A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1901, április-június (38. évfolyam, 75-145. szám)

1901-04-01 / 75. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától elvitetye . . K 20.— Házhoz hordva. . . . „ 24.— Postán küldve . . . , „ 28 — Egyes példány 20 f. hivatalos Árjegyző lapja. KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ...................K 20.— [ns Haus zugestellt , „ 24.— \uswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. mVHI. évfolyam. Budapest, 1901. április 1. (hétfő). 75. szám. SS„B! Vízállás reggel 7 órakor \ 9-7 CJ Wasserstand 7 Uhr Früh / ,m Hőmérő reggel 7 órakor \ r 0 Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúlymérő reggel 7 órakor ) 771 Barometer um 7 Uhr Früh / nn A) Árutőzsde- — Waarenbörse. I. Gabonanemüek. — Getreide. Ávak Kwroaacrtékben. — Preise in Kroneiiwit/irung. a) Készárú. — JEffective Waare. b) Határidőre. — Ter minwaare. o) Leszámoló árfolyamok. II. Icilönféie termények. HL. Hajózási fuvardíj. — Schifffracht. A fuvardíj 100 kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Transpartsteuer und Assecuranz. Győrbe a fuvardijtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach Raab ist der Frachtsatz um 16—20 Heller höher. AMTLICHES . DER BUDAPESTER WAAREN­Megjelen ünnep- és -vasárnap kivételével mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. A budapesti árú- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzbe 50 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse per 50 Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként, és kilogrammonként — Qualitätsgewicht per Hektoliter und Kilogramm. Búza — Weizen 72 73 74 75 | 76 77 78 79 80 81 tiszavidéki ___ _ ! fehérmegyei ___ ... . pestvidéki _______ ) bánsági ... ... __ . bácskai .. ... _ ■ szerb .....- román . ... ... ... _ ! bolgár . ... ... ... _ ._ Theiss ................. .. Weissenburger ... .. Pester Boden ___ Banater ... ... ... Bácskaer... . .. Rumänischer Bulgarischer. ....... — _ _ _ _ 7 35 7 50 7 40 7 60 7 50 7 40 7 40 7 40 7 55 7 60 j 7 60 | 7 75 7 60 j 7 60 ! 7 75 7.55 i 7 50 7 60 7 50 7 50 7 65 7 70 | 7 70 7 80- - i - - : - ­■ i 7 70 7 70 7 60 7 60 7 80 7 80 7 80 7 70 7 70 7 90 ! 7 75 7 75 7 70 7 65 7 85 7 85 7 80 7 75 7 85 7 85 7 75 8 — 7 95 7 85 7 95 7 95 7 85 8 05 8 - 7 95 — —-----­Közs — K«s;ci i . 60 kg.-ként Minőség — uattun| Árfolyam — Kurs Zab — Haler. ... 50 kg.-ként Minőség — Gattung Árfolyam — Kurs K-tól K-ig von 1 bis K-tól K-ig von ' bis Elsőrendű . ... . .. .. Príma ....... ... ... ... ... Középminöségü . ... ... Mittel.. ........ . ... ... 1 50 7 40 7 65 7 50 Elsőrendű . ... .. _ Prima.. .. ... ... ... Középminöségü.. ... Mittel... ... ._ ... . 6 45 6 25 6 75 6 45 Árpa — ftersle- 50 kg.-ként Takarmány, elsőrendű... Flitter, Prima. ... ____ „ másodrendű „ Sekunda.. ... ... Sörfőzésre tiszavidéki... Brauer, Theiss ... ... ... „ felsömagyaror. „ oberungar __ ... „ dunántúli.- ... „ Transdanub.. ... 6 35 6 — 6 65 6 20 Tengeri — Yiais 50 kg.-ként Belföldi ... _______ Inländer ... _______ Román v. bolgár. ... Rumän. o. bulgarisch Szerb ........ ... ... ... Serbisch................... Cinquantin ... ... ... Cinquantin ... ... ... Fehér... ... ... ... ... Weisser ... ... ... ... • 5 35 5 40 6 10 5 40 5 45 5 50 6 20 5 50 Kiölés — Hirse .. 50 kg.-ként — — 5 10 5 30 Repcze — Reps 50 kg.-ként Káposzta .................. Kohl... ................. Bánsági __________ Banater ..................-----­-----­Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 óráig Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare Magyar bnza Ungar. Weizen J 50 kg.-ként 1 901 április ........ April........ ... . 7 54 7 72 7 56 7 73 '-----­„ október. ... Oktober ... ... ... Bnza — Weizen »» n i. _ 50 kg.-ként ... 50 ... 50 1901 április... ... April— ... ... 1901 május ......... Mai. ... ... ... ... 1901 október. ... Oktober ... ____ 7 52 7 51 7 56 7 53 __________ 7 61 7 62 7 60 7 65 7 62 ____ 7 65 7 64 7 70 7 68 ... ........ ... 7 53 7 62 7 68 7 55 7 64 7 69 7 55 7 56 7 53 7 54 _ ... _ ... ... 7 62 _______________________________ 7 68 ........................................................ 7 54 7 62 7 66 7 55 7 63 7 67 Rozs — Roggen Magyar Közs Ungar. Roggen- ... 50 kg.-ként .......50 j 50 kg.-ként 1 1 1 901 április -. .. April 7 72 7 76 7 74 7 70 6 72 7 72 6 74-----­-----­901 október. _ Oktober ... ... ... 901 október. ... Oktober ........ ... 6 73 6 77 ............. ........ ... ........ Tengeri — Mais I. ... 50 kg.-ként . ... 50 .... 50 * 1 1 1 901 május ... ... Mai- ... ... ... ... 901 julius ... — Juli ............ ... 5 30 5 29 5 31 5 29 ................... 5 28 5 39 5 29 5 41 5 29 5 30 5 28 5 29 ___________ 5 29 5 41 5 30 5 42 901 szeptember . September ........... Zab — Hafer M *1 — .. ... 50 kg.-ként .. ... 50 „ 1 6 50 6 51-----­-----­901 április ... _. April . 6 45 6 46 Káposzta repeze Kohlreps J _50 kg.-ként 1901 augusztus... August _ ... _ 12 50 12 60 _ _ _ — Liq ti i (i at ionsk tir.se. Magyar bnza ---------\ „ k„.w t Ungarischer Weizen j 0 kent ........ 7 54 Tengeri — üffais 50 kg.-ként. ... ... ... ...-----­Árpa — Gerste 50 kg.-ként ........................-----­Búza — Weizen 50 ksr.-ként 7 53 Zab — Hafer 50 kg.-ként............................. 6 50 Káp.-Bepcze — Kohtreps 50 kg.-ként ...-----­Rozs — Rcfjtjesi 50 kg.-ként .......... 7 70 Diverse Producte. Készáru — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések októberre Auf Termin vargefallene Schlüsse per Oktober Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Faj — Gattung Elöfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld árú - Waare pénz - Geld árú - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ... Schweinefett ... Budapesti.. ... ... . Budapester ................... 54 ­54 50-----­-----­Vidéki. _ ... _ Landfett 50 kg.-ként Szalonna ....... Speck________ — Magyar légenszáritott vidéki... Landspeck, ung. luftgetrocknet Városi légenszáritott 4 drbos.. Stadtwaare, luftgetrock. 4 stückig n n 3 v — „ „ 3 „ Füstölt- ... ... ... ... ... ... ... geräuchert. 45 — 47 — 45 50 47 50-----­-----­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für Netto. Qualität pr 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... Pflaumen ........ ... Boszniai, 1900. évi szokv.-minöség... bosnische, 1900. Usance-Qualität _ „ „ „ 100 drbos. _ „ „ 100 Stück. » „ 85 * . ... „ „ 85 „ ... Szerbiai, 1900 szokványmin— serbische, 1900. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos ____ , „ 100 Stück. n r) 85 „ — —. „ „ 85 ,, - — 13 — 14 — 15 25 13 — 14 — 14 75 13 50 14 50 15 75 13 50 14 50 15 —-----­-----­ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaíz ... Pfla umenmus ... Szlavóniai ... _ _ slavonisches 1900 18 50 18 ­19 — 18 25-----­-----­Szerbiai ........... serbisches 1900 50 kg.-ként Heremag ........ Kleesaaten ... ... Luczerna magyar 1900. évi _ Luzerner ungarische 1900. Lóhere aprószemü 1900. évi _ Rothklee kleinkörnig 1900. ... „ középszemü 1900. évi... „ mittelkörnig 1900. „ nagyszemü 1900. évi... „ grobkörnig 1900. ............................. Kr.-tói von Kr.-ig bis-----­-----­42 — 40 — 48 — 52 — 48 — 45 — 51 — 58 — Pancsova Újvidék Bezdán Kalocsa D.-Földvár Szentes Szeged Zenta Titel Mitrovicz Temesvár N.-Beeskerek 47 -50 38-40 30—32 26—28 24—26 60-64 50—53 48-52 40—43 60—64 67—70 l . 47—50

Next

/
Oldalképek
Tartalom