II. kerületi kir. egyetemi katolikus főgimnázium és Ferencz József nevelő intézet, Budapest, 1913

II. Szellemi állapot

Ötödik osztály. Osztályfőnök: Szuchy Endre. A tanuló neve és hitvallása; ismétlő-, tandíjmentes- vagy ösztön­díjas-e ? Vallástan Magyar nyelv Latin nyelv Görög nyelv Gör.-ny. h. i. Német nyelv Történelem Term.-rajz Mennyiségtan Rajz Testgyakorlat Magaviselet Balta László izr.— ... ... ... 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 1 Biró Zoltán tm. őszt. ... ... 1 1 T 1 — 1 1 1 1 — 1 1 Bozóky Jenő ... ... ... ... ... 2 2 2 — 2 2 2 2 3 3 3 1 Exner Sándor tm............... . 1 1 í — I 1 1 1 1 1 2 1 5 Éltető Dániel ref. F. J. N.— 1 2 2 ■— 1 2 2 1 1 2 2 1 Gorka Gyula1 ____ ... ... í Gulden Richard2... ... ........ — Gvertyánfly László F. J. N. 1 1 1 2 — 2 1 1 2 — 3 1 Herald László tm. őszt. 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — 1 1 10 Horváth István ref. F. J. N. 1 1 2 — 1 1 1 1 2 2 2 1 Kallina Andor____ ... ... ... 2 4 3 — 3 4 3 3 3 3 í 2 Kászonyi Imre ... ... ... ... 2 3 4 — 3 3 3 3 3 3 2 1 Kellner Géza izr. tm. ... ... 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — í 1 Kovács Sándor ... ... ... ... 2 3 3 — 3 3 3 3 4 3 2 1 15 Láng Tibor ... ... ... ... ... 1 2 2 — 2 1 1 1 3 2 2 1 Lippay Andor ág. ev. F. J. N. 1 2 2 2 — 1 1 1 3 — í 1 Maliász Elemér .............. ... 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — 2 1 Maver Miklós ............ ... 2 3 3 — 3 3 3 3 4 3 3 1 Máthé Ferenc ref. .............. 3 3 3 — 1 3 3 3 3 3 1 2 20 Müller Dezső J. Nr — ........ 2 2 3 — 1 3 2 1 3 3 3 1 INagy Károly 777 . ...............„ 2 2 2 2 — 2 2 2 3 — 2 1 Oltay Ernő lm------- ... ... 2 2 2 1 — 2 I 2 1 — 2 1 Perczel József J. N.... ____ 2 3 3 — 2 2 2 2 2 2 1 1 Polgár Béla réf. F. J. N. ... 2 2 3 — 1 2 2 2 1 2 3 1 25 Ruska János ... .................. 2 3 4 — 1 3 2 1 3 2 2 1 Rusz Tibor izr __ ... ... ... 1 1 1 — 1 1 1 1 1 3 2 1 Sárkány László ág. ev. F. J. N. 3 3 4 — é 3 3 4 3 3 2 1 Sárói-Szabó János .............. 1 2 2 1 1 2 2 2 — 2 1 Schneckenberger Nándor... 1 2 2 — i 2 1 2 2 3 2 1 30 Schulcz Ferenc ág. ev. tm.— 1 T 1 — i 1 1 1 1 2 1 1 Sevcsik Jenő... ____ ... ... 2 3 3-— 3 2 3 2 2 3 2 1 Smetana Antal tm ............... 2 2 2 1 — 2 2 2 2 — 2 1 Stark Antal ____ ... ... ... 1 2 2 — 2 í 1 2 2 2 í 1 Strazimir Oszkár ref. ... ... 2 3 3 — 2 3 3 3 3 3 2 2 35 Szathmáry Jenő ref.3 ... ... — — Szegő Kornél... .............. ... 2 3 3 — 2 3 2 3 3 3 2 1 Szép Gyula4 ____ ... ... ... Trinchieri József... ... ... ... 2 3 3 — 2 3 2 2 3 3 2 1 Tunkl Tamás br. F. J. N.— 2 2 a í 2 1 2 3 2 2 1 40 Vancsura Pál... .............. ... 3 3 3 — 2 3 3 3 3 3 3 1 Vaszarv János ... ... ... ... 2 3 3 — 2 3 3 3 2 3 fin. 1 Várhidi Sándor ... ... ... ... 3 4 4 — 3 4 3 3 3 3 1 2 Vermes Imre J. N ............... 2 3 3 — 2 3 3 3 3 3 2 1 !Vida Béla tm ... ... ... ... ... 1 1 1 1 — 1 1 1 1 — 1 1 45 jVidats Antal... ... ... ... ... 1 2 2 — 1 2 1 2 3 3 2 1 Zatkovich László J. N,-*-.'... 2 3 2 — 3 3 3 3 3 2 fin. 1 Magántanuló: Illy Gábor ____ 1 2 3 — 2 1 2 1 1 1 — 1 Kimaradt 1914. jun. 9. 2 Kimaradt jun. 9. 3 Kimaradt 1914. febr. 9. 4 Kimaradt 1914.febr.9. Összesen : 47. Ól

Next

/
Oldalképek
Tartalom