A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1901, július-szeptember (38. évfolyam, 146-221. szám)

1901-07-01 / 146. szám

A BUDAPESTI AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap, Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse .................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenkénti A tózsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . . , „ 24.— Postán küldve , , , , , 28.— Egyes példány 20 f. KURSBLATT UND EFFECTEN - BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. XXXVm. évfolyam. Budapest, 1901. julius 1. (hétfő). 146. szám. Witterung } ^p-schön Vízállás reggel 7 órakor | oaqa Wasserstand 7 Uhr Früh / 'm Hőmérő reggel 7 órakor \ , r 0 Thermometer 7 Uhr Früh j Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7lU Barometer um 7 Uhr Früh / A) árutőzsde. — Waarenbörse. I. Gabonanesnűek. — Getreide. ÁraK Koronaértékben. — Preise in Kronenwährung. a) Készárú. — Effective Waare. A budapesti árú- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzbe 50 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse per SO Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként, és kilogrammonként — Qualitütsgemcht per Hektoliter und Kilogramm. Búza — Weizen 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 tiszavidéki ..............Theiss.................. fehérmegyei ..............Weissenburger .. pestvidéki .................Pester Boden. __ bánsági ............. ... Banater ............. bácskai .................. Bácskaer............. szerb.................... ... Serbischer .......... román .......... ........ Rumänischer . ... ...-----­-----­7 45 7 60 7 35 7 55 7 45 7 70 7 65 7 65 7 65 7 45 7 65 7 75 7 75 7 75 7 55 7 85 7 75 7 75 7 75 7 55 7 80 7 85 7 85 7 85 7 65 7 95 7 85 7 80 7 80 7 60 7 95 7 90 7 90 7 70 8 - 7 90 7 90 7 70 8 10 8 — 8 — 7 80 8 10 8 — 8 — 8 20 8 10 8 10 8 20 8 10 8 10 8 30 8 20 8 20-----­-----­Rozs — Roggen.. 50 kg.-ként Minőség — uattung Árfolyam — Kurs Zab — Hafer .......50 kg.-ként Minőség — Gattung Árfolyam — Kurs K-tói von K-ig bis K-tól j K-ig von 1 bis Elsőrendű ........... ... ... Prima....... ... ........ ... Középminőségü............. Mittel ............................. 7 25 7 15 7 40 7 25 Elsőrendű ................. Prima........................ Középminőségü ........ Mittel......................... 7 40 7 20 7 80 7 35 Árpa — Oerste... 50 kg.-ként Takarmány, elsőrendű... „ másodrendű Sörfőzésre tiszavidéki... „ felsőmagyaror. „ dunántuli ....... Futter, Prima ................. „ Sekunda............. Brauer, Theiss .............. „ oberungar .......... „ Transdanub ....... 6 40 6 10 6 75 6 30 Tengeri — Mais. 50 kg.-ként Belföldi ... ... ... ... Inländer ... ... ... ... Román v. bolgár. ... Rumän. 0. bulgarisch Szerb ....................... Serbisch................... Cinquantin .............. Cinquantin .............. Fehér ............ ... ... Weisser ................... 5 40 5 40 6 30 5 45 5 50 5 45 6 40 5 55 Köles — Hirse... 50 kg.-ként 1- — j 5 10 b) Határidő 5 30 r*e. — Repcze — Reps- 50 kg.-ként Terminwaare. Káposzta __________ Kohl........................ Bánsági ................... Banater ... ..............-----­-----­Határidő — Termin Előfordult kötések déli i óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 óráig Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare Magyar búza ........ 1 , ... Ungar. Weizen ... / 50 kg"kent *8 07’ 8 06 8 08 .. ... ”1 '~l ... 8 04 8 06 8 10 1901 október. _ Oktober........ ... 8 09 8 10 .............................................. 8 09 JBnza — Weizen ___50 kg.-ként f v — 50 „ *» « — 50 „ 7 98 7 99 8 02 8 03 1901 junius ........ J 1901 október ___ 0 uni ................... ktober.............. 7 95 8 Öl" 7 98 ............ .............. 8 06 8 01 ........................ . ................... Rozs — Roggen ___50 kg.-ként 19 11 —--50 „ 6 73 6 74 6 69 6 70 1901 október . ... Oktober .............. 6 66 6 76 6 73 ________________ 6 71 6 68 6 70 6 69 ....................... Tengeri — Mais ... 50 kg.-ként v> n - — 50 „ n n - — 50 „ ti ii - — 50 „ 1901 junius ........ i 1901 julius ........ J 1901 augusztus... uni .................. 5 29 5 40 5 08 5 30 5 41 5 09 5 29 ¥ 5 13 5 30 5 14 uli ____ _____ Lusrust .............. 5 29 5 40 5 10 5 31 5 30 ............. .............. 5 30 5 28 ............................................... 1902 május......... Mai .................... 5 09 5 11 5 08 5 09 ........ 5 12 5 11 5 14 .................................... Zab — Hafer.. ........50 kg.-ként ! ii ii — ........50 „ 6 27 6 28 "~6 29 6 6 29 6 30 1901 október.. ... Oktober ........ ... 6 26 6 25 6 28 6 27 .................. 28 6 30 ................................... Káposztarepeze | 50 . , Kohlreps / ~ ou Kg' kcnt 1901 augusztus... Auenst iq 12 75 uidatiov 12 85 iskurse.-----­-----­c) Les zámoió árfolyamok. — X Magyar búza ..............1 , . . Ungarischer Weizen ) g.-kent.........-----­Tengeri — lYäaäs 50 kg.-kén t ...................... 5 29 Árpa — Gerste 50 kg.-l :ént... ... ... ... ...------­Búza — Weizen 50 kg.-ként... __-----­Zaii — Ksaier 50 kg.-ként ............................ ^üSonféle termények. — Di verse Prodi Káp—Repcze — Koíilreps 50 kg.-ként ... icte.-----­Rozs — Roggen 50 kg.-ként .......... II. ' készáru — Effert ive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések októberre Auf Termin vorgefallene Schlüsse per Oktober Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse Faj — Gattung pánz - Geld árú - Waare pénz - Geld áru - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír Sehwíinefet ... Buda Vidél pesti .................................. d ...................... Budapesl Landfett er ... ......................... 50 — 49 50 ........ 49 50 50 —-----­-----­50 kg.-ként Szalonna... Speck ........ ....... Magy Város r> Füstö ar légenszás^fct vidéki... i légenszáritott 4 drbos.. 3 „ .. lt. .................................... Land8pe< Stadtwaa geräuche :k, ung. luftgetrocknet ire, luftgetrock. 4 stückig n 3 „ rt ........... 40 — 42 — 40 50 42 50-----­— — ... ._ ... Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Inclus. Sack, brutto für Netto. Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... ... Pflaumen... .. ... Boszniai, 1900. évi azokv.-mfaSség _ bosnische, 1900. Usance-Qualität. „ „ „ 100 drbos---- „ „ 100 Stück­fl v rt 85 „ - — „ „ 85 „ - — Szerbiai, 1900 szokványmin __ serbische, 1900. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos ........ „ „ 100 Stück. n n 85 „ — — „ „ 85 „ — 12 — 13 25 15 — 10 50 11 75 13 25 12 25 13 75 15 50 11 — 12 25 13 50-----­-----­ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként SKilvaíz ................. Pflaumenmus ... Szláv Szerb oniai ........... slavonisches 1900 serbisches 1900 19 25 17 75 20 — 18 25 17 75 18 — iái ... _ .. 50 kg.-ként A fuvar Meremag .............. Mleesaaten ........ dij 100 kilogrammonké — Schiff'fr a Sätze verstehen sich aab ist der Frachts Kr.-tói von Kr.-ig bis nclusive Transportste r höher. uer und A ssecuranZr i Luczerna magyar 1900. évi _ Luzerner ungarische 1900. Lóhere aprószemű 1900. évi... Rothklee kleinkörnig 1900 ___ „ középszemü 1900. évi... „ mittelkömig 1900. „ nagyszemű 1900. évi... „ grobkörnig 1900. III. Hajózási faavartdi]« ­Qt a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a fuvardijtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach II cht. oer 100 Kl atz um 16 logramm i —20 Helle Pancsova Újvidék Bezdán Kalocsa 46-48 38-40 30—32 26—28 D.-Földvár 24-26 Szentes Szeged 58-60 46—48 Zenta 44-46 Titel Mitrovicz 40—43 56—60 Temesvár 64-66 N.-Becskerek ! 44-46 Í

Next

/
Oldalképek
Tartalom