II. kerületi kir. egyetemi katolikus főgimnázium és Ferencz József nevelő intézet, Budapest, 1916

II. Szellemi állapot

37 Negyedik osztály. Osztályfőnök: dr. Bartha József. A tanuló neve és hitvallása; ismétlő-, tandíjmentes vagy ösztön­díjas-e ? Vallástan Magyar nyelv Latin nyelv Német nyelv Történelem Term.-rajz Mennyiségtan Rajzoló geom. Testgyakorlat Magaviselet 2 2 3 ‘) 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 3 — 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 Asztalos László ref. .................. Balázs Sándor ................_. ... Bárczay István ref. F. J. N. ... Bekker Károly ....................... 5 Bencze József. ........................... Bodnár Lajos tm .................... Bohrandt Lajos1. ...................... Bozóky Dénes tm.................... Dénes Károly tm ................... 10 Dobi Géza ............................ Dobó László tm ...................... Ebner Dezső ....................... Gr. Erdődy Jenő F. J. N., ism. Filó Imre... .................. .. is Fodor Miklós ....................... Gaál Elemér ág. ev., tm. ... _ Harmatzy-Simon Béla ref.F. J.N. Heckl Jenő ............................ Heidecker Béla1 2 ___________ so Hornung Henrik ág. ev., tm.3 Horváth István ........................ Kajdi Imre ref............ . ... ... Kintzig János F. J. N .............. Kiss Ernő tm .............. ... ... 25 Kiss Jenő unit., tm ......... ... ... Kompast, Miksa tm ................ Kovács Ákos ref., tm............... Könyves Kálmán ref. ............. Madaras József ref., F. J. N.— 30 Majthényi László F. J. N. ... Maraffkó Ferenc... ............ ... Markovinovic Miklós F. J. N. Nadányi Gábor ref., F. J. N.„_ . Orphanides Iván ág. ev ......... 35 Paréj László ftm. ............ ... Pálovics István ág. ev. ... ... Persa László tm................. .. ... Popovici Miron gör. kel.4 ... Pöschl Imre ........................... 40 Radulescu György. ................ Rombauer Ervin ág. ev., ism.5 Rosenzweig Pál izr ........ ... — Schedel Andor tm .................. Schiffer István F. J. N ............ 1 Kimaradt 1916. szept. 15. 2 Kimaradt 1917. jan. 8. 3 Kimaradt 19J6. dec. 1(>. 4 Kimaradt 1917. jan. 12. 5 Kimaradt 1917. jan. 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom