A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1900. január-június (37. évfolyam, 1-146. szám)

1900-01-02 / 1. szám

Megjeien ünnep- es vasárnap kiveteiévei mindennap, (jo Erscheint mit Ausnahme der Sonn-u. Feiertage täglich. Pranumerations-Preise jährlich: Loco Secretari ar v der Bors* ..........K 20.— Ins Haus zugestellt 24.— Auswärts, pr. Post «, 28.— Einzelne Exemplare 20 H. XXXVÜ. éviolyam. Budapest, 1900. január 2. (kedd). 1. szám. Ibtüát-á8 | borult trüb Witterung / Vízállás reggel 7 órakor | 1 <7 Wasserstand 7 Ulír Früh j 1 Hőmérő reggel 7 órakor l ' 2 (' Thermometer 7 Uhr Friih / 1 “ Légsúíymérö reggel 7 órakor ( Barometer um 7 Uhr Friih / _ A) Arútözscfle. — Waaren bö) ‘se. I. Gabonanemüek. — Getreide. Irak koronaértékben. — Preise in Kronenwflhrung. a) Készárú. — Effektive Waare. b) Határidőre. Ter minivau t ■<?. A budapesti árú- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 50 kilogrammonként. Nach Usancen der B udapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse per fiO Kilogramm. A minőségi súly hektoliterenként és kilogrammonként. — Qualitiitsgewi cht per Hektoliter und Kilogramm. Búza Weisen 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 tiszavidéki — ... .. Theiss ... . ... ... s — ___ 7 501 7 55 7 55 7 Go 7 65 7 75 7 85 7 95 7 90 8 05 8 10 8 20 8 20 8 30 fehérmegveL. . Weissenburger .. — —-----­____ — —: 7 50 1 7 55 7 55 7 f>5 7 65 7 75 7 85 7 95 7 90 8 05 8 10 8 20 8 20 8 30 ; pestvidéki . Fester Boden----­----­----­— — — — 7 4;’> 7 50 7 50 7 60 7 60 7 70 7 80 7 ÍK) 7 85 8 — 8 05 8 15 8 15 8 251 j bánsági... Banater — -­____ 7 50 7 7 55 7 60 7 60 7 70 7 80 7 í)0 7 85 8 — 8 05 8 15 8 15 8 25i bácskai Bácskáéi- ......... .-- -­7 40 7 60 < ;);) 7 70 7 70 i 7 80 7 70 7 85 7 85 7 95-----­----­----­— —----­----­----­----­• szerb átmenetben j román . serbischer transito.. . Rumänischer ..-- -­— «— — — — — ___ — — —. — —■ T- — X— —; — — —= —» ! bolgár .. Bulgarischer----­— — — .. _ i —­— — — — —r* — — —^ — — —­— — Minőség — Gattung Árfolyam—Kurs K-tól non K-ig bis Rozs Roggen 50 kg.-ként Elsőrendű.__ ... ... ... ... Príma.. ... ... ... ... Középminőségü ... ... ... Mittel... ... ... ... — fi 20 6 05 § 0 30 6 15 Árpa (if rstc 50 kg.-ként Takarmány, elsőrendű ... Flitter, Prima .. ... , másodrendű. _ Sekunda........ Sörfőzésre tiszavidéki ... Brauer, Theiss ... ... 5 65 5 45 5 70 felsömagyaror. .. oberungar. _. dunántúli.. ... .. Transdanul).. 1----­Kitles Mirsc . 50 kg.-ként a 30 5 80 Minőség — Gattung Árfolyan K-tól von D—Kurs K-ig bis Zab II a fér 50 kg.-ként Elsőrendű - ... ... Príma... ... ... ... Középminőségü— Mittel ... ... ... ... 5 35 5 — » 5 45 5 30 Tengeri Hal* 50 kg.-ként , Belföldi ... ... ... Inländer. ... ... ... Román v. bolgár. Rum.od.bulgarisch Szerb... . Serbisch ... Cinquantin ... Cinquantin. 4 60 4 85 Repcze Keps 50 kg.-ként Káposzta.. ............Kohl. ... .. ... .. Bánsági Banater. 11 50 12 25 í Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 Uhr Mittags Zárlat 1 Schluss órakor 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délután Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs j pénz - Geld K-ként — áru - Waare in Kronen pénz - Geld ; áru - fPaare! K-kÓnt in Krom.it Búza Weizen . 50 kg.-ként j 99 99 *’ » 99 99 -in 1900 április — April . . ... ... szeptemb. September . ... „ október... Oktober. ... ... 7 84 7 80 ___________ _____ ____ 7 94 7 96 7 94 ________________ 7 80 7 94 7 82 7 96 7 85 7 86 ... . ... ... ... .. ... 7 96 7 97 _______ _____________ 7 85------­7 95 7 86 7 96 Közs Koggen 50 kg.-ként 1900 április April C 41 6 42 _________________ ____ 6 40 6 42­................................................................ — — j Tengeri Mais 50 kg.-ként 99 99 --- « fi 1900 május. ... Mai.. ... ... ... „ november November... ... 4 95 4 96 4 93 ............................. 4 92 4 94 4 95 4 !)6 ZäI» Hafer .. 50 kg.-ként „ ......... . * 1900 április ... April ... ... ... augusztus August.. ... ... 5 02 5 03 5 01 . . ......... .............. 5 02 — 5 04 —------­Kaposzt arepeze l,Q , . . . Kohlreps (k„. k< nt .......~ . ......... 1900 augusztus August.. ... ... . 11 70 11 80 —----­Buza Weizen . . . 50 kg.-ként Tengeri — Mais ____ 50 kg.-ként . Árpa Gerste 50 kg.-ként------­Közs Roggen . . ... 50kg.-ként Zab Hafer ... ... 50 kg.-ként Káp.«Repcze Kohlreps 50 kg.-ként c) Leszámoló árfolyamok. Liqu idationskurse. II. Különféle termények. — Diverse Producte. Készárú — Efective Waare Árfolyam ,r Határidőre előfordult 110 kötések októberre Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam j _ Faj — Gatt u n q 1 Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld árú - Waare j Auf Termin covgefallenc pénz - Geld árú - Waare hinuidations\ Kurs 1 K-kónt — ■n Kronen | Schlüsse per Oktober K-ként — ’ti Kronen ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír Schweinefett . Budapesti. ... ... ... ... ... Budapester.. ... ... ... ... ... 49 ' 49 50 I . _________ j------------------------ ... 50 kg.-ként Szalonna SpeeK Magyar légenszáritott vidéki Landspeck, ung. luftgetrocknet : Városi légenszáritott 4. drbos Stadtvvaare, iufr*etrook. 4 stückig i - 3 ., - ~ 3 Füstölt .. - - ... . ... geräuchert— ... ... ... ... ... i 40 40 50 46 ! i 40 50 i ... ........................­41 - ;___________ ____ 46 50 ___ ____ . ... _ _ • Zsákkal együtt. 1 göngysúly tiszta súly t helyett. Minőség 500 grammonként. IIndus. Sack, brutto i für Netto. Qualität pr. 500 (iranim. 50 kg.-ként Szilva Pflaumen Boszniai. 1899. tíviszökv-miiiöség bosnische. 1899. Usanee*Qualität .. . . 100 drbos... - . „ 100 Stück... „ . * „ 85 „ ... „ ., 85 „ Szerbiai, 1899 szokvány min. serbische, 1899. Usance-Qualit „ ., 100 drbos ... .. .. 100 Stück ... „ ., 85 drbos ... ., „ 85 ,, ................................ 14 75 20 28 13 25 19 25 27 15 — ; ................................ 20 25 ; ... ......................... 28 f)0 ............................... 13 50 ... . .................... 19 50 i _________________ 27 25 ______ _______ | — TTf — * .........i ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként ; Szlavóniai. ... ... ... ... ... Slavonische« 1899. ... ... ... 18 50 16 19 Szilt .HZ ......... ............ 17 .................. __ __ — —; Luczerna magyar 1899. évi Luzerner ungarische 1899.. Lóhere aprószemű 1899. évi Rothklee kleinkörnig 1899.. középszemű 1899. évi .. mittelkörnig 1899 . 36 52 66 — 70 1 íj . __________ 50 kg.-ként Herentag KIcesaaten ....... -........................ 60 — ... ... .........'4.f -J 70 ! ... ____ ________ 74 -- i _________________­.............- 1 1 Pancsova Újvidék Brzdári 1 Kalocsa 1).-Földvár Szentes Szeged Zenta ! Titel Mitrovicz Temesvár j N.-Becskerek —' — — III. Hajózási fuvardíj. — Schifffracht. A fuvardíj HK) kilogrammonként a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. Die Frachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Assectirant. Győrbe a fuvardijtétel 20 fillérei- magasabb. Natíh Raub ist der Frachtsatz um 20 Heller höher. _ ____ Előfizetési araír" evenként A tö/sde titkári hiva­talától el vitetve. K 20.— Házhoz honivá . „ 24.— Pcmtáii küldve . .. 28 — Ejjyes példány 20 f. ^ AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­KÜRSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. A BUDAPESTI ARII- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom