Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1908

A BUDAPESTI DEÁKTÉRI ÁG. HITV. EVANG. TESTVÉREGYHÁZAK ELEMI NÉP- ÉS POLGÁRI ISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1908/9. TANÉVRŐL. r, - ~ -------^ X XX. ÉVFOLYAM ^ ------- ■■■ B UDAPEST, 1909. Ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája 16393.

Next

/
Oldalképek
Tartalom