Árfolyamok — Kurse pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld láru - Wvare ingyen hordó franco Fass, netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ......... Schweinefett ... Budapes Vidéki tl__ ............_................ Budanester _ 68 50 69 — ..............................-----­■ ­Landfett ................... 50 kg.-ként §zaleaaa _ ____ $p<eck Magyar légenszáritott vidéki... Landspeck, ung. luftgetrocknet -Városi légenszáritott 4 drbos.. Stadtwaare, inftgetrock. 4 etilekig » n 3„.. „ „ 3 „ Füstölt ... ............................... geräuchert ... ... ................. ... .................. 58 50 60 — 59 — 60 50-----­— ............ .................— Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Inclusive Sack, brutto für netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ____ - . Boszniai, 1904. évi azokv.-minőség— üosn 1SCÍ10, 1904. Usance-Qualität - _ 100 drhos _ _ . 100 Stück 8 75 13 — 20 50 7 75 11 - 20 50 9 25 13 50 21 50 8 - 11 50 21 50 <D <0 Xi . *o ■+* O 8 75 13 — 20 50 7 75 11 — 20 50 9 25 13 50 21 50 8 -■ 11 50 21 50 ........7" — Ti J) V W *-- « * " .Szerbiai, 1904. szokványmin.... serbische, 1904. Usance-Qua 100 drbos ... ... . . 100 Stück. Pifiausaen .............. lit. — ... — — — — .................. 85 ......................... 85 . - -... _ ___ ... ingyen hordó franco Fass, netto Tara 50 kg.-ként Szilvaíz .............. Pflanm^nmns — Szlavoni Szerbiai slavonisches 1903 serbisches 1903 13 50 11 50 14 — 12 — ....... október | 13 50 11 50 14 — 12 — ________ ..............­Luczerna magyar 1904. évi _ Luzerner ungarische 1904. Lóhere aprószemü 1904. évi— Rothklee kleinkörnig 1904. „ középszemű 1904. évi.. „ mittelkörnig 1904. nafrws'/.emÍ! 1904. évi ornhkí irn i ‘r 1904. 58 — 58 — 64 — 76 — 64 — 62 - 72 ­82 —-----­-----­te «g.-Eeat rr,--------7.............. kleesaaten — — ... ...........-.............. — ...........­VI. Hajózási fuvariSäj. — Schiff fr acht. A fuvardíj 100 kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich ver 100 Kilogramm inclusive Transports Győrbe a fuvardíjtétel 24 fillérrel magasabb. — Nach Győr ist der Frachtsatz um 24 Heller höher. uer und Assccuranz. Panesova 54—58 j Újvidék 50 -54 I Bezdán 40—44 Kalocsa 30 34 D.-Földvár 28—30 Szentes 64—68 Szeged 58—62 Zenta 54—58 Titel 52-56 Mitrovicz 72—78 Temesvár 90—94 tf.-Becskerek 60—64

Next

/
Oldalképek
Tartalom