A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1903. július-szeptember (40. évfolyam, 145-220. szám)

1903-07-01 / 145. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenkénti A tSzsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . . . „ 24.— Postán küldve . . . . „ 28.— Egyes példány 20 f. HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA, Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ......................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. XL. évfolyam. Budapest, 1903. iulius 1. (szerda). 145. szám. időjárás \ széD_schön Witterung / bZep scnon Vízállás reggel 7 órakor 1 , Q(.oa Wasserstand 7 Uhr Früh / ' ** Hőmérő reggel 7 órakor \ ro Thermometer 7 Uhr Früh f ' “ r* Légsúlymérő reggel 7 órakor \ -,7n in, Barometer um 7 Uhr Früh / m f A) ÄBuitözsde. — Waarenbörse. I. Oabosiasieműek. — Getreide. Arak készpénzben 50 kilogrammonként. — Preise netto Casse per SO Kilogramm. a) Készárú. — Blfeetive Waare. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Megjeien ünnep- ób vasárnap kivételével mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen. Bsiza — Weisen 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Tiszavidéki ..............Theiss.......................... Fejérmegyei ..............Com. Fejér ................ Pestvidéki .................Pester Boden.............. Bánsági ...................Banater ...................... Bácskai ... ..............Bácskaer...................... Román ... .. ...........Rumänischer............... Bolgár ...................... Bulgarischer.. ... ...-----­-----­—-----­-----­-----­7 40 7 25 7 25 7 20 7 25 7 50 7 40 7 40 7 35 7 55 7 55 7 35 7 35 7 35 7 45 7 60 7 45 7 45 7 45 7 75 7 60 7 45 7 45 7 40 7 60 7 65 7 55 7 55 7 55 7 85 7 70 7 55 7 55 7 55 7 80 7 65 7 65 7 75 7 75 7 60 7 70 7 90 7 75 7 80 7 85 7 70 7 75 7 95 7 85 7 90-----­— Rozs — Rosgen .................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität A •folyam — Kurs K-töi von K-ig bis K-tÓi von K-ig bis Elsőrendű ................. ... Prima Középminőségü _ ... ... Mittel 6 30 6 20 6 35 e 25; Zab — Hafer Elsőrendű ................. Prim Középminőségü ....... Mitte a - ... ............. 1 5 80 5 65 5 90 5 75 Árpa — Gerste_______ _____ Takarmány, elsőrendű— Futter, Prima. ............... „ másodrendű ... ,, Sekunda............. Sörfőzésre tiszavidéki... Brauer, Theiss .............. „ felsőmagyaror. „ oberungar .......... dunántuli ....... „ Transdanub........ 5 90 5 70 6 10 1 5 80 Tengeri — Ma tis ................... Belföl Romá Szerb Cinqu Fehér di, áj .............. l v. bolgár _ Inlände Rumän. Serbisct Cinquan Weisser % neu .......... o. bulg ....... 6 — 6 30 7 15 6 25 6 40 7 25 antin ........... _ tin ... ... .. Kí>les — Hirse ........................ — — . 1 5 75 I 6 — b) Határidőre. — Repcze — Re Terminwaare Káposzta .................. Kohl... ... ... ... ... Bánsági ... ... ... ... Banater ... ... ... ._ 11 30 11 80 Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe­eső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg­alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börse­tages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor­gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare Magyar búza ____ 1903 május ........ ÍV Iái ................................................................ — —-----­-----­| Ungar. IVeiien ... .................... B«»a — Welzen ff ff ff ff ......................... 1903 október.. _ Oktober .............. 1904 április ... ... April . .......... "7 20 ’7 19 ”7 21 ”7 18 7 21 ’’’ 7 45 7 46 7 43 ........ .. .............. 7 20 7 45 7 21 7 46 7 28 7 29 7 25 "Í 26 7 50 7 49 ............................................... 7 25 7 49 7 26 7 50 ......................... Rozs — Roggen ff fi ff ff 1903 május ........ 1 1903 október ... ( Iái 6 09 6 10 1 ___1 6 10 4 6 11 ... 6 06 6 09 6 11 6 09 6 10 .............................. . Tengeri — Mais « M V » M 1903 julius......... Juli. ... 1903 augusztus... August 1903 szeptember.. Septembe 1904 május _ ... Mai ... 6 16 6 18 6 15 ............................... 6 28 ” ... ".. 5 16 5 18 5 17 5 19 ................... 6 15 6 22 6 29 5 18 6 lö 6 24 6 20 6 18 ............................................... 6 18 5 19 6 19 5 20 r. ........ 6 30 5 19 5 21 5 20 5 22 *5 19 5 20 ... Zab — fiafer ... .... 5 29 5 30 5 28 5 30 5 29 5 31 5 33 5 32 ”1 1” 5 31 5 32 1903 május ........ 1903 október.. .. .. — — ... ... — ... )ktober ............. Káposztarepcze \ .................... Kohlreps 1903 augusztus... Au°-ust ... ... ................... ni w 11 70 11 80 .....................................................................-----­-----­c) Határidőre. — Termi Felmondott árukban előfordult kötések. — In gekündigter vaare. aare vorgefallene Schlüsse. Magyai- Imza Ungarischer Weizen - ........ Tengeri — Mais ......................... I Árpa — «erst« Bma — Weizen ... ........................................ Sal» — Hafer Leszámoló 1 Káp.-repcze — Kohlreps ....... e. Rozs — Roggen ... ... . d) árfolyamok ■ 1 a- Liquidationskurs Magyar buza \ Ungarischer Weizen ) .............................-----­Tengeri — W!a is ... ... ... ... ... ... ... 6 15 Árpa — Gerste---------­£uza — Weizen ..........................................---------­terse Pro (hi­---------­Roz3 — Haggen ... ... ... .. II. I Zab — Hafer (ülönféle ti Kap.-Repcze — Kchlr cte. eps... ... ... ... ... sriiiéstysk. — J)il Készáru — Effective Wadre Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse A-r.. ___.. t pénz - Geld áru - Waare Schlüsse nnuiyamuK — j\urse pénz-Geíd iáru -Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ........ Schweinefett ... Budapesti ............................. ... Budapest Vidéki ................................... Landfett er .............................. 69 — 69 50 ..............................-----­-----­50 kg.-ként Szalonna Magyar légenszáritott vidéki... Landspeck, ung. luftgetrocknet Városi légenszáritott 4 drbos.. Stadtwaare, luftgetrock. 4 stückig a a .............................. 59 50 62 50 60 — 63 — ..............................-----­-----­... —­Speck .............................. Füstölt .................................... geräuchert .. Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ................... Pflanmen .............. Boszniai, 1902. évi szokv.-minőség— bosnische, 1902. Usance-Quali „ „ „ 100 drbos.... „ „ 100 Stitck n ' v v 85 „ . -- „ „ 85 „ Szerbiai, 1902. szokványmin __ serbische, 1902. Usance-Qua * „ 100 drbos ........ „ , 100 Stück. Sfi Sfi ät ­.............-.............. 13 — 14 50 16 25 14 — 15 — 16 50 13 50 14 — 16 — ..............................-----­-----­................... lit. .............................. 13 — 13 75 15 50 ........ ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaiz ... ... ... Pflaumenmus ... Szláv Szerb .............................. 18 — 16 — 18 50 16 50-----­-----­iái ... sorbisches 1902 ... .............................. 50 kg.-ként A fuvar | Ueremag .............. Kleesaaten ........ i dij 100 kilogrammonkéi Kr.-tói von | Kr.-ig bis uer und A ssecuranz. ....................! Luczerna magyar 1902. évi... Luzemer ungarische 1 42 — 42 — 50 — 54 — eht. jer 100 Kt ts um 16­52 — 50 — 54 — 58 — logramm -18 Heller 19(19 .............................. „ középszemfi 1902. évi .. „ mittelkörnig 1902. — ..............i — Schiff frei sätze verstehen sich lab ist der Fr achtsa III. Stiajózási fuvardíj. ­it a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtctel 16—18 fillérrel magasabb. — Nach Iti nclusive Transportste höher. Pancsova Újvidék Bezdán 36—38 30—32 22—24 Kalocsa D.-Földvár Szentes 21—23 20—22 40—44 Szegedi 36—38 Zenta Titel Mitrovicz 34-36 »32—34 46-48 Temesvár N.-Becskerek j 54—56 1 36—38

Next

/
Oldalképek
Tartalom