Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1908

56 A budapesti deáktéri ág. hitv. ev. elemi nép- és polg. leány-iskola vizsgarendje az 1908/9. tanév végén. A budapesti deáktéri ág. hitv. evang. testvéregyházak kép- viselő-testülete 1906. május hó 21-én tartott ülésében határoza- tilag kimondá, hogy ne tartassanak nyilvános vizsgálatok, hanem csak az utolsó tanórákban a kiküldött vizsgabiztosok elnöklete mellett u. n. összefoglaló vizsgák Ezen határozat értelmében a folyó tanév végén az összefoglaló vizsgákat a következő sorrendben tartjuk meg: 1. Hétfőn, jun. 14-én d e. 8—9 óráig az I. és II. polg. leány­osztály prot. növendékeinek vallásvizsgáját 2. Hétfőn, jun. 14-én d. e. 9—10 óráig a 111. és IV. polg. leány­osztály prot. növendékeinek vallásvizsgáját. 3 Szerdán, jun 16-án d. e. 8—11 óráig a polg. leányosztályokéit. 4. Csütörtökön, jun 17-én d. e. 8—10 óráig az elemi leány­osztályokéit. 5. Pénteken, jun 18-án d. e. 8 — 10 óráig az elemi fiúosztályokéit. Az elemi iskolák 111. és IV. osztálya vizsga után Vall órától kezdve a díszteremben ének- és szavalati vizsgát tart. Szombaton, jun 19-én d. e. 9 órakor lesz az évzáró hálaadó istentisztelet; utána a nagyteremben a polg. leányosztályok évzáró ünnepélye és a bizonyítványok kiosztása. Junius 16-án d. e. 9—12 óráig a rajztanitás eredményeit, valamint a leányok kézimunkáit állítjuk ki a rajz-, illetőleg kézi­munka-teremben. Az utolsó tornaóra lesz: Hétfőn, jun. 7-én d. e. 9—10 óráig az I. polg. leányosztályé. Hétfőn, jun. 7-én d. e. 11 —12 óráig a III. polg. leányosztályé. Hétfőn, jun. 7-én d. u. 12 — 1 óráig a III. el. fiúosztályé. Pénteken, jun. 11-én d. e. 10—11 óráig a 11. polg. leányosztályé. Pénteken, jun. 11 én d. e. 11—12 óráig a IV. polg. leányosztályé. Szombaton, jun 12-én d. e. 10—11 óráig a III. el. leányosztályé. Szombaton, jun. 12-én d. e. 11 — 12 óráig a IV. el. leányosztályé. Szombaton, jun 12-én d. u. 12—1 óráig a IV. el. fiúosztályé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom