A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1901. január-március (38. évfolyam, 1-74. szám)

1901-01-02 / 1. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától elvitetve . . K 20.— Házhoz hordva, . . . „ 24.— Postán küldve .... „ 28 — Egyes példány 20 f. hivatalos Árjegyző lapja, KURSBLATT UND EFFECTEN- BÖRSE. Pränumerations-Preise jätirlich: Loco Secretariat der Börse .................K 20.— Ins Haus zugestellt . , 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28 — Einzelne Exemplare 20 H. XXXIHÍ. évfolyam. Budapest, Í901. január 2. (szerda). Y 1* szám. “?iárá8 ' borult—trüb Witterung J Vízállás reggel 7 órakor 1 ,,, c, Wassersiand 7 Uhr Früh J Hőmérő reggel 7 órakor \ q0 Thermometer 7 Uhr Früh ) Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7Í.H ml Barometer um 7 Uhr Früh / ‘m A) jlpÉffegde. — Waarenbörse. I Oabo^asieműek. — Getreide. Árak k<n‘<»na«‘rtikh(!ii. — Preise in Kronemvilhruiiy. n) Készáru. — 'Effective Waare. b) Határidőre. — Termimvaare. c) Leszámoló árfolyamok. II. Különféle termények. III. Hajózási fuvardíj. — Schifffracht. A fuvardíj 100 kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Assecuranz. Győrbe a fuvardijtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach Raab ist der Frachtsatz um 16—20 Heller höher. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. A budapesti árú- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 50 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Bör A minőségi súly hektoliterenként, és kilogrammonként — Qualitätsgewicht per Hektoliter und Kilogramm. se netto Casse per 50 Kilogramm. Buza — Weizen 72 73 74: 75 76 77 78 79 80 81 | tiszavidéki ... ... ... Theiss . ... ... ... ... fehérmegyei. . ... ... Weissenburger ........ pestvidéki ______ ... Pester Boden______ bánsági ... ... ... — Banater ... ... ... ... bácskai ... ............. Bácskaer... ... ... ... szerb... ... ... ... ... Serbischer. ... ... ... román ....... ..... Rumänischer . ... ... bolgár . ... ... ... ... Bulgarischer... ... ... — —-----­7 15 7 40 7 25 7 30 7 35 7 40 7 30 7 20 7 20 7 35 7 45 7 40 7 40 7 35 7 45 7 50 7 40 í 7 55 7 40 ! 7 55 7 30 7 40 7 45 7 55 7 50 ; 7 60 | 7 55 7 55 7 45 7 60 7 65 7 65 7 65 7 55 7 70 7 75 j ____„ ____ 7 60 7 60 7 55 7 65 7 70 7 70 7 65 7 80 7 70 7 70' 7 60 ■ 7 85 7 80 7 70 7 80 7 80 7 70 7 90 7 85 7 80-----­itozs — Koggen 50 kg.-ként Minőség — Gattung Árfolyam — Kurs Zab — Hafer. ... 50 kg.-ként Minőség — Gattung Árfolyam — Kurs K-tól von K-ig bis K-tól von K-ig bis Elsőrendű . ... ... ... ... Príma.. ... ... . ... ... Középminőségíí ... ... Mittel .. ... ... ... ... ... 6 95 6 80 7 15 6 95 Elsőrendű. ... ... ... Príma. ... ... ... ... Középminöségű. ... Mittel— . ... I 5 50 | 5 25 ő 75 5 45 Árpa — «erste... 50 kg.-ként Takarmány, elsőrendű... Futter, Prima. ... ... ... „ másodrendű ., Sekunda.. ... ... Sörfőzésre tiszavidéki... Brauer, Theiss — ... ... „ felsőmagyaror. „ oberungar __ ... „ dunántuli ....... r Transdanub.. ... 5 75 5 50 ■ ■ ~ <r 6 — 5 75 Tengeri — Mais. 50 kg.-ként Belföldi ... ... ........ Inländer ... ... ... ... Román v. bolgár. ... Rumän. o. bulgarisch Szerb... ... ... ... ... Serbisch ... ... ... ... Cinquantin ... ... ... Cinquantin ... ... ... Fehér. .......... ... ... Weisser .. ....... 4 55 5 60 4 80 4 75 5 80 5 10 : Köles Hirse . 50 kg.-ként 5 — 5 20 Repcze — Reps . 50 kg.-ként Káposzta... ... Bánsági ____ ____ Kohl ... __________ ... ... Banater ... ... ... ...-----­-----­Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse b > 1 Uhr Mittags Zárlat 1 óráig Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare p nz - Geld áru - Waare Magyar bnza------ ( , ... , Ungar. Weizen ... j o0 k«-kent 1901 április.... ... April... ... ... ... 7 58 ........ .................' ............... 7 57 7 73 I 08 7 75 — — „ október. — Oktober ... ... ... 7 76 ____ ____ ________________ Huza — Weizen. . 50 kg.-ként » --- 50 * „ n — 50 „ 1900 november... November ... ... 1901 április — ... April.._ .. ... 1901 október. ... Oktober ... ____ 7 62 7 64 7 57 7 58 __________ 7 75 7 76 7 72 7 74 7 69 ____ 7 56 7 67 7 57 7 69 7 56 7 57 7 56 __________________ 7 70 7 71 ____ ... ... .. ... .............. 7 56 7 70 7 57 7 71 Rozs — Roggen ... 50 kg.-ként M .......50 „ 1901 április ........ April... ... ... . _ 1901 október. ... Oktober ... ... ... 7 41 7 40 7 42 7 39 .................... 7 38 7 39 7 39 ........ ... ........ ........ ........ 7 39 7 40 ■itr* — 71 ii is ... 50 kg.-ként „ ----50 „ „ ----50 4 97 4 93 4 92 4 93 4 94 4 95 1901 augusztus... August ............ 1901 szeptember . September. ... ... Zab — Hafer.. ____ 50 kg.-ként n « .............50 „ 5 87 5 88 5 88 5 89 1901 április ____ April.. _______ 5 90 5 88 5 89 5 87 .............. ... | Kiiposztarepcze \ 50 kő--ként Kohlreps / — ou Kent 1901 augusztus... August ... ... ... 12 75 12 85-----­-----­Liqu idat i. otisknr.se. Magyar buza ------\ -Q . . - . Ungarischer Weizen J '-----­Tengeri — Mais 50 kg.-ként. ... _______-----­Árpa — Gerste 50 kg.-ként ........ ..............-----­Buza Weizen 50 kg.-ként ... ........ ...-----­Zab — Hafer 50 kg.-ként. ... ... ... ... ...-----­Káp.-Repcze — Kohlreps 50 kg.-ként ...-----­Rozs — Roggen 50 kg.-ként.. ... ... .. ...-----­Diverse Producte. Készárú — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések októberre Auf Termin vorgefallene Schlüsse per Oktober Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Faj — Gattung Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld árú - Waare pénz - Geld árú - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír ____ Schweinefett. Budapesti.. ... ... ... .............. Budapester ... ... ... ... . 55 ... 55 — 55 50-------­-------­Vidéki. ... ... ... ... ... ... ... Landfett ........ ... ... ... .. . 50 kg.-ként Szalonna Speck ... ... ... ... Magyar légenszáritott vidéki... Landspeck, ung. luftgetrocknet Városi légenszáritott 4 drbos.. Stadtwaare, inftgetrock. 4 stückig •n w 3„__ „ „ 3 „ Füstölt. ... ... ... ... ... ... ... geräuchert. ... ... _. 42 — 45 50 43 — 46 — — —-----­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto für Netto. Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... ... ... Pflaumen... ____ Boszniai, 1900. évi szokv.-minöség... bosnische, 1900. Usance-Qualität . „ „ „ 100 drbos. _ „ „ 100 Stück. » » 85 ---- „ „ 85 ...... Szerbiai, 1900 szokványmin __ serbische, 1900. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos ____ „ „ 100 Stück. n n 80 „ .— — „ „ 85 „ . — 14 50 15 25 16 — 13 75 14 75 15 50 15 — 15 75 16 50 14 — 15 — 15 75-----­-----­ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szilvaíz ... ... ... Pflaumenmus ... Szlavóniai. ... ... ... ... ... ... slavonisches 1900 .................. 18 25 16 50 18 50 17 —-----­-----­Szerbiai ... ... ... ... ... ... ... serbisches 1900 50 kg.-ként Heremag ........... Kleesaaten ... Luczerna magyar 1900. évi... Luzerner ungarische 1900. Lóhere aprószemű 1900. évi _ Rothklee kleinkörnig 1900. „ középszemül900. évi... „ mittelkörnig 1900. „ nagyszemű 1900. évi... „ grobkörnig 1900. Kr.-tói von Kr.-ig bis-----­-----­43 — 48 — 55 — 61 — 48 — 50 — 58 — 65 — Pancsova Újvidék Bezdán Kalocsa D.-Földvár Szentes Szeged Zenta Titel Mitrovicz Temesvár N.-Becskerek — — — — — — — — —

Next

/
Oldalképek
Tartalom