A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1896, január-június (33. évfolyam, 1-144. szám)

1896-01-02 / 1. szám

2 $ •ü « 6t Ó vagy új Alt oder neu Faj — Gattung 76 Minőségi súly hektoliterenként — (Jualittltsgewicht per Hektoliter 77 78 79 80 % 81 *i, 82 «fr 100 kUoerninmiiHk arn ­- Preis per 1 OO Kilogramm frttól ; írtig von fl. \ bis fl. frttól vonfl. frtig bis fl. frttól vonfl. frtig bis fl. frttól von fl. frtig bis fl. frttól vonfl. frtig bis fl. t frttól | vonfl. frtig bis fl. frttól vonfl. frtig bis fl. 1 új — neu bánsági ... ... ... Banater............... _ _ , _ _ 6 85 6 95 tí 90 7 05 7 — 7 10 7 05 7 20 7 15 7 25 7 25 7 30 ;\j — neu tiszavidéki ... ... Theiss ...............-- -- -- -­6 90 7 7 — 7 10 7 05 7 15 7 10 7 25 7 2;> 7 30 7 30 7 35 1 H új — neu pestvidékí ......... Pester Boden ... — -------------­6 85 tí 95 tí 90 7 05 7 ­7 10 7 05 7 20 7 15 7 25 7 25 7 30 3 áj — neu febérmegyei ....... Weissenburger... _ -- -- -­6 85 6 95 fi 90 7 05 7 ­7 10 7 05 7 20 7 15 7 26 7 25 7 30 B áj — neu bácskai............... Bácskaer .............-- -- -- -­tí 95 7 05 7 05 7 15 7 10 7 20 7 15 7 30 7 25 7 35 í 35 7 40 új — neu román ............... Rumänischer. ...-- -- -- -­— —-- -­_ — — — — — — _ — — _ _ _ _ _ új — neu szerb ................... Serbischer .........-- -- -- -­____ _ _ — — — — _ _ — — _ _ _ _ ____ _ _ új — neu bolgár. ............... Bulgarischer ........ ____ j XXXIII. évfolyam. Budapest, 1896. Ianuár 2. (csütörtök.) V g?) 1. szám.-----/ f .. .. ...............-p : ____ Witterung ) ^,>t-triib Vízállás reggel 7 órakor \ . „ Wasserstand 7 Ubr Friih ( m Hőmérő reggel 7 órakor \ ,90 n Thermometer 7 Uhr Friih / Légsúlymérő reggel 7 tfrá'kor, > 7Rq , Barometer um ^Jhí.Fmh f rf- ­Kosa ......... Kuicgen... 0 vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qua'it.-Gewicht Frt-tól Von Frt-ig Bis tí 35 6 25 j új — neu elsőrendű ... i* _. ... másodrendű II».l ......... 711—72 _ _ ti 30 tí 20 Árpa ......... (.erste ... » -- -- n n ------ n -­új — neu új — neu új — neu takarmány.. Futter.. ... égetni való. Brenner ... sörfőzésre... Brauer . _ óO—#2 tí2—<>4 t>4—títí 4 90 5 40 tí 40 6 10 tí 20 j 7 80 I Z*b ............Haler ___ * -- tt ó — alt új — neu — — 39—41 39—41 6 10 (! 45 0 vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi aúly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-to! Von Frt-ig Bis Tengeti... tt —* tt -­ó — alt új — neu bánsági-. másnemű ... Banater ... ... anderer ... _ 4 — 4 16 ■tepesse ... tt - --­új — neu új — neu kaposzta bánsági.. ... Kohl .. ... ... Banater ... ~ — — — — Kölcs........ Hirse. ... ó — alt 5 35 5 70 Busa .............. Weizen ... »» — — — >» « — — — T* — Határidő — Termin Pénz-fieW frt Áru-tVaare frt Kötések — Schlüsse . szept.—okt... Sept.—Oct.. márcz.—ápr.. März—April máj,—jun. ... Mai—Juni... 7 18 6 98 7 20 6 99 7 22 7 19 .................... 7 03 tí 98 ..................... Ross ............... Koggen_ tt -- -- -- tt -­márcz.—ápr.. März—April szept.—okt... Sopt.—Oct.. tí 29 6 31 tí 31 tí 30 ......... Tengeri .........Hais........... tt ------ tt -- -­tt ------ tt ----­tt ------ tt -— -­1896 máj.-jun. Mai—Juni _ jun.—jul ........Juni—Juli.. jul.—aug. _ Juli—Aug... szept ..............Sept................ okt.................Oct ................. 4 47 4 49 4 51 4 47 4 48 .. ... Xnb .............. Haler. __ n — — — n - — márcz.—ápr. März—April szept ............ Sept............. tí 11 6 13 6 13 6 15 tí 11 ........ K&p.-repcze Kohlreps 1896aug.-szept. Aug.-Sept. 10 65 Az 1895. deczember 31-tki délutáni tőzsdén előfordult kötések. Vorgefallene Sr,Müsse an der Nachmittagsbörse vom 31. Dezember 1H9H. Kti7.it ......... Weizen .. tt -- -- -- » szept.—okt... Sept.—Oct.. márcz.—ápr.. Miirz—April máj.—jnn. ... Mai—Juni... 7 03 7 — ...............— | Közs ............ Roggen-. márcz.—ápr.. März—April szept.—okt. Sept. —Oct. 6 34 6 32 ................... Tengeri-- _ Hais.. _ maj.—jun. ... Mai—Juni... jul.—aug. ... Juli—Aug.. 4 51 ................................ október ......... Oktooer. ... Zab ............... Haler _ tt -- -- -- tt -­márcz.—ápr._ März—April szept.—okt... Sept.—Oct... _ _____... ___ _ __ ... K&p.-repcze Kohlreps 1896.aug.-szept. Aug.-Sept. Faj — Gattung Pénz-Gs../ Aru -Waare frt frt ingyen hordó — franco Fass netto Tara Disznózsír _ Schweinefett _ budapesti ....................Budapester ....................................... 57 — 57 50 C vidéki .............................................................Landfett.............................................. magyar la légenszáritott vidéki. ............... ung. la luftgetrockneter Landspeck városi légenszáritott, 4 dí.rsbos ...............Budapester Stadtwaare, 4 stückige. _ _ _ _ Szalonna. _ Speck ..................... 50 — 51 — © — 52 — 53 — s • 5tí — 57 ­........................ ........1 boszniai, 1895. évi, usance-minőség ......... bosnische, 1895. Usance-Qualität... 120 (MMbos , . 120 Stiick ............ _ _ _ _ a. 15 50 16 — Zsákkal együtt, göngy- súly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammon­ként 100 ... , 100 ____ 16 — 16 50 ............ .. I V Szilva ............ Kész áru Zwetschksn. ....... Effective Waare „ n „ 85 „ — — — „ n 85 „ - — — szerbiai, „ „ usance-minőség ............serbische, „ Usance-Qualität— „ , 100 „ ............... , * 100 Stiick ......... „ r. m 85 — -- -- ” " ^5 ” - — — 17 — 17 50 13 50 14 25 13 75 14 50 ..................­..................| 1 15 25 15 75 C boszniai, Us^Évain ................ bosnische, Us.-Qual......... „ ^^Varabos ......... 120 St.— 100 „ ...................., 100 ., ... * n ......... 35 ... szorbiai Usnnce-tnin ............serbische. Us.-Qual. 100 „ ......... , 100 „ ... 85 „ .................... 35 „ ... _ _ _ _ ■* Inclusive Sack, brutto für _ E 0 Netto. Qualität per 500 Gramm. Szilva . ... ... Zwetschken.. ... _ _ fa Terminwaare _ __ fc Határidőre a ____ £ ingyen bordó — franco Fass netto Tara Szilvaiz ......... Kész áru ......... Zwetsch kenut un Effective Waare — szlavóniai 1895 ............................................slavonisches 1895 ... ... ... ........... 18 50 17 — 19 17 50 ......................................i Szilvafz. ........ Határidőre ........ Zwetschhenmns Terminwaare ......... a o------­. frttól-w» frtig-W* \< luezerna magyar 1895 ____________- ... Luzerner ungarische 1895............... vörös aprószemü 1835 ........... . ........... rőtbe kleinkörnige 1895 .............. középszemü 1895 ... ____ .'....... — „ mittelkömige 1895 ............... 38 - 30 — 35 — 46 — 33 — — Heremag. ... Klee sast te «a ......... | 37 — 39 — 43 — Honnan Von kr. « honnan Von kr. e > •3 Honnan Von kr. a B Pancsova.............. Újvidék _ ... Bezdá ■ ............... Kalocsa ......... ... Dunaföldvár ......... 25-27 23 -25 18-19 14-15 13-14 M Szentes ............... Szeged ............... Zenta..................... Titel ..................... 32-34 30—32 28-31 24—2tí N * Mitrovicz ............. 36-38 a H t £ SS Temesvár.. ......... Nagy-Becskerek.. 30—32 in, A iiajószállitás fuvardíjtételei Budapestre. — Schiff stransport-Frachtsätze nach Buda,pest. Gyürbe a fuvardi.itétel 8—10 krral magasabb a budapestinél. — Nach Raab ist der Frachtsatz um S—10 kr. theuerer als nach Budapest. A hajódijtételek 100 kilogrammonként, a szállítási adóval és a biztosítási díj nélkül értetnek. DU Schifffrachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Tra.nnportstt.uer und. exclusive Assecuranz. A Béga-állomásokról a burcsellázást beleértve. — Von den Biga-Stationen inclusive BurceUirung. II. Különféle termények* — Diverse Producte. h) Határidőre. — Terminwaare. Usance-minőségíi 100 kilogrammonként. — Usance-Qualität pr. 100 Kilogramm. A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőség hektoliterenként és kilogrammonként. — Qual tat nach Hektoliter und Kilogramm. a) Késs áru. — Effective Waare. I. Gabonaneműek. — Getreide. B A) Árutőzsde. — Waarenbörse. A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hi­vatalától elvi tetve frt 10.— Házhoz hordva . . „ 12.— Postán küldve ... „14 — Egyes példány 10 kr. AMTLICHES CURSBLATT DÉR'BUDAPESTER WAAREN­UND EPFECTEN-BÖRSB. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Sekretariat der Börse ............fl. 10.— Ins Haus zugestellt w 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. Megjelen ünnep- es vasarnap kivetelevel mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich.

Next

/
Oldalképek
Tartalom