A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1898, július-december (35. évfolyam, 146-294. szám)

1898-07-01 / 146. szám

A BUDAPEST] ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési arak évenként: A tőzsde titkán hi­vatalától elvitetve frt lO.— Házhoz hordva . . „ 12.— Postán küldve . . . „ 14.— Egyes példány 10 kr. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­hivatalos Árjegyző lapja. Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. <JL) Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich, CURSBLATT UND EFFECTEN - BÖRSE. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ............fl. 10.— Ins Haus zugestellt „ 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. XXXV. évfolyam. Budapest, 1898. Julias t. (péntek.) 146. szám. 5ES„ }«*—»» Vízállás reggel 7 órakor 1 o9q Wasserstand 7 Uhr Früh / Hőmérő reggel 7 órakor l . ooű ,, Thermometer 7 Uhr Friih / Légsúlymérő reggel 7 órakor l Barometer um 7 Uhr Friih / ‘ ; A) Hpyfizsd©! — W a a r e n b ö r $ e. I. fiabonaiaemüek. — Getreide. a) Kész áras. — 1'Sffective Waare. A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőség hektoliterenként és kilogrammonként. — Qualität nach Hektoliter und Kilogramm. ü résjá szokások 4. és iE. §§j«siak megfelelő ár*ak. — Die den alten Usancen laut entsprechenden Preise. b) Hatás'ídör'e. — Terminwaare. Usance minőségű 100 kilogrammonként. — Usance-Qualität pr. 100 Kilogramm. Leszámoló árfolyamok jySius l-éről. — Liquidationscurse vom 1. Juli. Minőségi sú!y hektoliterenként — Qualitätsgewicht per Hektoliter Ű vagy új Faj ­Gattung 74 Kjg 75 k/g 7S kjg 77 kb 73 kjg 79 ty, 80 *jg AU 100 kilogrammnak ára — Preis per ÍOO Kilogramm, oder neu frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. ó — alt ó — alt ó — alt ó — alt ó — alt ó — alt ó — alt ó — alt bánsági .............. tiszavidéki ........ pestvidéki ... ... fehérmegyei- ... bácskai ... ... ... román átmenetben szerb ,, bolgár „ Banater .............. Tlieiss .............. Pester Boden ... Weissenburger... Bácskaer. ... ... Rumänisclitransito Serbischer „ Bulgarischer „ 11 90 11 85 11 90 12 — 11 95 12 05 12 10 12 05 12 15 9 55 12 15 12 10 12 20 9 60 12 20 12 15 12 25 12 25 12 20 12 30 12 35 12 30 12 40 12 45 12 40 12 50 12 50 12 45 12 55 12 60 12 55 12 65 12 65 12 60 12 65 12 70 12 65 12 70 — —-----­frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fi. frtig bis fi. frttól von fl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. Uíiza — Weizen 75 k il.-----­-------­Rozs — Rogrgren 692/io kg.-----­-----­Zab — Sfafer 385/io kg.-----­-----­Tengeri — Mais ... —-----­-----­0 vagy új Altoderneu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht. Frt-tól Von Frt-ig Bis Ó vagy új Altoderneu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tól Von Frt-ig Bis Rozs KosrgreJi c ó — alt — alt elsőrendű ... Ia . ... ... másodrendű IIa . ... ... 70—72 — __ Tengeri ... Mais.. — ó -— alt ó — alt bánsági.. ... Banater ... másnemű anderer-----­5 05 5 — 5 10 5 05 J r ©erste...- — n — — neu — neu — neu 60—62 62—64 64—66 Árpa **.1 új új liiKtirmany .. ruexer.. __ szeszfőzésre. Brenner ... sörfőzésre ... Brauer- ... _ _ Repcze ... rt — Reps ... » - --­új új — neu — neu káposzta bánsági. ... Kohl ... ... ... Banater ...-------­-------­-------­Zab . ... Hafer ó — alt — — 39—41 7 20 7 60 Köles ___ Hirse ... új — neu — —-------­-------­— 1­Bnza. _____ Welzen ... n - — — rt n - — — v — r - --- --- rt --­v - --- --- » --­n - --- --- rt --­Határidő — Termin Pénz-Geld frt Ar ú-Wa.nre frt Kötéseit — Schlüsse Aa Í&93. junius 38-iki délutáni tőzsdén előfordult kötések. Vor gefallene Schlüsse an der Nachmittagsbörse vom 30. Juni 1898. 1898márczius März ......... „ május ... Mai............. „ junius ... .Juni. ... ... „ julius ... Juli.. ... ... szept. ... September .. „ október.. October . ... 8 98 9 — 9 10 05 07 8 OS 9 05 8 90 98 SSnza ________ Weizen ­n — — — n — ■< n -- — — n — rt - - — — rt — ” ............. rt - - — — n — 1898márczius März. ... ... „ április — April ... ... „ május — Mai­........... „ junius — Juni. ... ... „ szept. — September .. „ október. October . ... 9 38 9 26 __________ Rozs. ... ... Roffgen — v - — — w — n - — — rt n - — — * rt - --- —- w 1898márczius März ... ... „ április ... April ____ „ május ... Mai ............. „ junius ... Juni ........... „ szept. ... September .. „ október.. October . ... 6 70 6 72 6 73 6 67 6 70 ____ Közs - — — n — — r> n — ­........* v n - - — — rt 1898márczius März. ... ... „ április... April ... ... „ május ... Mai .............. „ junius ... Juni. ... ... „ szept. ... September.. „ október . October . . 7 — 6 90 __________ Tengeri ... Mais ... — rt --- rt --- — „ --- » --- --­rt — n --- --- „ — „ --- —- n — rt — — r — « — — n — n — — 1899április— April ... — „ május ... Mai . ... — „ junius ... Juni. ... ... 1898julius ... Juli.. ........ „ auguszt- August ___ „ szept. ... September .. „ október.. October . ... „ novemb- November . „ deczemb. Dezember... 4 48 5 12 5 15 4 50 Is a 17 4 49 4 44 4 50 ____ 5 10 5 01 5 20 5 13 5 12 5 07 5 22 ____ Tengreri. . Mais . ... *i • — n — — n - — rt — — n - --- rt ........­n . — n — — n - — rt — — n - — n — — 1899április... April ... ... „ május ... Mai.. .... ... „ junius ... Juni .......... 1898 julius ... Juli ............. „ auguszt- August ___ „ szept. ... September.. „ október. October.. ... novemb.. November — „ deczemb. Dezember... 5 28 5 24 ................... Zal» ... Mafer---­n — — --- rt - — n - - — — « - — n — — — v ' — n — — — n - — v — — — « - — 1898márczius März. ... ... „ április — April ... ... „ május — Mai... ... ... „ junius ... Juni ........... „ szept. ... September .. „ október.. October . ... 5 63 5 65 5 64 5 60 5 66 ... ... aas» ...... . . llafer____ n — — — . — n ................ r - — n — — — rt - — rt .......... — v - — 1898márczius März. ... ... „ április... April ... ... „ május ... Mai ............ „ junius ... Juui ___... „ szept. ... September.. „ október.. October. ... Káp.-repeze Kohlreps v rt v rt v * 1898január_„ Jänner... ... „ február.. Feber ........ „ auguszt- August ....... „ azept. ... September.. 12 30 12 40 Káp.-repeze KoliSreps n n fl ?i n rt 1898január_-. Jänner... ... „ február.. Feber ........ „ auguszt.. August.. ... „ szept. ... September ­Rnza Weizen márczius. ... März ........ junius _ ... Juni ........ szeptember .. September, október ........ October ... INI 1 1 1 1 Tengreri. Mals... ... május. ... ... Mai ........... junius ........Juni ... ... julius. ... ... Juli. ... — augusztus ... August ... szeptember... September, deczember ... Dezember.. 5 12 Käposztarepcze ... | , . Kohlreps. ______ ! augusztus... August.........-----­Szilva boszniai 120 db. Pflaumen „ 100 ,, a A 85 A „ szerbiai szokvány „ „ 100 db. A A 85 A november ... November ... november ... November ... november ... November ... november ... November ... november... November ... november... November ... 1! 1 1 II 1 1 II II Rozs Roggen márczius . ... März ........ junius ... — Juni ........ szeptember . September, október ........ October ... INI 1 1 1 1 Za!) ____ Hafer ... márczius. ... März ... ... junius ........ Juni ... ... szeptember... September­oktober .. ... October ...-----­Szllvaiz ( Szlavóniai.. Mnsi | szerbiai ... november ... November ... november ... November ...-----­ingyen hordó — franco Fass netto Tara KHszuózsir . Schweinefett... Faj — Gattung Péii z-Geld frt Ár u-Waare frt Kötések—Schlüsse budapesti . ... ... ............................ Budapester ................................. ... vidéki............. ... ... ... ... ... ... ... Landíétt... ... ... ... ... ... ... ... ... 59 — 59 50 — Szalonna ... SpecK .. ... ... ... magyar la légenszáritott vidéki... ... ung. Ia luftgetrockneter Landspeck .. városi légenszáritott, 4 darabos... ... Budapester Stadtwaare, 4 stückige... a n ,, — — a a 3 a — füstölt............................... . ... ... ... geräuchert ....................... .............. 58 50 • 59 75 64 — 59 — 60 — 65 — Zsákkal együtt, göngy- súly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammon­ként. Inclusive Sack, brutto für Netto. Qualität per 500 Gramm. Szilva .....- ... SPJlasoiien_____ Kész árú ... ... Effective Waare . ... boszniai, 1897. évi, usance-minőség . bosnische, 1897. Usance-Qualität ....... „ n „ 120 darabos . ... „ „ 120 Stück .............. n 100 „ - - „ „ 100 „ .............. a a a 85 „ . — a „ 85 „ — — — szerbiai „ „ usance-minőség . serbische, „ Usance-Qualität . — a a « 100 darabos . — „ „ 100 Stück ... ... — 85 „ . — „ , 85 „ ---------­H 1 II 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 .................................... Szilva. ... Pflaumen . . Határidőre... ... Terminwaare. ... ... októberre boszniai, — usance-min. .. bosnische, — Us.-Qual.... „ — 120 darabos. „ — 120 Stück.- 100 „ . „ - 100 „ . „ _ — 85 „ . , — 85 „ . szerbiai, — usance-min. .. serbische, — Us.-Qual.... „ — 100 darabos . „ — 100 Stück . A 85 a . a 85 a 11 25 13 — 17 50 10 75 12 75 17 — 11 75 13 50 18 — 11 25 13 25 17 50 ................... ingyen hordó— franco Fass netto Tara Szilvalz .. ... Pflaumenmus ..... Kész árú ........Effective Waare . ... Szlavóniai 1897 .................................. slavonisches 1897 ................... — — szerbiai 1897 . ... .............................. serbisches 1897 ............. ... ... ... _ _ 1 1 1 1 Szilvaíz - ... Manmemnss ... Határidőre... ... Terminwaare. ... ... Szlavóniai 1897- ... ... ... .............. slavonisches 1897 ............ ... ... ... szerbiai 1897 . ... ... ... ... — ... ... serbisches 1897 .............. ... ... ... 15 50 14 — 16 50 15 — frttól-iwi írtig'-ii's — Heremagr. ... Kleesaaten ... ... luezerna magyar 1897 . .... ... — — Luzerner ungarische 1897 .................. lóhere aprószemü 1897 ................ ... Rothklee kleinkörnig 1897 ... ... ... „ középszemli 1897 ... — ... ... „ mittelkörnig 1897 ... ... ... „ nagyszemű 1897 ... ... ... — „ grobkörnig 1897 ..............--------­-----­II. ÜCiiSissíféBe termények. — Diverse Produete. «•» K I I 19 H iS « * © Ä, s Í I 4* S •4» £i ffi e £ £ H L o iä e 2 L *S

Next

/
Oldalképek
Tartalom