A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1898, január-június (35. évfolyam, 1-145. szám)

1898-01-03 / 1. szám

a » i ® % Kamatstftmi­Osztr. ert» fformt- Gulden ősi. Wdhr. i I. Államadósság. — Staatsschuld. 1? =2 ^ tási határidő Zinaenberech­lsgelaoao« nyabb ■itadrigster iogmasanabo höchster mai utolsó árfolyam heutiger Schlusscurs alőzo déli tőzsde utolto árfolyama — Sehlusscur- dev letzten Mittagabörse a) Magyar államadósság. Aranyjáradék, 100, 500,1000, frt névért, dbokban adóm. „ 10,000 frt névért, darabokban, adóm. Koronaértékü járadék, adómentes .............................. 1876. keleti vasúti államkölcsön aranyb., adólev. 10°/0 1889. évi államvasúti aranykölcsön, adómentes ........ 1889. „ „ ezüstkölcsön, „ ... — Államk. vaskapu czélj. arany adóm., 200 K. névértékért 1870. „ nyereménykölcsön, 100 frtos darab.. — — 1870. „ „ 50 „ ............. Magyar regále-kárt. kötvény, adómentes ... .............. Horvát-szlavon „ „ „ Magyar földtehermentesités! kötvény, adómentes ....... Horvát-szlavon „ „ „ ....... Tiszai és szegedi nyereménykölcsön ......................... Horvát-szlavon jelz. földv. kötv. ad»lev. 7°/o~ — — — Ungarische Staatsschuld. Goldrente Stück ä 100, 500, 1000 íl. Nom., steuerfrei „ „ 10,000 11. Kente in Kronenwährung, steuerfrei ......................... Ostbahn-Staatsaniehen v. J. 1876. i. G., Steuerabz. 10°/o Eisenbahn-Anlehen in Gold v. J. 1889, steuerfrei — „ „ „ Silber v. J. 1889, „ Staatsanl. f. d. eis. Thor i. Gold stfr. f. je 200. K. Nom. Prämien-Anlehen vom Jahre 1870, 100 fl. Stück— — „ 1870, 50 „ „ ....... Ung. Schankrégal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei Croat.-slav. Schankregal-Ablösungs-Oblig. „ Ungarische Grundentlastungs-Obligationen „ Croat-slav. „ „ „ Theiss- und Szegediner Prämien-Anlehen .................. Croatisch-slav. hyp. Grundabl.-Oblig., Steuerabz. 7% % nungs- Termin árfolyam Curs pénz I Geld | árú JVaar* pénz Geld árú | Waare 4 4 4 5 41/» 41/» 3 41/2 4Va 4 4 4 5 1898 jan. 1 1894 jau. 1 1897 decz. 1 1898 jan. 1 1897 aug. 1 1898 jan. 1 1898 jan. 1 1898 jan. 1 1898 (an. 1 1897 nov. 1 1897 nov. 1 1897 okt. 1 1898 jan. 1 101 521/2-----­121 — 99 60 120 50 120 50 100 50 91 — 153 - 152 50 101 25 101 50 97 25 97 25 139 — 121 50 100 10 121 50 121 50 101 50 92 — 154 — 153 50 102 - 102 25 98 25 98 25 140 — 121 50 99 60 120 50 120 50 100 50 91 — 153 — 152 50 101 - 101 50 97 25 97 25 139 — 122 - 10010 121 5 1 121 50 101 50 92 — 154 — 153 50 102 — 102 25 9-5 25 98 25 140 — b) Osztrák államadósság. — Oesterreichische Staatsschuld. Egyesitett járadék papírban február—augusztus ....... „ „ „ május—november ........ „ „ ezüstben január—julius .............. „ „ „ április október .............. Aranyjáradék adómentes .............-................................ Koronaértékű járadék „ ........ — — — —.......- — Államsorsjegvek 1854. évből, 250 frt p. p. adólev. 20% 1860. „ 500 „ o. é. „ 1860. „ 100 „ „ „ „ 1864. „ 100 „ „ „ ................... 1864. „ 50 „ „ „ ................... Einheitliche Rente in Noten, Feber—August ............. „ „ „ „ Mai—November ............. „ „ „ Silber Jänner—Juli .................. „ „ „ „ April—October ............. Goldrento, steuerfrei _ _ _ — — — — — — — Rente in Kronenwährung .................. —___ — — Staatslose v. J. 1854 zu 250 fi. C. M. Steuerabz. 20% „ „ 1860 „ 500 „ ö. W. „ „ „ 1860 „ 100 „ „ „ „ „ 1864 „ 100 „ „ „ „ „ „ 1864 „ 50 „ „ „ „ „ 42/10 42/xo 42/10 42/io 4 4 4 5 5 1897 aug.1 1897 nov. 1 1898 an. 1 1897 okt. 1 1897 okt. 1 1897 szept. 1 1897 apr. 1 1897 nov. 1 1897 nov. 1-----­-----­102 - 102 - 101 90 101 90 121 25 101 75 160 — 143 - 159 - 188 — 188 — 102 50 102 50 102 40 102 40 121 75 102 25 161 - 144 - 160 - 189 — 189 — 101 75 101 75 101 75 101 75 121 25 101 75 160 - 142 75 159 - 188 — 188 — 102 25 102 25 102 25 102 25 121 75 102 25 161 - 143 75 160 — 189 - 189 — c) Idegen államadósságok. — Fremde Staatsschulden. Bolgár államvasúti zálogkölcsön ............................... Szerbiai ay.-kölcsön 100 frank ar ..................... ........ „ „ 100 „ „ (osztr. felülbély.).. Bulgarische Staatseisenbahn-Hypothekar-Anleihe ....... Serbische Prämien-Anleihe, 100 Francs Gold ............. „ „ „ 100 (mit öst. Überstemp. 6 2 2 1897 okt. 1 1897 jan. 13 1897jan. 13 — —-----­Ul 50 36 ­37 ­112 50 37 ­38 ­111 50 36 ­37 ­112 50 37 ­38 ­II. Más közköicsönök. — Andere öffentliche Anlehen. Bosnyák-herczegovinai orsz. kölcsön 1895-ik évből Budapest főváros 1890. évi kölcsöne, adómentes— — Budapest székes-főváros „ „ ........ Temes-bégavölgyi vízszab. társ. kölcsöne ­................. n » n rt rt — —™ — — Land.-Anl. für Bosnien und Hercegovina aus d. J. 1895 Anleihe der Hauptstadt Budapest v. J. 1890, steuerfrei Anleihe der Haupt- u, Resindenzstadt Bpest, „ Anlehen der Temes-Bégathal-Wasserregulirungs-Ges. rt rt rt n rt í 4V* ! 4 5 4 1897 aug. 1 18Í 8 an. 1 1897 szept. 1 1897 okt. 1 1897 okt. 1-----­-----­97 75 100 — 98 25 100 ­99 25 98 75 101 — 98 75 101 - 100 — 97 75 100 — 98 25 100 ­99 25 98 75 101 — 98 75 101 - 100 ­IH. Záloglevelek és kölcsönkötvények. Pfandbriefe und Schuldverschreibungen. a) Budapesti intézetek kibocsátásai . — Emissionen Budapester Anstalten. Belvárosi takarékpénztár r.-t. ­................................. Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár .............. „ * koronáért. Kisbirtokosok országos földhitelintézete ................... „ „ „ 50'/a évre koronáé. n „ „ 50Va évre .............. Innerstädter Sparcasse A.-G ......................................... Vereinigte Budapester Hauptstädtische Sparcasse ... „ „ „in Kronenwähr. Landes-Bodencredit-Institut für Kleingrundbesitzer ... . öOVaj. in Kronenw. „ 50V,). ­................. Ung. Bodencredit-lnstitut ö. W.................................... t1/» ll/j 4 5 3 Ws il/a 1897 aug. 1 1897 nov. 1 1897 nov. 1 1897 nov. 1 1897 nov. 1 1897 uov. 1 1897 okt. 1-----­-----­100 25 100 25 97 li 102 - 102 - 100 25 100 ­101 25 101 25 98 75 103 - 103 — 100 75 101 — 100 25 100 25 97 75 102 — 102 - 100 25 100 ­101 25 101 25 98 75 103 — 103 — 100 75 101 ­„ r 41 évre .............. „ „ koronáért. 5G „ .............. T. tf „ 63 r .............. „ „ szabály, és talajjav. .............. Magyar helyi érdekű vas. kötv. 50Va évre. .................. „ „ „ „ „ 50 évre kor. ért ............. * * * 50 „ „ „ vf. 105% \1agyar jelzáloghitelbank ......................._ ................... „ „ ..................41 j ähr. ... „ „ in Kronenwähr. 50 „ ... „ „ „ 63 „ ... v „ Regui. u. Bodenamel ......... Ungarische Localeisenb., Obiig. 50Vsj ......... ............ „ „ „ 50j. Kronenw. _ _ 50j. „ 105% Rz. Uns. Hypothekenbank .............. ........................ ... 1 4 l‘/2 1 tVa 4 4 5 41/1 1897 nov. 1 18t!8 an. 1 1897 okt, 1 1897 okt 1 18’ 8 ian. 1 18' 8 jan. 1 1898 j n. 1 18 8 jan 1 1897 nov. 1 1897 szept.! 1898 jan, 1 1897 aug. 1 1897 aug. 1 1897 okt. 1 1897 decz 1 1897 decz. 1 1897 nov. 1 1897 szept. 1 1897 szept 1 1897 decz. 1 1897 szept. ] 1898 ,an. 1 1897 nov. 1 1897 nov. 1 1897 okt 1 1897 okt. 1 1897 okt 1 1897 szept. J 1897 aug. 1 _ _ _ _ 98 50 98 75 91 75 97 25 99 50 95 50 98 50 101 50 100 — 99 50 99 - 92 25 98 25 100 50 96 50 99 50 102 50 101 — 98 50 98 75 91 75 97 25 99 50 95 50 98 50 101 50 100 ­99 50 99 - 92 25 98 25 100 50 96 50 99 50 102 50 101 ­4 ____ 99 10 100 10 99 10 100 10 „ rt 50 évre, kor. ért. „ „ közs. kötv. 50 „ vf. 110 frt „ „ rt n 5'' „ -- — rt rt n rt 50 „ ... — ... „ „ nyer.-kötv. ._ ........... ... .. „ „ „ osztrák felülbély. nyer.-jegy .............................. „ n rt osztrák felülbély... „ „ nyeremény-kötvények ........ Magyar országos központi takarékpénztár .................. n rt tf n kor. ért. ... rt Tt n r> v n ■“* Magyar takarékpénztárak közp. jelzálogbankja _ _ „ „ 'kor. ért. „ ff „w közs. kötv. n n r n rt Osztrák-magyar bank 40Vs évre.. . „ „ „50 évre .............. ................... Pesti hazai első takarékpénztár közs. kötv ................ „ „ „ „ záloglev, korona ért. „ „ 50j. Kronenw. „ „ Com.-Schuldv. 50j. 110 11. _ r r> rt rt n --— --­r r r n ^ n -- —- —­„ „ Prämien-Obligation _ _ _ „ „ mit österr. Überstempelung.. „ „ Prämienschein ................ „ „ mit österr. Überstempelung.. „ „ Präm.-Obligationen .............. Ung. Landes-Central-Sparcasse .................................... „ „ „ „in Kronenwährnng _ t* r rt rt n n — Ceutral-Hypothekenbanlc ung. Sparcassen .................. „ „ „ „ in Kronenw. „ „ „ „ Com.-Obl.... .. rt rt r> n rt rt Österreichisch-Ungarische Bank 40‘/*jähr .................... „ 50jähr ........................ Pester Vaterländische I. Sparcasse, Communalschuldv. „ „ „ „ Pfandbr. in Kronenw. Pester Uns-. Commerzialbank ................... ... —_ 4 4 4 41/, 4 4 3 4V* 4Vj 4 4V» 4 4V» 4 4 4 4 4 4»/* _ ___ _ _ 100 — 98 25 100 - 121 50 123 50 20 - 22 - 103 25 100 25 100 25 98 25 100 50 98 25 100 — 96 - 100 10 100 10 «6 30 98 50 lOO — 100 50 99 25 101 — 122 50 124 50 21 - 23 - 104 - 101 25 101 25 99 - 101 50 99 25 L01 - 97 - 101 - 101 50 97 — 99 50 tOl ­100 — 98 25 100 — 121 50 123 50 20 - 22 - 103 25 100 25 100 25 98 25 100 £0 98 25 100 - 96 - 100 10 KX) 10 96 30 98 50 100 ­100 50 99 25 101 - 122 50 124 50 21 - 23 - 104 — 101 25 101 25 99 — 101 50 99 25 101 - 97 - 101 - 101 50 97 — 99 50 101 ­4 1897 aug. 1 1897 okt. 1 1897 okt. 1 _ _-----­98 75 99 50 98 75 99 50 „ „ „ „ közs. kötv. visszafiz. 110 frt. w * rt n it r 210 k. „ „ „ Com.-Obl. Rz. fl. 110 , n „ K. 210 IVi 4-----­-----­105 ­99 ­106 - 100 ­i05 — 99 ­106 - 100 ­b) Vidéki és külföldi intézetek kibocsátásai. Emissionen von Provinz- und ausländischen Anstalten. 101 — 100 - 101 - 100 ­102 — 100 50 100 50 Albina takarék- és hitelintézet ... ... .............. ... Aradi polgári takarékpénztár 40 évre .............-......... „ „ „ 40 „ visszafiz. 110 frt 40 Albina Spar- und Creditanstalt— — — —. — — — Arader Bürgerliche Sparcasse, 40jähr._ ...................... 40 „ Rz. 110 fl. ... r „ „ 40 „ ......................... 5 5 5 5 Va 4Va 5 4'/, 5 41/2 4Vü 41/s 5 5 5 4Vs 5 5V» 1898 an. 1 1897 decz. 1 1897 decz. 1 1897 decz. 1-----­-----­101 — 100 — 101 - 100 ­102 — 100 50 100 50 Aradmegyei takarékpénztár .............................. ........ Bosnyák-herczegovinai szabad, országos bank ......... Debreczeni első takarékpénztár.. ... ......................... Erdélyr. m. jelzáloghitelb. 40 évre ............................. „ „ „ 40 „ visszafiz................ Horvát-szlavon országos jelzálogbank ................... kö*ségi lötv. _ Nagyszebeni ált. takarékp. 31l/, évre visszatiz. iio frt „ „ „ 40 évre, visszafiz. 106 frt 40 „ III. kib............... 35 „ IV. „ .............. Nagyszebeni földhitelintézet ....................................... Arader Comitats-Sparcasse ......................................... Priv. Landesbank für Bosnien und Hercegovina ........ Debrecziner erste Sparkasse .................................... Siebenbürg.-ung. Hypothekenbank, 40j ......................­40j........................ Croatisch-SIavon Landes-Hypothekenbank .................. „ „ Com.-Obl— Hermannstadter Allgemeine Sparcasse, 31V2j. Rz. H. 110 „ 40j. Rz. 11. 106 40j. III. Em. ... 35j. IV. „ ... 1897 szept. 1 1897 aug. 1 1897 nov. 1 1897 aug. 1 1897 szept. 1 1897 nov. 1 897 aug. l 1897 okt. 1 1897 aug. 1 1897 nov. 1 1897 szept. 1 1897 decz. 1 1897 aug. 1-----­-----­98 50 99 — 100 — 98 50 100 50 102 — 102 — 101 75 100 25 103 50 102 — 99 ­99 50 101 - 99 50 101 25 102 25 101 25 105 ­98 50 99 — 100 ­98 50 100 50 102 — 102 ­101 75 100 25 103 5» 1)2 — 103 — 100 25 117 50 18 - iüO 50 99 2) 99 — 99 50 101 — 99 50 101 25 102 25 101 25 105 — „VI. kib ............................ Osztrák földhitelintézet nyer.-kötv. nyer.-jegy............................... Temesvári első takarékpénztár .. r rt yt —----- -----­„ „ „VI. Emission — Österreichische Bodencredit-Anstalt, Prämienschuld.. „ tt „ Prämienschein.. Erste Temesvárer Sparcasse ........................................ 6 4Vi 3 5 4V* 1897 nov. 1 1897 szept. 1 1897 decz.l 1897 nov. 1 1897 nov. 1-----­_ _ 103 — 100 25 117 50 18 — 100 50 99 25 101 25 118 50 19 — 101 — 100 — 101 25 118 50 19 - Ol - 100 — IV. Elsőbbségi kötvények. Adria m. kir. tengeri najOzasi részvénytársaság.. _ Budapesti közúti vaspálya-társaság koronáért. _ _ Budapesti villamos városi vasút r.-t ........................... Budapest-pécsi vasút _ Déli vasút..................................................................... Első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság. ............. Első pesti spódium- és csontlisztgyár r.-t. 150 frt n. é. Kassa-oderbergi vasút 1889, ezüst .............................. „ „ 1889, arany ............................. „ „ 1891, ezüst _ —...................... „ „ 1891, arany ........................... „ „ (osztrák vonal) 1889, ezüst ... Magyar folyam- és tengerhajózási r.-t ........................ ! Magyar-gácsországi vasút I kib..................... „ II. „ .............................. „ „ ezüst ................................... Magyar nyugoti vasút (székesf.-győr-gráczi vonal)... „ 1874. kib. ... ....................... Magyar vasúti elsőbbs. kölcsön beruh, czélra, arany Osztrák-magyar államvasút, 1883 .............................. X. kib. 1885 .......... ... i Pesti Lloyd- és tőzsdeépület ........... 1 Torontáli helyi érdekű vasútak .............................- Prioritäts-Obligationen. Adria kön. ung. Seeschifffahrt-Actiengesellschaft _ Budapester Strassenbahn-Gesellschaft in Kronenwähr. Budapester elektrische Stadtbahn A.-G....................... Budapest-Fünfkirchner Eisenbahn-Actiengesellschaft.. Südbahn-Gesellschaft..................................................... I. k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft ... Erste Pester Spodium- u. Knochenf. A.-G. 150 11. Nom. Kaschau-Oderberger Bahn 1889, Silber ...................... „ 1889, Gold ......................... „ 1891, Silber........................ „ 1891, Gold ......................... „ „ (öst. Lin.) 1889, Silber........................ Ungarische Fluss- u. Seeschifffahrt A.-G .................... Ungarisch-Galisische Eisenbahn, I. Emission ............. it r n H* „ — — -— „ „ „ Silber........................ Ung. Westbahn (Stuhlweissenb.- Raab-Grazer Strecke) „ „ 1874 Emission .............. .................. Ung. Eiseabahu-Prioritäts-Anlehen, Inv.-Zw. in Gold Österreichisch-Ungarische Staatseisenbahn, 1883 ........ X. Em. 1885 Pester Lloyd- und Börsegebäude ........................... TorontAler Lokalbahn.. ............................................ 4V* 4 4 4 4 6 5 4 4 4 4 4 4V* 5 5 4 5 5 4.1/ 1 li 4 3 4V* 4V* 1898 jan. 1 1898 jan. 1 1898 jan. 1 1897 okt. 1 1897 nov. 1 1897szept.30 1897 dec. 31 1898 jan. 1 1898 jan. 1 1897 szept. 1 1898 jan. 1 18t 8 an. 1 1898 an. 1 1897 szept. 1 1898 jan. 1 1898 jau. 1 1897 okt. 1 1897 okt. 1 1898 jan. 1 1897 nov. 1 189 7 szept. 1 1897 decz. 1 1898 jan. 1 ___-----­100 50 99 ­98 50 96 50 150 50 99 - 120 — 98 75 120 - 9J 50 100 - 108 - 107 23 98 50 106 75 106 lo 121 50 100 — 101 50 99 50 99 50 97 50 152 50 100 — 121 - 99 75 121 100 50 101 - 109 — 108 25 99 50 107 25 107 25 122 50 100 50 100 50 99 — 98 50 96 50 150 50 99 - 120 ­98 75 12) ­99 50 100 — 108 — 107 25 98 50 L06 75 106 75 121 50 100 — 101 50 99 50 99 50 97 öu 152 50 100 - 121 - 99 75 lal ­100 50 101 — 109 - 108 25 99 50 107 25 107 25 122 5t) 100 50 ß) ÉB*tékiösssl©a — Effectenh'őrse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom