A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, január-június (32. évfolyam, 1-146. szám)

1895-05-16 / 112. szám

Osztalék 2 ■* 'S c <05 ~ . Kamatszámí­Osztrák ért. furint — Gulden öst. Währung Dividende pro £• * o> Jd K -X-SÄ3 O »,.« ^ J3 ©" tási határidő leg­leg­mai utolsó árfolyam előző déli tőzsde utolsó ár-! 'S s Zinsen­berechnungs- Termin alacsonyabb niedrigster magasabb höchster rolvama — Schlusscurs 1893. 1894. > 3 TS N £ ~ 5 5 ™ E m u | | §v a* -2 heutiger Schlusscurs der letzten Mittagsbörse é v r 8 CC 'i s k N V. Bankok részvényei. — Actien von Banken. árfolyam — Curs pénz Geld . áru Waare pénz Geld áru Waare | I 8 —| 9 — 150000 120 5 1895jan.1 Angol-osztrák bank ............................. Anglo-Österreichische Bank .. ............... 173 ­174 _ 172 _ 173 _ 9 —! 6 50 60000 100 5 1895jan. 1 Budapesti bankegyesület r. t .................. Budapester Bankverein Act.-Ges. ......... 125 — 125 75 125 — 126-­126-­126 50 12 — 12 — 13334 150 5 1895jan. 1 Első magyar iparbank . .. ............ Erste Ungarische Gewerbebank .............. — — — — 211 — 213-­211-­213 — ! 8 — 7 — 12000 80 5 1895jan. Fiumei hitelbank ... ... ... ... ... ... ... Fiumaner Creditbank . ... ... ... ... ... — — — — 134 — 135-­135-­136 — 6 50 7 — 4000 100 — — Fővárosi bank-részvény-társaság- ... ... Hauptstadt. Bank-Actien-Gesellschaft _ — — — — 95 -­97-­95-­97 — — 0 500 K.2000 4 1895 jan. 1 Budapesti giro- és pénztár-egylet ......... Budapester Giro- und Casson-Verein _ — — — — — —. —-­—-­— — — 50000 K. 200 5 1894 máj 1 Hazai bank-részvény-társaság ........ ...... Vaterländische Bank-Actien-Gesellschaft — — — — 138 — 139-­137 50 138 50 16 ­— 5000 K. 200 4 1894 jul. 1 Hermes magy. ált. váltóüzlet részvtárs. Hormes Ung. Allg. Wechselstuben-A.-G. _ — — — 150 — —-­150-­— — 16 15 — 5000 200 — — Horvát leszámitoló bank... .................. Kroatische Escomptebank .................... _ — — — — — —-­—-­— — 7 50 — 30000 100 5 1894jan. 1 Horvát-szlavon országos jelzálogbank ... Kroatisch-Slavon. Landes-Hypothekenb. — — — — 120 — 121-­120-­121 — 24 — 22 — 70000 200 5 1895jan. 1 Magyar általános hitelbank ... __ ... ... Ungarische Allgemeine Creditbank.. ... — — _ — _ — _-­—-­— — 7 — 7 — 80000 100 5 1895 jan. 1 Magyar ipar- és kereskedelmi bank. ... Ungarische Bank für Industrie u. Handel fr 40— fr 48— 3000 ar. 200 5 1895jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, I. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, I. Emiss. — — — —------­—-­—-­— — fr 20— fr 24— 97000 ar. 100 5 1895jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, II. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, II. Emiss. — — — — — —-­—-­— — 10 ­10 ­6000 200 5 1895jan. 1 Magyar kereskedelmi r.-t. .................... Ungarische Handels-Actien-Gesellschaft — — — — 207 ­208-­207 — 208 — 15 — 16 ­62500 K. 400 5 1895 jan. 1 Magyar leszámítoló és pénzváltó bank Ung. Escompte- und Wechslerbank ___ — — — — — — —-­—-­— — _ 25 — 4000 500 5 1895jan. 1 Magy. takarékp. közp. jelzálogbankja Centr.-Hypothekenbank ung. Sparcassen — — — — 560 — 565-­560-­565 — 19 — 19 — 250000 160 5 1895 jan. 1 Osztrák hitelintézet. ... .............. ... ... Österreichische Creditanstalt.. ... .... ... _ _ _ _ _ _ _-­—-­— — 44 30 42 90 150000 600 5 1.895 j an. 1 Osztrák-magyar bank-- .. ... . Österreichisch-Ungarische Bank .............. _ — _ _ 1075 — 1080-­1075-­1080 — 60 — 60 — 20000 500 5 1895 jan. 1 Pesti magyar kereskedelmi bank ... ... Pester ung. Commercialbank ... ... _ 1341 _ 1341 50 1340 — 1342-­1343-­1345 — — — 5000 500 5 1895jan. 1 „ „ » „új ideiglenes r. „ „ „ neue Inter.-Act. — — _ — 1337 — 1340-­1340-­1342 — 16 — 17 ­60000 200 5 1895 jan. 1 Unionbank .................................. 331 — 332 332 _ 333 _ ! VI. Takarékp. részv. — Actien v. Sparcass. 5 ~ 5 25000 100 —­— Belvárosi takarékpénztár.. ... ......... ... Innerstädter Sparcasse. ........................... , _ — — — 108 — 109-­108-­109 — 7 — 7 — 992 50 — — Budapest III. kerületi takarékpénztár... Budapester III. Bez. Sparcasse ............... _ — — — 135 — 140-­135-­140 — ! — 5 — 10000 K. 200 — — Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár. Budapest-Elisabethstädter Sparcasse. ... _ — — — 97 — 99-­97-­99 — — 8 25000 K. 200 — — Budapest-terézvárosi takarékpénztár ... Budapest-Theresienstädter Sparcasse ... 146 — 146 75 146 75 147-­145 50 146 — — — 10000 100 — — Budapest Vill., IX., X. ker. takp. r.-t. Egyesült Bpesti fővárosi tp. e. jog. nélk. Sparc. A.-G. der Bpest. Vill., IX., X. Bez. — _ — — 103 — 104-­103 — 104 — 55 — 58 — 12000 300 — — Vereinigte Bpester Hauptst. Sp. ex Bez. _ — — — 1245 — 1250-­1245 — 1250 — 7 — 7 — 10000 100 — — Magyar általános takarékpénztár ......... Ungarische Allgemeine Sparcasse ......... _ — — — 124 ­125 — 124 — 125 — 38 ­40 — 12000 300 — — Magyar országos központi takarékpénzt. Ung. Landes-Central Sparcasse _ ......... _ — — — 825 — 830-­825 — 830 — 400 ­400 5000 1000 — — Pesti hazai első takarékpénztár-egyes.— Erste Pester Vaterl. Sparcasse.­......... — — — — 8150 ­8250 8150 — 8250 — . VII. BiziosÉtó-társaságok részvényei. Actien von Assecuranz-Gesellschaften. 12 — 12 — 10000 200 5 1895 jan. 1 Bécsi biztosító társaság ... ... ............... Wiener Versicherungsgesellschaft ......... — — — — 246 -­248-­246 — 248 _ 16 — 16 — 5000 200 5 1895 jan. 1 Bécsi élet- és járadék-biztosító intézet.. Wiener Lebens- u. Rentenversicher.-A­— — — — 375 — 385-­375 — 385 _ 230 — 230 — 3000 1000 Első magyar általános biztosító társaság Erste Ung. Allg. Versicherungs-G.— _ — — — — 4100 — 4200-­4100 — 4200 _ 7 — 7 ­20000 100 5 1895 jan. 1 Fonciére, pesti biztosító intézet ............. Fonciére, Pester Versicherungsanstalt ... — — — — 176 — 177-­176 — 177 _ 0 5 — 5000 100 — Lloyd, magyar viszontbiztositó társ. _ Lloyd ung. Rückversicherungs.-G .......... — — — — 85 ­90-­85 — 90 _ 8 — 8 ­15000 100 5 1895 járt. 1 Magy. jég- és viszontb. r.-t. e. jog nélk. Ung. Hagel- u. Rückvers.-Anst. es Bez. _ — — — 135 — 137-­135 — 137 _ | — — 5000 K. 200 5 1894jan 1 Nemzeti baleset- és munkás biztositó-r.-t. Nat. Unfall- u. Arbeiter-Versieh. A.-G. _ _ _ _ 152 — 153-­152 — 153 _ 50 — 50 ­2000 300 Pannonia viszontbiztositó intézet ... ... VIll. Gőzmalmok részv. Pannonia Rückversicherungs-Anstalt _- Actien v. Dampf m. —" — — 940 — 950 ’ 940 950-- Í 20 — — 2300 400 — Concordia-gőzmalom r.-t.. ....................... Concordia-Dampfmühl A.-G... ... .........-­— — — 345 — 350-­345 — 350 — l ! 125 — 100 ­2000 500 — Első budapesti gőzmalom r.-t ................. I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G. ____-­— — — 2150 — —-­2150 — _ ! 22 ­12 ­4500 200 __ — Erzsébet-gőzmalom-társ ............... ......... Elisabeth-Dampfmiihl-Gesellschaft .........-­— — — 350 ­352-­350 — 352 _ . | 20 — 9 60 3500 160 — Luiza-gőzmalom r.-t. ................................ Luisen-Dampfmühl A.-G... ... ... ____-­— — — 232 — 235-­232 — 235 _ ! i 0 — 1220 1000 _ — Pannonia-gőzmalom-társ. .. ... ... ... ... Pannonia Dampfmühl-Gesellschaft .........-­— — — 755 — 765-­755 — 765 _ 32 — 25 — 2000 400 — Pesti hengermalom-társaság-.. . .. ... Pester Walzmühl-Gesellschaft ............ _ _ _ _ 755 — 765-­755 — 765 20 — 10 — 4500 200 _ — Pesti molnárok és sütök gőzmalom r.-t. Pester Müller- u. Bäcker Dampfm.-A-G. 340 _m _ _ 340 — 350-­340 — 350 18 — 12 — 8000 150 _ — Pesti Victoria-gőzmalom— ... ............ Pester Victoria-Dampfmühle.. ... ... — 220 _ _ _ 220 — 222-­220 — 222 _ — — 2500 100 _ — Váczi hengermalom r.-t. ­..................... Waitzner Walzmühl-A.-G ......................... — — — —------­— — — — _ ! IX. Bányák és téglagyárak részvényei* Actien von Bergwerken und Ziegelfabriken. 10 — _ 20000 200 5 1894 jan.1 Brassói bánya- és kohóegylet r.-t .......... Kronstädter Bergbau- u. Hütten-A.-Ver. — — — _ 330 — 334-­335 — 338 __ — 5 — 6000 K. 200 — Budapesti tégla- és mészégető r.-t ......... Budapester Ziegel- u. Kalkbrennerei A.-G. _ — — — 85 — 90-­85 — 90 _ 15 — 13 — 2000 100 _. — Budapest-szentlőrinczi téglagyár ............. Budapest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik ... — — — 220 — 225-­220 — 225 _ 9 — 8 — 20000 100 5 1895 jan 1 Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. ... Vereinigte Ziegel- u. Cementfabrik-A.-G. — — — 140 — 141-­140 — 141 _ 10 — 10 — 20000 100 5 1895 jan. 1 Északmagy. egyesült kőszénb. és iparv. Nordung. ver. Kohlenbergw. u. Ind. Unt. — — — 275 — 277-­275 — 277 . 8 — 8 — 20000 100 5 1895 jan. 1 Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t. Oberung. Berg- u. Hüttenwerks-A.-G __ — — — — 136 — 137-­136 — 137 _ tio ­5000 100 5 1894 márc. 1 Hungária gőztéglagyár r.-t.... ... ... _ Hungaria Dampfziegelei-A.-G. ... ... _ — _ — — 124 — 126-­124 — 126 9 _ 7 ­3500 100 30 István téglagyár r.-t ........................... ... „István“ Ziegelei-A.-G. 94 — 70 — 96 94 70 96 71 15000 _ Kassa-somodi kőszénbánya r.-t. id. elism. Kaschau-Somodier Steink. Bergb. I.-Sch. — _ _ 71 _ _ f50 — __ 2100 160 _ — Kőbányai gőztéglagyár-társulat ......... ... Steinbrucher Dampfziegelei-Gesellschaft — — — — 910 — 930-­910 — 930 _ 30 — 30 — 8500 200 _ — Kőszénbánya és téglagyár r.-t __ — ... Kohlenbergb. u. Ziegelei-A.-G .... ......... 695 — 697 — 696 — 698-­696 — 698 _ j 16 — 16 — 10000 100 5 1895 jan. 1 Magyar asphalt r.-t ............... — ... ... Ung. Asphalt-A.-G ................................... — — — — 279 — 280-­279 — 280 _ 8 — 8 — 10000 100 5 1895 jan. 1 Magyar ált. kőszénb. r.-t előv. jog nélk. LTng.Allg.Kohlenbergb.-A.-G. ex Bezugsr. 152 — — — 152 — 153-­152 — 153 _ | — 7 — 20000 100 5 1895 jan. 1 Magy. gőztégla-, czem.- és gypszgy. r.-t. U. Dampfziegel-, Cement- u. Gypsf. A.-G. — — — — 122 — 123-­122 — 123 _ 1 9 — 12 5000 100 5 1895 jan. 1 1894 már. 22 Magyar keramiai gyár r.-t ......................... Ung. Keramische Fabriks-Act.-G ............. — — — — 195 — 197-­198 — 200 _ — 6000 K. 200 5 Péterhegyi téglaipar r.-t...________ ... Petersberger Ziegelindustrie A.-G .......... — — — — — — —-­— — _ 28 ­32 ­25600 100 5 1895 jan. 1 Salgótarjáni kőszénbánya r.-t ................ Salgótarjáner Kohlenbergb. A.-G. ......... — — — — 730 ­733-­736 — 738 _ | — _ 6400 100 5 1895jan. 1 „ „ új ideigl r.... „ „ neue I.-Sch.... — — — — 727 — 730-­732 — 735 _ 5 — _ 2000 100 — Szentendrei téglagyár r.-t. ... ............... Szentendreer Ziegelfabriks-A.-G.. . ........ _ _ _ _ 98 — 100-­98 _ 100 17 — 17 ­6000 150 — Ujlaki tégla- és mészégető r.-t ............. Neustifter Ziegel- u. Kalkbrenn. A.-G... _ _ ___ __ 275 — 278 _ 275 _ 278 — 30000 100 — — Urikány-zsilvölgyi magy. kőszénb. r.-t— Urikány-Zsilthaler ung. Kohlenbgw.A.-G. — — — — — — — — _ X. Vasművek és gépgyárak részvényei. Actien v. Eisenwerken u. Maschinenfabriken. fl4 ­fl6 ­5000 200 5 1894 okt. 1 Első magyar gazdasági gépgyár r.-t. ... I. ung. landwirthsch. Maschinenf. A.-G. — _ — — 251 — 254-­251 — 254 _ 6 — 7 ­15000 100 5 1895 jan. 1 „Danubius“ magy. hajógyár r.-t .............. „Danubius“ ung. Schiffsbaufabrik A.-G. _ _ — — 127 — 128 _ 127 — 128 _ 85 — 85 — 4800 400-­— Ganz és társa vasöntöde és gépgyár _ Ganz & Co. Eisengiesserei u. Maschinenf. — _ — — 2450 ­2460-­2480 — 2490 _ 14 — u — 2895 200 5 1894 jan. 1 Nadrági vasipar-társulat... ... ... ... _. Nadráger Eisenindustrie-Gesellschaft _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ . — — 10000 K. 200 _ — „Nicholson“-gépgyár részv.-társ. ......... „Nicholson“ Maschinenfabrik-A.-G. __ __ _ _ 127 — 128 _ 127 _ 128 _ fl2 — 100000 100 5 1894 jul. 1 Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. ... Rimamurány-S.-Tarjáner Eisenw.-A.-G... 273 50 _ — — — _-­_ — _ 14 — 14 — 10000 200 — — Schlick-féle vasönt és gépgy. e. jog nélk. Schlick’sche Eisengiesserei ex Bezugsr. Schoenichen-Hartm.’sche u. Masehf. A.-G. — — _ __ 260 — 262-­259 — 261 _ — — 20000 K. 200 5 1894 nov. 1 Schoenichen-Hartmann-f. m. gépgyár r.-t. _ _ _ _ 126 — 127 _ 126 __ 127 _ t » ­— 10000 100-i­— Walser-féle I.m. gép- s tűzoltósz.-gyár r.-t. VValser’sche I.a. Masch.u.Feueri.-F.A.-G. _ ___ _ _ 122 50 124 50 122 50 124 50 i 12 ­15 ­6000 150 5 1895 jan. 1 W eitzer János gép-, waggongyár és vasönt. XI. Könyvny. részv. — Weitzer Maschinen-, Waggonf. u. Eiseng. Actien v. Buchdr uck. — — — — 293 — 295-­293 — 295 — 20 — 20 — 2400 100 — — „Athenaeum“ irodalmi és nyomdai r.-t. „Athenäum“ Buchdruckerei A.-G .......... _ _ __ _ 500 — 510 _ 500 _ 510 fl3 50 — 4000 150 — — Franklin-társulat ... ... ......................... Franklin-Gesellschaft... ......... ... ... ... _ _ _ __ 280 — 290 _ 280 _ 290 _ 7 — — 5500 100 — — „Kosmos“ műintézet „ ............ __ ... ... „Kosmos“ Kunstanstalt ... ... ... ... ... _ _ _ _ 117 — 121 _ 117 _ 121 _ — — 1000 K. 200 — — „Könyves Kálmán“ m. ir. és könyvk. 1.kib. „Könyves Kálmán“u.lith.u. Buchh. I. Em. _ _ _ _ 185 — 190 _ 185 _ 190 _ — — 1000 K. 200 — — „ „ „ II. kib. „ „ „ II. Em. _ _ _ _ 175 ­185-­175 — 185 __ 12 — — 1500 K. 400 — — „0rszággy. Értesítő“ kő- és könyvny.... „Országgy. Értesítő“ Stein- u. Buchdr... _ _ _ _ _ __ 180 _ — _ 180 _ 12 — — 2000 200 — — „Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t .......... „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G ........ _ _ _ 215 — 220 — 215 _ 220 _ 80 — 80 — 591 500 — — Pesti könyvnyomda r.-t.... ... ... ......... Pester Buchdruckerei-A.-G. .................. — — — 1320 — —-­1320 — — I XII. Különféle vállalatok részvényei, Actien diverser Unternehmungen. 22 — — 6000 K. 400 5 1894 jan. 1 Általános waggonkölcsönző-társnlat. ... Allg. Waggon-Leih-Gesellschaft ............. — — — — 530 — 532-­530 — 532 _ — 5 ­25000 K. 200 5 1895jan. 1 Budapesti ált. villamossági r.-t... ... ... Budapester allg. Electricitäts A.-G.. ... 161 — — — 160 — 162-­160 — 162 _ 1 14 — 14 — 7500 200 5 1895 jan. 1 Egyes, magyarh. üveggy, előv. jog. nélk. Verein. Ungarländ. Glasfabrik, ex Bez. 204 — — — 203 — 205-­206 — 210 _ 7 — 7 — 2500 100 — — Első magyar betűöntőde r.-t. ... ......... Erste Ungarische Schriftgiesserei A.-G. — — — — 169 — 171-­169 — 171 _ i 28 — 28 — 700 200 — — Első magy. gyapjumosó- és bizom. r.-t. I. Ung. Schafwoll- u. Commissions-.-i.-G. — _ — — 512 — 517-­512 — 517 __ +70 — — 3000 300 — Első magyar rész vén ••.'Serfőzöde ~ ......... Erste Ungarische Actienbierbrauerei _ _ _ — — 1530 — 1540-­1530 — 1540 _ 20 — 20 — 2500 200 — Erste Ung. Borstenvieh-Mastanstalt . _ — — — — 500 — 530-­500 — 530 _ 22 — 23 ­2500 200 r’ O 1895 jan. 1 Első magyar szállítási vállalat r. t... ... Erste Ung. Transport-Actiengesellschaft — — — — — — —-­— — _ 8 — 8 — 5550 80 — — Első magyar szálloda r.-t......................... Erste Ung. Hotel-Actiengesellschaft ... — — — — 260 — —-­260 — _ — — — 3000 K. 400 — — Első magyar üveggyár r.-t ............. ... Erste ung. Glasfabriks A.-G. ... ......... — —-— — 200 — 205-­200 — 205 — 1 0 0 1200 100 — — Első pesti spodium- és csontlisztgyár... I. Ung. Spodium- u. Knochenmehlfabrik — — — — 140 — 145-­140 — 145 _ 1 — 25 — 2000 200 — — Első temesvári szesz-égető és finom. r.-t. Erste Temesv. Spir.-Brenn. u. Raff. A.-G. .— _ — — — — —-­— — _ +70 — 1*60 ­1600 500 — — Fiumei rizshántoló- és rizskeményitő-gyár Fiumaner Reisschäl- und Reisstärkefabrik — _ — — 1000 — 1020-­1000 — 1020 _ 1 8 — — 1500 200 — — Fővárosi Casino-épület r.-t. ... ............... Hauptstädtische Casinogebäude-A.-G. _ — — — — — — —-­— — _ _ 24 — 24 — 3000 200 — — Gschwindt-féle szeszgyár .. ... ... _ ... Gschwindt’sche Spritfabrik ................... — _ — — 505 — 510--. 505 — 510 _ — — 3200 K. 200 — — Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár ... Graf Géza Esterházy’sche Cognacfabrik — — — — — — —-­— — — — — — 4000 K. 400 — — „Hungária“ árpagyöngy-gyár ........ . ... „Hungaria“ Rollgerstefabrik.. ............... — — — —-----­—-­— — — _ — 3 — 20000 100 — — „Hungária“ műtrágya- és kénsavgyár _ „Hungaria“ Kunstd. u.Schwefelsäurefabr. — — — — 150 — — — — — — _ 1 — — 3000 100 — — „Hygieia“ fémipar részv.-társ................. „Hygieia“ Metallindustrie A.-G.............. — — — — — — —-­— — — _ — 0 5000 100 — — Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t. _ ... ... Jordän’sche Lederfabrik Aet.-Ges ........... — — — — — — —-­— — _ _ 1 — 0 3000 100 — — „ els. részv. „ „ „ Prior.-A. — — 20000 K. 200 — — Kőbányai polgári serfőző r.-t ............... Steinbrucher bürgerl. Bierbrauerei A.-G. — — — — 142 — 143-­142 — 143 — — — 6000 100 — — Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-i. A.-G. zur Verw. d. ö. u. ung. Pat. Langer — — — — — — —-­— — _ _ +4 50 — 26000 100 4 1894 aug.l Magyar czukoripar r.-t. A. sor... ... ... Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges. A) ........ — — — — — — —-­— — — — +8 — — 30000 100 4 1894 aug.l „ B. „ előjogos „ „ „ Prior.-A. B) 133 50 135 — 134 — 135-­133 50 134 50 0 10 — 4000 100 — — Magyar fém- és lámpaárú-gyár r.-t. ... U. Metallwaaren- u. Lampenfabriks A.-G. — — — — 165 — 175-­165 — 175 — — 5000 200 — — Magyar kender- és lenipar r.-t.. ............. Ung. Hanf- u. Flachsindustrie-Act.-Ges. — — — — — — —-­— — — — — 7 86 30000 K. 200 5 1895 jan. 1 Magyar villamossági r.-t. .................... Ung. Electricitäts-Actiengesellchaft. ... 156 _ 156 75 155 — 156-­158 50 159 _ +12 — . 20000 200 5 1894 máj. 1 1894 jan. 1 i Nemzetközi villamossági társaság ......... Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t .......... Internationale Electricitätsgesellschaft.. Intern. Waggonleih-Actieagesellschaft.. 321 — A 323 321 323 22 — 7000 K. 400 5 —* — — — 510 — 514 514 — 516 — — — 1600 2000 — — Popper Lipót faipar r.-t. .. ... ............... Popper’sche Holzindustrie-Act.-Ges ........ — — — — — — — — — — — — 12000 K. 200 — — Royal nagyszálloda részvény-társaság.. Grand Hotel Royal A.-G. ......... ... .. — — — — 120 — 125 120 125 10 — 14 ­2000 200 i — — Szegedi kenderfonógyár r.-t... ............... Szegediner Hanfspinnerei-Fabriks-A.-G. — — — — 245 — 255 245 255 0 — 1250 100; — — Sziszeki tárházak r.-t... ... ..................... Sisseker Lagerhäuser A.-G.. ................... — — — — — _ — — — tfr2050 — 200000 fr. 200 1 5 1895 márc. 1 Törökbirodalmi dohányegyedárusági r.-t. Tabakregie-A.-G. d. türkischen Reiches — — — — 239 — 240 239 — 240 A +-tel jelölt értékeknél, melyeknek tizletzárlat-éve a naptári évvel nem egyezik meg, a jegyzett osztalék az utolsó üzleti évre értendő. — Bei den mit + bezeicbneten Effecten, deien Abschlussjahr nicbt mit dem Kalenderjahr überein stimmt, versteht sieb die notirte Divdende für da« letzte Geschäftsjahr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom