A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1903. április-június (40. évfolyam, 74-144. szám)

1903-04-01 / 74. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak > ©venként; ^ tőzsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— lázhoz hordva. . . . „ 24.— Jostán küldve . . . . „ 28 — Eerves példán v 20 f. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­ßffeeielen ünnet>- és vasárnan kivételével mindennan. KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. XL évfolyam. Budapest, 1903. április 1, (szerda). ?4. mm. üasäi! Vízállás reggel 7 órakor | , 10ß(!, Wasserstand 7 Uhr Früh ) ^ Hőmérő reggel 7 órakor \ , 8 P 0 Thermometer 7 Uhr Früh / 1 LégsuljrKiérő reggel 7 órakor ) Barometer um 7 Uhr Früh / AJ Ái*Möxsdem Wa a re ? i hör.se. I. Oabosiasiemáiek. — Getreide. Arak készpénzben 50 kilogrammonként. — Preise netto Casse per 50 Kilogramm, a) iíészárú. — Effective Waare. HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Pranumsraílons-Preise jäbrlicb: Loco Secretariat der Börse ......................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . n 28.— Einzelne Exemplare 20 H. 1” ' .........~ .......... . .................... ’ .... : A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen. Búza — Weizen 73 74 75 1 76 77 78 79 80 81 I 82 Tiszavidéki .............Theiss.................. Fejérmegyei ... ........Com. Fejér......... Pestvidéki ................Pester Boden - .. Bánsági ................ Banater ............ Bácskai ..................Bácskaer..............-----­-----­-----­-----­-----­7 45 j 7 55 7 30 i 7 45 7 30 ; 7 45 7 25 7 40 7 30 ; 7 60 ! 7 60 7 40 7 40 7 40 7 50 7 65 7 50 7 50 7 50 7 80 7 65 7 50 7 50 7 45 7 65 7 70 7 60 7 60 7 60 7 90 7 70 7 55 7 55 7 55 7 80 7 65 7 65 7 75 7 80 7 65 7 70 7 95 7 80 7 85 7 90 7 75 7 80 8 05 7 90 7 95-----­Rozs — Rossen .................. Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Maier ...................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität / árfolyam — Kurs K-tóí von K-ig bis K-tól von K-ig bis Elsőrendű ..................... Prima Középminőségü ............. Mittel 6 70 6 60 6 75 6 65 \ Elsőrendű . ............. Prima . .................. I Középminőségü. ....... Mittel....................... 6 30 6 15 6 40 6 25 Árpa — Gerste ___________ Takarmány, elsőrendű... Futter, Prima. ............ , másodrendű ... ., Sekunda ............ Sörfőzésre tiszavidéki... Brauer, Theiss .......... „ felsőmagyaror. „ oberungar. ____ » dunántuli ....... , Transdanub....... 5 90 5 70 6 10 5 80 Tengeri — Mais .................. 1 j Belföldi, új ............. Inländer, neu........... ] Román v. bolgár ... Romän. o. bulg ____ ! Szerb— ... ............. Serbisch ... ... ... ... j Cinquantin ............. Cinquantin ............. Fehér.. ................... Weisser____ ___ 6 25 6 40 Kölcs — Hirse....... .............. b) Kai 5 75 itáridö 6 — re. — Repcze — Reps _________ Termimvaare. Káposzta ................. Kohl... ............. Bánsági ............. ... Banater ... ............. 10 30 10 80 Határidő — Termiéi Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe­eső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Zárlat I órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg­alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börse­tages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor­gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs pénz - Geld j áru - Waare pénz - GM áru - Waare Magyar bnza _________ ... 1903 április ........ Vpril ........ 7 40 7 41 __ _ _ _ Ungar. Weizen Bnza — Weizen ....................... ti n — ­......................­V H --- --- —-------­1908 április . _ April... ... ... _ 1903 május _ _ Mai _ .................. 1903 október ....... Oktober............. 7 33 7 32 7 40 ............................. 7 31 7 33 7 31 7 35 ... ............. 7 33 7 36 7 33 7 37 7 36 ........ 7 39 7 35 7 36 7 40 7 36 7 37 7 35 7 36 7 34 .................................. 7 33 7 31 .......................... ................. 7 34 7 33 .......................................... 7 34 7 31 7 33 7 35 7 32 7 34 Rozs — Roggen ... .. .. M •• ......................­W 5* .....................— 1903 április ........ April ............. 1903 október ....... Oktober............. 6 52 6 58 ...................................... 6 31 6 30 6 31 ............................ 6 56 6 32 6 58 6 33 6 51 6 50 ............................................ 6 31 6 32 ..................................... ....... 6 50 6 30 6 51 6 31 Tengeri — Mais 99 9* ** 9* 99 11 ....................... 1903 május ........ Mai ................. 1903 julius ........ Juli. 1903 augusztus _ August ... ........ 6 13 6 14 6 10 6 11 ....... ........... 6 19 6 15 ____________________ 6 11 6 16 t> 12 6 17 6 15 ................................................ ... 6 20 6 21 ........ ... ... .............;........ 6 14 6 19 6 15 6 20 ........................... Zab — Hafer ... ......................... 99 ^ ................................... « « — — — — ... ... 1903 április ........ April... ............. 1903 május ........ Mai .................. 5 84 5 89 ....................................... 5 87 5 88 ....................................... 5 89 5 90 5 90 5 91 5 87 5 88 5 86 .............................. ............ 5 90 ................................................................ 5 84 5 87 5 85 5 88 Káposztarepcze 1 .............. ... Kohlreps ( ........ 1903 augusztus. Annust ............................................................... ni W 11 90 vaare. aare vorgej 12 — ''allene Sch-----­-----­c) Határidőre. — Termi Felmondott árukban előfordult kötések. — In gekündigter üsse. Magyar bnza Ungarischer Weizen .............. 7 4 0 ________________ Tengeri — Ma j tis ... ... .............. Árpa — Gerst« Bnza — W:eizen ... 7 39 ........................... Zab — Hafer Leszámoló 5 96 — IAq Káp.-repcze — Kohlreps.. _ e. it-Dzs — Etoggen ..... 6 51 ..................... d] j apfoEyamok. uidationskurs Magyar bnza 1 Usugarischer Weizen ( ...........* .............. 7 40 Tengeri — ÍSa IS ____ ... ... ... ... ... ...-----­Árpa — Gerste .........................................-----­Busa — Heizen 7 39 Zab — Hafer ... .. ... ... ... ... ... ... ... különféle termények. — Dii 5 89 verse Produ Káp.-Repcze — Kohlreps. . ... ... ... ... cte.-----­Rozs — Roggen ... ... ... 6 56 II. í Késziáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult Auf Termin vor gef allene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgef allene Schlüsse pénz - Geld áru - Waare Kötések Schlüsse Árfolyamok — Kurse pénz-Geld járu - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ........ Schweinefett ... Buda Vidél . Budapesl _ Landfett ter . . ... 79 — 79 50-------­-------­fi ............................... 50 kg.-ként Szalonna .............. Spécit.................... Magy Váró Füstc ar légenszáritott vidéki., si légenszáritott 4 drbos. 3 , lt ............................. . Landspec . Stadtwaa r> _ geräuche k, ung. luftgetrocknet re, luftgetrock. 4 stückig 3 , 67 — 70 — 67 50 70 50-------­--------' Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Laclus. Sack, brutto für netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ................... Pflaumen— _ Boszniai, 3902. évi szokv.-minőség— bosnische, 1902. Usance-Qualität - „ „ „ 100 drbos. ... , , 100 Stück n ' , tf „ 85 „ . ... tf tf 8l) tf — Szerbiai, 1902. szokványmin.... serbische, 1902. Usance-Qualit. » „ 100 drbos ........ , , 100 Stück. tf « 85 tf — — « tf 85 tf - — .-------- ------------­13 — 13 75 15 50 11 75 12 50 15 — 13 25 14 ­15 75 12 — 12 75 15 50-------­-------­— — -— — ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaiz ... ... ... Pflaumcnmsis ... Szláv Szerb oniai. ... ... ... ___ slavonisches 1902 serbisches 1902 15 50 13 50 16 — 14 —-------­-------­50 kg.-ként A fuvar Mercmag-. ........... Kleesaaten ........ dij 100 kilogrammonkéi Luczema magyar 1902. évi... Luzemer ungarische 1902. Lóhere aprószemü 1902. évi _ Rothklee kleinkörnig 1902. , középszemfi 1902. évi .. ., mittelkörnig 1902. „ nagyszemü 1902. évi... , grobkörnig 1902 III. SHlajózási fuvardij. ­it a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 16—18 fillérrel magasabb. — Nach Bt — Schifffra sätze verstehen sich zab ist der Frachtsa Kr.-tól von Kr.-i« bis nclusive Transportste höher. uer und A ssecuranz. 45 — 54 — 62 — 65 — cht. oer 100 Kt tz um 16­55 — 60 — 64 — 70 ­logramm —18 Heller Pancsova Újvidék Bezdán 40 - 44 34 - 36 24 - 28 Kalocsa D.-Földvár Szentes Szegedi 23—.f>fi 09 _01 iK_r^n aa ic Zenta Titel Mitrovicz j < ____O'1 mm» ----­Temesvár J N.-Becskerek

Next

/
Oldalképek
Tartalom