A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1902. július-szeptember (39. évfolyam, 147-221. szám)

1902-07-01 / 147. szám

A BUDAPESTI Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . . . „ 24.— Postán ktLldve . . . , „ 28 — Egyes példány 20 f. AMTLICHES DER BUDAPESTER WA AREN­Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. hivatalos Árjegyző lapja. KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertag-e täglich. Pränumerations-Preise iätirlicb : Loco Secretariat der Börse ..................K 20 — Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. A) áf*Éiőzsi§@H — Waarenbörse. I. Gabonanemiiek. — Getreide. Arak készpénzben 50 kilogrammonként. — Preise netto Casse pe-r 30 Kilogramm, a) Készáru. — Effective Waare. XXXEL évfolyam. ^/ ( f () j Budapest, 19Ö2. plius 1. (kedd). 147. szám. wftterung } «zép-schBn Vízállás reggel 7 órakor \ a Wasserstand 7 Uhr Früh ) *ó‘ ™ Hőmérő réggel 7 órakor \ , on ro Thermometer 7 Uhr Früh / ' Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7R„ in. Barometer um 7 Uhr Früh / m ÁRU- ÍS ÉRTÉKTŐZSDE A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgeicicht per Hektoliter in Kilogrammen. Suza — Weisen 72 73 74 75 76 11 78 79 80 81 Tiszavidéki ... ___ Fejérraegyei... _ Pestvidéki- ______ : Bánsági ......... Bácskai ... ____ í Szerb ..................... 1 Román .................. | Bolgár ­.............-. Theiss.. ......... .. Com. Fejér ......... . _ Pester Boden. ... .. Banater ............... .. Bácskaer .............. Serbischer ........... .. Rumänischer ........- Bulgarischer „ ... ... — —------­------­------­8 45 _ 8 65 8 55 8 50 8 50 8 40 8 60 8 65 8 60 8 60 8 50 8 70 8 65 \ 8 60 ' 8 60 8 55 8 60 7 90 8 75 8 70 8 70 8 70 8 80 7 95 8 70 8 65 8 65 8 60 8 65 8 90 8 85 8 85 8 85 8 90 8 75 8 75 8 70 8 65 9 — 9 — 8 90 8 90 8 85 8 85 8 80 9 05 9 05 8 95 8 95 8 95 8 90 9 15 9 10 9-------:------­Rozs — Hornén ___________ Származás, n Provenienz, Gat Árfolyam — Kurs * i y * '■ - • • • ' ’i Zab — Hafer ____ -......... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs tung und Qualität K-tdl von K-ig bis K-tÓi von K-ig bis Elsőrendű. ............_. Középminőségü ............... 7 25 7 15 7 35 7 25 Elsőrendű ... ... Prima.. ..................... Középminőségü........ Mittel.. ..................... 7 15 6 85 7 35 7 — Árpa — Gerste ____ ... ... Takarmány, elsőrendű... Futter, Prima, i ........ „ másodrendű * Sekunda ____ Sörfőzésre tiszavidéki _ Brauer, Theiss .... _ „ felsömagyaror. „ oberungar.... „ dunántuli.. ... „ Transdanub.. ... 5 95 5 60 6 05 5 85 Tengeri — Mais .................. Belföldi, új ... ......... Inländer, neu............ Román V. bolgár _ Romän. o. bulg......... Szerb........................... Serbisch ..................... Cinquantin ............... Cinquantin ............... Fehér.. ... ____ ... Weisser......... .. ... 5 10 5 85 5 25 6 ­Köles — llirse —. b) Hal 4 50 táridő 5 — re. — Repcze — Reps ... ... ____ Terminwaare. Káposzta.. ............ Kohl ... .................... Bánsági ... ... ... ... Banater .... _..j ...------­------­Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 óráig Schluss 1 ühr Elfifordult kötések az előző tőzsdei nap délutánján Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz - Géld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare Magyar búza Ungrar. Heizen------­------­------­------­Búza — Weizen ** n ii 7 59 7 94 7 60 7 95 7 62 7 63 1902'október ___Oktober................... 1903 április _ _ April -.................. 7 67 7 61 7 62 7 59 ..................... 7 99 7 95 ............................................ 7 55 7 54 7 61 7 59 7 63 ............... Közs — Rogrgren ii ii ii ii 6 35 6 36 6 38 6 39 6 41 r 1902 október ___ ( )ktober -. .­6 42 6 34 6 36 ..................... 6 37 6 40 ... ............................................ Tengeri — Mais ii a *9 H 91 11 5 5 - 5 10 5 12 5 01 5 11 5 13 5 03 5 11 5 15 5 04 5 12 5 16 1902 julius ___.. < 1902 augusztus _ i 1903 május ... _ J üli 11 4M n ­5 02 5 14 5 03 ... .......................... 5 11 5 09 ~.............. ........................... 5 13 5 14 5 12 .....................­.......... 15 ..............................- ..._____ Zab — Hafer ** n 11 — 5 80 5 81 5 81 5 82 1902 október. _ ( )ktober ... __ ... 5 82 5 83 5 80 ................................ 5 77 5 82 .................................................. Káposztarepcze Kohireps 1902 augusztus — August ............... Felmondott árukba 11 22 ‘/s 11 c) Hatéi n előfordult kö 10 ...................................... m w 11 10 vaare. aare vorgej 11 20 allene Schi-- -­-- -­í ........... 'időre. — Termi :ések. — In gekündigter ilsse. Magyar búza Ungarischer Weizen "" "" Tengeri — Ma Árpa — Gerste Búza — Weizen ______________ — ... ......... Zab — Hafer Leszámoló 1 . Káp.-repcze — Kohlreps.. ... Közs — Hongén ......................... d) árfolyamok- Llqaidationskurst Magyar búza ) Ungarischer Weizen j ­.............------­Tengeri — üüa 5 00 Árpa — Gerste------­Búza — Weizen------­Zab — Hafer ____ — .........május........... különféle termények. — Dii jerse Produ Káp.-Repeze — Kohlreps .......................... cte.------­Rozs — Roggei «f------­II. 1 Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések Auf Termin vorgefallene Schlüsse Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam S zármazás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Wttare Kurs ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír . K«hwrini>!«t t ”. Buda Vidél Budapest Landfett £r ................................ 65 — 65 50 ....... 65 — 65 50------­------­... — ... 50 kg.-ként Szalonna Speck *- — Magy VárOí V Füstö ar légenszáritott vidéki... i légenszáritott 4 drbos.. 3 „ .. lt ..................... ........... Landspec Stadtwaa n geräuche k, ung. luftgetrocknet re> iuftgetrock. 4 stückig * 3 „ rt ............................... ......... — -............ 55 — 57 — 56 — 57 50------­— — Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... ___ Pflaumen .. Boszniai, 1902. év! szokv.-minőség— bosnische, 1902. Usance-Qualität ­* „ „ 100 drbos. ... „ „ 100 Stück 'v n n 85 „ - '— « „ 85 „ — Szerbiai, 1902. szokványmin.--- serbische, 1902. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos _... „ , 100 Stück. .... 7) n 85 ., ----— v „ 85 n - --­------­------­9 75 13 25 17 50 9 50 13 — 17 25 10 25 13 50 17 75 10 — 13 25 17 50 ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvái* ___ Pflaumenmu s ... Szláv Szerb Ofliai. _ ____ _ _ ___ slavonisches 1902 serbisches 1902------­------­16 25 14 ­16 75 14 50 iái .................................... 50 kg.-ként' A fuvar Heremag' ............... Kleesaaten ......... dij 100 kilogrammonkéi Luczerna magyar 1901. évi... Luzerner ungarische 1901. Lóhere aprószemü 1901. évi... Rothklee kleinkörnig 1901. „ középszemü 1901. évi-. „ mittelkörnig 1901. ., nagyszemű 1901. évi _ „ grobkörnig 1901___ III. Hajózási fuvardíj. ­it a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardíjtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach Rí ........1 ..................... — Schifffra sätze verstehen sich lab ist der Frachtsa Kr.-tói von | 46 — 35 — 42 — 48 — cht. der 100 Ki tz um 16— Kr.-ig bis 54 — 40 — 46 — 52 — logramm -20 Heller nclusive Transportste höher. uer und A ssecuranz. Pancsova 37—42 Újvidék Bezdán 33—35 24—28 Kalocsa D.-Földvár 21—23 20—22 Szentes 45—48 Szeged 40-44 Zenta Titel Mitrovicz 38—42 34-38 47—51 Temesvár 56-60 N.-Becskerek 38—42

Next

/
Oldalképek
Tartalom