A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, július-december (32. évfolyam, 147-298. szám)

1895-07-23 / 166. szám

Osztalék Dividende pro Részvények száma Anzahl der Actien Befizeto8 részvényenként Einzahlung per Actie ja c Hg w a s* Kamat3zámí tási határidő Zinsen- berechn ungs- Terminj 1893. 1894. é v r e 8 — 9 — 150000 120 o 1895jan.1 9 — 6 50 60000 100 5 1895jan.1 12 — 12 — 13334 150 5 1895jan. 1 ü _ 7 — 12000 80 5 .1895 jan. 1 6 50 7 — 4000 100 '— — — 0 500 K.2000 4 1895jan. 1 — — 50000 K. 200 5 1894 máj 1 + 6 —­5000 K. 200 4 1894 jul. 1 16 15 ­5000 200 — — 7 50 5 — 30000 100 5 1895jan.1 24 — 22 — 70000 200 5 1895 jan. 1 7 — 7 — 80000 100 5 1895 jan. 1 fr 40— fr 48— 3000 ar. 200 5 1895 jan. 1 fr 20— fr 24— 97000 ar. 100 5 1895jan. 1 10 — 10 ­6000 200 5 1895 jan. 1 15 — 16 — 62500 K. 400 5 1895jan. 1 — 25 — 4000 500 5 1895jan. 1 19 — 19 ­250000 160 5 1895 jan. 1 44 30 42 90 150000 600 5 1895 jul. 1 60 — 60 — 25000 500 5 1895 jan. 1 16 — 17 ­V 60000 200 5 1895 jan. 1 5 — 5 25000 100 7 ­7 — 992 50 __ _ — 5 — 10000 K. 200 __ __ — 8 25000 K. 200 __ __ _ — 10000 100 — __ 55 — 58 — 12000 300 — __ 7 — 7 — 10000 100 __ __ 38 — 40 ­12000 300 __ __ 400 ­400 5000 1000 . — 12 — 12 — 10000 200 5 1895 jan. 1 16 — 16 ­5000 200 5 1895 jan. 1 230 — 230 ­3000 1000 __ — 7 — 7 — 20000 100 5 1895 jan.1 0 5 — 5000 100 __ — 8 — 8 ­15000 100 5 1895 jan.1 — 8 ­5000 K. 200 5 1895 jan 1 50 — 50 — 2000 300 — — i 20 — ___ 2300 400 _ i 125 — 100 ­2000 500 ___, — : 22 — 12 ­4500 200 ___ — j 20 — 9 60 3500 160 __ — 0 — 1220 1000 __ — i 32 — 25 — 2000 400 __ _ 20 — 10 — 4500 200 __ — 18 ­12 — 8000 150 __ — | " 2500 100 — 10 — 10 — 20000 200 5 1895 jan. 1 — 5 — 6000 K. 200 — — 15 — 13 — 2000 100 __ — 9 — 8 — 20000 100 5 1895 jan 1 10 — 10 — 20000 100 5 1895 jan. 1 8 — 8 — 20000 100 5 1895 jan. 1 flO — 5 50 5000 100 5 1895 márc. 1 9 ­7 — 3500 100 __ — — 15000 30 __ — t50 — f50 2100 160 — — 30 — 30 — 8500 200 — — 16 — 16 — 10000 100 5 1895 jan.1 8 — 8 — 16000 100 5 1895jan. 1 __ 7 — 20000 100 5 1895 jan. 1 9 — 12 5000 100 5 1895 jan. 1 — 4 ­6000 K. 200 5 1895 jan.l 28 — 32 ­32000 100 5 1895jan. 1 5 — 5 — 2000 100 __ — 17 — 17 — 6000 150 ___ — 30000 100 — +14 ­tl6 ­5000 200 5 1894 okt. 1 6 — 7 — 15000 100 5 1895 jan. 1 85 — 85 — 4800 400 14 — 16 ­3750 200 5 1895 jan. 1 — 10000 K. 200 _ fl2 __ 100000 100 5 1894 jul. 1 14 — 14 ­10000 .200 ___ — __ __ 20000 K. 200 5 1894 nov. 1 t 5 ­__ 10000 100 — 12 -­15 — 6000 K. 400 5 1895 jan. 1 20 — 20 — 2400 100 fl3 50 __ 4000 150 __ — 7 — 7 — 13000 100 — 1895 jan. 1 — __ 1000] K. 200 __ — — __ 1000 K. 200 __ — 12 ­__ 1500 K. 400 __ — 12 — 12 ­2000 200 __ — 80 — 80 — 591 500 — 22 — 25 — 6000Í K. 400 5 1895 jan. 1 — 5 — 25000 K. 200 5 1895 jan. 1 14 ­14 — 12500 200 5 1895 jan. 1 7 — 7 — 2500 100 — — 28 — 28 — 700 200 — — f70 — — 3000 300 — — 20 — 20 — 2500 200 — — 22 — 23 ­2500 200 5 1895 jan.1 8 — 8 ­5550 80 — — — — 3000! K. 400 — 0 0 1200 100 — — 25 ­2000 200 — — f70 — +60 — 1600 500 — — 8 ­— 1500 200 — — 24 — 24 — 3000 200 — — — — 3200 K. 200 — — — — 4000 K. 400 — — — 3*— 20000 100 — — — 14 ­3000 100 — — — 0 5000 100 — — — 0 3000 100 — — — — 20000 K. 200 — — — — 6000 100 — — +4 50 0 — 26000 100 4 1895 apr. 1 +8 ­+4 ­30000 100 4 1895 ápr. 1 — 10 — 4000 100 — — 0 — 5000 200 — — — 7 86 30000 K. 200 5 1895 jaa. 1 +12 ­+14 ­20000 200 5 1895 máj. 1 22 ­25 — 7000i K. 400 5 1895 jan. 1 — —, 1600 2000 — — — —­120001 K. 200 — — 10 ­14 — 2000 200 — — 0 — — 1250 100 — — frf2050 — 200000 fr. 200 5 1895 márc. 1 V. Bankok részvényei. — Actien von Banken. Angol-osztrák bank ............... ............... Budapesti bankegyesület r. t .................. Első magyar iparbank . .. ............ Fiumei hitelbank ............................... ... Fővárosi bank-részvény-társaság. — ... Budapesti giro- és pénztár-egylet ... ... Hazai bank-részvény-társaság ............... Hermes magy. ált. váltóüzlet részvtárs. Horvát leszámítoló bank ......................... Horvát-szlavon országos jelzálogbank ... Magyar általános hitelbank ... ......... Magyar ipar- és kereskedelmi bank. ... Magyar jelzáloghitelbank, I. kibocsátás Magyar jelzáloghitelbank, II. kibocsátás Magyar kereskedelmi r.-t. ..................... Magyar leszámitoló és pénzváltó bank Magy. takarékp. közp. jelzálogbankja Osztrák hitelintézet .......... ... .... ... Osztrák-magyar bank ... ... ......... .... Pesti magyar kereskedelmi bank ... Unionbank ................................................ Anglo-Österreichische Bank..................... Budapester Bankverein Act.-Ges. ... ... Erste Ungarische Gewerbebank.. ......... Fiumaner Creditbank ............................... Hauptstadt. Bank-Actien-Gesellschaft _ Budapester Giro- und Cassen-Verein ... Vaterländische Bank-Actien-Gesellschaft Hermes Ung. Allg. Wechselstuben-A.-G. Kroatische Escomptebank ..................... Kroatisch-Slavon. Landes-Hypothekenb. Ungarische Allgemeine Creditbank.. _ Ungarische Bank für Industrie u. Handel Ungarische Hypothekenbank, I. Emiss. Ungarische Hypothekenbank, II. Emiss. Ungarische Handels-Actien-Gesellschaft Ung. Escompte- und Wechslerbank. _ Centr.-Hypothekenbank ung. Sparcassen Österreichische Creditanstalt. .................. Österreichisch-Ungarische Bank .............. Pester ung. Commercialbank Unionbank ......... .................................... VI. Takarékp. részv. Belvárosi takarékpénztár ......................... Budapest III. kerületi takarékpénztár... Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár. Budapest-terézvárosi ip. előv. jog nélk. Budapest Vill., IX., X. ker. takp. r.-t. Egyesült Bpesti fővárosi tp. e. jog. nélk. Magyar általános takarékpénztár ........ Magyar országos központi takarékpénzt. Pesti hazai első takarékpénztár-egyes.... VII. Biztosiió-társaságok részvényei. Actien von Assecuranz-Gesellschaften Bécsi biztosító társaság ........................... Bécsi élet- és járadék-biztositó intézet.. Első magyar általános biztosító társaság Fonciére, pesti biztosító intézet ............. Lioyd, magyar viszontbiztositó társ. ... Magy. jég- és viszontb. r.-t. e. jog nélk. Nemzeti baleset- és munkás biztositó-r.-t. Pannonia viszontbiztositó intézet _ ...- Actien v. Sparcass. Inuerstädter Sparcasse .............................. Budapester III. Bez. Sparcasse ............... Budapest-Elisabethstädter Sparcasse. ... Bp.-Thoresienstädter Sparc.ex Bezugsr. Sparc. A.-G. der Bpest. Vill., IX., X. Bez. Vereinigte Bpester Hauptst. Sp. ex Bez. Ungarische Allgemeine Sparcasse ......... Ung. Landes-Central Sparcasse ............. Erste Pester Vaterl. Sparcasse .............. Wiener Versicherungsgesellschaft ......... Wiener Lebens- u. Rentenversicher.-A.. Erste Ung. Allg. Versicherungs-G ......... Fonciére, Pester Versicherungsanstalt... Lloyd ung. Rückversicherungs.-G ......... Ung. Hagel- u. Rückvers.-Anst. ex Bez. Nat. Unfall- u. Arbeiter-Versieh. A.-G. Pannonia Rückversicherungs-Anstalt ... VIll. Gőzmalmok részv. - Actien v. Dampf m. Concordia-gőzmalom r.-t........................... Concordia-Dampfmühl A.-G .................... Első budapesti gőzmalom r.-t ................. I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G............. Erzsébet-gőzmalom-társ ............................ Elisabeth-Dampfmühl-Gesellschaft......... Luiza-gőzmalom r.-t .................................. Luisen-Dampfmühl A.-G.......................... Pannonia-gőzmalom-társ __ ... ... ......... Pannonia Dampfmühl-Gesellschaft_ _ Pesti hengermalom-társaság— ... ... ... Pester Walzmühl-Gesellschaft ............... Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t. Pester Müller- u. Bäcker Dampfm.-A-G. Pesti Victoria-gőzmalom .......................... Pester Victoria-Dampfmühle.. ............... Váczi hengermalom r.-t ............................ Waitzner Walzmühl-A.-G......................... IX. Bányák és téglagyárak részvényei. Actien von Bergwerken und Ziegelfabriken. Brassói bánya- és kohóegylet r.-t.. Budapesti tégla- és mészégető r.-t— ... Budapest-szentlőrinczi téglagyár.. ... ... Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. ... Északmagy. egyesült kőszénb. és iparv. Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t. Hungária gőztéglagyár r.-t. ... ............... István téglagyár r.-t ................................ Kassa-somodi kőszénbánya r.-t. id. elism. Kőbányai gőztéglagyár-társulat ............... Kőszénbánya és téglagyár r.-t __ ..._ Magyar asphalt r.-t .....................— ... _ Magyar ált. kőszénbánya r.-t. ............... Magy. gőztégla-, czem.- és gypszgy. r.-t. Magyar keramiai gyár r.-t ......................... Péterhegyi téglaipar r.-t........................... Salgótarjáni kőszénbánya r.-t .................. Szentendrei téglagyár r.-t. ..................... Ujlaki tégla- és mészégető r.-t... ......... Urikány-zsilvölgyi magy. kőszénb. r.-t— Kronstädter Bergbau- u. Hütton-A.-Vor. Budapester Ziegel- u. Kalkbrennerei A.-G. Budapest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik _ Vereinigte Ziegel- u. Cementfabrik-A.-G. Nordung. ver. Kohlenbergw. u. Ind. Unt. Oberung. Berg- u. Hüttenwerks-A.-G __ Hungana Dampfziegelai-A.-G .................. „István“, Ziegelei-A.-G ............... ......... Kaschau-Somodier Steink. Bergb. I.-Sch. Steinbrucher Dampfziegelei-Gesellschaft Kohlenbergb. u. Ziegelei-A.-G ................ Ung. Asphalt-A.-G ..................-................ Ung. Allg. Kohlenbergbau A.-G ............ U. Dampfziegel-, Cement- u. Gypsf. A.-G. Ung. Keramische Fabriks-Act.-G ............. Petersberger Ziegelindustrie A.-G .......... Salgótarjáner Kohlenbergb. A.-G ............. Szentendreer Ziegelfabriks-A.-G.. _ — Neustifter Ziegel- u. Kaikbrenn. A.-G.— Urikány-Zsilthaler ung. Kohlenbgw. A.-G. X. Vasművek és gépgyárak részvényei. Actien v. Eisenwerken u. Maschinenfabriken. Első m. gazd. gépgyár előv. jog nélk. „Danubius" magy. hajógyár r.-t .............. Ganz és társa vasöntőde és gépgyár ... Nadrági vasipar-társulat előv. jog nélk. ..Nicholson"-gépgyár részv.-társ .............. Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. ... Schlick-féle vasönt és gépgy. e. jog nélk. Schoenichen-Hartmann-f. m. gépgyár r.-t. Walser-féle I.m. gép- s tűzoltósz.-gyár r.-t. Weitzer János gép-, waggongyár és vasönt. I. ung. landwirthsch. Maschfab. ex Bez- „Danubius" ung. Schiffsbaufabrik A.-G. Ganz & Co. Eisengiesserei u. Maschinenf. Nadráger Eisenindustrie-Ges. ex Bez __ „Nicholson“ Maschinenfabrik-A.-G. Rimamurány-S.-Tarjáner Eisenw.-A.-G.— Schlick’sche Eisengiesserei ex Bezugsr. Schoenichen-Hartm.’sche u. Maschf. A.-G VValser’sche I. u. Masch.u.Feuer!.-F.A.-G' Weitzer Maschinen-, Waggonf. u. Eiseng' Első magyar betűöntőde r.-t. Első magjr. gyapjumosó- és bizom. r.-t. Első magyar részvényserfőződe ............. Erste Ungarische Schriftgiesserei A.-G. I. Ung. Schafwoll- u. Commissions-.-v.-G. Erste Ungarische Actienbierbrauerei _ Első magyar sertéshizlaló r.-t ................. Erste Ung. Borstenvieh-Mastanstalt....... Első magyar szállítási vállalat r.-t. Első magyar szálloda r.-t......................... Első magyar üveggyár r.-t ...................... Első pesti spodium- és csontlisztgyár... Első temesvári szesz-égető és finom. r.-t. Fiumei rizshántoló-és rizskeményitő-gyár Erste Ung. Transport-Actiengesellschaft Erste Ung. Hotel-Actiengesellschaft _ Erste ung. Glasfabriks-A.-G .................... I. Ung. Spodium- u. Knochenmehlfabrik Ersto Temesv. Spir.-Brenn. u. Raff. A.-G. Fiumaner Reisschäl- und Reisstärkefabrik Fővárosi Casino-épület r.-t. ..................... Hauptstädtische Casinogebäude-A.-G. ... Gschwindt-féle szeszgyár.. Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár ... „Hungária“ árpagyöngy-gyár ............... „Hungária- műtrágya- és kénsavgyár... „Hygieia“ fémipar részv.-társ __ _____ Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t ......... ... „ „ „ „ „ els. részv. Kőbányai polgári serfőző r.-t. .............. Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t. Magyar czukoripar r.-t. A. sor ............... „ B. „ előjogos Magyar fém- és lámpaárú-gyár r.-t. ... Magyar kender- és lenipar r.-t.. Gschwindt’sche Spritfabrik ... Graf Géza Esterházy’sche Cognacfabrik „Hungaria“ Rollgerstefabrik­.................. „Hungaria" Kunstd. u. Schwefelsäurefabr. „Hygieia“ Metallindustrie A.-G .............. Jordän’sche Lederfabrik Act.-Ges. .. ... „ Prior.-A. Steinbrucher bürgerl. Bierbrauerei A.-G. A.-G. zur Verw. d. ö. u. ung. Pat. Langer Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges. A) ........ „ „ „ Prior.-A. B) U. Metallwaaren- u. Lampenfabriks A.-G Ung. Hanf- u. Flachsindustrie-Act.-Ges. Magyar villamossági r.-t... .................... Ung. Electricitäts-Actiengesellschaft Nemzetközi villamossági társaság — Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t .......... Popper Lipót faipar r.-t ........................... Royal nagyszálloda részvény-társaság.. Szegedi kenderfonógyár r.-t .................... Sziszeki tárházak r.-t ............. ............... Törökbirodalmi dohányegyedárusági r.-t. Internationale Electricitätsgesellschaft.. Intern. Waggonleih-Actiengesellschaft- Popper’sche Holzindustrie-Act.-Ges.. ... Grand Hotel Royal A.-G. ............... ... Szegediner Hanfspinnerei-Fabriks-A.-G. Sisseker Lagerhäuser A.-G ..................... Tabakregie-A.-G. d. türkischen Reiches Osztrák ért. forint — Gulden öst. Währung XI. Könyvny. részv. — Actien v. Buchdruck. „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-t. „Athenäum“ Buchdruckerei A.-G .......... Franklin-társulat ...................................... Franklin-Gesellschaft................................ „Kosmos“ műintézet ................................ „Kosmos“ Kunstanstalt — ... ............... „Könyves Kálmán“ m. ir. és könyvk. I.kib. „Könyves Kálmán“ u. lith. u. Buchh. i. Em. v » . » II. kib. „ „ „ „ H. Em. „Országgy. F>tesitö“ kő- és könyvny.— „Országgy. Értesítő“ Stein- u. Buchdr.­„Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t.— _ „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G......... Pesti könyvnyomda r.-t ........................... Pester Buchdruckorei-A.-G...................... XII. Különféle vállalatok részvényei. Actien diverser Unternehmungen. Általános waggonkölcsönző-társuiat. ... Allg. Waggon-Leih-Gesellschaft. ............ Budapesti ált. villamossági r.-t ......... ... Budapester allg. Electricitäts A.-G. .... Egyes. magyarh. üveggy, előv. jog. nélk. Verein. Ungarländ. Glasfabrik, ex Bez. Í8fi­alacsonyabb niedrigster leg­magasabb höchster mal utolsó árfolyam heutiger Schlusscurs előző déli tözsds utolsó ár­folyama — Schlusscurs der letzten Mittagsblirse pénz áru pénz áru árfolyam — Curs Geld Waare Geld Waare j 174 — 175 174 — I 175 — 1 — — 127 50 128 — 127 50 128 50 i------­— — 208 — 210 — 208 — 210 - | 144 50 145 — 144 — 144 50 146 50 147 ­------­------­99 ­100 — S9 — 100 ­137 _ 136 ­137 ­190 — 195 190 — 195 ­------­-----­120 — 121 120 — 121 —------­------­206 ­208 — 206 ­208 —------­------­560 — 565 560 — 565 — __ __ ____ 1065 — 1075 __ 1060 — 1065 — 1350 — — — 1353 — 1355 — 1360 — 1362 ­— — _ — 349 — 350-­353 ­354 ­107 — 108 107 — 108 — _ — — — 136 — 140-­136 — 140 — _ — _ — 97 — 99-­97 — 99 — — — — — 131 — 132-­131 — 132 — — — — — 105 — 106-­105 — 106 — — — — — 1240 — 1245--­1240 — 1245 —------­— — 126 50 128 50 126 50 128 50 841 ­— — 840 ­845-­848 ­850 — _ 8325 — 8350 8300 — 8400 ­240 — 250 240 — 250 — — —------­385 — 390-­385 — 390 — — —------­4360 — 4380 — 4355 — 4370 ­174 ­— — 174 — 175-­174 — 175 —------­— — 95 — 100-­95 — 100 — — — — — 143 50 144 50 144 — 146 — — — _ — 165 — 170 — 165 — 170 — — — — — 940 — 960 —■ 940 — 960 — 360 — 368 360 ­368 ­------­------­2160 — 2175 — 2160 — 2175 — — — — — 355 — 360 — 355 — 360 —------­------­244 — 245 — 244 — 245 — _ _ _ _ 760 — 770 _ 760 — 770 — — —------­340 — 350 — 340 — 350 —------­------­232 — 233 — 232 — 233 — 338 — 340 338 — 340 — — — — — 115 — 116 — 115 — 116 — — —------­240 — 245 — 240 — 245 — — —------­137 — 139 — 136 — 137 —-----­------­292 ­294 — 293 — 295 —------­— — 135 — 136 — 135 ­136 -­— — — — 139 — 140 — 139 — 140 — — — — — 80 — 85 — 85 — 80 — — — — — 74 — 75 — 74 — 75 — — — — — 830 — 845 — 830 — 845 — — — — — 725 — 727 — 725 — 727 — — — — — 278 — 279 — 278 — 279 — — —------­157 — 158 — 160 — 162 —------­------­120 — 121 — 120 — 121 —------­------­194 — 196 — 198 — 198 ­____ _ _ 726 — 728 _ 726 — 728 ­— — — — 98 — 100 — 98 — 100 —------­------­280 — 285 — 284 — 286 — 248 — 250 248 ­250 ­— — — — 130 — 131 — 131 — 133 —------­------­2430 ­2450 — 2450 — 2470 —------­------­128 — 130 — 128 — 130 — ____ _ _ 274 — 276 _ 274 — 276 — i — — 125 — 127 — 125 — 127 — i — — — — 100 — 105 — 100 — 105 — — — — — 343 — 344 — 343 — 344 — 480 — 490 480 — 490 — — — — — 280 — 285 — 280 — 285 — j — — — — 115 — 116 — 115 — 116 — — — — — 185 — 190 — 185 — 190 — — — — — 175 ­185 — 175 — 185 —--------­— — 180 —------­180 — — — — — 200 — 203 — 200 — 203 — — — — 1340 — " ~ 1340 — ““ 520 ­525 520 — 525 — — — — — 176 75 177 50 176 75 177 50 — — — — 205 — 206 — 205 — 206 — _____ _ — 169 — 171--­169 — 171 — — — 512 — 517--­512 — 517 — — — — — 1475 — 1485--­1475 — 1485 —--------­--------­415 — — — 415 —-------­__ _ _ _ 280 — __ _ 280 ­__ _ — — — — 200 — 205-­200 — 205 —------­------­140 — 145 — 140 — 145 —------­-----­1100 — 1150 — 1100 — 1150 —-----­------­507 — 510 — 507 — 510 — 150 — 150 — — — — — 170 — —-­170 — — — 134 — — —* 134 50 135 50 136 — 137 — — — — — 126 50 127 50 126 50 127 50------­------­165 — 175 — 165 ­.175 ­I I Z 1 154 — 155 _ 154 — 155 —-----­-----­331 — 333 — 335 — 337 — — — — — 510 — 513 — 510 — 513 — _ . _ _ 120 — 125 _ 120 — 123 —------­------­280 ­290 — 280 ­290 —-----­— — 234 ­235 — •234 — 235 — ; f-tel jelölt értékeknél, melyeknek üzletzárlat-éve a naptári évvel nem egyezik meg, a jegyzett osztalék az utolsó üzleti évre értendő. — Bei den mit + bezeicbneten Effecten, deren Abschlussjahr nicht mit aem Kalenderjahr übereinst! innit, versteht sich die notlrte Dividende t'ür das letzte Geschäftsjahr • * 50 frt befizetés után. — Nach fl. f*0 Binzahluut;

Next

/
Oldalképek
Tartalom