A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1904. július-szeptember (41. évfolyam, 146-220. szám)

1904-07-01 / 146. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenkénti A tízsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva. ...» 24.— Postán küldve . , , . , 28.— Egyes példány 20 f. AMTLICHES DER BUDAPESTEK WAABEN­KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ......................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . _ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. r A) Árutőzsde. — Waarenbörse. I. Gabosianeműek. — Getreide. Arak készpénzben 60 kilogrammonként. — Preise netto Casse per SO Kilogramm, a) Készáru. — Effective Waare. M !• **TIa»avidéliI bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel •■omszédos területeken termett. 2. „Fejénn«g7ei bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák Átlagának 8 mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „PeatvfdéfeJ bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyé­ben — a biai, pomázi és Váczi járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai búza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a duna­menti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 40 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Dél. keleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben ét Nógrád vármegyében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett­3. „Dnnántdll árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. 1. Unter „Theisswelzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagy-Kun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen €ouu Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banate? Weizen“ ist ’ solcherßWeizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. 5. Unter 9>Bácskaer Weizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. \ *) 1. Unter „Ttielssgerste“ ist solche Gerste ziTverstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische ©erste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der In den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdanubisclie Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durch­schnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Ungarns gefechsten Gerste gleiche? Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet w*irds. HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich.. XLI. évfolyam. Budapest, 1904. Julius 1. (péntek). 146. szám. wftterung } ^p-schön Vízállás reggel 7 órakor \ , oűa« Wasserstand 7 Uhr Früh J bó Hőmérő reggel 7 órakor \ i 1C ro Thermometer 7 Uhr Früh / "r Légsúlymérö reggel 7 órakor 1 7rR Barometer um 7 Uhr Früh j w* A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen. Búza — Weisen 73 74 75 76 11 78 79 80 81 82-Tiszavidéki .........Theiss— — ................... Tiszavidéki, új _ Theiss, neu _ ... ... Fejérmegyei _ _ Com. Fejér ... _... Fejérmegyei, új _Com. Fejér, neu......... 1 Pestvidéki ........Pester Boden.. ......... * Pestvidóki, új _Pester Boden, neu ... Bánsági ..............Banater ..................... Bánsági, új ........Banater, neu............... Bácskai _____Bácskaer...................... Bolgár............ ..........Bulgarischer...............-----­-----­-----­-----­-----­-----­8 60 8 50 8 50 8 40 8 60 8 85 8 75 8 75 8 60 8 85 8 75 8 65 8 65 8 50 8 75 8 95 8 85 8 85 8 70 8 95 8 80 8 70 8 70 8 60 8 80 9 — 8 90 8 90 8 80 9 05 9 — 8 90 8 90 8 70 9 15 9 05 9 05 8 85 9 05 9 — 9 — 8 80 9'20 9 10 9 10 8 90 9 15 9 10 9 25 9 20-----­— Rozs — llossen ................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-töl - »om j K-ig - bis K-tÓI-von K-ig - bis Elsőrendű....................... Prima .............................. Középminöségű... ... Mittel— ............. . .. ... 6 35 6 30 6 40 6 35 Zab — Mafer Elsőrendű .............. Prima... ... .............. Középminőségű... ... Mittel— ... _ ____ 5 90 5 70 6 05 5 85 Árpa — Gerste ............. _ *) Takarmány, elsőrendű Futter, Prima. ........... „ másodrendű „ Sekunda ............. Sörfőzésre tiszavidéki Brauer, Theiss .............. „ felsömagyar. „ Oberungar .......... „ dunántuli.. „ Transdanub ....... 6 20 5 95 6 45 6 20 Tengeri — Mais ... ............ Magyar, ó .............. Ungar., alt......... ... Magyar .................... Ungar........................ Román v. bolgár _ Rumän. o. bulg...__ Szerb ......................... Serbiseh.................. Cinquantin .............. Cinquantin .............. Fehér ......................... Weisser................... 5 20 . 5 30 Köles — Hirse ........................ b) Ha 5 — iáridö 5 30 re. — Repcze — Reps ... ... ... .. Term in, waare. Káposztarepcze, új _ Kohlreps, neu ......... Réparepcze, áj ........ Rübsen, neu.............. 10 — 9 70 10 25 9 80 Határidő — Termin | Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalaosonyabb 1 árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe­eső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg­alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börse­tages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor­gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs pénz - Geld iru - Waare pénz - Geld iru - Waare Magyar busa — Uns. Welzen 1904 április ... .. April. ................. __ ... _ .. _ _ _ __ _ _ ... _ — — I — — — —-----­Bnza — Weizen 1904 jnnius ........ J 1904 október.. ... 0 uni .................. I ■ 8 70 8 71 8 66 8 67 btober 8 67 8 69 8 71 8 70 8 71 8 66 8 67 ...................... 1905 április ........ April................... 8 95 8 96 ............. ......................... Rozs — Koggen ......................... m ---- — ------­1904 október ....... Oktober .............. *6 50 6 54 ” Z 6 52 6 53 6 50 6 51 6 51 6 50 6 51 .................................... Tengeri — Hais 99 ** 1904 julius _ Juli .................... 1904 augusztus _ August ...____ 1904 szeptember.. September. _... 1905 május ........ Mai ........ ... ... 5 16 5 24 5 22 .............................. 5 28 5 27 5 34 .............................. 5 40 5 44 ......................................... 5 46 5 53 ... .. ....................... 5 21 5 33 5 52 5 23 5 34 5 64 5 10 5 5 24 5 ft fi 11 5 09 5 10 ......................... 25 ................. 5 10 5 24 5 34 6 47 5 11 5 25 5 35 5 48 a* W ** ......................... 5 49 5 47 ............................................... Zab — Hafer ... ... .................... 1904 október ....... Oktober.............. 1905 április ........ April.................... 6 95 6 — . 6 02 6 03 5 94 5 94 5 95 * >i ................................. ___ _ ... ___ _ _ _ Káposztarencze — Kohlreos 1904 augusztus ... Ausrnst . 10 20 C) an elöft m w 10 15 vaare. 'aare vorgej 10 25 ’allene Schl Felmondott aruk!) batáridőre. — Termi' )rdult kötések. — In gekündigter üsse. Magyar bnza — Ung. Weizen Tengeri — Mais ........................ — —................................. Árpa — Gerste ... ................... Bnza — Weizen _____________ Zab — Hafer .............................. Leszámoló árfolyamok. — Liquidationskurs Káp.-repcze — Kohlreps ....... e. ............................................ i Rozs — Roggen d) Magyar bnza — Ungarischer Weizen-----­Rozs — Rogge n ...... ... .............. ... ...-----­Zab — Hafer .................................. ............-----­II. 1 Arpa — Gerste ... ... .............. ........ _ __ !■-------—-----------------------------------------------------_ Tengeri — (Hais ....................................... Különféle termények. — JH 5 21 verse Prodi Kap.-Repcze — Kohlreps ... .............. icte.-- -­1 Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult Auf Termin vorqefallene Le számoló rfolyam lidations- Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse Kötések Schlüsse Árfolyamok — Kurst Liqit pénz - Geld ára - Waare pénz - O-eld járu - Waare ingyen hordó franco Fass, netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ......... Schweinefett ... Budaj Vidék )esti ................................... BudaDester ____ ............................ 60 50 61 ­------­-----­i ................... ... ... ... Landfett 50 kg.-ként Szalonna .............. Speck ... ... ... Magyar légenszáritott Városi lésrenszáritott vidéki... Landspeck, ung. luftgetrocknet ............ ........— — 50 — 53 50 50 50 54 —-----­-- -­4 drbos.. 3 3 n t» J n n •>'-*» Füstölt ................... .............. geräuchert ...................... __ Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto fúr netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként ÜJíilva................. . Pflaumen .............. Boszniai, l904> évi 87,okv.-minőség— bosnische, 1904. Usance-Quali „ , „ 100 drbos.... „ „ 100 Stück * • i 85 , . ... „ „ 85 „ .Szerbiai, 1904. szokványmin..-, serbische, 1904. Usance-Qus „ „ 100 drbos ......... „ „ 100 Stück. 85 ............ . . 85 . .-----­-----­9 75 12 75 17 — 9 50 12 50 16 75 10 — 13 — 17 50 10 — 12 75 17 25 mmm ______ ilit. ingyen hordó franco Fass, netto Tara 50 kg.-ként Szilvaiz .............. Pflaumenmus ... Szlav< Szerb jniai. ... ......................... slavonisches 1903 serbisches 1903 12 50 10 50 18 50 11 — 14 — 12 — 14 50 12 50 ai ... ............................... 50 kg.-ként A fuvar SSeremag .............. Kleesaaten ... _ dij 100 kilogrammonké Luczerna maír var 1903. évi. _ Luzerner ungarische 1903 —............ .............. Kr.-tói voe 1 Kr.-i« bis uer und A ssecuranz. 42 — 36 — 43 — 46 — cht. oer 100 Kt z um 16— 49 — 40 — 45 — 50 — logramm -20 Heller Lóhere aprószemű 1903. évi _ Rothklee kleinkörnig közénszemií 1903. évi _ mittelkörnio­1903 ___ 1903 „ nagyszemü 1903. évi _ „ grobkörnig 1903. III. Hajózási fuvardi. nt a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die F Győrbe a fuvardijtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nael i- ­rächt i Q i,- Schifffra sätze verstehen sich tör ist der Frachtsa nclusive Transportste höher. Pancsova Újvidék ! Bezdán 8—42 32 -34 | 26 - 28 Kalocsa D.-Földvár Szentes 22 24 20-22 40-4G Szeged 38—42 Zenta Titel Mitrovicz 34-36 33-35 50-54 Temesvár 58-62 N.-Becskerek 38—42

Next

/
Oldalképek
Tartalom