A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1896, július-december (33. évfolyam, 145-295. szám)

1896-07-01 / 145. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hi­vatalából el vitetve frt 10.— Házhoz hordva .. „ 12.— Postán küldve ... „14 — Egyes példány 10 kr. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. .1 CURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ............fl. 10.— Ins Haus zugestellt „ 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1896. július 1. (szerda). 145. szám. Etfl} Vízállás reggel 7 órakor \ in. , Wasserstand 7 Uhr Früh / ' 1 ,m Hőmérő reggel 7 órakor \ , Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúlymérö reggel 7 órakor \ 78n Barometer um 7 Uhr Früh / 11 ,m I. Gafoonanemsiek. •• Getreide. aj Kész áru. — Mffectice Waare. A budapesti áru- és értéktőzsde Szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőség hektoliterenként és kilogrammonként. — Qualität nach Hektoliter und Kilogramm. b) Határidőre. — Terminwaare. Usance-yiiuőségű 100 kilogrammonként. — Usance-Qualität pr. 1:00 Kilogramm. II. Különféle termények. — Diverse Proclucte. III. A hajószállitás fuvar díjtételei Budapestre. — Schiffstransport-Frachtsätze nach Budapest. Győrbe a fuvardijtétel 10 krral magasabb a budapestinél. — Nach Raab ist der Frachtsatz um 10 kr. theuerer als nach Budapest. A hajódíjtételek 100 kilogrammonként, a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetnek. Die Schifffrachtsätze verstehen sich ver 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Assecuranz. A Béga-állomásokról a burcsellázást beleértve. — Von 'den Béga-Stationen inclusive Burcellirung. a A) Afiitözsdc. — W a a r e n b ö r $ e. Weizen Ö vagy új Alt oder neu Faj Gattung üiiinöségi súüy hektoliterenként — Qualiiütsgewicht per Hektoliter 76 % 77 % 78 üjg 79 kjg 80 Kjg 81 Hl 1 82 írttól von fl. ÍOO Ri&OK'ramiiiiiak ára — Preis 700 Kilogramm írtig bis ft-. írttól von fl. írtig bis Jl. írttól von fl. írtig bis fl. írttól von H. írtig bis fl. írttól von fl. írtig bis fl. írttól von fl. írtig bis fl. írttól iion fl. írtig bis ji. I Ó — alt bánsági - — — Banater.............. ____ _ _ 6 45 6 55 6 50 6 65 6 60 6 70 6 65 6 75 6 70 6 80 — -.—. • — — 05 ó — alt tiszavidéki .......­Theiss i .......... — — — — 6 50 6 60 6 55 6 70 6 65 6 75 6 70 6 80 6 75 6 85-----­-----­N Ó — alt pestvidéki ... ... Pester Boden ... — —-----­6 45 6 55 6 50 6 65 6 60 6 70 6 65 6 75 6 70 6 80-----­-----­3 ó — alt fehérmegyei-. ... W eissenburger...-----­— — ti 45 G 55 6 50 6 65 ti 60 6 70 6 65 6 75 6 70 6 80-----­— — ca Ó — alt bácskai... ... — Bácskaer ... ...-----­-----­6 55 ti 65 6 60 ' 6 75 6 70 ti 80 6 75 6 85 6 80 ti 90 — —■ •-----­ó — alt román ... — ... Rumänischer ... ó — alt szerb- ... ... Serbischer ....... — — ó — alt bolgár ... ... ... Bulgarischer _: i Ó vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Quftlit. ■/» tw ir/i t Frt-íól Von Frt-ig Bis Ó vagy új hit oder nem Faj — Gattung Minőségi súiy hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-íól Von Frt-ig Bis Rozs ... Rossen ó — alt elsőrendű _ Ia .... ... másodrendű IIa............. 70—72 6 — 5 90 6 05 5 95 Tengeri.. 3Iais ó — alt ó — alt bánsági.. másnemű ... Banater ... ... anderer ... 4 05 3 95 4 10 4 — Árpa... V ----­... Gerste... ó — alt takarmány.- Futter.. ... égetni való. Brenner ... 60—62 _ _ _ — v - — ... n -­ó — alt 62—64-----­-----­Repcze ­Reps. .... új — neu káposzta ... Kohl — — _ _ _ _ r> — * ó — alt sörfőzésre.-. Brauer.. .. 64—66 — — — — » - — új - neu bánsági . ... Banater-----­-----­-----­Zsil) — Hafer ó — alt ó — alt 1 1 1 1 39—41 39—41 ti 10 6 40 Köles . Hirse ó — alt —-----­5 25 5 50 Haza.. -.- ... Weizen.­r> -­------ n — i Pénz-Geld Határidő — Termin \-------­| frt Áru -Waare frt SCöíésafc — Schlüsse Az I3SS. junius 30-iki délutáni tőzsdén előfordult kötések. Vorgefallene Schlüsse an der Nachmittagsbörse vom SO. Juni 189(i. szept.—okt. - Sept.—Oct.. márcz.—ápr.. März—April juuius ... ... Juni. ... ... ti 36 6 37 6 36 6 33 6 39 _____ Buza.. ... - Weizen... szept.—okt. - Sept.—Oct.. márcz.—ápr._ März—April máj.—jun. ... Mai—Juni— 6 36 6 34 __________ Rozs ___— Roggen.. fi - - -- -- V márcz.—ápr.. März—April szept.—okt... Sept.—Oct.. 5 26 5 27 5 26 5 24 5 29 5 27 Rozs - ... ... Roggen márcz.—ápr.. März—April szept.—okt. _. Sept.—Oct.. 5 26 5 24 _________ Í Tengeri ... Mais... — v - — r> — — „ . — „ — — r> — r> — — r> - — n —-­1896 junius— Juni. ...•... jun.—jul.. ... Juni—Juli­juk—aug. ... Juli—Aug... szept. ..........Sept_______ okt.... ........Oct.............. 4 07 3 75 4 08 3 76 4 09 4 07 ... _______ 3 76 3 73 3 77 3 75 Tengeri ... Mais.... — máj.—jun. — Mai—Juni— jul.—aug. ... Juli—Aug. . aug.—szept... Aug.—Sept. október _ _ October.. _ 3 80 3 76 ... ........ ... 1 ZaS> ... ____Hafer____ • -- r> ­márcz.—ápr.. März—April szept.—okt... Sept.—Oct. _ Zab — Hafer ___ márcz.—ápr.. März—April szept.—okt. -. Sept.—Okt.. 5 20 5 21 5 21 5 17 5 21 ... ... 5 21 5 18 ... ........ ... Káp.-repcze Kohlreps 1896aug.-szept. Aug.—Sept. 10 65 10 75 10 70 10 75 ..............___ Káp.-repcze Kohlreps 1896aug.-szept. Aug.—Sept. F a j — ■ Gattung Pénz-Geld Aru- Waare kötések—Schlüsse frt frt ingyen hordó — franco Fass netto Tara Disznózsír . . Schweinefett- .... budapesti................ . ... ................ vidéki Budapester ... ... ... ... ... ... ... ... ijindlVft ... __ .... _ _ _ 48 — 48 50 ............- -- ..........— magyar la légenszárított vidéki . _ városi légenszárított, 4 darabos... ... 3 ung. Ia luftgetrockneter Landspeck .. Budapester Stadtwaare, 4 stückige... 3 _ _ _ _ Szalonna Speclí. — ... — ... 44 50 45 — ! ^ — 48 — 49 — ! C füstölt a-eränchert. ... _ ... 50 — 51 — j boszniai, 1895. évi, usance-minőség— bosnische, 1895. Usance-Qualität.. ... 120 Stück ........ — _ _ _ _ S. _ Zsákkal együtt, göngy- súly tiszta súly helyett. . 100 100 . ........ _ _ 1 *£ Szilva Swetschken 85 _ _ _ _ Kész áru ........ Eífective Waare ....... szerbiai, „ „ usance-minőség— serbische, „ Usance-Qualität.. — „ 100 Stück .............. ___ Minőség 500 grammon­___ 1 ként. 85 ., .............. ____ _ _ s boszniai, 1896 okt.-nov. Usance-min... .. ., 120 darabos bosnische, 1896 Okt.-Nov. Us.-Qual... „ ., ., 120 Stück. _ _ o Inclusive Sack, brutto für 10 50 10 75 . .. 100 „ ................. 100 ., . 12 25 12 75 0 Netto. Qualität per 500 Szilva Zwetschiicn ____ 85 , . 16 50 17 — = Gramm. Határidőre. _ Terminwaare.. — ...' szerbiai ., .. Usance-min. . serbische, „ „ „ Us.-Qual... ., „ „ ., 100 Stück. 10 50 10 75 i ., ., ., 100 darabos. 12 25 12 50 K 85 1 v ^ n 85 „ 16 50 17 — Ui Szilvaíz Zwetschlcenmus Slavonische» 1895 .............................. 13 50 14 — 0 ingyen hordó—franco Fass netto Tara Kész áru ........ Eífective Waare ....... szerbiai 1895 ................ „ ... .. ... serbisches 1895... .............— .......... 12 — 12 50 15 Szilvaíz Zvvctschkenmus Szlavóniai 1896 szept.—okt. ... ... ... slavonisches 1896 Sept.—Okt.. — ... serbisches .. ... 15 — 15 25 c Határidőre. _ Terminwaare — .... _ 13 50 13 75 Érttől-von frtig-Ws Luzerner ungarische 1895- .............. 83 erein as Kleesaaten __ — ., középszemü 1895 mittelkörnige 1895 ................... _ _ „ grobkörnige 1895 ...................... es Honnan Von kr. « Honnan Von kr. es > kcS N Jl Honnan Von kr. SS m Pancsova ......... Újvidék .............. 25—28 20—23 N % Szentes ... ... _ Szeged ........ ... 27—30 26—28 Mitrovicz __ ... ... 32—35 Bezdán ............. Kalocsa ... ... ... Punaföldvár ........ 14—17 11—13 10—12 H Zenta.. .............. Titel ... .............. 25—27 22—25 eS Sí l Temesvár ............ Nagy-Becskerek­35—38 25—28

Next

/
Oldalképek
Tartalom