A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1904. április-június (41. évfolyam, 75-145. szám)

1904-04-02 / 75. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként« A tőzsde titkári hiva­talától el vitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . . . * 24.— Postán küldve . . . . B 28 — Egyes példány 20 f. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­HIVATALOS tóJES¥?C LAPJA, KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Megjelen ünnep- és v&samap kivételével mindennap. . f, Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ......................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärt«, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplar« 20 H. XLL évfolyam. Budapest, 1904. április 2. (szombat). 75. szám. Witterung } ^p-sehön Vízállás reggel 7 órakor ) , q-7„, Wasserstand 7 Uhr Friih / + m Hőmérő reggel 7 órakor \ _t_ 7 ro Thermometer 7 Uhr Früh f 'r Légsúlyrnérő reggel 7 órakor \ 77ft Barometer um 7 Uhr Früh J A) itff*útözsslea — Waarenbörse. I. faabogisssieműek. — Getreide. Arak készpénzben 60 kilogrammonként. — Preise netto Casse per KO KUogramm. a) Készápú. — Effective Waare. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgeuncht per Hektoliter in Kilogrammen. Busa — Weizen 73 74 75 76 77 78 79 SO 81 82 , Tiszavidéki .........Theiss.......................... Tiszavidéki ........Theiss......................... Fejérmegyei ........Com. Fejér ................ Fejérmegyei _... Com. Fejér ................ Pestvidéki _ ... Pester Boden-. _ ... I Pestvidéki ........Pester Boden............... Bánsági ........Banater ........................... Bánsági ..............Banater ... ................ Bácskai .............. Bácskaer... .............. Bácskai .......... Bácskaer.................... Bolsrár. .. _ ... __ Bulgarischer.. ... _-----­-----­-----­-----­-----­8 05 8 — 8 — 7 85 8 05 8 30 8 25 8 25 8 05 8 30 8 20 8 10 8 10 7 90 8 10 8 40 8 30 8 30 8 15 8 40 8 25 8 10 8 10 8 — 8 10 8 45 8 35 8 35 8 25 8 45 8 35 8 30 8 30 8 15 8 55 8 45 8 45 8 30 8 40 8 35 8 35 8 20 8 60 8 50 8 50 8 30 8 50 8 35 8 60 8 55-----­-----­Roas — Kos?gén ____ ____ Szarmazas, nem és minőség Provenienz. Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer ......................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Arfoiyam — Kurs K-tol-üO« K-ig - bis K-tól -von K-ig - bis Elsőrendű....................... Prima .............................. Középminöségű.. ........... Mitte!............................. 6 45 6 35 6 60 6 45 Elsőrendű ................. Prima......................... Középminöségű ____ Mittel......................... 5 50 5 35 5 70 5 50 Árpa — Gerste ... ......... ... *) /Takarmány, elsőrendű Futter, Prima ................. „ másodrendű „ Sekunda ............. < Sörfőzésre tiszavidéki Brauer, Theiss .............. „ felsőmagyar. „ Oberungar .......... ' „ dunántuli.. „ Transdanub ....... 5 80 5 70 6 — 5 80 Tengeri — Mais .............. — Magyar, ó .............. Ungar., alt.............. Magyar, új .............. Ungar., neu............. Román v. bolgár _ Rumän. o. bulg...__ Szerb— ... ... ... _ Serbisch_ . ... ... Cinquantin ______ Cinquantin ............. Fehér .......- ... ... _ Weisser....... ........ 5 20 5 30 ííöles — Hirse.. ........... b) 5 30 láridö 5 40 re. — Repcze — Reps ... ........ .. Terminwaare. Káposztarepcze ........ Kohlreps.................... Reparepcze .............. Rübsen .................... 10 35 10 55 Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe- eső árfolyamok nélkül ! Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den ! höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az elózd tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg­alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börse­tages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor­gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs pénz - Geld iru - Waare pénz - Geld iru -Waare i iffvar bnza — Uug. Weizen 1904 április .- .. April... ... .. . i 8 08 8 12 8 03-----­— —-----­Bnza — Weizen ­.......... ... ... M n -------------- ... 99 M -- ... ... ...-­1904 április ........ April................... 1904 május ......... Mai ................... 1904 október.. _ Oktober _ ... ... i 8 05 8 05 8 02 8 10 8 07 ......... 8 14 8 15 8 09 8 14 .............. 8 06 8 03 8 06 8 01 8 05 8 04 8 07 8 13 8 04 8 09 8 11 ............................................... 8 16 8 18 8 15 8 16 ....................... 8 09 8 11 ........ .................................... 8 10 8 16 8 10 8 11 8 17 8 11 Rozs — Roggen _____________ « M -----------------­1904 április ........ April.................. 1904 október- ... Oktober .............. 6 28 6 52 6 47 6 50 ................... ....... 6 31 6 50 6 33 6 51 6 36 ......................................................... 6 58 6 59 ............. ............................. 6 36 6 58 6 30 6 59 Tengeri — Mais ......................... n n ......................... 1904 május ........ Mai................... 1904 julius ... Juli ................... 5 20 5 21 5 19 5 20 .................... 5 30 5 31 .............. ........ ... 5 18 5 30 5 20 5 31 5 20 5 21 Zab — Hafer .................... ... ... , « 1* ..................-......... M nn — — —------ — 1904 április ....... April.................. 1904 május ......... Mai .................... 1904 október....... Oktober .............. 5 25 5 2*5 5 24 ............................. 5 30 ö 33 ........................................ 5 53 5 54 .............................. ...... 5 24 5 32 5 54 5 25 5 33 5 55 5 27 .......................- ............................... 5 60 5 58 5 59 ................................... . 5 29 5 57 Ö 30 5 58 Káposztarepcze 1 Hohlreos m w 11 — 11 10 1 — — — — 1904 auernsztns Anmut c) Határidőre. — Termi' Felmondott árukban előfordult kötések. — In gekündigter vaare. ’aare vorgefallene Schlüsse. Magyar bnza — Uns. Weizen Tengeri — Mais------ - -----­Árpa — Gerste ... --------------­SSnza — Weizen Rozs — Kopsen 8 06 ............................. Zab — Hafer Leszámoló s Káp.-repcze — Kohlreps ....... e. d) árfolyamok Liquidationskurs Magyar baza — Ungarischer Weizen _ _ Tengeri — lüa is .................. ... ... — ...-----­Árpa — Gerste-----­Suia — Heizen Rozs — Roggen 8 06 6 31 II. i 2ab — Hafer ___________________ Cülőnféle termények. — í)íi 5 24 >erse Produ Káp.-Repcze — Kohlreps .......- ... . ... de. — — Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult Auf Termin vorqefallene Leszámoló árfolyam Liquidations- i Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld áru - Waare Kötések Schlüsse Árfolyamok — Kurse pé nz - Geld j&ru - Waare ingyen hordó franco Fass, netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ......... Schweinefett — Buda VidóL pesti................................. . Budapes Landfett tér ... ... ................... 63 50 64 —------­-----­:i ........ ... .................... 50 kg.-ként Szalonna .............. Spécii.................... Magyar légenszáritott vidéki... Landspeck, ung. luftgetrocknet Városi légenszáritott 4 drbos.. Stadtwaare, íuftgetrock. 4 stückig n n n n n ^ n Füstölt ................... .............. geräuchert .............................- ......................... 55 — 57 — 55 50 57 50-----­-------­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... ................... PfflRHmea-. ............... Boszniai, 1903. évi szi'kv.-minőség— bosnische, 1903. Usance-Qualität­„ „ „ 100 drbos. __ , „ 100 Stück n n » 85 - ------ ., n 85 n — .Szerbiai, 1903. szokványmin.--- serbische, 1903. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos ........... „ „ 100 Stück. . . n n 85 „ ...--- „ „ 85 „ ... 17 50 22 50 26 25 16 75 22 25 25 — 17 75 22 75 26 50 17 — 22 50 25 50-----­-------­..............— ingyen hordó franco Fass, netto Tara 50 kg.-ként Szilvaiz — ......... Pflaumenmus ... Szláv Szerb oniai.................................. slavonisches 1903 serbisches 1903 15 25 13 25 15 75 13 75-----­— — iái .................................... 50 kg.-ként A fuvar Heremag .............. Mleesaaten ........ dij 100 kilogrammonké Luczerna magyar 1903. évi... Luzerner ungarische 1903. Lóhere aprószemű 1903. évi __ Rothklee kleinkörnig 1903____ „ középszemű 1903. évi.. „ mittelkörnig 1903. „ nagyszemű 1903. évi __ , grobkörnig 1903. ,... III. Hajózási fiswas*säij. ­nt a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardíjtétel 16—20 fillérrel masrasabb. — Nach Oh- Schiff fra sätze verstehen sich tőr ist der Frachtsa Kr.-tói von 50 — 42 — 50 — 54 — cht. oer 100 Kt ■z um 16— Kr.-,itr bi« 57 — 48 — 53 — 58 — logramm -20 Heller nclusive Transportste höher. uer und A ssecuranz. ...........— Pancsova Újvidék ! Bezdán 44-48 36-42 | 30 34 Kalocsa D.-Földvár Szentes 26 30 24- 28 50- 56 Szeged 44-48 Zenta Titel Mitrovicz 42- 46 38-42 52 58 Temesvár 62 68 K.-Becskerek 42—48 •fi 1. „Tiszavidéki bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Fejérmessel bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki bnza“ alatt oly bnza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyé­ken — a biai, pomázi és Váczi járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „BánsAgl bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai bnza“ alatt oly búza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Bács-Bodrog vármegyében — a duna­menti részek kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4() 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Dél. keleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett­8. „Dunántúli árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemű árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. 1. Unter „Theissweizen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Békés, sowie in den Theilen links der Theiss der Comitate Csongrád und Jász-Nagy-Kun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Welzen Com« Fejér“ ist solcherWeizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Tvpus dem Durchschnitte des im Comitate Fejér gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Pester Boden-Weizen“ ist solcher Weiz-en zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vácz ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „BanaterWeizen“ ist solcherflWeizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des in den Comitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde 5. Unter „Bácskaer Welzen“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Comitate Bács-Bodrog — die Theile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. *) 1. Unter „Tbeissgerste“ ist solche Gerste zuVerstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem I durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpathen begrenzten Theile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Comitaten rechts der Theiss und im Comitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 3. Unter „Transdannbische Gerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durch­schnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Theile Uogarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet v"irde.

Next

/
Oldalképek
Tartalom