A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1903. január-március (40. évfolyam, 1-73. szám)

1903-01-02 / 1. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . . . „ 24.— Postán küldve . . . . w 28.— Egyes példány 20 f. >1 o Sämtliches DER BUDAPESTER WAAREN­Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. KURSBLATT UND EFFECTEN- BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. XL évfolyam. Budapest, 1903. január 2. (péntek). • * *• szám. ^ Wftterung ! SZ®P schön Vízállás reggel 7 órakor \ , .7noc, Wasserstand 7 Uhr Früh j ,m Hőmérő reggel 7 órakor ) , „ p 0 Thermometer 7 Uhr Früh / 1 V ' LégsúSymérő reggel 7 órakor t . Barometer um 7 Uhr Früh j 1 ,M . A ) Árutőzsde. Waarenbörse. I. Ga&sonaneenüek. — Getreide. Arak készpénzben' 50 kilogrammonként. — Preise netto Casse per HO Kilogramm. a) Készárú. — JEffective Waare. HIVATALOÖBJEeiraPJA. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ......................K 20. ; ^ Ins Haus zugestellt . „ 24 ß Auswärts, pr. Post . „ 2P K Einzelne Exemplare 20 h, A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen. Búza — Welsen 73 74- | 75 76 77 78 79 80 81 | 82 | Tiszavidéki ...........__ Theiss........................ Fejérmegyei... ........Com. Fejér................ ! Pestvidéki............ .. Pester Boden............ Bánsági .. ..............Banater ..................... Bácskai ........ ........ Bácskaer.................... Román ... ... ... ... Rumänischer............. Bolgár. ... ... ... ... Bulgarischer .. ... ...-----­-----­_ _ 7 80 7 90 7 70 i 7 80 7 65 ! 7 75 7 75 8 — _ ■ i _ _ 7 85 7 75 7 75 ' 7 90------| 8 05 7 95 7 95 7 95 1 7 80 7 85 S 7 80 8 10 i 8 05 8 10 8 05 8 — 7 95 8 15 8 10 8 - 7 90 7 90 8 20 8 10 8 10 8 10 8 10 8 — 8 05 8 25 8 15 8 20 8 20 8 10 8 15 8 35 8 25 ■8 30-----­-----­; Rozs — Roggen ... • Zab — Hafer ... ... ........... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität I árfolyam — Kurs Provenienz, Gattung und Qualität K-tói von K-ig bis K-tól von K-ig | bis Elsőrendű ...................... Prima.............................. i ß 55 Középminöségű............. Mittel ................. 6 40 6 70 6 55 i l Elsőrendű ............. Prima.____________ ! Középminöségű .. ... Mittel. .. ................... 6 50 6 35 I 6 60 ; 6 45 Árpa — Gerste ....... ........ Takarmány, elsőrendű .. Futter, Prima. ___... 5 70 másodrendű ... , Sekunda ............. j 5 50 Sörfőzésre tiszavidéki... Brauer, Theiss...­........................ „ felsőmagyaror. _ obe’rungar. ____________ „ dunántúli.. ... ., Transdanub.. ... — — 5 85 5'60 Tengeri — Mais ................... Belföldi, új ........ ... Inländer, neu. ... _ Román v. bolgár ... Roman, o. bulg ........ Szerb... ... ... ... ... Serbisch ........ ......... Cinquantin ........... Cinquantin ... ........ Fehér.. ... ... ... ... Weisser ... ... __ 5 20 i 5 35 j _ _ Müles — Hirse........................ — — 5 75 ■ b) Határidő 6 — re. — Repcze — Reps ... ........ ... Termvnwaare. Káposzta .................. Kohl... ... ... ... ... Bánsági ... ... ... ... Banater ... .............. 10 — : 10 50 Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe­eső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss tim 1 Uhr | Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg­alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börse­tages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vor­gefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam — Kurs áürilis 1 I penz - Geld | áru - Waare pénz - Geld á ru - Waare Magyar bnza ........ . 1903 ....... Anril . ... II Ungar. Weizen ...-----­jßuza — Weizen 11 11 11 11 1903 április ... ... . 1903 május ........ > 1903 október.. ... ipril.. .......... ... Iái............ 7 63 -7 o2 7 G* .............................. 7 63 7 64. 7 63 7 66 .............................................. 7 65 7 66 )ktober _______ Rozs — Koggen n *1 n n 1903 április ........ i ^pril... ......... 6 6­t 6 64 6 65 | 6 64 6 65 Tengeri — Mais n n n 1903 május ........ ] 1903 július ...... . lai ........ ... ... ruli ................. 5 70 5 72 5 81 5 83 5 67 ............................. 5 66 5 77 5 67 5 78 ; 5 71 5 72 ............................................... 5 72 5 73 Zab — Hafer .............. 1903 április ........ ^pril... 6 15 6 16 6 14 6 15 6 15 6 16 11 *1 .............................. Káposztarepcze j Kohlreps 1903 augusztus... August .............. Felmondott árukb j 11 75 I 11 85 ] nwaare. Waare vorgefallene Schl c) Határidőre. — Termi' an előfordult kötések. — In gekündigter üsse. Magyar bnza ( Ungarischer Weizen .............. Tengeri — Mals Árpa — Gerst« Haza — Weizen ....................... Zab — Haft Leszámol kB Káp.-repcze — Kohlreps ....... e. Rozs — Roggen .............. d “r .............. ... ... .. ó árfolyamok- Liquidationskurs Magyar bnza ^ Ungarischer Weizen f .........................-----­Tengeri — 1 Mais ... — ... ... ... ............-----­Ärpa — Gerste-----­Buza — Weizen Rozs — Roggen II. 8 Zala —- Hafer ... .. ... ... ... ... ... ... ... (iilönféie termények. — Día jerse Produ Kap.-Repcze — Kohireps... ... ....... ... ,cte. Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität ^ Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld áru - Waare Kötések Schlüsse Árfolyamok — Kurse pénz - Geld j&ru - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ........ Schweinefett ... Buda Vidél pesti.. ... ... ... ... ... ... Buda Land pester 70 — 70 50-------­-------­d ................................... ett ........ 50 kg.-ként Szalonna .............. Speck ____ ____ Magy Váró Füsti ar légenszáritott vidéki... 3Í légenszáritott 4 drbos.. n 3 „ .. It ____ ____ ____ Lands Stadti geräu peck, ung. luftgetrocknet Väare, luftgetrock. 4 stückig 3 , chert 60 — 61 — 60 50 61 50-----­-----­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... ... ... Pflaumen ______ Boszniai, 1902. évi szofev.-minőség— bosnische, 1902. Usance-Qnalitat - „ «, „ 100 drbos.... , „ 100 Stück V! r> n öö -) - -- .. -- 80 „ — Szerbiai, 1902. szokványmin. .. serbische, 1902. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos ........ , ,100 Stiick. n n 85 --... . „ 85 n . ---­14 50 15 50 19 25 13 25 14 75 18 75 15 — 16 — 19 75 13 75 15 — 19 ­-----­-----­ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaiz .............. Pflaumenmus ... Szláv Szerb oniai. ............................. slavonisches 1902 serbisches 1902 17 50 15 75 18 — 16 —-----­7---------­iái ... ........ 50 kg.-ként A fuvar Heremag-­........... Kleesaaten ........ dij 100 kilogrammonkéi Luczema magyar 1902. évi... Luzemer ungarische 1902. ... Lóhere aprószemű 1902. évi... Rothklee kleinkörnig 1902. „ középszemű 1902. évi.. , mittelkörnig 1902. „ nagyszemű 1902. évi... „ grobkörnig 1902’. III. hajózást fuvardíj. ­it a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardíjtétel 20—24 fillérrel magasabb. — Nach Rt — Schiff fra sätze verstehen sich iah ist der Frachtsa Kr.-tói von Kr.-ig bis nclusive Transportste höher. uer und A t ssecuranz. ft 60 — 54 — 59 — 64 — cht. oer 100 Ki tz um 20­58 — 58 — 64 — 70 — log ramm -24 Heller Pancsova Újvidék Bezdán Kalocsa D.-Földvár Szentes J Szeged Zenta J Titel | Mitrovicz Temesvár N.-Becskerok

Next

/
Oldalképek
Tartalom