A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, január-június (32. évfolyam, 1-146. szám)

1895-03-11 / 58. szám

Osztalék R •öS2 Kamatszámí­Osztrák ért. forint — Gulden öst. Währung Dividende pro S.« ^ CO M K -2 — 33 09 tási határidő • l8Q­leg­mai utolsó árFolvam előző déli tőzsde utolsó ár­4s je © >,~t ~ «8 Zinsen­berecknungs­Termin alaosonyabb niedrigster magasabb höchster folyama — der letzten Schlusscurs 1893. 1894. N N 2 .® *° 'S-® S v © > s V ts 2 heutiger Schlusscurs Wittagsbörse é v r e CC. 3 8 “ Saq * 'S N V. Bankok részvényei. Angol-osztrák bank ... . ............. — Actien von Banken. árfolyam — Curs páflz Geld áru Waare pénz Geld aru Waare S — .. 150000 120 • 5 1894jan.1 Anglo-Österreichische Bank..................... __ _ 171 — 173 — 171 — 173 — 9 ­6 50 30000 100 ■— — Budapesti bankegyesület előv. jog nélk. Budapester Bankverein ex Bezugsrecht 121 — 123 — 122 50 123 — 120 — 121 ­12 — 12 — 13334 150 5 1895jan. 1 Első magyar iparbank _ _ _ ......... Erste Ungarische Gewerbebank.............. — —-­— 213 — 215 ­218 — 220 — 8 — — 12000 80 5 1894jan. 1 Fiumei hitelbank _. .................. Fiumaner Creditbank ____... ... ... ___ — —-­— 139 — 141 — 141 — 142 — 6 50 — . 4000 100 — — Fővárosi bank-részvény-társaság. — ... Hauptstadt. Bank-Actien-Gesellschaft _ — —-­— 102 — 103 — 102 — 103 — — 0 500 K.2000 4 1895jan. 1 Budapesti giro- és pénztár-egylet ... ... Budapester Giro- und Cassen-Verein _ — —-­—------­— — —■ — — — — — 50000 K. 200 5 1894 máj 1 Hazai bank-részvény-társaság ... ... ... Vaterländische Bank-Actien-Gesellschaft — —-­— 138 — 139 — 138 — 139 — j t 6 — — 5000 K. 200 4 1894 jul. 1 Hermes magy. ált. váltóüzlet részvtárs. Hormes Ung. Allg. Wechselstuben-A.-G. — —-­— 150 — — — 150 — — — 16 — 5000 200 — — Horvát leszámitoló bank... ... ... ... ... Kroatische Escomptebank .................... — —-­—------­— — — —------­7 50 — 30000 100 5 1894jan. 1 Horvát-szlavon országos jelzálogbank... * Kroatisch-Slavon. Landes-Hypothekenb. — —-­— — — _ _ — —------­24 ­— 70000 200 5 1894jan. 1 Magyar általános hitelbank ... ... ... ... Ungarische Allgemeine Creditbank.. ... . 7 — 7 ­80000 100 5 1895 jan. 1 Magyar ipar- és kereskedelmi bank. ... Ungarische Bank für Industrie u. Handel 127 — 127 75 fr 40— — 3000 ar. 200 5 1894jan.1 Magyar jelzáloghitelbank, I. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, I. Emiss. fr 20— — 97000 ar. 100 5 1894jan. 1 Magyar jelzáloghitelbank, II. kibocsátás Ungarische Hypothekenbank, II. Emiss. — — — —------­— — — —------­10 — — 6000 200 5 1894jan. 1 Magyar kereskedelmi r.-.t. ... ............... Ungarische Handels-Actien-Gesellschaft — — — — 175 — 185 — 175 ­185 — 15 — — 62500 K. 400 5 1894 jan. 1 Magyar leszámítoló és pénzváltó bank Ung. Escompte- und Wechslerbank- ... — 25 — 4000 500 5 1895 jan. 1 Magy. takarékp. közp. jelzálogbankja Centr.-Hypothekenbank ung. Sparcassen 19 — — 250000 160 5 1894jan. 1 Osztrák hitelintézet. ... ... ... ... „ ... Österreichische Creditanstalt-- ... ......... _ — _ — — — — _ — — — — 44 30 42 90 150000 600 5 1895jan. 1 Osztrák-magyar bank ............................. Österreichisch-Ungarische Bank ............. — — — — 1070 — 1075 — 1064 — 1068 ­60 — — 20000 500 5 1894 jan. 1 Pesti magyar kereskedelmi bank ......... Pester ung. Commercialbank 1295 — 1296 — 1295 — 1296 — 1296 — 1300 ­— — 5000 500 5 1895 jan. 1 „ új ideiglenes r. „ „ „ neue Inter-Act. _ — _ — 1258 — 1262 — 1258 — 1262 — 16 ­— 60000 200 5 1894 jan. 1 Unionbank ............................................ Unionbank... ............. .......................... — — — — — — _ — — — — — VI. Takarékpénztárak részvényei. Actien von Sparcassen. 5 — 5 25000 100 — — Belvárosi takarékpénztár.. ... ... ... ... Innerstädter Sparcasse .....................— _ — —. — — 102 50 103 — 102 50 103 ­7 —-r­905 50 — — Budapest III. kerületi takarékpénztár... Budapester III. Bez. Sparcasse ............... — — — — 140 — 142 — 140 ­142 ­— 5 — 10000 K. 200 — — Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár. Budapest-Elisabethstädter Sparcasse. _ — — — — 100 — 102 ­100 — 102 — — 8 25000 K. 200 — — Budapest-terézvárosi takarékpénztár ... Budapest-Theresienstädter Sparcasse _ 119 — 119 50 119 — 120 — 119 — 120 — — 10000 100 — — Budapest Vill.. IX., X. ker. takp. r.-t. Sparc. A.-G. der Bpest. Vill., IX., X. Bez. — — — — 102 — 103 — • 102 — 103 — 55 — 58 — 10000 300 — — Egyesült Budapesti fővárosi takarékp... Vereinigte Budapester Hauptst. Sparcasse 1240 — — — 1240 — 1250 — 1260 — 1270 — 7 — 7 — 10000 100 . — • Magyar általános takarékpénztár ... ... Ungarische Allgemeine Sparcasse ......... — — — — 131 — 133 — 130 — 132 — j 38 — 40 — 12000 300 • Magyar országos központi takarékpénzt. Ung. Landes-Central Sparcasse ............... — — — — 828 — 835 — 825 — 830 — 400 — 400 4000 1000 —-­Pesti hazai első takarékpénztár... ... .. Erste Pester Vaterländische Sparcasse.. — — — — 8600 — 8700 — 8600 — 8700 — 400 — 400 4000 1000 —-­„ előv. jog nélk. „ „ex Bezugsr. — — — — 8050 — 8100 ­7900 — 8000 ­VII. Biztosító-társaságok részvényei. Actien von Assecuranz-Gesellschaften. 12 — _ 10000 200 5 1894 jan. 1 Bécsi biztositó társaság ... ... ... ......... Wiener Versicherungsgesellschaft------­— __ — — 252 — 25-1 — 252 — 254 — 16 — _ 5000 200 5 1894 jan. 1 Bécsi élet- és járadék-biztosító intézet-­Wiener Lebens- u. Rentenversicher.-A.. — — — — 370 — 380 — 370 — 380 — 230 — _ 3000 1000 — Első magyar általános, biztosító társaság Erste Ung. Allg. Versicherungs-G... ... — — — — 4100 — 4150 — 4150 — 4200 ­7 — _ 20000 100 — Fonciére, pesti biztosító intézet.. ... ... Fonciére, Pester Versicherungsanstalt _ _ — — — 155 — 157 — 155 — 157 ­0-­5000 150 _ — Lloyd, magyar viszontbiztosító társ. ... Lloyd ung. Rückversicherungs.-G .......... — — — — 90 ­95 — 85 — 90 ­8 ­8 ­10000 100 5 1895 jan. 1 Magyar jég- és viszontbiztositó r.-t. ... Ung. Hagel- u. Rückvers.-Act.-Ges. _ — — — — 140 — 142 ­142 — 147 ­_ — 5000 K. 200 5 1894jan 1 Nemzotí baleset- és munkás biztositó-r.-t. Nat. Unfall- u. Arbeiter-Versieh. A.-G. _ _ — — 152 — 153 — 152 — 155 — 50 ­_ 2000 300 Pannonia viszontbiztosító intézet ......... Pannonia Rückversicherungs-Anstalt — — — — — 995 — 1015 — 995 — 1015 — VIll. Gőzmalmok részvényei. Actien von Dampfmühlen. 20 — — 2300 400 _ Concordia-gőzmalom r.-t.. ............ ... Concordia-Dampfmühl A.-G......... ... _ — — — — 370 — 380 — 370 — 380 ­125 — _ 2000 500 — Első budapesti gőzmalom r.-t ................. I. Ofen-Pester Dampfmühl A.-G. ... _ — — — — 2190 — 2210 — 2190 — 2210 ­22 — — 4500 200 — Erzsébet-gőzmalom-társ.... — ... .. ... Elisabeth-Dampfmühl-Gesellschaft ......... — — — — 390 — 400 — 390 ­400 ­20 — 9 60 3500 160 — Luiza-gőzmalom r.-t. ............................... Luisen-Dampfmühl A.-G... ... ............... — — — — 225 — 228 — 225 ­228 ­0 — 1220 1000 — Pannonia-gőzmalom-társ. . ... ... .. ... Pannonia Dampfmühl-Gesellschaft ......... — — — — 750 — 780 — 725 — 750 ­32 — 2000 400 Pesti hengermalom-társaság... ... ... ... Pester Walzmühl-Gesellschaft ............... — — — — 740 — 750 — 740 — 750 — 20 — 4500 200 _ Pesti molnárok és sütök gőzmalom r.-t. Pester Müller- u. Bäcker Dampfm.-A-G. — — — — 370 — 375 — 370 — 375 — 18 — _ 8000 150 _ Pesti Victoria-gőzmalom. ...................... Pester Victoria-Dampfmühle ............ — — _ — — 243 — 247 — 243 — 247 — — 2500 100 — Váczi hengermalom r.-t .......... ... ... ... Waitzner Walzmühl-A.-G ......................... — —■--! —------­— —------­— — i IX. Bányák és téglagyárak részvényei. Actien von Bergwerken und Ziegelfabriken. 10 — 20000 200 5 1894 jan. 1 Brassói bánya- és kohóegylet r.-t.... ... Kronstädter Bergbau- u. Hütten-A.-Ver. 317 — 318 — 317 — 318 — 313 ­317 — _ 6000 K. 200 — — Budapesti tégla- és mészégető r.-t......... Budapester Ziegel- u. Kalkbrennerei A.-G. — — — — 130 — 135 — 130 — 135 — 15 — 2000 100 — — Budapest-szentlőrinczi téglagyár.. ... ... Budapest-Szt.-Lörinczer Ziegelfabrik ... — — — — 230 — 235 — 230 — 235 — 9 — 20000 100 5 1894 jan 1 Egyesült tégla- és czementgyár r.-t. ... Vereinigte Ziegel- u. Cementfabrik-A.-G. 140 50 141 — 140 50 141 — 140 50 141 50 10 — 20000 100 5 1894 jan. 1 Északmagy. egyesült kőszénb. és iparv. Nord ung. ver. Kohlenbergw. u. Ind. Unt. — — — — 290 — 295 — 280 — 285 — 8 — 20000 100 5 1894 jan. 1 Felsőmagyarorsz. bánya- és kohómű r.-t. Oberung. Berg- u. Hüttenwerks-A.-G __ — — — — 138 — 140 — 138 — 140 -­+10 ­5000 100 5 1894 márc.l Hungária gőztéglagyár r.-t. .. ... ... ... Hungaria Dampfziegelei-A.-G. ............ — — — — 135 -­137 — 135 — 137 — 9 — 3500 100 — — István téglagyár r.-t. .. ... .................... „István“ Ziegelei-A.-G. ... — ............... — — — — 100 — 101 — 100 — 101 ­_ 15000 30 — _ Kassa-somodi kőszénbánya r.-t. id. elism. Kaschau-Somodier Steink. Bergb. I.-Sch. 72 — — — 72 — 76 — 80 — 85 — +50 ­2100 160 — _ Kőbányai gőztéglagyár-társulat— ... ... Steinbrucher Dampfziegelei-Gesellschaft — — — — 910 — 940 — 910 — 940 — 30 — 8500 200 — — Kőszénbánya és téglagyár r.-t.......... ... Kohlenbergb. u. Ziegelei-A.-G..... ......... 710 — — — 705 — 710 — 710 — 712 — 16 — 10000 100 5 1894 jan. 1 Magyar asphalt r.-t. ... ... ... ... ... ... Ung. Asphalt-A.-G. ....................— ___ 289 — 294 .— 289 — 290 — 294 — 296 — 8 — 8 — 10000 100 5 1895 jan.. 1 Magyar ált. kőszénb. r.-t előv. jog nélk. Ung. Allg.Kohlenbei’gb.-A.-G. ex Bezugsr. — — — — 156 — 158 — 156 — 158 — i _ ■ 20000 100 5 1894 jan. 1 Magy. gőztégla-, czem.- és gypszgy. r.-t. U. Dampfziegel-, Cement- u. Gypsf. A.-G. — — — — 118 — 119 ­118 — 119 — 9 — 12 5000! 100 5 1895 jan. 1 1894már. 22 Magyar keramiai gyár r.-t? ..................... Ung. Keramische Fabriks-Act.-G ............. 201 — 202 — 200 — 202 — 201 ­203 ­— 6000 K. 200 5 Péterhegyi téglaipar r.-t... ... ... ... ... Petersberger Ziegelindustrie A.-G __ _ — — — — 128 ­130 — 128 ­130 — 28 ­32 — 25600: 100 5 1895 jan. 1 Salgótarjáni kőszénbánya r.-t .................. Salgótarjáner Kohlenbergb. A.-G ............. 705 — 712 708 ­710 ­715 — 720 — ! — 6400 100 5 1895jan.1 új ideigl r.... „ „ neue I.-Sch.... 700 — — — 704 — 707 — 712 — 715 — 5 — 2000 100 —-­Szentendrei téglagyár r.-t ........... ......... Szentendreer Ziegelfabriks-A.-G.. ... ... _ _ — — 97 — 98 — 97 — 98 — 17 — __ 6000 150 —-­Ujlaki tégla- és mészégető r.-t. .. ... ... Neustifter Ziegel- u. Kalkbrenn. A.-G, _ _ — — 298 — 302 — 298 — 302 — — _ 30000 100 —-­Urikány-zsilvölgyi magy. kőszénb. r.-t— Urikány-Zsilthaler ung.Kohlenbgw. A.-G. .— — — — — — — — — —------­X. Vasművek és gépgyárak részvényei. Actien v. Eisenwerken u. Maschinenfabriken. +14 ­+16 ­5000 200 5 1894 okt. 1 Első magyar gazdasági gépgyár r.-t. ... i. ung. landwirthsch. Maschinenf. A.-G. _ _ __ — 240 — 250 — 240 — 250 — 6 — 10000 100 5 1894 jan. 1 „Danubius“ magy. hajógyár r.-t .............. „Danubius" ung. Schiffsbaufabrik A.-G. _ _ — — 125 — 127 — 125 — 127 — 85 — _ 4800 400 — — Ganz és társa vasöntöde és gépgyár ... Ganz & Co. Eisengiesserei u. Maschinenf. _ _ — — 2130 ­2170 — 2130 — 2170 — 14 — _ 2895 200 5 1894 jan.1 Nadrági vasipar-társulat... ... ... ... ... Nadráger Eisenindustrie-Gesellschaft _ — _ — —-----­-----­— — +12 _ 100000 100 5 1894 jul. 1 Rimamurány-salgótarjáni vasmű r.-t. ... Rimamurány-S.-Tarjáner Eisenw.-A.-G. . 265 25 — — _ — — — — —-----­14 — _ 8000 200 — _ Schlick-féle vasöntöde és gépgyár... ... Schlick’sche Eisengiesserei u. Maschinenf. _ _ — — 288 — 290 — 288 — 290 — + 5 — _ 10000 100 —-­Walser-féle I.m. gép- s tüzoltósz.-gyár r.-t. VValser’sche I. u. Masch.u.Feueri.-F.A.-G. _ _ — — 125 ­127 — 125 — 127 — 12 ­__ 6000 150 5 1894 jan. 1 Weitzer János gép-, waggongyár és vasönt. Weitzer Maschinen-, Waggonf. u. Eiseng. — _ — — 275 — 280 — 270 — 272 ­XI. Könyvnyomdák részvényei. Actien von Buchdrucker eien. 20 — __ 2400 100 — — „Athenaeum" irodalmi és nyomdai r.-t. „Athenäum“ Buchdruckerei A.-G.— ... _ _ 490 — 500 ­490 — 500 — +13 50 _ 4000 150 — — Franklin-társulat ......... ... ... .............. Franklin-Gesellschaft... ... ... ............... — — _ _ 260 — 270 — 260 — 270 — ! 7 — _ 5500 100 — — „Kosmos“ műintézet ... ..................... — „Kosmos“ Kunstanstalt . . _ ........ — — _ _ 118 — 120 — 118 — 120 — 12 — _ 1500 K. 400 — — „Országgy. Értesítő“ kő- és könyvny.... ,, 0rszággy. Értesítő“ Stein-u. Buchdr. . — — _ _ 195 — — — 195 — 12 — _ 2000 200 — — „Pallas“ irodalmi és nyomdai r.-t.— ... „Pallas“ literar. u. Druckerei-A.-G. . ... _ _ _ _ 219 — 222 — 219 — 222 — 80 — _ 591 500 — — Pesti könyvnyomda r.-t ........................... Pester Buchdruckerei-A.-G.... ... ......... — _ _ _ 1400 — _ — 1400 — — — XII. Különféle vállalatok részvényei. Actien diverser Unternehmungen. 22 — _ 6000 K. 400 5 1894 jan. 1 Általános waggonkölcsönző-társnlat. ... Allg. Waggon-Leih-Gesellschaft . _ ... — _ _ 450 — 452 — 450 — 452 — ! — _ 25000 K. 200 5 1894 jan. 1 Budapesti ált. villamossági r.-t... ... ... Budapester allg. Electricitäts A.-G. .. — _ _ 157 — 160 ­157 — 160 — 14 — — 5000 200 5 1894 jan. 1 Egyesült magyarhoni üveggyárak r.-t. Verein. Ungarländ. Glasfabriken A.-G.. — — — 218 — 220 — 220 — 230 — 7 — 7 — 2500 100 — — Első magyar betűöntőde r.-t............ . ... Erste Ungarische Schriftgiesserei A.-G. — — _ _ 168 — 178 — 168 — 178 — 28 — — 700 200 — — Első magy. gyapjumosó- és bizom. r.-t. I. Ung. Schafwoll- u. Commissions-a.-G. — — _ _ 540 — 560 — 540 — 560 — +70 — — 3000 300 — — Első magyar részvényserfőződe.. ... ... Erste Ungarische Actienbierbrauerei ... — — _ _ 1540 ­1550 — 1540 ­1550 - ! i 20 ­20 ­2500 300 — — Első magyar sertéshizlaló r.-t ................. Erste Ung. Borstenvieh-Mastanstalt.. ... _ _ __ _ 470 — 480 — 470 ­480 - I Í 22 ­— 2500 200 5 1894 jan. 1 Első magyar szállítási vállalat r. t... ... Erste Ung. Transport-Actiengesellschaft — — _ _ 350 ­360 ­350 — 360 - 1 8 ~ 8 ­5550 80 — Első magyar szálloda r.-t. ... ............... Erste Ung. Hotel-Actiengesellschaft ... — — _ — 242 — 252 — 242 — 252 — — — 3000 K. 400 — Első magyar üveggyár r.-t __ ... ... ... Erste ung. Glasfabriks A.-G. ... ... ... — _ _ _ 210 — 215 — 210 — 215 — | 0 — 1200 100 — Első pesti spodium- és csontlisztgyár... I. Ung. Spodium- u. Knochenmehlfabrik — — — — 140 — 145 — 140 — 145 — — 25 — 2000 200 — — Első temesvári szesz-égető és finom. r.-t. Erste Temesv. Spir.-Brenn. u. Raff. A.-G. — — _ _ _ _ — — — — — — +70 — _ 1600 500 — — Fiumei rizshántoló- és rizskeményitő-gyár Fiumaner Reisschäl- und Reisstärkefabrik — — _ _ 1100 — 1120 — 1100 — 1120 — 8 — — 1500 200 — — Fővárosi Casino-épület r.-t. ... ............... Hauptstädtische Casinogebäude-A.-G. ... — — _ — — —. — —-----­— — i 24 — — 3000 200 — Gschwindt-féle szeszgyár.. ... ............... Gschwindt’sche Spritfabrik ... ... ... ... — — _ _ 525 — 530 — 525 — 530 ­— — 3200 K. 200 — — Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár _ Graf Géza Esterházy’sche Cognacfabrik — — 4000 K. 400 — _ „Hungária“ árpagyöngy-gyár ........1 ... „Hungaria“ Rollgerstefabrik.. ... ... ... — — _ — _ __ — — — — — — — — 30000 50 — „Hungária“ műtrágya- és kénsavgyár — „Hungaria“ Kunstd. u.Schwefelsäurefabr. — — 3000 100 — „Hygieia“ fémipar részv.-társ.... ......... „Hygieia“ Metallindustrie A.-G.............. — — — — — — — — — — — — — — 5000 100 — — Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t ................. Jordän’sche Lederfabrik Act.-Ges. .. ... — — _ — — — — — — — — — —• — 3000 100 — — „ „ „ els. részv. „ Prior.-A. — — _ — _ _ — — — — — — | — — 20000 K. 200 — — Kőbányai polgári serfőző r.-t. ......... Steinbrucher bürgerl. Bierbrauerei A.-G. 148 — 150 — 150 — 151 ­145 — 147 — — — 6000 100 — — Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t. A.-G. zur Verw. d. ö. u. ung. Pat. Langer — — — — — _ — — — — — — +4 50 — 26000 100 4 1894 aug.l Magyar czukoripar r.-t. A. sor ............... Ung. Zuckerindustrie-Act.-Ges. A)........ — — _ _ — _ — — — — — — +8 ­— 30000 100 4 1894 aug. 1 „ „ B. „ előjogos „ „ „ Prior.-A. B) — — — — 121 ­122 — 121 — 122 — — 10 ­4000 100 — Magyar fém- és lámpaárú-gyár r.-t. ... U. Metallwaaren- u. Lampenfabriks A.-G. — — — — 150 — 155 — 160 — 165 — 0 — 5000 200 — Magyar kender- és lenipar r.-t.. ............. Ung. Hanf- u. Flachsindustrie-Act.-Ges. — — — — — — — — — — —• — — — 30000 K. 200 5 1893 jun. 5 Magyar villamossági r.-t. ......................... Ung. Electricitäts-Actiengesellchaft . ... — — — — — ­— — _ — — — +12 ­— 20000 200 5 1894 máj. 1 Nemzetközi villamossági társaság ... ... Internationale Electricitätsgesellschaft — — — — 295 — 300 — 300 — 305 — 22 — — 7000 K. 400 5 1894 jan. 1 Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t .......... Intern. Waggonleih-Actiengesellschaft — — — — 448 — 450 ­450 ­452 — — — 1600 2000 — — Popper Lipót faipar r.-t. .. ..................... Popper’sche Holzindustrie-Act.-Ges.. ... — — — — — — — — — — — — 10 — — 12000 K. 200 — — Royal nagyszálloda részvény-társaság.. Grand Hotel Royal A.-G. ......... ... ... — — — — 120 — 125 — 120 — 125 — — 1750 200 — — Szegedi kenderfonógyár r.-t ........ ......... Szegediner Hanfspinnerei-Fabriks-A.-G. — — — — 250 — 260 ­250 — 260 — 0 — 1250 100 — — Sziszeki tárházak r.-t ......... ..................... Sisseker Lagerhäuser A.-G.. .................. _ — _ _ _ __ — — — — — — l+fr2050 — 200000 fr. 200 5 1894 márc. 1 Törökbirodalmi dohányegyedárusági r.-t. Tabakregie-A.-G. d. türkischen Reiches — — — — 253 — 255 — 253 — 255 — f-tel jelölt értékeknél, melyeknek üzlet zárlat-éve a naptári évvel nem egyezik meg, a jegyzett osztalék az utolsó üzleti évre értendő. — Bei den mit f bezeichneten Kffecten, deren Abschlussjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, versteht sich die notirte Divdende für das letzte Geschäftsjahr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom