A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1902. október-december (39. évfolyam, 222-295. szám)

1902-10-01 / 222. szám

A BUDAPESTI Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . . . „ 24.— Postán küldve . , , , „ 28— Eeves üéldánv 20 f. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­Mesrielen imnen- és vasárnan kivételével miadennat). hivatalos Árjegyző lapja. KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jätirlich s Loco Secretariat der Börse ...................K 20.— Ins Haus zugestellt . v 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. A) Árutőzsde. — Waarenbörse. I. Gabonaneműek. — Getreide. Árak készpénzben SO kilogrammonként. — Preise netto Casse per 50 Kilogramm, a) Készárú. — Effective Waare. XXXIX. évfolyam. Budapest, 1902. október 1. (szerda). 222. szám. Witterung ) esö-Regeo Vízállás reggel 7 órakor \ n- , Wasserstand 7 Uhr Früh / ** Hőmérő reggel 7 órakor \ ro Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 1R9 ^ Barometer um 7 Uhr Früh / ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammén. Búza — Weizen 73 74 75 76 i 77 78 79 80 81 82 Tiszavidéki, új ... ... Theiss, neu .. Fejérmegyei, új... — Com. Fejér, r Pestvidéki, új ... . Pester Boden Bánsági, új ... ... ... Banater, neu. Bácskai, új ... ... ... Bácskaer, neu Szerb ______________Serbischer. .. Román ........................Rumänischer. Bolgár. .......................Bulgarischer .--------­--------­--------­--------­— —--------­-------­--------­7 — 6 95 6 90 6 85 7 — 7 25 7 20 7 10 7 05 7 20 7 05 7 — 6 95 6 95 7 05 7 30 7 25 7 25 7 10 7 25 7 15 7 10 7 05 7 05 7 40 7 35 7 25 7 20 7 15 7 55 7 50 7 50--------­-------­neu ...--------­--------­-------­----------------------­6 70 I 6 85 6 85 7 05 j 6 80 6 90 1 6 95 7 15 7 35 7 20 r Származás, nem és minősén Árfolyam — Kurs Árfolyam — Kurs Provenienz, Gattung und Qualität K-tól von K-ig bis Zab — Hafer ............................. Provenienz, Gattung und Qualität K-tól von K-ig bis Rozs — Roggen _____ _____ Elsőrendű, új ..................... Prima, neu ........................ ; 6 10 Középminöségű, új _____ Mittel, neu ...................... 5 90 6 25 6 ­Elsőrendű, új .......... Prima, neu................. Középminőségű, új... Mittel, neu ................. 5 75 5 55 6 - 5 75 Árpa — Gerste ____________ Takarmány, elsőrendű, új Futter, Prima, neu .......... : 5 25 „ másodrendű, új „ Sekunda, neu ... ! 5 15 Sörfőzésre tiszavidéki... Brauer, Theiss.................. ................... „ felsőmagyaror. „ oberungar ................................ „ dunántuli ......... „ Transdanub............................ 5 40 5 25 Tengeri — Mais ........................ Belföldi __ _. ... ... Inländer ... . ................ Román v. bolgár __ Romän. o. bulg .......... Szerb... ........................ Serbisch........................ Cinquantin ................. Cinquantin .................. Fehér ........................... Weisser........... 5 75 5 85 Köles — Hirse.. ... ... ... ... — — I 5 50 1» Határidő 5 80 re. — Repcze — Reps ... ... _____ Terminwaare. Káposzta.. __ ... ... Kohl .......... ... ... Bánsági ........................ Banater ....................... 10 — 10 50 Határidő — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbe­eső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Ztvischenkurse Zárlat 1 órakor Schluss um 1 Uhr Az előző tőzsdei nap délutánján a legmagasabb és leg­alacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der am Nachmittage des letzten Börsetages zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Ztvischenkurse Árfolyam — Kurs pénz - Geld \ áru - Waare pénz - Geld | áru - Waare Masr.rar búza ... ... ... ... ... 1902 október _ . . Oktober ... 6 92 6 93 ___ ___ ___ ___ Ungar. Weizen Bnza — IVeizen »» n 99 99 6 92 7 13 6 93 7 14 6 93 7 14 6 94 7 15 1902 október. __ Oktober ............................ 1903 április — ... April... ... 6 94 6 97 6 93 ................................................................. 7 15 7 16 7 13 7 14 7 13 .................. 6 90 6 94 6 92 6 94 ..................................................... 7 12 7 16 7 14 . ...................................................................... Rozs — Rozsén 99 99 99 99 6 17 6 30 6 18 6 31 6 16 6 30 6 17 6 31 1902 október . ... Oktober 1903 április........... April 6 18 6 19 6 1 6 31 6 32 ____ í 6 30 ... ................................................................. Tengeri — Hais 99 99 99 99 >9 99 5 70 5 50 5 80 5 52 5 52 5 53 1902 szeptember.. Seritember. 1902 október ......... Oktober................. 1903 május . . Mai ... 5 53 5 51 5 53 ...................................... 5 50 5 52 .............................................................. Zab — ftlafer ... ... ... ... — ... 5 61 5 91 5 63 5 92 5 60 5 90 5 61 5 91 1902 október . . Oktober ... 5 60 5 61 ................. ,, «9 --- ----------------------­1903 április... ... April ............... ... Káposztarepcze Kohlreps 1903 augusztus... August ................. Fe!mondott árukb m w 11 90 vaare. aare vorgej 12 — "allene Schl 12 .................................... 11 90 12 ­c) Határidőre. — Termi' an előfordult kötések. — In gekündigter üsse. Magyar búza Ungarischer Weizen Tensreri — Wals Árpa — CSerst«---------------------------------— Bnza — Weizen ... ... ... ... m Káp.-repcze — Kohlreps ................ 0. Rozs — Roggen .. ____________________ (1) Leszámoló árfolyamok- Liq uidationskursi Magyar búza I Ungarischer Weizen ) 6 92 Tengeri — SVSais ... ... ... ... 5 70 Árpa — Gerste--------­Búza — Weizen 6 92---------------­5 61 lerse Produ Káp.>Repcze — Koltireps ________ _________ ... de.--------­Rozs — Roggen _____ ________________________________ 6 17 II. Zab — Hafer* ... ....................... . Cűlünféle ierméisyek. — IHi Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kars Határidőre előfordult Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Előfordult kötések Provenienz, Gattung und Qualität Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld áru - Waare Kötések | Árfolyamok — Kurse Schlüsse fém-Geld áru - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ........... Schweinefett ___ Buda Vidél pesti.. ... ... ______________ ... Buda Land pester ..... 77 — 77 50-------­--------------­d ...................................................... ...... ... 'ett ........................... ... ... 50 kg.-ként Szalonna — Speck _________ ........ Magy Váró Füstc ar légenszáritott vidéki... äi légenszáritott 4 drbos.. 3 , .. lt ................................................ . ... Lands Stadt1 V geräu peck, ung. luftgetrocknet Vaare, luftgetrock. 4 stückig n 3 „ chert ..................................... 62 — 66 ­62 50 66 50--------­ÉE Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. ^ Indus. Sack, brutto für netto, Qualität pr. ; 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva _____ Pflaumen... ........... Boszniai, 1902. évi szokv.-minöség... bosnische, 1902. Usance-Qualität­» „ „ 100 drbos------ „ , 100 Stück V n v 85 „ ------ „ „ 85 „ — Szerbiai, 1902. szokványmin.-, serbische, 1902. Usance-Qualit. 100 drbos................... „ ,100 Stück. v ti v --------------- n „ 85 ., ----------­--------­---------------­S-i ___ ____________ a> .......................... 'O-4-» M .......................— o .............................. 11 25 14 — 18 — 10 — 13 50 17 25 11 50 14 25 18 25 10 25 13 75 17 50 ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaiz ................. Pflaumenmus ... Szláv Szerb oniai. ... ... ... ................. slavonisches 1902 serbisches 1902--------------­--------­a> Ä 16 — 14 — 16 50 14 50 ssecuranz. 44 ............................... O 50 kg.-ként A fuvar Heremag-­.............. Kleesaaten .................. 1 dij 100 kilogrammonkéi Luczerna magyar 1901. évi... Luzerner ungarische 1901 Lóhere aprószemű 1901. évi... Rothklee kleinkörnig 1901. * középszemű 1901. évi .. „ mittelkömig 1901. „ nagyszemű 1901. évi... „ grobkörnig 1901 . III. Hajózási fuvas*ái|B ­it a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 24—28 fillérrel magasabb. — Nach Hl — Schifffra sätze verstehen sich Ulb ist der Frachtsa Kr.-tói von j Kr.-ig bis nclusive Transportste hoher. uer und A cht. per 100 Ki tz um > 24­\ogramm -28 Heiter Pancsova Újvidék Bezdán 56—60 50—52 40—42 Kalocsa D.-Földvár | Szentes Szeged 30—32 28—30 | 70—74 62—64 Zenta ! Titel Mitrovicz 60—62 | 52-54 74-76 Temesvár N.-Becskerek — 1 66—70

Next

/
Oldalképek
Tartalom