Dr. László Mihály nyilvános főgimnáziuma és nevelőintézete, Budapest, 1916

Dc LÁSZLÓ MIHÁLY NYILVÁNOS FŐGIMNÁZIUMA ,< ES N EVE LOIN TE Z ETE. ÉRTESÍTŐ AZ 1916/1912\ TANÉVRŐT. KÖZLI D£ LÁSZLÓ MIHÁLY M. KIR. UDV. TANÁCSOS, INTÉZETTÜL AJ DONOS ÉS IGAZGATÓ. XXXIX. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1917.

Next

/
Oldalképek
Tartalom