Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1932

A BUDAPESTI DEÁK-TÉRI ÁG. HITV. EVANG. TESTVÉREGYHÁZAK ELEMI FIÚ- ÉS LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/33. TANÉVRŐL KÖZLI: GROSZ JÁNOS h. igazgató Fővárosi Nyomda Részvénytársaság, Budapest, VI., Lovag ucca 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom