A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1901, október-december (38. évfolyam, 222-297. szám)

1901-10-01 / 222. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE' AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA, Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der BSrse ........................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. 2XXVHI. évfolyam. Budapest, 1901. október 1. (kedd). 222. szám. Jdäjai-as \ gzéD_8chön Witterung / szep 8cnon Vízállás reggel 7 órakor \ U!lc, Wasserstand 7 Uhr Friih J M Hőmérő reggel 7 órakor \ i iq n0 Thermometer 7 Uhr Früh j Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 77fi n!/ Barometer um 7 Uhr Friih J Előfizetési árak évenként s ▲ tőzsde titkári hiva­talától el vitetve . K 20.— Házhoz hordva. . . . w 24.— PostAn küldve . • . . „ 28.— Egyes példány 20 f. A) llrútőssde« — Waareribörse. I. Gaisoffianeműek. — Getreide. Áraü KoronaértéKben. — Preise in Kronenwährung. a) Készáru. — Effective Waare. A budapesti árú- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzbe 50 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Gasse per SO Kiloyramm. A minőségi súly hektoliterenként, és kilogrammonként — Qualitätsgewicht per Hektoliter und Kilogramm. Búza — Weizen 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 tiszavidéki _ _ fehérmegyei ........ pestvidéki ........... bánsági .............. bácskai .............. szerb ................. román ................. bolgár _ ... ... _ Theiss............ _. _Weissenburger .. ... Pester Boden. .. ... Banater ............ Bácskaer ............ Serbischer .......... Rumänischer . .. ... Bulgarischer... .. 7 15 7 20 7 35 7 55 7 45 7 70 7 60 7 60 7 55 7 50 7 70 7 75 7 75 7 70 7 65 7 85 7 65 7 65 7 60 7 55 7 75 7 80 7 80 7 75 7 70 7 90 7 7) 7 70 7 65 7 60 7 80 7 85 7 85 7 80 l 75 7 95 7 75 7 75 7 70 7 65 7 95 7 95 7 90 7 85 7 90 7 90 7 85 8 05 8 05 8 — 8 — 8 — 7 95 8 15 8 15 8 05-----­-----­S.02S — Siaggren 50 kg.-ként Árfolyam — Kurs 2ab — Hafer ... 50 kg.-ként Minősén — Gattung A rfolyam — Kurs Minőség — a attung K-tól von K-ig bis K-tól K-ig von i bis Elsőrendű ...................... Prima............................. Középminőségű ............. Mittel............................. 6 70 6 50 6 80 6 70 Elsőrendű ................. Prima..................... Középminőségű ........ Mittel....................... 6 65 6 50 6 80 6 60 Árpa — Gerste... 50 kg.-ként Takarmány, elsőrendű _ Futter, Prima................. „ másodrendű „ Sekunda ............. Sörfőzésre tiszavidéki _ Brauer, Theiss.............. „ felsőmagyaror. „ oberungar .......... „ dunántuli ....... „ Transdanub....... 5 90 5 75 6 10 5 90 Tengeri — Mais. 50 kg.-ként Belföldi ................... Inländer ................. Román v. bolgár. _ Rumän. o. bulgarisch Szerb ......................... Serbisch................... Cinquantin .............. Cinquantin .............. Fehér ......................... Weisser................... 5 15 5 15 6 10 5 20 5 20 5 20 6 20 5 30 Köles — Hírst e— 50 kg.-ként b) £4a 4 90 láridíí 5 10 PS. — Repcze — Reps.. 50 kg.-ként Terminwaare. Káposzta ................... Kohl........................ Bánfáéi ................... Banater ...................-----­-----­Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 óráig Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az elözö tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages \ Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare lagyar buza.. ftngar. Weizei ■ | 50 kg.-ként 1901 október. _ 0 1902 április ........ ktober .............. Lpril ................... 7 74 7 75 ... .................................... 7 72 8 20 7 73 8 22 — _-----­Bnza — Weizen----50 kg.-ként 19 99 — 50 „ 99 — 50 „ 7 72 8 19 7 73 8 20 7 72 8 19 7 73 8 20 1901 október. _ Oktober............ 1902 április ........ April................... 7 73 7 74 7 72 7 73 ................... 8 20 8 21 8 18 8 19 ................... 7 72 7 71 7 72 ................................... 8 18 8 20 ............................................... Rozs — Rosgen. ... 50 kg.-ként 99 99 — — 50 „ 1901 október. _ Oktober.........L. 1902 április ........ April... ... ____ 6 86 6 89 6 86 .............................. 7 04 7 05 7 03 7 04 ................... 6 86 7 03 6 87 7 04 6 85 .......................................... ................ 7 03 7 04 ............................................... 6 85 7 05 6 86 7 06 Tengeri — Mais ... 50 kg.-ként 99 99 -----50 „ 99 99 - — 50 „ 99 9. -- 50 „ 5 09 5 lt 5 10 5 12 5 12 5 13 5 ÍÓ 5 11 5 1901 október. _ Oktober .............. 1902 május ........ Mai .............. ... 09 ......................................... 12 5 10 5 11 ................... 5 12 5 13 .................. ... Zab — Hafer.. 99 1» — ........ 50 kg.-ként ........50 1901 október.. ... Oktober ............ 1902 április... _ April.......... ... 6 67 6 66 6 69 .............................. 7 06 7 07 7 04 .................. ......... 6 68 7 05 6 69 7 06 7 03 7 04 ............................................... 6 63 7 03 6 64 7 04 Máposztarepcxe \ 50 k„.ként Kohlreps / ~ ÖU kent 1901 augusztus... August ... ........ e) Lesz Ul idations kur se. émció árfolyamok. — Liq Magyar búza ..............1 ^ „ ... Ungarischer Weizen ) s'~ ........ 7 72 Tengeri — Í3aüe 50 kg.-kén t....................... 5 09 Árpa — Gerste 50 kg.-ként.........................-----­i£uza — ffltizen 5( kg.-ként ........... 7 72 Zab — Hafer 50 kg.-ként ............................. IlűSonféSa tsmények. — Di 6 88 verse Prodi Káp—Repcze — Kohlreps 50 kg.-ként... icte. — — ílozs — Fíaggeís 50 kg.-ként .......... ' 6 86 II. Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések októberre Auf Termin vorgefallene Schlüsse per Oktober Árfolyam — Kurs Leszámoló'; árfolyam Liquidations­Kurs I Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse r aj — tt a t t u n g pénz - Geld árú - Waare pénz - Geld árú - Wa are ingyen hordó franco Fass nett Tara 50 kg.-ként 0 disznózsír ........ Schweinefett ___ Buda Vidél pesti .................................. Budapes! Landfett er ......................... 55 50 56 50-----­a.......................................-----­50 kg.-ként-■«slonma... SpecK ........ ........ Magy Váró Füstc ar légenszáritott vidéki... sí légenszáritott 4 drbos.. 3 „ .. >lt ................................ Landspet Stadtwaa rt geräuche ;k, ung. luftgetrocknet ire, iuftgetrock. 4 stückig 3 „ rt........................... 44 — 46 — 44 50 46 50 ...........................................--------­--------­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto fiir Netto. Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként fiiiva ____ Pflaumen... Boszniai, 1901. évi azok v.-minőség _ bosnische, 1901. Usance-Qualität r íí D 100 drbos. ... „ „ 100 Stück. íí ií íí 85 „ . .— „ n 85 „ . _ Szerbiai, 1901 szokványmin.... serbische, 19Ó1. Usance-Qualit. íí » 100 drbos ........ „ „ 100 Stück. » » 85 B ........ „ „ 85 „ . — 13 25 14 25 15 75 13 — 14 — 13 75 14 75 16 — 13 50 14 50 .........................----­----­ingyen hordó franco Fass nett Tara 50 kg.-ként 5 Sxilvaíz................. Pflaumenmus ... Szlavóniai ................................. slavonisches 1901 ................... Szerbiai.................................... serbisches 1901 .................. 16 50 17 —-----­----­16 50 ........ 50 kg.-ként A fuvar Meremagr .............. üieesaaten ........ dij 100 kilogrammonké Luczerna magyar 1901. évi... Luzerner ungarische 1901. Lóhere aprószemü 1901. évi _ Rothklee kleinkörnig 1901. _ „ középszemül901. évi... „ mittelkörnig 1901. „ nagyszemü 1901. évi... „ grobkörnig 1901. III. Bfajózási fuvardlij. ­nt a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht txjfőrbe a fuvardíj tétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach I — Scliifffra sütze verstehen sich aab ist der Fracht Kr.-tói von ! Kr.-ig bis nclusive Tramportste r höher. uer und A s securanz. 43 — 42 — 48 — 51 — cht. per 100 K satz um 16 48 — 46 — 50 — 55 — logramm —20 Helle Pancsova 52—56 Újvidék Bezdán 44-46 36—38 Kalocsa 28—30 D.-Földvár 26—28 Szentes Szeged 70—74 60—64 Zenta 56—60 Titel Mitrovicz 48-52 72—76 Temesvár 84-88 N.-Becskerek 60—64 KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich.

Next

/
Oldalképek
Tartalom