A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, július-december (32. évfolyam, 147-298. szám)

1895-07-01 / 147. szám

A BUDAPESTI ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE Előfizetési árak évenkent. A tőzsde titkári hi­vatalától elvitetve írt 10.— Házhoz hordva . . „ 12.— Postán küldve ... „14 — Egyes példány 10 kr. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. CURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. db Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ...........fl. 10.— Ins Haus zugestellt „ 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. XXXII. évfolyam. Budapest, 1395. julius 1. (hétfő). 147. szám. Időjárás \ az;n Witterung / szep 8cfton Vízállás reggel 7 órakor a Wasserstand 7 Uhr Früh / 000 m Hőmérő reggel 7 órakor \ , 99„ p Thermometer 7 Uhr Früh / ■ Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7ftP. „„ Barometer um 7 Uhr Früh / » A) Árutőzsde. W a a r e nb ö r s e. I. Gabananemüek. — Getreide. a) Kész áru. — JEffective Waare. A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Nach Usancen der Budapester Waaren- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőség hektoliterenként és kilogrammonként. —- Qualität nach Hektoliter und Kilogramm. i? N 5 a Ú vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként — Qualitätsgewicht per Hektoliter 76 % 77 78 % 79 % 80 % 81 82 100 liliomra Elírnunk ára — Preis per ÍOO Kilogramm írttól von fi. írtig bis fi. írttól von fi. írtig bis ü. írttól ven fi. írtig bis fi. írttól von fl. írtig bis fi. írttól von d. írtig b ’» ti. írttól von fi. írtig bis h. írttól von ti. írtig bis H. új — neu bánsági ... ......... Banater........ . ... — neu tiszavidéki ... ... Theiss ............... m — neu pestvidéki ......... Pester Boden ... u.l — neu fehérmegyei-. ... Weissenburgcr... ui — neu bácskai .............. Bácskaer. ............ «1 — neu román ............... Rumänischer. ... U) — nou szerb ................... Serbischer ....... Új — neu bolgár. .............. 6 95 7 — 6 95 6 95 7 05 7 — 7 05 7 — 7 - 7 10 05 7 7 7 — 7 — 7 10 7 05 7 10 7 05 7 05 7 15 7 05 7 10 7 05 7 05 7 15 7 10 7 15 7 10 7 10 7 20 7 10 7 15 7 10 7 10 7 20 7 15' 7 20 7 15 7 15 7 25 7 15 7 20 7 15 7 15 7 25 7 20 7 25 7 2U 7 20 7 30 Rozs .......... Roggen... Ó vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tól Von Frt-ig Bis Tengeri__ Haiti Ó vagy új Alt oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tól Von Frt-ig Bis új — neu elsőrendű ... I*.............. másodrendű II&.............. 70—72 5 55 5 50 5 60 5 55 uj — neu uj — neu bánsági ........Banater ___ másnemű — anderer ... — — 6 25 6 20 6 30 6 25 Árpa ..........Gerste ... új — neu új — neu új — neu takarmány.. Futter... ... égetni való. Brenner _ sörfőzésre— Brauer. ... 60-—62 62—64 64—66-------­------­Repcze __ Reps . ... z káposzta — Kohl ... _ bánsági.. ... Banater _ — — 8 75 9 — Zab. ..........Hafer ... ó — alt új — neu — — 39—41 39—41 6 40 6 70 Köles.. __ Hirse. ... ó — alt — — — — 6 — 6 60 Határidőre. — Terminivaare. Usance-minőségtí 100 kilogrammonként. — Usance-Qualität pr. 100 Kilogramin. Kata Weizen ... Határidő — Termin szept.—okt... márcz.—apr., máj.—jun. — Sept.—Oct.. März—April Mai—Juni... Pén z-Seld frt Aru -Waare frt Kötések — Sch/üssi­6 86 7 20 7 22 6 82 6 91 7 20 7 23 6 86 7 19 Az 1895. junius 28-iki délutáni tőzsdén előfordult kötések. Vorgefallene Schlüsse an der Nachmittagsbörse vom 28. Juni 1895. Bnza. Weiien szept.—okt.. márcz.—apr. máj.—jun. .. Sept.—Oct. . März—April Mai—Juni _ 6 87 6 85 6 86 Roch. ... Roggen . marcz.—apr., szept.—okt... März—April Sept.—Oct.. 5 73 5 75 5 72 5 79 5 74 Rozs Roggen. szept.—okt. Sept.—Oct. 5 72 5 70 5 71 Tengeri ......Hais... 1896 máj .-jun. jun.—jul ........ jul.—aug. ... aug.—szept.-. okt................. Mai—Juni _ Juni—Juli.. Juli—Aug... Aug—Sept.. Oct............... 5 10 6 03 5 12 6 05 5 12 5 16 6 08 6 01 5 11 6 05' Tengeri. Uais. Zab ... ... Haler. ranius. okt. _ Juni.. Oct... ma].—jun. .. jul.—aug. .. aug.—szept.. október... .. Mai—Juni- Juli—Aug.. Aug.— Sept. Oktober. ... 6 04 6 01 6 03 z&t> Hal'er 5 73 5 75 5 64 5 77 5 73 marcz.—apr. szept.—okt.. März—April Sept.—Oct— K&p.*repcze Kohlreps aug.—szept.. Aug.—Sept. 9 75 9 85 9 95 9 75 U. Különféle termények. Káp.*repcie Kohlreps 1894. aug.-szept. Aug.-Sept. Diverse Producte. ingyen hordó—franco Fass netto Tara F a i Gattung Pénz-Geld Aru-H'aare DiKinAiüir. Schweinefett frt frt budapesti. vidéki... . Budapester Landfett... Sialonutt Specii. magyar la légenszáritott vidéki, városi légenszáritott, 4 darabos fl * ^ fl füstölt ...................................... ung. la luftgetrockneter Landspeck Budapester Stadtwaare, 4 stückige. 7> r> ° ti geräuchert ..................................... 56 49 50 51 50 55 — 56 50 50 50 52 50 56 — Kötések —Schlüsse Zsákkal együtt, gongy- súly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammon­ként. Inclusive Sack, brutto für Netto. Qualität per 500 Gramm. Szilva . Kész áru Zwetschken.. Effective Waare boszniai, 1894. évi, usance-minőség „ . „ 120 darabos .......... .... „ , - 100 , ............. ... A ?j r> 85 „ — — — « szerbiai, „ v usance-minőség ............serbische, A 100 „ ......... , , 85 , ............ Szilva . .. Határidőre Zwetschken Terminwaare boszniai, 1895. okt.-nov., Usance-min. , , , 120(^arabos ... 100 , A A « 85 A szerbiai ., , Usance-min. ... 100 35 „ bosnische, 1894. Usance-Qualität _ „ , 120 Stück ........... „ 100 , ............... , 85 „ . ... ... Usance-Qualität... 100 Stück ......... 85 „ ............ bosnische, 1895. Ott .-Nov.,Us.-Qual. serbische. 11 25 11 75 120 St.... 13 50 14 — 100 _ 14 50 15 — S5 18 50 19 — Us.­Qual. 13 — 13 25 100 14 25 14 75 .85 n — 18 — 18 50 13 16 ingyen hordó — franco Fass netto T;ira Szilvaíz. Kész áru . Zwetschkenmus Effective Waare ... Szilvaíz.. Határidőre . Zwetschkenmus Terminwaare ......... Szlavóniai 1894 szerbiai 1894 _ slavonisches 1894 sorbisches 1894— 17 — 17 50 Szlavóniai 1895. szept.-okt.. szerbiai 1895. szept.-okt. . slavonisches 1895. Sept.-Okt. serbisches 1895. Sept.-Okt. .. 18 50 16 75 19 17 18 75 frttól-ron frtig-Ws Heremns Kleesaaie». luczerna magyar 1894 vörös 1834 _ _ _ Luzerner ungarische 1894 _ ... rothe 1894 ............— -............ M — 55 — 40 — 60 — III, A hajószáiliiás fuvardíjtételei Budapestre. — Schiff stransport-Frachtsätze nach Budapest. Honnan kr. Honnan kr. e Von IS Von. k « N s Pancsova.. ......... 20—21 » Szentes ............... 22—23 ■sí Újvidék ............... 17—18 — Szeged ............... 21—22 ___ Bezdán ............... 14—15 !“ Zenta... ............... 20-21 & Kalocsa ............... 11—12 Titel ... ............... 18-19 'v Dunatöldvár— — 10-11 Honnan Von Mitrovicz . Temesvár.. ....... Nagy-B^cskerek. kr. 28-29 35-36 20—21 Győrbe a fuvardijtétel 8—10 krral magasabb .a budapestinél. — Nach Raab ist der Frachtsatz um S—10 kr. ther.erer als nach Budapest. A haj ódíj tételek 100 kilogrammonként, a szállítási adóval és a biztosítási díj nélkül értetnek. Die Schijfffrachts'itze verstehen sich \per 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und Lexclusive Assecuranz. A Béga-áUomásokról a burcsellázást beleértve. — Von den Béga-Stationen inclusive Burcellirung.

Next

/
Oldalképek
Tartalom