A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1895, január-június (32. évfolyam, 1-146. szám)

1895-01-02 / 1. szám

arI ' ^ H/^ ÉS ÉRTÉKTŐZSDE A /BUDAPESTI P Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hi­vatalától elvitetve frt 10.— Házhoz hordva . . „ 12.— Postán küldve . . . „ 14.— Egyes példány 10 kr. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap, HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. .1 CÜRSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse ...........fl. 10.— Ins Haus zugestellt „ 12.— Auswärts, pr. Post „ 14.— Einzelne Exemplare 10 kr. mii. évfolyam. Budapest, 1891». iasraár 2. (szerda). L szám. Vízállás reggel 7 órakor \ 7n 0 1 Hőmérő reggel 7 órakor \ _ 9o n Wasserstand 7 Uhr Früh- ) ^ j Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúlymérő reggel 7 órakor \ _ Barometer um 7 Uhr Früh / * A) Hrytőzsde. Waarenbörs e. I. Gabcmanemüek. — Getreide. f« 1963 A a) Kész áru. - Effective Waare. A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben 100 kilogrammonként. — Xaoh Usancen der Budapester Waare>i- und Effecten-Börse netto Casse pr. 100 Kilogramm. A minőség hektoliterenként és kilogrammonként. —• Qualität nach Hektoliter und Kilogramm. $ 3 M 3 es Ó watjy wj ! Alt oder neu Faj . — Gattung új _ neu bánsági — ... ... Banater ............ «1 — neu tiszavidéki ... ... Theiss — — ... új — neu pestvi délei ... ... Pester Boden ... ól — neu íehérmegyei.. ... Weissenburger _ új — neu bácskai ... ... ... Bácskaer.. ......... új — neu román ......... ... Rumänischer. .. “i — neu szerb .. ... ... — Serbischer .. ... új — neu bolgár1 ... ... ... Bulgarischer.. ... Iflinöségi súly hektoliterenként Qualitatsgeivicht per Helctotiter 76 77 78 M, a 79 80 82 H 100 kiüo^rnmmtiiak <»ra — Fi'eis per 10(f Kilogramm írttól von 11. írtig bis fi. írttól von fi. írtig bis fi. írttól von fi. írtig bis fi. írttól von fi. írtig bis ft. írttól von fi. írtig bis fi. írttól von fi. írtig bis fi. írttól von fi. írtig bis fi. 6 55 6 60 6 5 5 6 55 6 65 6 60 6 65 6 60 6 60 6 70 6 60 6 65 6 60 6 60 6 70 6 65 6 70 6 65 6 65 6 75 6 65 6 70 6 65 6 65 6 75 6 70 6 75 6 70 6 70 6 80 6 70 6 75 6 70 6 70 6 80 6 75 6 80 6 75 6 75 6 85 6 75 6 80 6 75 6 75 6 85 6 80 6 85 6 80 6 80 6 90 0 vagy új Ale oder neu Faj — Gattung Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tó! Von Frt-ig Bis I6o*n ... Roggen... új — neu elsőrendű ... 1» ......... másodrendű II».. ... ... 70—72 . 5 30 5 25 5 35 ; 5 30 : Árpa . ... Gerste ... — n — — n — új — neu új — neu új — neu takarmány.. Futter.. ... égetni való - Brenner ... sörfőzésre... Brauer. ... 60—62 62—64 64—66 5 60 6 25 7 15 6 00 1 6 80 8 15 ! Za«. . . n — .. Haler —-- rt -­ó — alt uj — neu — — 39—41 39—41 5 80 6 20 j Tengeri ... ílnis Repcze ... Reps Siöles.. ... Hirse. Ó vagy új Alt oder neu neu neu ó — alt Faj — Gattung bánsági.. ... Banater másnemű ... anderer káposzta ... Kohl ... bánsági ____Banater Minőségi súly hektoliterenként Qualit.-Gewicht Frt-tó! Von 5 80 5 70 6 20 Frt-ig Bis 90 80 6 80 b) iíatársdöfe. — Terminwaare. Usance-minőségű 100 kilogrammonként. —■ r aance-QuaUtűt pr. 100 Kilogramm. ISnxti Weizen Knzri. Koggen T ^geri. Mais ... Zal» Haler. Siäp.-repcze hohlreps Határidő — Termin szept.—okt. . márcz.—apr. _ máj.—jun. ... Sept. März Mai Oct.. —April Juni... marcz.—apr. szept.—okt.. Mürz Sept. —April —Oct.. 1895 mái.-i un. jun.—jul-----­jul.—aug. ... aug.—szept... okt. . ......... Mai­Juni­Juli­Aug­Oct.-Juni _ —Juli.. -Aug... —Sept.. márcz.—ápr. _ März—April okt ........... ... Oct... ......... aug.—szept.. Aug.—Sept.-énz-Geld iAru-Waarei frt 6 93 6 59 5 49 6 14 5 94 10 50 frt Kötések — Schi üsse 6 94 6 60 5 51 6 15 5 96 10 55 6 89 6 94 6 55 6 60 5 46 5 50 6 10 6 16 Az 1894. deczember 31-iki délutáni tőzsdén előfordult kötések. Vorgefallerie Schlüsse an tier Nach mittags h Örse vom 31. Dezember 1894. ltnza. Weizen Közs Roggen. Tengeri Hais 5 93 5 96 Haler 10 55 10 50. Háp.-repcze Kohlreps szept.—okt... Sept.—Oct.. márcz.—ápr.. März—April máj.—jun. ... Mai—Juni _ márcz.—ápr. März—April máj.—jun. ... Mai—Juni... jul.—aug. ... Juli—Aug.. aug.—szept... Aug.—Sept. október... ... Oktober. ... szept.—okt... Sept.—Oct... márcz.—ápr.. März—April 1894. aug.-szept. Aug.-Sept. 6 90 6 93 6 56 6 58 6 11 6 14 II. KülonféSe termények* Diverse Producte. R, Jt s s £ i s L !3 0 et £ t. ■4« ingyen hordó — franco Fass netto Tara Heremag Kleesstateu. Faj Gattung Pénz -Geld frt luczerna magyar 1894 vörös 1834 — ... ... Luzerner ungarische 1894. rothe 1894 ... _ _ _ .. DismAzsir Schwei neiett ) budapesti. í vidéki — . Budapester Landfett — Szalouuis Speck. Zsákkal együtt, göngy- súly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammon­ként. Inclusive Sack, brutto für Netto. Qualität per 500 Gramm. Szilva. Kész áru Zwetschken . Effective Waare magyar la légenszáritott vidéki, városi légenszáritott, 4 darabos n n 3 „ füstölt.. ............ ............. ... ... ung. la luftgetrockneter Landspeck Budapester Stadtwaare, 4 stückige. n ü 3 „ geräuchert ...................................... Szilva . ­Határidőre Zwetschken Terminwaare boszniai, 1894. évi, usance-minöség. „ „ „ 120 darabos ... » „ 100 „ „ * 85 szerbiai, „ „ usance-ninöség. „ 100 „ „ 85 bosnische, 1894. Usance-Qualität _ „ „ 120 Stück. ....... „ 100 „ ______ 85 „ --------­serbische, „ Usance-Qualität... „ „ 100 Stück ........ n » 85 „ _ — — ingyen hordó — franco Fass netto Tara Szilvaíz._ Kész áru ... Zwetschken muss Effective Waare ... Szilvaíz.. Határidőre. Zwets«hkeun»iB Terminwaare — — boszniai, 1894. nov., Usance-min __ „ „ „ 120 darabos 100 „ 85 „ szerbiai „ Usance-min. 100 „ V) T) 85 ., bosnische, 1894. Nov., Us.-Qual. _ 120 St.... 100 „ ... 85 „ ... serbische. ., „ Us.-Qual. 100 „ ... n n n 85 « -­Szlavóniai 1894 szerbiai 1894 — slavonisches 1894 sorbisches 1894 _ Szlavóniai, szerbiai . slavonisches . serbisches . 40 — 58 — 49 42 — 43 — 47 — 7 9 16 7 9 16 25 25 14 50 13 50 Aru- Waare frt 46 66 50 42 50 43 50 48 ­7 75 9 50 17 — 7 75 9 50 16 50 15 — 14 Kötések —Schlüsse 7 36 HL A hajószállitás fuvardíjtéielei Budapestre. — Schiffstransport-Fr achtsätze nach Budapest. Honnan kr. Honnan kr. a Honnan kr. | Von t Vov * *9í Von * S Pancsova ............. — t Szentes ............... — * iWitrovicz ......... — Újvidék ... ... — Bezdán ... ... ... _ _ Zenta... ... ___ ti Temesvár. ............ Nagy-Becskerek _ Kalocsa ... ......... Ounaíöldvár... ...-­Titel ............- ... tt 'S 2 — Győrbe a fuvardíjtétel 8—10 krral magasabb a budapestinél. — Nach Raab ist der Frachtsatz um 8—10 kr. thei’.erer als nach Budapest. A hajódíjtételek 100 kilogrammonként, a szállítási adóval és a biztosítási díj nélkül értetnek. Die Schifffrachtsätze verstehen sich per 100 Kilogramm inclusive Transportsteuer und exclusive Assecuranz. A 3éga-állomásokról a burcsellázást beleértve. — Von den Béga-Stationen inclusive BurceUirung.

Next

/
Oldalképek
Tartalom